SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

ေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ ထိခိုက္ဆုံး႐ႈံးမႈမ်ားကိုေလွ်ာ့ခ်ၿပီး ျပည္သူမ်ား၏ လူေနမႈဘဝ တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကို အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစရန္ ျပည္သူအားလုံး ပူးေပါင္းပါဝင္သည့္ ေဘးအႏၲရာယ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ လုပ္ငန္းစဥ္ကို ျမႇင့္တင္ ေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ျဖစ္

Sunday, 14 October 2018 13:56 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

ေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္  ထိခိုက္ဆုံး႐ႈံးမႈမ်ားကိုေလွ်ာ့ခ်ၿပီး ျပည္သူမ်ား၏ လူေနမႈဘဝ တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကို အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစရန္ ျပည္သူအားလုံး ပူးေပါင္းပါဝင္သည့္ ေဘးအႏၲရာယ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ လုပ္ငန္းစဥ္ကို ျမႇင့္တင္ ေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ျဖစ္

ေနျပည္ေတာ္ ေအာက္တိုဘာ ၁၃

၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာသဘာဝ ေဘးေလ်ာ့ပါးေရးေန႔ အထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနားကို ယေန႔နံနက္ ၈ နာရီတြင္ ေနျပည္ ေတာ္ရွိ ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္း ဗဟိုဌာန-၂ ၌က်င္းပရာ အမ်ဳိးသားသဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာ္မတီ ဥကၠ႒   ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ တက္ေရာက္ အမွာစကား ေျပာၾကားသည္။

အခမ္းအနားသို႔  ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးစိန္ဝင္း၊ ဦးသန္႔စင္ေမာင္၊   ေဒါက္တာ ဝင္းျမတ္ေအးႏွင့္  ႏိုင္သက္လြင္၊ ေနျပည္ေတာ္ ေကာင္စီ ဥကၠ႒ ေဒါက္တာမ်ဳိးေအာင္၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး  ဦးဝင္းေမာ္ ထြန္းႏွင့္ ဦးစိုးေအာင္၊ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊  ေမြးျမဴေရးႏွင့္ေရလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးေကာ္မတီ အတြင္း ေရးမွဴး ေဒါက္တာ ဝင္းျမင့္၊ အၿမဲတမ္းအတြင္း ဝန္မ်ား၊ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ား၊ ဒုတိယ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ခ်ဳပ္မ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ သံ႐ုံးမ်ားမွ  သံအမတ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ သံ႐ုံးတာဝန္ခံမ်ား၊ ကုလသမဂၢႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ INGO၊  NGO မ်ား၊ သတင္း မီဒီယာမ်ား၊ ဖိတ္ၾကားထားသည့္ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားႏွင့္ တာဝန္ရွိ သူမ်ား တက္ေရာက္ ၾကသည္။

