SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ အၾကမ္းဖက္ ေသာင္းက်န္းသူမ်ားႏွင္႕ ပတ္သက္၍ တပ္မေတာ္သတင္းမွန္ ျပန္ၾကားေရးအဖြဲ့ႏွင္႕ သတင္း မီဒီယာမ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္သည္႕ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲ

Monday, 26 August 2019 10:22 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

ယမန္ေန႔မွအဆက္

ဆက္လက္ၿပီး ဧရာဝတီ သတင္းဌာနမွ သတင္းေထာက္ ထက္ႏိုင္ေဇာ္က အဲဒီအဖြဲ႕ေတြနဲ႔ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳးစားတာမ်ဳိးေရာ ရွိလား၊ ဥပမာ  မေန႔ကဆိုရင္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကိုယ္တိုင္လည္း   တ႐ုတ္သံအမတ္ႀကီးနဲ႔  ေတြ႕ခဲ့ေၾကာင္း၊ ေတြ႕တဲ့အခါမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးက႑ေတြမွာ တ႐ုတ္ကကူညီ ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုတာမ်ဳိး ၾကားေၾကာင္း၊ဒီျဖစ္စဥ္မွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕အခန္းက႑ေရာ ဘယ္လိုရွိလဲ သိလိုပါေၾကာင္း ေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ထြန္းထြန္းညီ က ေျဖၾကားရာတြင္ ဒီေမးခြန္းကေတာ့ ကြၽန္္ေတာ္ေျဖခဲ့တဲ့ အေျဖနဲ႔  မကိုက္ညီဘူးလို႔ ထင္ပါေၾကာင္း၊မိမိတို႔ႏိုင္ငံ၏ အက်ဳိးစီးပြားႏွင့္  ယွဥ္တြဲၿပီး ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ျဖစ္တည္မႈ၊  ပ်က္စီးမႈ သာဓကမ်ားကိုၾကည့္ပါက ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ ျဖစ္တည္လာတာ ဘယ္လိုျဖစ္တည္လာလဲ၊ ျဖစ္တည္ေနတဲ့ေနရာမွာ ႏိုင္ငံေရးစကားနဲ႔ ေျပာရရင္ Geo-politics ၊ Real politics ၊ Power politics စသည္ျဖင့္ရွိေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေရးတြင္ Definition ႏွင့္ Theory မ်ားရွိေၾကာင္း၊ ၎ Definition ေတြသည္ သမိုင္းက လာေၾကာင္း၊ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ ျဖစ္တည္ဖို႔ဆုိတာ အင္မတန္မွ ခဲယဥ္းေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံသားေတြက ျဖစ္တည္မႈ ခဲယဥ္းသည့္ မိမိတို႔ႏုိင္ငံကုိ တန္ဖုိးထားသင့္ေၾကာင္း၊ လြတ္လပ္ေရးႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို  ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္သည္ ဆုိသည့္  ႏုိင္ငံသားတုိင္း၏ တာဝန္ကုိေျပာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊   Politics  ေတြ အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိသည့္ အခ်ိန္မွာ Threat ေတြ အမ်ားႀကီးရွိေၾကာင္း၊ ထုိ Threat ေတြအတြက္ကို မိမိတုိ႔ႏုိင္ငံက မျဖစ္မေန ကုိင္စြဲထားရမည့္ မူဝါဒမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ   အတူယွဥ္တြဲေနထုိင္ေရး   မူဝါဒျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ ပတ္ဝန္းက်င္ႏုိင္ငံေတြ၊ တစ္ကမၻာလံုးနဲ႔ပါ မိတ္ဝတ္မပ်က္ ဆက္ဆံေရးကို ေဆာင္ရြက္ပါမည္ဆုိသည့္ မူဝါဒခ်မွတ္ထားေၾကာင္း၊ အားလံုးကို မိတ္ေဆြႏုိင္ငံအျဖစ္ ဆက္ဆံေနေၾကာင္း၊ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံဆုိရင္လည္း အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကူညီမႈမ်ားလည္းအမ်ားႀကီးရွိေၾကာင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲအတြက္လည္း အမ်ားႀကီး ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးေနတာ ေတြရွိေၾကာင္း၊ အိမ္နီးခ်င္းဆုိတာ ေရြးလုိ႔မရေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႔ဆက္ဆံေရး ေကာင္းဖုိ႔အေရးႀကီးေၾကာင္း၊ လူတုိင္းတြင္ တာဝန္ကုိယ္စီရွိေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့ပါသည္။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္စိုးႏုိင္ဦးက ျဖည့္စြက္ေျဖၾကားရာတြင္ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ေဆြးေႏြးႏုိင္ရန္အတြက္ အပစ္ရပ္စဲေပးထားပါေၾကာင္း၊ အပစ္ရပ္ထားခ်ိန္တြင္ စည္းကမ္းမ်ား သတ္မွတ္ ေပးထားၿပီးျဖစ္ၿပီး ထုိစည္းကမ္းမ်ားအား လုိက္နာရန္လုိအပ္ပါေၾကာင္း၊ စည္းကမ္းမ်ားအား ခ်ဳိးေဖာက္ပါက ခ်ဳိးေဖာက္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းတြင္ တာဝန္ရွိပါေၾကာင္း၊ ေနာက္တစ္ခ်က္မွာ  ထုိကဲ့သို႔ အပစ္ရပ္ကာလတြင္ အင္အားတည္ေဆာက္ျခင္း၊ နယ္ေျမတည္ေဆာက္ျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ရန္ လုိေၾကာင္း၊ နယ္ေျမေက်ာ္လြန္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ ဆက္ေၾကးေကာက္ျခင္း၊ လူသစ္စုေဆာင္းျခင္း၊ မူးယစ္ေဆးဝါး ကိစၥရပ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္းကို မျပဳလုပ္ရန္ သတ္မွတ္ထားၿပီး ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထုိသို႔စည္းကမ္း ေဖာက္ဖ်က္မႈမ်ား မရွိပါက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို လက္ကမ္းႀကိဳဆုိလ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆာင္ရြက္ေရးသည္ တပ္မေတာ္၏ မူဝါဒျဖစ္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္အတုိင္း တပ္မေတာ္မွ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

Tomorrow သတင္းဂ်ာနယ္မွ သတင္းေထာက္ ဦးေအးမင္းက ၾသဂုတ္လ ၁၅ ရက္ ပစ္ခတ္မႈျဖစ္စဥ္ႏွင့္   ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ေရွ႕ဆက္သြားမယ့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအား ထိခုိက္ႏုိင္မႈရိွ၊ မရိွ သိရိွလိုပါေၾကာင္း ေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္စိုးႏုိင္ဦး က ေျဖၾကားရာတြင္ အဆိုပါေမးခြန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ မိမိေျဖၾကားထားၿပီး ျဖစ္ပါေၾကာင္း ျပန္လည္ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

