SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

ယံုၾကည္ျခင္း ခ်စ္ၾကည္ ရင္းႏွီးျခင္းတုိ့ျဖင္႕ တည္ေဆာက္ ခဲ႕သည္

Saturday, 24 February 2018 08:34 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

ညီျမန္မာ

ယံုၾကည္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အဆိုအမ်ဳိးမ်ဳိး၊ အျမင္အမ်ဳိးမ်ဳိး၊ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္ အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိၾကသည္။ ျမန္မာ့႐ိုးရာ အယူအဆ အရ ယံုၾကည္ျခင္းမွာ ''သဒၶါ''ပင္ျဖစ္၏။ ယံုစားျခင္း၊ ယံုမွတ္ျခင္းခံရမွအျမင္ၾကည္ မည္၊   စိတ္ၾကည္မည္ကို ေဖာ္ၫႊန္းလ်က္ ''ယံု''ဆုိေသာစကားႏွင့္ ''ၾကည္''ဆုိေသာ စကားကုိတြဲ၍ ''ယံုၾကည္''ဟုသံုးႏႈန္းၾကသည္ ဆုိေသာေတြးေခၚစရာမ်ားပါသည့္ အဆုိကိုမူ အျခားအဆုိမ်ားထက္  ပိုမို အေလးထားမိသည္။ ယေန႔ေခတ္ လူမႈဆက္ဆံေရး၊ အဖြဲ႕အစည္း အခ်င္းခ်င္း ဆက္ဆံေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရးနယ္ပယ္တုိ႔၌  အေရးပါသည့္ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ျခင္း (Trust Building) ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ ေလ့လာႏုိင္သည္။ ခိုင္မာေသာ ဆက္ဆံေရး၊ ေႏြးေထြးေသာခ်စ္ၾကည္ ရင္းႏွီးမႈတို႔ရရွိေစရန္ အတြက္ ယံုၾကည္ မႈသည္ မျဖစ္မေန ျဖတ္ေက်ာ္ ရမည့္  အဆင့္တစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။

လူပုဂိၢဳလ္ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး ခိုင္ၿမဲေသာ ခ်စ္ၾကည္ ရင္းႏွီးမႈကို တည္ေဆာက္ႏုိင္ရန္ အတြက္  ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ျခင္းမွာ တစ္အူထံု႔ဆင္း ညီရင္းအစ္ကို၊ ေမာင္ရင္းႏွမႏွင့္ ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္း တုိ႔အတြက္ ခက္ခဲ လွမည္ မဟုတ္ေသာ္လည္း  ေဆြမေတာ္၊ မ်ဳိးမစပ္ လူသားအခ်င္းခ်င္း အတြက္မူ ခက္ခဲလွသည္။

''ပုဂိၢဳလ္ခင္မွ တရားမင္သည္'' ျဖစ္ရာ လူပုဂိၢဳလ္တစ္ဦး ခ်င္းစီ၏ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈသည္ပင္ ဤမွ် ခက္ခဲႏုိင္ သည္ ဆိုလွ်င္ လူမ်ားစြာ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားစြာ တုိ႔ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းတည္ ေဆာက္ထားေသာ ႏုိင္ငံ အခ်င္း ခ်င္း ဆက္ဆံေရးမွာမူ ဆုိဖြယ္ မရွိေတာ့ၿပီျဖစ္သည္။

ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ အား ထုိင္းႏုိင္ငံ ရာမ (၁ဝ) ထုိင္းဘုရင္မင္းျမတ္ Maha Vajiralongkorn က ''ျမင့္ျမတ္ ေသာ ဆင္ျဖဴေတာ္ဝင္ သူရဲေကာင္း'' Most Exalted Order of theWhite Elephant ပထမအဆင့္ဂုဏ္ျပဳ ဘြဲ႕တံဆိပ္အား Knight Grand Cross ရာထူး အေဆာင္အေယာင္ ႏွင့္တကြ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၂၁ ရက္တြင္ ဂုဏ္ျပဳခ်ီးျမႇင့္ခဲ့သည္။ ထုိင္းႏုိင္ငံသို႔  ခ်စ္ၾကည္ေရး ခရီး လာေရာက္ရန္ႏွင့္ ဂုဏ္ျပဳဘြဲ႕တံဆိပ္ လက္ခံႏုိင္ေရး ထုိင္းဘုရင့္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္က အထူးဖိတ္ၾကားခဲ့၍ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ ေခါင္းေဆာင္ေသာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ခ်စ္ၾကည္ေရး ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕သည္ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၅ ရက္မွ ၁၈ ရက္အထိ ထုိင္းႏုိင္ငံ သို႔ သြားေရာက္ခဲ့သည္။ ထုိင္းဘုရင္ မင္းျမတ္က ခ်ီးျမႇင့္ေသာ ဘြဲ႕တံဆိပ္လက္ခံျခင္း အခမ္းအနားကို ထုိင္းဘုရင့္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုး၌က်င္းပရာ ထုိင္းႏုိင္ငံ ဒုတိယ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးျဖစ္သည့္ Gen. Prawit Wongsuwon မွေပးပို႔သည့္ သဝဏ္လႊာကုိ အခမ္းအနား မွဴးက ဖတ္ၾကား ခဲ့သည္။

 

တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မဟာသေရ စည္သူ မင္းေအာင္လိႈင္အား ထုိင္းဘုရင္မင္းျမတ္၏ ကိုယ္စား ထုိင္းဘုရင့္တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ Gen. Tarnchaiyan  Srisuwan u  " The Knight Grand Cross (First Class) of The Most  Exalted Order of The White Elephant" ဘြဲ႕တံဆိပ္အား ဂုဏ္ျပဳအပ္ႏွင္းခဲ့သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံတို႔သည္ ကိုးကြယရာဘာသာခ်င္း၊ ယဥ္ေက်းမႈခ်င္း၊ သမုိင္းဆုိင္ရာ ယွက္ႏႊယ္ဆက္စပ္မႈခ်င္း နီးစပ္သည့္ ႏုိင္ငံမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ား ျဖစ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ခ်စ္ၾကည္ ရင္းႏွီးမႈကို ေခတ္အဆက္ ဆက္ ႀကိဳးပမ္း တည္ေဆာက္ခဲ့ၾကရာ ယေန႔လက္ရွိအေျခ အေနသည္ ဆက္သြယ္ ဆက္ဆံမႈ အေကာင္းဆံုး၊ အျမင့္မားဆံုး အေနအထားဟုပင္ဆုိႏုိင္သည္။ ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ တစ္ေလွ်ာက္ အတိတ္ တစ္ခ်ိန္က   အျမင့္မားဆံုးျဖစ္ခဲ့သည့္ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ားလည္း ခ်ဳပ္ၿငိမ္း၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိကာ ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကို အားသြန္ခြန္စိုက္ ေဆာင္ရြက္ေနႏုိင္ၿပီျဖစ္သည္။ ဤသည္မွာ ႏွစ္ႏုိင္ငံ အစိုးရခ်င္း၊ တပ္မေတာ္ခ်င္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ၊ ခ်စ္ၾကည္ ရင္းႏွီးမႈတုိ႔၏ ရလဒ္ပင္ျဖစ္သည္။ 

၎ရလဒ္မ်ား ရရွိေအာင္လည္း တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ အေနျဖင့္   စြမ္းစြမ္းတမံ  ေဆာင္ရြက္ခဲ့၍ ဘြဲ႕တံဆိပ္ကို ခ်ီးျမႇင့္ျခင္းျဖစ္သည္။

