SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

ေစ်းကြက္ ဝင္သီးႏွံမ်ား စိုက္ပ်ဳိးႏိုင္မွသာ ေတာင္သူ လယ္သမားမ်ား၏ ဝင္ေငြမ်ား တိုးတက္ၿပီး လူေနမႈ အဆင္႕အတန္း ျမင္႕မားလာမည္

Wednesday, 13 September 2017 08:58 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

ေနျပည္ေတာ္ စက္တင္ဘာ ၁၂

လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းျခင္း ခံရမႈမ်ား  ျပန္လည္စိစစ္ေရး ဗဟုိေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဒုတိယ သမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူသည္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ မ်ဳိးသိမ္းႀကီး၊ ဒုတိယ ဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္စုိး၊  ဦးလွေက်ာ္၊ ေဒါက္တာ ထြန္းႏိုင္တို႔ ႏွင့္အတူ ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္   မေကြးတုိင္း ေဒသႀကီး ပခုကၠဴခ႐ိုင္ ၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္ နံ႔သာၿမိဳင္ခန္းမ၌ က်င္းပသည့္ ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ မူလေတာင္သူမ်ား ထံသုိ႔ ေျမဧရိယာ ၂၆၆၅ ဧကအား ျပန္လည္လဲႊေျပာင္း ေပးအပ္ပဲြ အခမ္း အနားသုိ႔ တက္ေရာက္အမွာစကား ေျပာၾကားသည္။

အခမ္းအနားတြင္ ဒုတိယသမၼတက ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ၿမိဳ႕ျပဆုိင္ရာ၊ အေျခခံဆုိင္ရာ အေဆာက္အအုံမ်ား တုိးခ်ဲ႕ တည္ေဆာက္ျခင္း၊ လုံၿခံဳေရးဆုိင္ရာ အထူးစီမံကိန္း သတ္မွတ္ျခင္း၊ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ အထူးစီးပြားေရး ဇုန္မ်ား၊ စက္မႈဇုန္မ်ား တည္ေဆာက္ျခင္း၊ စုိက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရး စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ဌာနဆုိင္ရာႏွင့္  ပုဂၢလိကမ်ားသုိ႔ ေျမေနရာခ်ထားေပးျခင္း စသည့္အေၾကာင္းရင္း အမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္း ခံရမႈမ်ားရွိခဲ့ေၾကာင္း။

 ထုိသို႔ သိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ားေၾကာင့္ လယ္ယာေျမသိမ္းဆည္း ခံရသည့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ စားဝတ္ေနေရး စသည့္  အခက္အခဲ အမ်ဳိးမ်ဳိး ရင္ဆုိင္ႀကံဳေတြ႕ ခဲ့ၾကရၿပီး  ျပည္သူမ်ား ဆုံး႐ႈံး နစ္နာမႈမ်ားကုိ မိမိတုိ႔ အစုိးရအဖြဲ႕ အေနျဖင့္ ေတာင္သူမ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြားကုိ ေရွး႐ႈၿပီး စာနာစိတ္ ထားကာ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ား ႏွင့္အညီ တရားမွ်တမႈ ရွိေအာင္ ရွင္းလင္းလြယ္ကူေသာ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားခ်မွတ္၍  အျမန္ဆုံးေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ေပး လ်က္ရွိေၾကာင္း။

လယ္ယာေျမျပႆနာမ်ား  အျမန္ဆုံးၿပီး ျပတ္ေရး၊ စြန္႔လႊတ္ေျမမ်ားကို အမွန္တကယ္ သက္ဆုိင္သူမ်ား၏  လက္ဝယ္သို႔ ျပန္လည္ေပး အပ္ႏုိင္ေရး၊  မွန္မွန္ကန္ကန္ေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရး တုိ႔အတြက္ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္တြင္ လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းျခင္းခံရမႈမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရြးဗဟုိေကာ္မတီ ကုိဖြဲ႕စည္း၍   ေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ေနမႈကို ေနျပည္ေတာ္၊ တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္၊ ခ႐ုိင္၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာအုပ္စုမ်ားတြင္လည္း လယ္ယာေျမႏွင့္အျခားေျမမ်ား  သိမ္းဆည္းျခင္းခံရမႈမ်ား   ျပန္လည္စိစစ္ေရး ေကာ္မတီ အဆင့္ဆင့္ကို ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ တာဝန္ရွိသူ မ်ားသာမက သက္ဆုိင္ရာ နယ္ေျမအလုိက္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား၊ လယ္ယာေျမ ဆုိင္ရာ  လူမႈအဖြဲ႕ အစည္းမ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊   ေတာင္သူ လယ္သမား ကုိယ္စားလွယ္မ်ားထည့္သြင္းဖြဲ႕စည္းၿပီး သိမ္းဆည္း လယ္ယာေျမ ျပသနာမ်ားကို မူဝါဒ၊ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ စိစစ္ေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း။

ေျမယာျပႆနာမ်ားကို လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ ဗဟိုေကာ္မတီ အေနျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္အလိုက္ အေဆာတလ်င္ ဦးစားေပးေျဖရွင္းေပးရမည့္ သိမ္းဆည္းေျမဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားကို စုစည္းၿပီး သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္အစိုးရ အဖြဲ႕မွ ဝန္ႀကီးမ်ားကို ေနျပည္ေတာ္၌ ေခၚယူေတြ႕ဆံုေစၿပီး ညႇိႏိႈင္းျခင္းျဖင့္ ေျဖရွင္းေပးလ်က္ ရွိေၾကာင္း။

ယေန႔ တရားဝင္ ပိုင္ဆိုင္မႈျဖင့္ ျပန္လည္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ရရွိၾကေသာ ေတာင္သူမ်ား အေနျဖင့္ မိမိတို႔ မိသားစု လူမႈစီးပြား ဘဝဖြံ႕ၿဖိဳးတုိုးတက္ေအာင္ ႐ိုးသားႀကိဳးစားစြာ လုပ္ကိုင္ရန္ႏွင့္ လက္မႈလယ္ယာ စနစ္မွ စက္မႈလယ္ယာ စနစ္သို႔ ကူးေျပာင္းၿပီး မ်ဳိးေကာင္းမ်ဳိးသန္႔မ်ား ေရြးခ်ယ္စိုက္ပ်ဳိးကာ အရည္အေသြး အဆင့္အတန္း ျမင့္မားၿပီး အထြက္ႏႈန္းတိုးတက္ ျမင့္မားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ လိုအပ္သကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္ ပူးေပါင္းပါဝင္ၾကရန္ တုိက္တြန္းလိုေၾကာင္း။

ေတာင္သူမ်ားအေနျဖင့္   စိုက္ပ်ဳိးသည့္ ေနရာတြင္ သမား႐ိုးက် စိုက္ေန႐ံုျဖင့္ မၿပီးဘဲ  ေစ်းကြက္ဝင္သီးႏွံမ်ား    စိုက္ပ်ဳိး ႏိုင္မွသာ ေတာင္သူ လယ္သမားမ်ား၏ ဝင္ေငြမ်ားတိုး တက္ၿပီး လူေနမႈ အဆင့္အတန္းျမင့္မားလာမည္ ျဖစ္သည့္အတြက္ ေစ်းကြက္၏လိုအပ္ခ်က္ကို မ်က္ျခည္မျပတ္ေစဘဲ    ျပည္တြင္းစားသံုးမႈ လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္း ေပးသြားႏိုင္ရန္ တိုက္တြန္း လိုေၾကာင္း။