အခမ္းအနားတြင္ ဒုတိယသမၼတက ယေန႔ က်င္းပသည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာသဘာဝ ေဘးေလ်ာ့ပါးေရးေန႔ အခမ္းအနားသည္ ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၂၁ ရက္တြင္က်င္းပ သည့္ ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံဆုံးျဖတ္ ခ်က္အမွတ္(၆၄/၂ဝဝ)အရ ႏွစ္စဥ္ေအာက္ တိုဘာ ၁၃ ရက္ကို  အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သဘာဝေဘးေလ်ာ့ပါးေရးေန႔ အျဖစ္ သတ္ မွတ္ခ်က္ႏွင့္အညီ  က်င္းပျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊  အလားတူ    ကမၻာ့ႏိုင္ငံအသီးသီး၌လည္း  က်င္းပလ်က္ရွိ ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနျဖင့္  အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာသဘာဝေဘးေလ်ာ့ပါးေရးေန႔ အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားကို  ၂ဝ၁ဝ  ျပည့္ႏွစ္မွစတင္၍ ႏွစ္စဥ္က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း၊  ထိုသို႔က်င္းပရာတြင္ ကုလသမဂၢ အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာ သဘာဝ ေဘးေလ်ာ့ပါးေရး မဟာဗ်ဴဟာ  (United Nations International Strategy  for Disaster Reduction-UNISDR) က   ႏွစ္စဥ္ ဦးတည္အုပ္စု တစ္စုကိုေရြးခ်ယ္၍ ေဆာင္ပုဒ္မ်ား ခ်မွတ္က်င္းပျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊   ယခု ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ အတြက္ ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ ထားသည့္ေဆာင္ပုဒ္မွာ ျပည္သူ႔ဘဝတိုးတက္ ေျပာင္းလဲဖို႔၊ ေဘးဒဏ္ေၾကာင့္ စီးပြား ဆုံး႐ႈံးမႈ ေလွ်ာ့ခ်စို႔ (REDUCING  ECONOMIC LOSSES  FROM  DISASTER  HAS THE  POWER  TO  TRANSFORM LIVES) ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္သူမ်ား၏ ဘဝတိုးတက္ ေျပာင္းလဲေရးေဆာင္ရြက္ရာတြင္  သဘာဝ ေဘးႏွင့္ လူေၾကာင့္ျဖစ္သည့္ ေဘးမ်ား ေၾကာင့္  စီးပြားေရးဆုံး႐ႈံးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးသည္ အလြန္ အေရးပါသည့္က႑တြင္ ပါဝင္ေန သည္ကို ယခုႏွစ္ေဆာင္ပုဒ္က  ၫႊန္းဆို ေနေၾကာင္း၊

ယေန႔ မ်က္ေမွာက္ကမၻာ့ ႏိုင္ငံအသီးသီးတြင္ ကမၻာႀကီးပူေႏြးလာမႈႏွင့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲေဖာက္ျပန္မႈမ်ား၏    ဆိုးရြား လွသည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေတြ႕ႀကံဳခံစား ေနၾကရေၾကာင္း၊  ၂ဝ၁၄  ခုႏွစ္အတြင္း ကမၻာ တစ္ဝန္း လုံးတြင္  အသက္ေသဆုံးခဲ့ ရသည္အထိျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ သဘာဝေဘးမ်ား၏  ၅ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္သည္ အာဆီယံ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္ကို ေလ့လာေတြ႕ရွိရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း။

၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္အတြင္းေဘးအႏၲရာယ္အမ်ဳိး မ်ဳိးေၾကာင့္ စီးပြားေရးက႑ဆုံး႐ႈံးမႈ ပမာဏသည္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ကထက္ ၆၃ ရာခိုင္ႏႈန္း ပိုမိုျမင့္မားခဲ့ေၾကာင္း၊ ကမၻာတစ္ဝန္းလုံးတြင္ ေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ စီးပြားေရးက႑ဆုံး႐ႈံး မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍  ၁၉၉ဝ ျပည့္ႏွစ္မွ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ကာလအတြင္း ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္သည္ စီးပြားေရးအရ   ထိခိုက္ဆုံး႐ႈံးမႈ အျမင့္ဆုံး ျဖစ္ၿပီး ဆံုး႐ံႈးမႈ အေမရိကန္ေဒၚလာ ဘီလီယံ ၄ဝဝရွိခဲ့ေၾကာင္း၊   ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားေၾကာင့္ အာဆီယံ ေဒသ၏ စီးပြားေရး ထိခိုက္ဆုံး႐ႈံးမႈသည္ ကမၻာ့ဘဏ္စာရင္းအင္းအခ်က္အလက္မ်ားအရ ႏွစ္စဥ္အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄ ဒသမ  ၄ ဘီလီယံထိရိွခဲ့ၿပီး  ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ား၏ ဂ်ီဒီပီ၏ သုည ဒသမ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းထက္ ပိုမို ေနသည္ကို ေတြ႕ရ ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ေဘးအႏၲရာယ္ ျဖစ္ပြားမႈေပါင္း ၂၅ဝဝ ေက်ာ္ရွိခဲ့ၿပီး လူဦးေရ ငါးသိန္းေက်ာ္ ေဘးဒုကၡခံစားခဲ့ၾကရေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ ေဘးျဖစ္ပြားမႈမ်ား အတြက္  ေထာက္ပံ့ မႈမ်ား အျပင္ ေရရွည္ သဘာဝေဘးေလ်ာ့ပါးေရးအစီအမံမ်ားအတြက္ ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ေငြက်ပ္သန္း ေပါင္း ၅၅၈၅ ေက်ာ္ ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ 