ထုိင္းႏုိင္ငံ ဒုတိယ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး Gen. Prawit Wongsuwon မွ ေပးပို႔သည့္  သဝဏ္လႊာ၌ ''တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မဟာသေရ စည္သူ မင္းေအာင္လိႈင္ သည္  ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္၏ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ႏုိင္ငံ့တာဝန္ မ်ားကို ေျပာင္ေျမာက္စြာျဖင့္ စြမ္းစြမ္းတမံ ထမ္းရြက္သယ္ပိုးလ်က္ရွိၿပီး ႏုိင္ငံ အတြက္ ထူးကဲစြာ ႀကိဳးပမ္း အမႈထမ္း ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ အက်ဳိးအတြက္ စြမ္းေဆာင္မႈမ်ား၊ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ ထုိင္းဘုရင့္ တပ္မေတာ္ ႏွစ္ရပ္အၾကား ေကာင္းမြန္ေသာ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးသည့္ ဆက္ဆံေရးမ်ားကို တည္ေဆာက္ ရာတြင္ အေကာင္းဆံုးပူးေပါင္း ပါဝင္စြမ္းေဆာင္ႏုိင္ မႈမ်ားအား ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳေသာ အားျဖင့္ ၎ဘြဲ႕တံ ဆိပ္ႏွင့္ ရာထူးအေဆာင္ အေယာင္မ်ားကို အပ္ႏွင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္'' ဟုလည္းေကာင္း၊ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္အေနျဖင့္ ဤကဲ့သုိ႔ေသာ ႀကီးေလးသည့္ တုိင္းျပည္၏ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကုိ ထမ္းရြက္သယ္ပုိး လ်က္ရွိၿပီး ႏုိင္ငံ့တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကုိ  ေအာင္ျမင္ စြာျဖင့္ ၿပီးေျမာက္ေစရန္ အေကာင္းဆုံးႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ ထုိင္းဘုရင့္ တပ္မေတာ္တုိ႔ ႏွစ္ရပ္အၾကား ေကာင္းမြန္ေသာ ခ်စ္ၾကည္ ရင္းႏွီးသည့္ ဆက္ဆံေရးကုိလည္း တည္ ေဆာက္ ရာ၌ အေကာင္းဆုံး ပူးေပါင္းပါဝင္ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္ခဲ့ပါသည္''ဟု လည္းေကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မဟာသေရစည္သူမင္းေအာင္လိႈင္အေနျဖင့္ "The Knight Grand Cross (First Class) of the Most Noble Order of the Crown of Thailand "ဘြဲ႕ႏွင့္တံဆိပ္ အား ရာမ(၉)ထုိင္းဘုရင္မင္းျမတ္ Bhumibol Adulyadej ထံမွ လက္ခံရရွိၿပီးေနာက္ ယခု ဘြဲ႕တံဆိပ္အား ထပ္မံ ခ်ီးျမႇင့္ခံရျခင္းျဖစ္သည္။  ျမန္မာႏုိင္ငံမွ   ႏုိင္ငံအႀကီးအကဲ ေခါင္းေဆာင္အခ်ဳိ႕ႏွင့္   ႏွစ္ႏုိင္ငံအက်ဳိး စြမ္းေဆာင္သူမ်ားကိုလည္း ထုိင္းဘုရင္မ်ားက ဂုဏ္ထူးေဆာင္ဘြဲ႕ အမ်ဳိးမ်ဳိးအား ခ်ီးျမႇင့္ ျခင္း၊ အျပန္အလွန္အားျဖင့္ ထုိင္းဘုရင္အား ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ဘြဲ႕မ်ား ခ်ီးျမႇင့္ျခင္း အစဥ္အလာ ေကာင္း တစ္ရပ္ရွိၿပီး ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္မ်ားတြင္ ယခုဘြဲ႕တံဆိပ္မ်ဳိးကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္ လိႈင္ က ပထမဦးဆံုး ခ်ီးျမႇင့္ခံရျခင္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ အေနျဖင့္ ၎ခရီးစဥ္ အတြင္းတြင္ ထုိင္းဘုရင့္အတုိင္ပင္ခံ    ေကာင္စီဥကၠ႒ ျဖစ္သူ Gen. Prem Tinsulanonda အား ၎၏ ေနအိမ္ဧည့္ခန္းမတြင္ ဂါရဝျပဳ ေတြ႕ဆံု ခဲ့သည္။ ေတြ႕ဆံုစဥ္ ႏွစ္ႏုိင္ငံတပ္မေတာ္ ႏွစ္ရပ္အၾကားဆက္ဆံေရး တုိးတက္ေကာင္းမြန္မႈ အေျခ အေနမ်ား၊ ဘြဲ႕တံဆိပ္အပ္ႏွင္းမႈအေျခ အေနမ်ားႏွင့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ တပ္မေတာ္ႏွစ္ရပ္အၾကား ဆက္ဆံေရး ဆက္လက္ ပိုမို တုိးတက္ေအာင္  ေဆာင္ရြက္မည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအား ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ  အျမင္ခ်င္း ဖလွယ္ ခဲ့ၾကသည္။