ျပည္ပပို႔ကုန္တိုးျမႇင့္ႏိုင္ေရးအတြက္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ စိုက္ပ်ဳိး ထုတ္လုပ္မႈသည္ အေရးပါသည့္ အခန္း က႑တြင္ ရပ္ေနသည္ျဖစ္သည့္အတြက္ မိမိတို႔၏ စိတ္ေနစိတ္ထားမ်ား၊ မိမိတို႔၏ ဘဝရပ္တည္မႈ အဆင့္ အတန္းမ်ား၊  မိမိတို႔၏ ထုတ္လုပ္ႏိုင္စြမ္းမ်ားျမင့္မားရမည္ဆိုသည့္  ခံယူခ်က္၊  ယံုၾကည္ခ်က္ေမြးျမဴၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေရးႏွင့္  စီးပြားေရး တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေရးအတြက္ တိုင္းျပည္မွ အားကိုးရသည့္ သူမ်ား အျဖစ္ ရပ္တည္သြားႏိုင္ ပါေစေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ေနာက္ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး လယ္ယာေျမႏွင့္  အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရး ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ တုိင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္  ေဒါက္တာ ေအာင္မိုးညိဳက ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္သည့္ ေျမမ်ားအား သက္ဆုိင္ရာ မူလေတာင္သူမ်ားထံသုိ႔ ယာယီလုပ္ပုိင္ခြင့္ျပဳလက္မွတ္ ပုံစံ(၃)မ်ား ျပန္လည္ေပးအပ္ ႏိုင္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ေဒသ အေျခအေနမ်ားကုိ ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။

ဆက္လက္၍ တင္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ထြန္းႏိုင္က  ၿမိဳင္ၿမိဳ႕ေပၚသုိ႔ ကံမ ၁၁ ေကဗီြဓာတ္အားလိုင္းမွ ျဖန္႔ေဝေနရၿပီး မိုင္၂ဝေက်ာ္ ေဝးသည့္အတြက္ ဓာတ္အား က်ဆင္းမႈရွိေၾကာင္း၊ ႏွမ္းစားက်င္း ၆၆ ေကဗီြ ဓာတ္အားခဲြ႐ုံမွ ၁၁  ေကဗီြဓာတ္အားလိႈင္း ၁၅ မိုင္  တည္ေဆာက္ လိုက္မည္ ဆုိပါကေက်းရြာမ်ား လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား သုံးစဲြႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ၿမိဳင္ၿမိဳ႕အတြက္လည္း ဓာတ္အား ႏိုင္နင္းစြာ ျဖန္႔ျဖဴး လာႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္း တင္ျပသည္။

ယင္းေနာက္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ မ်ဳိးသိမ္းႀကီးႏွင့္ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ေအာင္မိုးညိဳ၊ ဒုတိယ ဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္စုိး၊ ဦးလွေက်ာ္ႏွင့္ ေဒါက္တာထြန္းႏိုင္၊ အၿမဲတမ္း အတြင္းဝန္ ေဒါက္တာ သက္ခိုင္ဝင္း တုိ႔က ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္သည့္ ေျမမ်ားကုိ  မူလ ေတာင္သူမ်ား ကုိယ္စား  ေတာင္သူကုိယ္စားလွယ္မ်ားထံ ယာယီလုပ္ပုိင္ခြင့္ျပဳလက္မွတ္ ပုံစံ(၃)မ်ားကုိ  ေပးအပ္ၾကသည္။

ထို႔ေနာက္  မူလေတာင္သူမ်ား ကုိယ္စား ၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ခင္ဝင္းက ေက်းဇူးတင္ စကားေျပာၾကားသည္။