သူရိယေနဝန္းသတင္းဂ်ာနယ္ မွ သတင္းေထာက္ စည္သူႏုိင္က  ၂ဝ၁၇  ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁၄ ရက္မွာဆုိရင္   AA အၾကမ္းဖက္ေသာင္းက်န္းသူမ်ားက စခန္းေလးခုကို ဝင္တိုက္ခုိက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္ေတြ ေဆြးေႏြးၿပီးေတာ့ အျမစ္ျပတ္ေခ်မႈန္းဖို႔အတြက္ အမိန္႔ေၾကညာစာ ထုတ္ခဲ့တာရိွေၾကာင္း၊ အခု ၾသဂုတ္လ ၁၅ ရက္မွာျဖစ္ခဲ့တဲ့ျဖစ္စဥ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ေရာ အမိန္႔ေၾကညာစာ ထုတ္ျပန္ထားတာရိွလား သိလိုပါေၾကာင္း၊ ေနာက္တစ္ခုက TNLA တပ္ထဲမွာ ''ဝ'' စစ္သားမ်ားနဲ႔ တ႐ုတ္ေၾကးစားစစ္သားမ်ား ပါဝင္သည္ဟု သိရပါေၾကာင္း၊ အဆိုပါကိစၥမွာ ဟုတ္ပါသလား သိလိုေၾကာင္း ေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ထြန္းထြန္းညီက ေျဖၾကားရာတြင္ ၾသဂုတ္လ ၁၅ ရက္ျဖစ္စဥ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး    ဦးေဇာ္ေဌး သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ လုပ္ထားေပးၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျဖၾကားခဲ့ပါသည္။

မဇၩိမသတင္းဌာနမွ သတင္းေထာက္ မင္းမင္းက အခုေနာက္ဆုံးျဖစ္သြားခဲ့တဲ့ ေျမာက္ပိုင္း ၃ ဖြဲ႕ရဲ႕ ဒီတုိက္ခုိက္မႈေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔  ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရ၊ အထူးသျဖင့္   သမၼတ၊ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္တို႔က   ဘာမ်ားမွာၾကားထားတာရိွပါလဲ သိလိုပါေၾကာင္း၊ ဒီျဖစ္စဥ္ၿပီးေတာ့  Fake News အမ်ားႀကီး ေတြ႕ရေၾကာင္း၊ အတိုင္ပင္ခံကလည္း     အျပတ္တုိက္ဖို႔ ၫႊန္ၾကားၿပီဆုိတာမ်ဳိးေတြ ေတြ႕ရပါေၾကာင္း၊ဘာမ်ား ၫႊန္ၾကားထားတာရိွလဲ သိခ်င္ပါေၾကာင္း ေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ထြန္းထြန္းညီက ေျဖၾကားရာတြင္ ၎ေမးခြန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံး ေျပာေရးဆိုခြင့္ရိွသူ ဦးေဇာ္ေဌး မွ ေျပာၾကားထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဦးေဇာ္ေဌးထံသို႔ ေမးျမန္းပါက ပိုမိုေကာင္းမြန္ေၾကာင္းျဖင့္ ျပန္လည္ေျဖၾကား ခဲ့ပါသည္။

သူရိယေနဝန္းသတင္းဂ်ာနယ္မွ သတင္းေထာက္ စည္သူႏုိင္ က TNLA တပ္ထဲမွာ တ႐ုတ္ေၾကးစားစစ္သားႏွင့္ ''ဝ''စစ္သားမ်ား ပါဝင္သည္မွာ ဟုတ္ပါသလား သိလိုေၾကာင္း ေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ထြန္းထြန္းညီက ေျဖၾကားရာတြင္ သတင္းေတြ စိစစ္ေနဆဲျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အမ်ဳိးမ်ဳိးသတင္းမ်ား တက္လာၾကသည့္ အထဲတြင္   တ႐ုတ္စကားေျပာသူေတြ ပါသလို၊ ေဒသခံရွမ္းစကားႏွင့္ ဗမာစကား နားမလည္သူမ်ားလည္း ပါဝင္သည္ဟု သိရေၾကာင္း၊ ေလာက္ကိုင္ေဒသတြင္လည္း ဒီအေျခအေနမ်ဳိးေတြ ရိွခဲ့ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ အခ်ဳိ႕ EAO အဖြဲ႕မ်ား၊ MNDAA အဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္ တ႐ုတ္စကား ေျပာၾကားၾကေၾကာင္းျဖင့္ ျပန္လည္ေျဖၾကား