Gen. Prem Tinsulanonda သည္ ထုိင္းႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေရး၌ ၾသဇာ အရွိန္အဝါ ႀကီးမားသည့္ ပုဂိၢဳလ္တစ္ဦး ျဖစ္သလို ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ မိဘႏွင့္ သားသမီးကဲ့သို႔ပင္ အျပန္အလွန္ ေႏြးေထြးသည့္ ေမတၱာတရားထားရွိေသာ ခ်စ္ၾကည္ ရင္းႏွီးမႈရွိသူလည္း ျဖစ္သည္။ လူမႈ ဆက္ဆံေရး နယ္ပယ္တြင္ မိသားစုပံုစံ ဆက္ဆံေရး၊ သားအဖပံုစံ ဆက္ဆံေရးသည္ လြန္စြာ႐ိုးရွင္း ပြင့္လင္းေသာ  ဆက္ဆံေရး ပံုစံမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ ပုဂိၢဳလ္ႏွစ္ဦး ဆက္ဆံေရးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုမႈတုိ႔သည္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ တပ္မေတာ္ ႏွစ္ရပ္ အတြင္း၌ရွိၾကသည့္ တပ္မေတာ္သား အဆင့္အတန္း အားလံုး အၾကား ညီရင္း အစ္ကို ဆက္ဆံေရးကို  ပိုမုိတုိးတက္ ခိုင္ၿမဲ လာေစခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ခ်စ္ၾကည္ေရး ကုိယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕အား ထုိင္းႏုိင္ငံ ဝန္ႀကီး ခ်ဳပ္၏ အႀကံေပး ပုဂိၢဳလ္၊ အၿငိမ္းစား တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ Gen. Tanasak Patimapragorn ႏွင့္ဇနီးတုိ႔က ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၇ ရက္ညပိုင္းတြင္ ဂုဏ္ျပဳညစာျဖင့္  တည္ခင္းဧည့္ခံခဲ့သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္သည္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္အျဖစ္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခ်ိန္၌ ထုိင္းဘုရင့္ တပ္မေတာ္ အၿငိမ္းစား တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ Gen. Tanasak Patimapragorn ႏွင့္ ရင္းႏွီးခ်စ္ၾကည္စြာ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား အျဖစ္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ တပ္မေတာ္ အသီးသီးကို ေခါင္းေဆာင္၍ စတင္လက္တြဲေဆာင္ရြက္ ခဲ့ၾကသူမ်ားျဖစ္ၾက၍ ၎တုိ႔ ႏွစ္ဦးအၾကား ခုိင္မာေသာ  ယံုၾကည္ ရင္းႏွီးမႈမွ တစ္ဆင့္ တပ္မေတာ္ ႏွစ္ရပ္အၾကား ဆက္ဆံေရး၊ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ဆက္ဆံေရးတုိ႔မွာ ဆက္လက္ တုိးတက္ ခိုင္ၿမဲလာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဆက္လက္ ေဖာ္ျပပါမည္။       

Read 68 times Last modified on Saturday, 24 February 2018 09:21