သဘာဝေဘးမ်ားေၾကာင့္ ဆံုး႐ႈံးမႈမ်ားႏွင့္ ေထာက္ပံ့မႈမ်ားအား    ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ သံုးစြဲ ႏိုင္ ခဲ့ ပါက  ျပည္သူမ်ား၏ဘဝ   တိုးတက္ေျပာင္းလဲေရး ကိုအတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ   အေထာက္ အပံ့ျဖစ္ေစ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း။

ေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္  ထိခိုက္ဆုံး႐ႈံးမႈ မ်ားကိုေလွ်ာ့ခ်ၿပီး ျပည္သူမ်ား၏လူေနမႈဘဝ တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကို အေထာက္ အကူျဖစ္ေစရန္ ျပည္သူအားလုံးပူးေပါင္းပါဝင္သည့္ ေဘးအႏၲရာယ္စီမံခန္႔ခြဲမႈလုပ္ငန္းစဥ္ကို ျမႇင့္တင္ ေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊   ထိုသုိ႔  ေဆာင္ရြက္ရာတြင္   ႏိုင္ငံတြင္း၌သာမက ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားအၾကား   ပိုမိုပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္စီမံ ခန္႔ခြဲမႈလုပ္ငန္းမ်ားကို အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္တင္ ႏိုင္ေရးတို႔အတြက္ ေနျပည္ေတာ္တြင္က်င္းပခဲ့ သည့္ (၂၄)ႀကိမ္ေျမာက္ ASEAN  Summit  ကထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ေနျပည္ေတာ္ေၾကညာ စာတမ္း၊ သေဘာတူညီခ်က္(၂၄)တြင္ ''အာဆီယံ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ လူသားခ်င္း စာနာမႈအကူ အညီေပးေရး ညႇိႏႈိင္းမႈ ဗဟိုဌာန'' (ASEAN Coordination Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management-AHA Centre) ၏ စြမ္းေဆာင္ ႏိုင္မႈျမႇင့္တင္ႏိုင္ေရးႏွင့္ သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ ဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ အေရးေပၚတုံ႔ျပန္ေရး ဆိုင္ရာအာဆီယံသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response-AADMER) ကို ေဒသတြင္းမူေဘာင္ တစ္ရပ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး  အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား၏ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပိုမိုပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ၾက ရန္ႏွင့္ တစ္ခုတည္းေသာ အာဆီယံ၊ တစ္ခုတည္းေသာ တုံ႔ျပန္မႈ  One ASEAN, One Response ကို အာဆီယံအဖြဲ႕ ဝင္ႏိုင္ငံ မ်ားအားလံုး တညီတၫြတ္ တည္းသေဘာ တူညီခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အဆိုပါမူေဘာင္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏွင့္ အညီ ေဘးအႏၲရာယ္စီမံခန္႔ခြဲမႈ လုပ္ငန္းမ်ား ကိုေဆာင္ရြက္ေနသကဲ့သို႔ တတိယအႀကိမ္ သဘာဝ ေဘးေလ်ာ့ပါးေရး ကမၻာ့ ညီလာခံက ခ်မွတ္ခဲ့သည့္ ေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ ထိခိုက္ဆုံး႐ႈံးႏိုင္ေျခ ေလွ်ာ့ခ်ေရး ဆိုင္ရာ ဆန္ဒိုင္း မူေဘာင္(၂ဝ၁၅-၂ဝ၃ဝ)တြင္ ပါရွိသည့္ ေဘးအႏၲရာယ္ စီမံခန္႔ခြဲေရး ဆိုင္ရာ အေျခခံမူမ်ား ႏွင့္လုပ္ငန္း စဥ္မ်ား၊ စဥ္ဆက္ မျပတ္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ပန္းတိုင္မ်ား (Sustainable Development Goals) ႏွင့္အညီ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဘးအႏၲ ရာယ္ေၾကာင့္ ထိခိုက္ဆုံး႐ႈံးႏိုင္ေျခ ေလွ်ာ့ခ်ေရးလုပ္ ငန္းစီမံခ်က္(၂ဝ၁၇)ကိုေရးဆြဲၿပီး သက္ဆိုင္ ရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ား အလိုက္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း။

ေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ စီးပြားေရးက႑ အပါအဝင္ ထိခိုက္ဆုံး႐ႈံးမႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ် ႏိုင္ေရးအတြက္ စနစ္က်သည့္စီမံ ခန္႔ခြဲမႈမ်ား၊ မူေဘာင္မ်ား၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ ရသကဲ့သို႔ လိုအပ္သည့္ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ား ျဖင့္လည္းေဆာင္ရြက္ရသည့္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားကို ေရးဆြဲ ျပ႒ာန္းထားၿပီး အဆိုပါဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား ႏွင့္အညီ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ေဘးအႏၲရာယ္စီမံ ခန္႔ခြဲမႈလုပ္ငန္းမ်ားကို အမ်ဳိးသားသဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီက ဦးေဆာင္၍ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္/ ခ႐ိုင္ႏွင့္   ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္အထိ  သဘာဝေဘး အႏၲရာယ္ဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕မ်ားဖြဲ႕စည္း ကာ ေဘးဒဏ္ ေၾကာင့္ ထိခိုက္ဆုံး႐ႈံးမႈေလ်ာ့ နည္းႏိုင္သမွ် ေလ်ာ့နည္းေအာင္ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊    ျပည္သူမ်ား

၏ ေဘးဒဏ္ရင္ဆိုင္ တုံ႔ျပန္ႏိုင္စြမ္းျမင့္မားေရးႏွင့္ စီမံေဆာင္ရြက္ေပးရမည့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားပူးေပါင္း ပါဝင္ၾကသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အားလုံး၏ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားျမင့္မားလာ ေစေရးကိုလည္း စီမံေဆာင္ရြက္ေပးၾကရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ အသိပညာေပးေဟာေျပာမႈမ်ား၊  စြမ္းေဆာင္ ရည္ျမႇင့္တင္မႈ သင္တန္း မ်ား၊ ျပည္သူမ်ားပါဝင္သည့္ ဇာတ္တိုက္ေလ့က်င့္မႈမ်ားအျပင္ ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည့္   မုန္တိုင္း ဒဏ္ခံ အေဆာက္အအုံမ်ား၊ ေဘးလြတ္ရာသို႔ ေရွာင္တိမ္းႏိုင္ေသာလမ္းတံတားမ်ား၊ ဘက္စုံ သုံးအေဆာက္ အအံုမ်ား၊  ရွာေဖြ ကယ္ဆယ္ ေရႊ႕ေျပာင္းေရးအတြက္   ယာဥ္ယႏၲရားမ်ားစသည္တို႔ကိုလည္း တိုးျမႇင့္ျဖည့္ဆည္း ေဆာင္ ရြက္ေပးလ်က္ ရွိေၾကာင္း။

သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ ဆိုသည္မွာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ ေရရွည္တည္တံ့သည့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး (Sustainable Development )လုပ္ငန္းမ်ားကို အဟန္႔အတား ျဖစ္ေစသည့္   အဓိကစိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ ျဖစ္သည့္ အတြက္ ဘက္စုံဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး မဟာဗ်ဴဟာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းမ်ား ေရးဆြဲေဆာင္ရြက္ၾကရာ တြင္ သဘာဝေဘး အႏၲရာယ္ေလ်ာ့ပါးေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေပါင္းစပ္ ထည့္သြင္း ေဆာင္ရြက္သြားၾကရန္  လိုအပ္ ေၾကာင္း။

သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ေလ်ာ့ပါးေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အရွိန္အဟုန္တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ေနၾက သကဲ့သို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌လည္း ဘက္စုံက႑စုံတြင္ ထည့္သြင္းေပါင္းစပ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ျပည္သူမ်ား၏ လူမႈစီးပြားဘဝ တိုးတက္ျမင့္မား ေစေရးေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ယခုႏွစ္ေဆာင္ပုဒ္ ပါအတိုင္း သဘာဝေဘးေၾကာင့္ စီးပြားေရး ထိခိုက္ဆုံး႐ႈံးႏိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ၿပီး ႏိုင္ငံသားတိုင္း ပိုမိုပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္အခြင့္အလမ္း မ်ားကို ဖန္တီးေပးျခင္းျဖင့္ ေဘးဒဏ္မ်ားကို ႀကံ့ႀကံ့ခံ ရင္ဆိုင္ႏိုင္ၿပီး လူမႈစီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ သည့္ႏိုင္ငံအျဖစ္   အသက္ အရြယ္ မေရြး၊  လူတန္းစားမေရြးပါဝင္ တည္ေဆာက္သြားၾက ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း။

က႑အလိုက္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္း မ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ သဘာဝေဘးေလ်ာ့ပါး ေရးအစီအမံမ်ား ထည့္သြင္း စဥ္းစားေဆာင္ ရြက္ေရးကို သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရဌာန၊  အဖြဲ႕ အစည္းမ်ား၊ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လူမႈေရးအသင္း အဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔ဌာနအဖြဲ႕အစည္း မ်ား၏ မျဖစ္မေနေဆာင္ရြက္ ရမည့္ လုပ္ငန္း စဥ္တစ္ရပ္အျဖစ္ မွတ္ယူေဆာင္ရြက္ၾကရန္ႏွင့္ ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လုံး ႏိုးၾကားတက္ၾကြစြာ ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ လာေစေရးအတြက္ စည္း႐ုံး ေဆာင္ရြက္သြားၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီက တာဝန္ သိစိတ္ ကိုယ္စီျဖင့္   ေဘးအႏၲရာယ္ေလ်ာ့ပါးေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ တက္ၾကြစြာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားကို ႀကံ့ႀကံ့ခံႏိုင္ၿပီး  ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္ဆုံး႐ႈံးမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ကာ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈကို ဦးတည္သည့္ လူေနမႈဘဝမ်ား တည္ေဆာက္ၾကပါစို႔ဟု တိုက္တြန္း လိုေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ ေခတၱဌာေန ညိႇႏိႈင္းေရးမွဴး  Ms. Janet E Jackson က ကုလသမဂၢ အေထြ ေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ သဝဏ္လႊာကိုဖတ္ၾကားသည္။

ယင္းေနာက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သဘာဝ ေဘးေလ်ာ့ပါးေရးေန႔ အထိမ္းအမွတ္ ဗီဒီယို မွတ္တမ္းကိုျပသသည္။

ယင္းေနာက္  အမ်ဳိးသား သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဒုတိယသမၼတ   ဦးဟင္နရီ ဗန္ထီး ယူသည္  အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ လာၾကသူမ်ား ႏွင့္အတူ မွတ္တမ္းတင္ ဓာတ္ပံု႐ိုက္ၿပီး ၂ဝ၁၈ခုႏွစ္ အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာ သဘာဝေဘးေလ်ာ့ပါး ေရးေန႔ အထိမ္းအမွတ ္ျပခန္းမ်ားကိုလွည့္လည္ ၾကည့္႐ႈသည္။       

Read 576 times Last modified on Sunday, 14 October 2018 14:19