SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

အစိမ္းေရာင္ခရီးသြားလုပ္ငန္းျဖစ္လာသည့္ ေရေပၚကြၽန္း

Monday, 26 August 2019 09:22 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

ျပင္သစ္ႏုိင္ငံသား  အဲရစ္ဘက္ကာဆိုသည္မွာ ကြန္ပ်ဴတာလုပ္ငန္းရွင္ေဟာင္းတစ္ဦးျဖစ္သည္။ သူ႔အေနျဖင့္ ကနဦးစိတ္ကူးထားသည္မွာ ကစားစရာမ်ားျဖင့္ ႏွစ္စင္းတြဲေလွတစ္စင္းကို တည္ေဆာက္ရန္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အိုင္ဗရီကို႔ႏုိင္ငံ အဘစ္ဂ်န္ၿမိဳ႕ကို ေရာက္သည့္အခါမွာေတာ့ ေရအိုင္ႀကီးတစ္ခုကို ေတြ႕ရွိၿပီးေနာက္ သူ၏စိတ္ကူးမွာ ေျပာင္းလဲသြားသည္။ ေျပာင္းလဲသြားသည့္စိတ္ကူးမွာ ေရေပၚေရြ႕လ်ားႏုိင္ေသာ ကြၽန္းတုတစ္ခုကို   တည္ေဆာက္ရန္ျဖစ္သည္။

ထို႔ေနာက္တြင္  စိတ္ကူးကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ သူပိုင္ဆိုင္သမွ်ကို ေရာင္းခ်ကာ လိုအပ္သည္မ်ားကို ဝယ္ယူသည္။ ပထမဆံုးရွာေဖြ ဝယ္ယူရသည္မွာ ပလတ္စတစ္ဘူးအေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ပိုလီစတိုင္ရင္းအျပင္ ေဖာ့ဖိနပ္မ်ား ျဖစ္သည္။ ရွာေဖြဝယ္ယူရရွိသည့္ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ ကြၽန္းတုတစ္ခု တည္ေဆာက္ကာ ႏွစ္အနည္းငယ္ၾကာသည္အထိ ေနထိုင္ၿပီးေနာက္ ထိုေရေပၚကြၽန္းကို ဟိုတယ္တစ္လံုးအျဖစ္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္တြင္ ေျပာင္းလဲဖြင့္လွစ္လိုက္သည္။

ေရေပၚကြၽန္းတြင္ သက္ငယ္အမိုးမိုးထားသည့္တစ္ထပ္အိမ္ႏွစ္လံုး၊ ဘားတစ္ခုပါဝင္သည့္ စားေသာက္ဆိုင္တစ္ဆိုင္၊ ေရကူးကန္ငယ္ႏွစ္ခု၊ အပင္မ်ားႏွင့္ခ်ဳံမ်ားအျပင္ လမ္းေလွ်ာက္သြားလာရန္အတြက္ ပတ္လမ္းတစ္ခုတို႔ ပါဝင္သည္။ ေရေပၚကြၽန္းတစ္ခုလံုး၏အက်ယ္မွာ စတုရန္းမီတာ ၁ဝဝဝ ရွိသည္။ ေရေပၚကြၽန္း၏ေအာက္ေျခတြင္   စြန္႔ပစ္ပလတ္စတစ္ဘူးႏွင့္ တျခားေရေပၚ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းစုစုေပါင္း ခုနစ္သိန္းကို  အသံုးျပဳထားသည္။

ဧည့္သည္မ်ားအေနျဖင့္ ေရေပၚကြၽန္းသို႔ ေလွငယ္ျဖင့္လာရသည္။  ေသာက္သံုးေရအတြက္  ေရကို ကမ္းေျခမွေန၍ ပိုက္ျဖင့္ သြယ္တန္းရယူသည္။ လွ်ပ္စစ္မီးအတြက္ ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္ကိုအသံုးျပဳၿပီး အရန္ အေနျဖင့္ မီးစက္တစ္လံုးထားရွိထားသည္။ ထိုေရေပၚကြၽန္းသည္ တျခားေနရာမ်ားသုိ႔ အလြယ္တကူ သြားလာႏိုင္သည့္အတြက္ ဆိပ္ခံတံတားတစ္စင္းထက္ပင္ ပိုမိုအသံုးဝင္သည္။

အဲရစ္ဘက္ကာ၏ ေရေပၚကြၽန္းဟိုတယ္က သီတင္းပတ္တစ္ပတ္လွ်င္ ဧည့္သည္ ၁ဝဝ ခန္႔ကိုလက္ခံရရွိေနသည္။   အမ်ားစုမွာ အိုင္ဗရီကို႔ႏုိင္ငံသားမ်ားႏွင့္ ေဂဟစနစ္ကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးေသာ ျပည္ပခရီးသြားမ်ားျဖစ္သည္။ တခ်ဳိ႕မွာ မြန္းက်ပ္ေသာၿမိဳ႕ျပမွေရွာင္ထြက္ကာ ေရေပၚကြၽန္းရွိ ေရကူးကန္ငယ္တြင္ ေရစိမ္ျခင္း၊ ေရအိုင္အတြင္းေရကူးျခင္းျဖင့္ အပန္းေျဖအနားယူလိုသူမ်ားျဖစ္သည္။

ပုံမွန္အားျဖင့္ဆိုလွ်င္  ဟိုတယ္မ်ားကို ကမ္းေျခမ်ား  သုိ႔မဟုတ္  ႐ႈခင္းျမင္ကြင္း ေကာင္းသည့္ေနရာမ်ား တြင္သာတည္ေဆာက္ေလ့ရွိသည္။ ထို႔အတြက္ ကုန္က်မႈမ်ားသည္။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈမ်ားသည္။ ပင္လယ္ျပင္မ်ားႏွင့္ ကမ္း႐ိုးတန္းမ်ား၏ အလွတရားကိုထိခိုက္ေစသည္။ လာေရာက္အနားယူတည္းခိုသူမ်ား မွာလည္း ေငြကုန္ေၾကးက်မ်ားသည္။

ေရေပၚကြၽန္းကမူ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကို အသံုးျပဳတည္ေဆာက္ထားျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ထိခိုက္မႈနည္းေစသည္။ သမား႐ိုးက်ပုံစံမ်ားမွ ခြဲထြက္ကာ လာေရာက္တည္းခိုသူမ်ားကို အျမင္အသစ္၊ အေတြ႕အႀကံဳအသစ္၊ စိတ္ခံစားမႈအသစ္ေပးစြမ္းႏုိင္သည္။ ညစ္ညမ္းမႈမရွိသည့္ပတ္ဝန္းက်င္တြင္   အနားယူရသည့္ အတြက္ အမွန္တကယ္အပန္းေျပေစသည္။ ထို႔ေၾကာင့္   ေရေပၚကြၽန္းနည္းပညာ ျဖင့္ျပဳလုပ္ထား ေသာဟိုတယ္မ်ားသည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈအနည္းဆံုးေသာ အစိမ္းေရာင္ခရီးသြားလာေရး က႑တြင္ စာမ်က္ႏွာသစ္တစ္ခုကို ဖြင့္လွစ္ႏုိင္မည္ျဖစ္ေပသည္။                     Ref: CNA

Read 94 times Last modified on Monday, 26 August 2019 09:23