ယေန႔အခမ္းအနားတြင္ ၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ နည္းပညာသုေတသန ဌာနမွ ယခင္က သိမ္းဆည္းထားေသာ ေျမဧက ၃၁၅ဝ အနက္ အမွန္တကယ္ အသံုးျပဳရန္ လိုအပ္သည့္ ေျမဧရိယာ ၄၈၅ ဧကကိုသာ အသံုးျပဳသြားမည္ျဖစ္ၿပီး က်န္ေျမ ၂၆၆၅ ဧကအနက္ မူလပိုင္ရွင္ေတာင္သူ ၂ဝ၉ ဦးအား ေျမဧရိယာ ၈၇ဝ ဒသမ ၁၂ ဧကကို ယာယီ လုပ္ပိုင္ခြင့့္ျပဳ လက္မွတ္ပံုစံ(၃) လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ခဲ့ၿပီး  အျခားေျမ ၁၇၉၄ ဒသမ ၆၈ ဧက ကို အစိုးရစီမံခန္႔ခြဲပိုင္ခြင့္ ေျမဧရိယာအျဖစ္ႏွင့္ ျပန္လည္အပ္ႏွံခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း သိမ္းဆည္း ေျမဧရိယာ ၂၂၆ဝ၄ဒသမ၂၅၇ ဧကကုိ ျပန္လည္ စြန္႔လႊတ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ရာ   မူလေတာင္သူမ်ားသုိ႔ စုိက္ပ်ဳိးေျမ  ၉၃၃၉ဒသမ ၅၃ ဧကႏွင့္ စုိက္ပ်ဳိးေျမမဟုတ္သည့္ ၁၃၂၄၂ဒသမ၃၇၇ ဧကကုိ  အစုိးရစီမံခန္႔ခဲြပိုင္ခြင့္ေျမအျဖစ္ လႊဲေျပာင္းေပး ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းေနာက္ ဒုတိယသမၼတသည္ ၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္ ခုတင္-၅ဝ ဆံ့ေဆး႐ုံသုိ႔ေရာက္ရွိၿပီး လူနာ မ်ားအားၾကည့္႐ႈ အားေပးၿပီး ေထာက္ပ့ံေငြမ်ား ေပးအပ္ကာ ေဆး႐ုံအတြင္းလွည့္လည္ၾကည့္႐ႈသည္။

ထို႔ေနာက္ ဒုတိယ သမၼတသည္ ၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈ႐ံုးသုိ႔ ေရာက္ရွိၿပီး ျပည္သူမ်ားအား ဝန္ထမ္းမ်ားက ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ ေပးေနမႈကုိ ၾကည့္႐ႈ အားေပးကာ ေဆာင္ရြက္ၿပီး စီးသည့္ ႏုိင္ငံသား စိစစ္ေရးကတ္မ်ား၊ အိမ္ေထာင္စု စာရင္းမ်ားအား ျပည္သူမ်ားထံ လက္ေရာက္ ေပးအပ္ ခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ ဒုတိယ သမၼတသည္ ပခုကၠဴၿမိဳ႕ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္   သားဖြားေဆး႐ံု တည္ေဆာက္မည့္ ေျမေနရာသုိ႔ ေရာက္ရွိၿပီး   ေျမရာဇဝင္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ရွင္းလင္းတင္ျပရာ ဒုတိယ သမၼတက ေျမေနရာ ရရွိေရးလိုအပ္သည္မ်ားအတြက္ ေပါင္းစပ္ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေပးသည္။

ယင္းေနာက္ ဒုတိယသမၼတသည္ ပခုကၠဴၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔ ဝန္ေဆာင္မႈ႐ုံးသုိ႔ ေရာက္ရွိၿပီး လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ ေနမႈကုိ ၾကည့္႐ႈအားေပးကာ ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးသည့္ အိမ္ေထာင္စု စာရင္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံသား စိစစ္ေရး ကတ္မ်ားအား ျပည္သူမ်ားထံ လက္ေရာက္ ေပးအပ္ခဲ့သည္။

ထုိ႔ေနာက္ ဒုတိယ သမၼတႏွင့္ အဖဲြ႕သည္ ပခုကၠဴၿမိဳ႕ အမွတ္(၂) အေျခခံပညာ အထက္တန္း ေက်ာင္းသုိ႔ ေရာက္ရွိၿပီး ပခုကၠဴႏွင့္ ၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ  ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ အားကစား ပစၥည္းမ်ားကုိ ေပးအပ္သည္။

ယင္းေနာက္ ဒုတိယ သမၼတသည္ ပုဂံၿမိဳ႕ေဟာင္းေဒသ၌ ၂ဝ၁၆ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္၂၄ရက္က ငလ်င္ လႈပ္ခတ္ မႈေၾကာင့္ ၿပိဳက်ပ်က္စီးခဲ့သည့္ နရသီဟပေတ့ ေစတီေတာ္ႏွင့္ ဓမၼရာဇာႀကီး ေစတီေတာ္တုိ႔အား ေရွးေဟာင္း လက္ရာ မပ်က္ျပန္လည္ ျပဳျပင္ေနမႈကုိ လိုက္လံၾကည့္႐ႈသည္။

...........

Read 264 times Last modified on Wednesday, 13 September 2017 09:02