SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

ျပည္တြင္းလက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡမ်ား ခ်ဳပ္ၿငိမ္းၿပီး ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိ၊ အမွန္တကယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရယူ လုိသည့္စိတ္ရွိလွ်င္ မလြဲမေသြထာ၀ရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိမည္ျဖစ္

Saturday, 04 August 2018 20:43 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

ေနျပည္ေတာ္၊ ၾသဂုတ္ - ၄

မိမိတုိ႔အေနျဖင့္ ျပည္တြင္းလက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡမ်ား ခ်ဳပ္ၿငိမ္းၿပီး ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္း ေရးရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ အမွန္တကယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရယူလုိသည့္ စိတ္ရွိလွ်င္ မလြဲမေသြ ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရယူရန္ ေဆာင္ရြက္ရာ၌ ဒီမုိကေရစီ လမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္သြားမည္ ဆုိသည့္စိတ္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု မၿပိဳကြဲေရး၊ တုိင္းရင္းသား စည္းလုံးညီၫြတ္မႈ မၿပိဳကြဲေရးႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာတည္တ့ံ ခုိင္ၿမဲေရးဆုိသည့္ ဒုိ႔တာ၀န္ အေရးသုံးပါးကုိ လက္ခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒီမုိကေရစီ စနစ္သည္ ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္သည့္ စနစ္ျဖစ္သျဖင့္ ဥပေဒအတုိင္းသာ သြားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျဖင့္တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္က ေရႊက်င္တပ္နယ္ရွိ အရာရွိ၊ စစ္သည္၊ မိသားစုမ်ားအား ေတြ႕ဆုံအမွာစကား ေျပာၾကားရာတြင္ ထည့္သြင္း ေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါေတြ႕ဆုံပြဲသုိ႔ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ေလ) ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေမာင္ေမာင္ေက်ာ္၊ စစ္ေရးခ်ဳပ္ ဒုတိယ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးဆန္းဦး၊ စစ္ေထာက္ခ်ဳပ္ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ညိဳေစာႏွင့္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံးမွ တပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးမ်ား၊ ေတာင္ပုိင္းတုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ တုိင္းမွဴး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ မ်ိဳး၀င္းႏွင့္ တပ္နယ္မွ အရာရွိ၊ စစ္သည္၊ မိသားစုမ်ားတက္ေရာက္ ၾကသည္။

ထုိသုိ႔ေတြ႕ဆုံအမွာစကား ေျပာၾကားရာတြင္ တပ္မေတာ္၏ အဓိကတာ၀န္မွာ ႏုိင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရး အတြက္တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိသုိ႔တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ ရာတြင္လက္ေတြ႕က်ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႔အေနျဖင့္ ကာကြယ္ေရး စြမ္းပကား ျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းမွာ ျပည္တြင္းလက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡမ်ား ေျဖရွင္းရန္ မဟုတ္ဘဲ ႏုိင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရးအတြက္ တည္ေဆာက္ေနျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဆုိသည္မွာ ခ်က္ခ်င္းေဆာင္ရြက္၍ရသည့္ အရာမဟုတ္ဘဲ အခ်ိန္ယူ၍ ေလ့က်င့္တည္ေဆာက္ရၿပီး စစ္တုိက္ႏုိင္စြမ္း ရွိရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႔ တပ္မေတာ္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ကုိ ကုိယ္စားျပဳသည့္ တစ္ခုတည္းေသာ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ အစည္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရး အတြက္သမား႐ုိးက် တုိက္ပြဲမ်ားဆင္ႏြဲႏုိင္ရန္ မိမိတုိ႔တပ္မေတာ္ကုိ သက္ဆုိင္ရာ တပ္ဌာနခ်ဳပ္မ်ားအလုိက္ စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္မႈလုပ္ငန္း မ်ားေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ထုိသုိ႔တပ္မ်ားအား စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ရာတြင္ ေခတ္ႏွင့္ အညီလက္နက္ မ်ားအား ကြၽမ္းက်င္စြာ ကိုင္တြယ္အသုံးျပဳႏုိင္ရန္ အတြက္ တပ္မေတာ္သားမ်ား တစ္ဦးခ်င္း၏ ပညာရည္ျမင့္မားေရးကုိ လည္းျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ဆက္လက္ၿပီး တပ္မေတာ္သားမ်ားႏွင့္ မိသားစု၀င္မ်ား အသိပညာဗဟုသုတမ်ား တုိးပြားေစရန္ အတြက္ တပ္ရင္း၊ ဌာနခ်ဳပ္အသီးသီးတြင္ စာၾကည့္တုိက္မ်ား ဖြင့္လွစ္ၿပီး သုတ၊ ရသ စာအုပ္ စာေစာင္မ်ား၊ ဖတ္႐ႈသင့္သည့္ စာအုပ္မ်ားကုိ ပုံႏွိပ္ထုတ္ေ၀ ေပးလ်က္ရွိသျဖင့္ ဖတ္႐ႈေလ့လာ ၾကရန္လုိေၾကာင္း၊ သုိ႔မွသာအသိပညာ အတတ္ပညာ မ်ားရရွိၿပီး မိမိတုိ႔ဘ၀ တုိးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တပ္တြင္းေဆြးေႏြး ပြဲမ်ားတြင္လည္း ထိထိေရာက္ေရာက္ ေျပာဆုိ ေဆြးေႏြးႏုိင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္သားမ်ား၏ က်န္းမာႀကံ့ခုိင္ေရး အတြက္ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိရာတြင္ မိမိတုိ႔ တစ္ဦးခ်င္း အေနျဖင့္ က်န္းမာေရးကုိ အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္ ေန႔စဥ္ကုိယ္လက္လႈပ္ရွား အားကစားမ်ား ကုိလည္း ျပဳလုပ္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း၊ အရက္၊ ေဆးလိပ္၊ ကြမ္းႏွင့္အေပ်ာ္ အပါးလုိက္စားျခင္း မ်ားကုိလည္း တတ္ႏုိင္သမွ် ေရွာင္က်ဥ္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႔ သက္ဆုိင္ရာ စည္း႐ုံးေရး နယ္ေျမမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားသည့္ သဘာ၀ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ား ကူညီကယ္ဆယ္ေရးမ်ားတြင္ အထက္အမိန္႔ေစာင့္ရန္ မလုိဘဲ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားအား ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးရန္ လုိေၾကာင္းမွာၾကားသည္။

ဆက္လက္ၿပီး တပ္မေတာ္သားမ်ား၏ စားေသာက္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ရိကၡာမ်ား အရည္အေသြး ျပည့္၀စြာ ရရွိေရးအတြက္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ ရွိေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္သား မ်ားႏွင့္ မိသားစု၀င္မ်ား၏ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရး အတြက္ တပ္ပုိင္ႏွင့္ တစ္ပုိင္တစ္ႏုိင္ စုိက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ၿပီး ျပင္ပေပါက္ေစ်းထက္ သက္သာသည့္ ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖင့္ ေရာင္းခ်၍ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိမႈ ရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ထုိ႔အတူ၀တ္စား ဆင္ယင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း အရည္အေသြး ေကာင္းမြန္သည့္ အ၀တ္အထည္မ်ားႏွင့္ အသုံးအေဆာင္စစ္၀တ္ တန္ဆာပလာမ်ားအား ထုတ္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္မွ အၿငိမ္းစား ယူသြားသည့္ အရာရွိ၊ စစ္သည္မ်ား အတြက္လည္း စစ္မႈထမ္းေဟာင္း အိမ္ရာမ်ား တတ္ႏုိင္သေလာက္ ေဆာက္လုပ္ၿပီး ေနရာခ်ထား ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႔ တပ္မေတာ္သားတုိင္းမွာ တစ္ခ်ိန္တြင္စစ္မႈ ထမ္းေဟာင္းမ်ား ျဖစ္ၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ စစ္သားျဖစ္ခ်ိန္တြင္ စစ္သားပီသ ေအာင္ေနထုိင္ၿပီး စစ္သားေကာင္းျဖစ္ေအာင္ ေနၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႔ တပ္မေတာ္ သားမ်ား အေနျဖင့္ စည္းစည္းလုံးလုံးျဖင့္ ေနထုိင္ၿပီး စြမ္းရည္၊ စြမ္းအားရွိသည့္တပ္မေတာ္၊ ႏုိင္ငံေတာ္က အားထားရၿပီး ျပည္သူက အားကုိးရသည့္ တပ္မေတာ္ျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ လုိေၾကာင္းမွာၾကားသည္။

ထုိ႔ေနာက္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္က တပ္နယ္မွအရာရွိ၊ စစ္သည္၊ မိသား စုမ်ားအတြက္ စားေသာက္ဖြယ္ရာမ်ားကုိေပးအပ္ရာ တပ္နယ္မွဴးမွလက္ခံရယူသည္။

ယင္းေနာက္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္(ေလ) ဗုုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေမာင္ေမာင္ေက်ာ္၊ စစ္ေရးခ်ဳပ္ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဆန္းဦးႏွင့္ စစ္ေထာက္ခ်ဳပ္ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ညိဳေစာတုိ႔က တပ္နယ္မွ အရာရွိ၊ စစ္သည္၊ မိသားစုမ်ားအတြက္ စားေသာက္ဖြယ္ရာမ်ား၊ အားကစား ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ သုတ၊ ရသ စာအုပ္စာေစာင္မ်ားေပးအပ္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားကလက္ခံ ရယူၾကသည္။

ေတြ႕ဆုံပြဲအၿပီးတြင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ အခမ္းအနား တက္ေရာက္လာၾကသည့္ အရာရွိ၊ စစ္သည္၊ မိသားစုမ်ားအား ရင္းရင္းႏွီးႏွီးလုိက္လံ ႏႈတ္ဆက္ၾကသည္။

ဆက္လက္ၿပီး တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ ေရႊက်င္ တပ္နယ္ရွိ တပ္မေတာ္ေဆး႐ုံသုိ႔ ေရာက္ရွိၾကၿပီး ေဆး႐ုံတက္ေရာက္ ကုသလ်က္ရွိသည့္ အရာရွိ၊ စစ္သည္ မ်ားအား တစ္ဦးခ်င္း ရင္းရင္းႏွီးႏွီး လုိက္လံႏႈတ္ဆက္ အားေပးစကား ေျပာၾကားၿပီး စားေသာက္ဖြယ္ရာမ်ား ေပးအပ္သည္။ ယင္းေနာက္ ေဆး႐ုံအတြင္းလွည့္ လည္ၾကည့္႐ႈ စစ္ေဆးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

Read 707 times Last modified on Saturday, 04 August 2018 20:46