ခဲ့ပါသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္စိုးႏုိင္ဦးက ျဖည့္စြက္ေျဖၾကားရာတြင္ ႏုိင္ငံတကာ ျဖစ္စဥ္မ်ားအရ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လုံၿခံဳေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ျပည္တြင္းလုံၿခံဳေရး ကိစၥရပ္အား ျပည္တြင္း၌သာေျဖရွင္းျခင္းသည္ ေကာင္းမြန္ပါေၾကာင္း၊ အဆိုပါျပည္တြင္း ျပႆနာအား ႏုိင္ငံတကာျပႆနာအျဖစ္ ဖန္တီးခဲ့မည္ဆုိပါက မိမိတို႔ႏုိင္ငံ၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ အပါအဝင္ မလိုလားအပ္သည့္ အျခားေသာ ေနာက္ဆက္တြဲျပႆနာမ်ား ျဖစ္ေပၚေစတတ္ပါေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံေရးစနစ္အား မေက်နပ္သျဖင့္ လက္နက္ကိုင္ၿပီး စစ္ေရးနည္း

လမ္းျဖင့္ ေျဖရွင္းလ်က္ ရိွေနၾကေၾကာင္း၊၎တို႔လုိခ်င္ေသာႏုိင္ငံေရးစနစ္၊ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ကို သြားမည္ဆုိလွ်င္လည္း ႏုိင္ငံေရးနည္းလမ္းအရ လာေရာက္ေဆြးေႏြးရန္ လိုပါေၾကာင္း၊ျပည္တြင္းျပႆနာကို ျပည္တြင္းတြင္သာ ေျဖရွင္းျခင္းသည္ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံတကာ ျပႆနာျဖစ္ေအာင္    လုပ္လွ်င္ အႏၲရာယ္ မ်ားသည္ဟု ေျပာၾကားလုိပါေၾကာင္း ျပန္လည္ ေျဖၾကားခဲ့ပါသည္။

မဇၩိမသတင္းဌာနမွ သတင္းေထာက္ မင္းမင္းက  UN ရဲ႕အခ်က္အလက္ ရွာေဖြေရးမစ္ရွင္က ေနာက္ဆုံးထုတ္တဲ့ အစီရင္ခံစာကို မေန႔ညကပဲ ထုတ္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊အဲ့ဒီထဲမွာ အေျခအေနေတြက ေတာ္ေတာ္ကို စြပ္စြဲထားတာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေတြ႕ရပါေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ေတာ့ တပ္မေတာ္ဘက္ကေနၿပီးေတာ့လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈေတြ ရိွခဲ့တယ္ဆိုတာမ်ဳိး ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ေရးထားတာေတြ႕ရပါေၾကာင္း၊ စာမ်က္ႏွာ ၃ မ်က္ႏွာ၊ ၄ မ်က္ႏွာေလာက္ ျမင္ပါေၾကာင္း၊ ဒီအေပၚမွာ တပ္မေတာ္ရဲ႕ သေဘာထားကို သိခ်င္ေၾကာင္းေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ထြန္းထြန္းညီက ေျဖၾကားရာတြင္ ဒီ Fact -Finding Mission အဖြဲ႕က ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာင္စီအေနျဖင့္ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ေတြ ထုတ္ေၾကာင္း၊ ၂ဝ၁၉  ခုႏွစ္   ၾသဂုတ္လ ၅ ရက္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ သီးသန္႔လြတ္လပ္ေသာ ႏုိင္ငံတကာ အခ်က္အလက္ ရွာေဖြေရး မစ္ရွင္က တပ္မေတာ္၏ စီးပြားေရး အဆက္အသြယ္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ကာ ပစ္မွတ္ထားေၾကာင္း၊ အေရးယူပိတ္ဆို႔ရန္ ေတာင္းဆိုျခင္းဆုိၿပီးေတာ့မွ ထုတ္ေၾကာင္း၊ ထုတ္ျပန္ခ်က္အေပၚမွာ ၾသဂုတ္လ ၆ ရက္တြင္ ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ သတင္းထုတ္ျပန္ေပးခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ''လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ အေနျဖင့္ အခ်က္အလက္ ရွာေဖြေရးမစ္ရွင္ ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ယင္း၏လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ေက်ာ္လြန္လုပ္ေဆာင္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံတကာဥပေဒႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ အခ်က္အလက္ ရွာေဖြေရး မစ္ရွင္ကိုေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ယင္း၏ အစီရင္ခံစာကိုေသာ္ လည္းေကာင္း မိမိတို႔ အသိအမွတ္ျပဳ လက္ခံမည္မဟုတ္ေၾကာင္း'' စသျဖင့္ ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ယမန္ေန႔က တစ္ခါထပ္ၿပီး ထုတ္ျပန္ေၾကာင္း၊ ဒီေနရာမွာ ဆက္စပ္လုိ႔ ရသည္မ်ားကို ေျပာခ်င္ပါေၾကာင္း၊ ၾသဂုတ္လ ၂၁ ရက္၊ ၂၂ ရက္ခန္႔တြင္ ရခုိင္ေဒသ၌ တပ္မေတာ္မွ ေပၚတာေတြ ဆြဲေနသည္ဆုိသည့္ သတင္းေတြထြက္လာေၾကာင္း၊ ေနာက္ပိုင္းမၾကာမီ ယမန္ေန႔က  Fact-Finding Mission  ဆုိၿပီး ထပ္ၿပီး လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ က်ား၊ မအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္ ခံရသူမ်ားအတြက္ တရားမွ်တမႈကို ကုလသမဂၢ အခ်က္အလက္ရွာေဖြေရး မစ္ရွင္ ေတာင္းဆိုျခင္း ပါလာေၾကာင္း၊ အဆိုပါ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ဦးေဟာက္ဒိုစြမ္းက RFA သို႔ေျပာထားပါေၾကာင္း၊ ေျဖၾကားထားၿပီးလည္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ပါရိွသည့္အခ်က္ေတြထဲမွာ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ အမ်ဳိးသားေရး စ႐ိုက္လကၡဏာ အရပါးစပ္ကေန ထုတ္ေျပာရမွာေတာင္ ခက္ပါေၾကာင္း၊ အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီး ေစာင့္ထိန္းရမည့္ ယဥ္ေက်းမႈ၊ စကား အသုံးအႏႈန္းေတြ ရိွပါေၾကာင္း၊ ဒီလုိေစာင့္စည္းရသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လူ႔ယဥ္ေက်းမႈ အသိုက္အဝန္းအေနျဖင့္ ၎တို႔ထုတ္ျပန္ထားသည့္ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ စာသားမ်ားကို မိမိအေနျဖင့္ ဖတ္ျပရမွာေတာင္ အခက္အခဲရွိေၾကာင္း၊ ဖတ္မျပခ်င္ေၾကာင္း၊ ''စစ္တပ္က က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၊ အရပ္သားျပည္သူမ်ားအား ၿခိမ္းေျခာက္ရန္၊ အၾကမ္းဖက္ရန္ႏွင့္ အျပစ္ေပးရန္ တမင္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ အစီအစဥ္ ေကာင္းေကာင္းေရးဆြဲထားေသာ မဟာဗ်ဴဟာ၏ အစိတ္အပိုင္း''၊ ''အမ်ဳိးသမီးမ်ားနဲ႔ မိန္းကေလးမ်ားကို  ပ်ံ႕ပ်ံ႕ႏွံ႔ႏွံ႔န႔ဲ စနစ္တက် သတ္ျဖတ္ျခင္း''၊ အဆုိပါ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအား ဘာသာျပန္ ေရးသားထားသည္မ်ားမွာ မွန္ခ်င္လည္းမွန္မယ္၊ မမွန္ခ်င္လည္းမမွန္ဘူး၊ မွန္ခ်င္လည္းမွန္မယ္၊ ''မ်ဳိးဆက္ပြားႏုိင္သည့္ အရြယ္ေရာက္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားကို စနစ္တက် ေရြးခ်ယ္၍ မုဒိမ္းက်င့္ျခင္း၊ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေမြးကင္းစမ်ားကို တိုက္ခိုက္ျခင္း၊ မ်ဳိးပြားအဂၤါမ်ားကို ျဖတ္ေတာက္ျခင္းႏွင့္ တျခားဒဏ္ရာ ရေစျခင္း၊ ၎တို႔၏ပါး၊ လည္ပင္း၊ ႏို႔အိမ္ႏွင့္ ေပါင္စပ္တြင္ ကုိက္ရာမ်ားျဖင့္ ႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ အမွတ္တံဆိပ္ ခတ္ႏွိပ္ျခင္း၊ ခံရသူမ်ားကို ၎တို႔၏ အိမ္ေထာင္ဘက္မ်ားႏွင့္ လိင္ဆက္ဆံျခင္း မျပဳႏုိင္ သုိ႔မဟုတ္ သေႏၶမယူႏုိင္သည္အထိ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ဒဏ္ရာရေစျခင္း'' စသည္ျဖင့္ ႏႈတ္နဲ႔ေတာင္ ေဖာ္ျပဖို႔ခက္ခဲတဲ့    အေျခအေနေတြကုိ တပ္မေတာ္ကေန   က်ဴးလြန္တယ္ဆုိၿပီး စြပ္စြဲထားေၾကာင္း၊ ဒါနဲ႔ ပတ္သက္၍လည္း အသိအမွတ္မျပဳေၾကာင္း၊ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ ေႏွာင့္ယွက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္မွာ    ရာဇသတ္ႀကီး ပုဒ္မ ၃၅၄ ရွိေၾကာင္း၊ မိန္းမကာယိေႁႏၵ ပ်က္စီးေစမႈပုဒ္မ (၃၇၆)၊    မုဒိမ္းမႈ ပုဒ္မ (၅ဝ၉)    မိန္းမကာယိေႁႏၵ ပ်က္စီးေစမႈမ်ား    ျပ႒ာန္း ေပးထားပါေၾကာင္း၊ မုဒိမ္းမႈ၊ လူကုန္ကူးမႈ၊ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈတို႔ကို    ပေပ်ာက္ေစဖုိ႔အတြက္ ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒမ်ား ရွိပါေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္သားမ်ားအတြက္ တပ္မေတာ္ အက္ဥပေဒ(၁၉၅၉ ခုႏွစ္)မွာလည္း ျပ႒ာန္းထားေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္သားမ်ားသည္ ရာဇသတ္ႀကီး ဥပေဒမ်ားကုိလည္း လုိက္နာ ရေၾကာင္း၊ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ရွိခဲ့ပါက ထိေရာက္သည့္ အျပစ္ဒဏ္စီရင္မႈမ်ား ရွိေၾကာင္း၊ လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ အတြက္ တပ္မေတာ္သားမ်ားတြင္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္မႈ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား   ျပဳလုပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊တပ္မေတာ္သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ ကာကြယ္တားဆီးေရး သင္တန္းမ်ား  ေဟာေျပာပို႔ခ် သင္ၾကားေနေၾကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္၊ မီဒီယာမ်ားကလည္း အားလံုးဝိုင္းဝန္း၍ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ေနၾကေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ႏုိင္ငံတြင္ တပ္မေတာ္ဘက္ကေရာ၊ ႏုိင္ငံေတာ္ဘက္ကေရာ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း၊ အဓမၼခိုင္းေစမႈႏွင့္   ပတ္သက္၍လည္း ၁၉၅၅ ခုႏွစ္ ILO ၊ Forced Labour Convention 29  တြင္ လက္မွတ္ထုိးထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊  ကေလး အလုပ္သမားမ်ားကို အဆုိးရြားဆံုး ပံုစံျဖင့္ ခိုင္းေစသည္ဆုိသည့္  Worst Forms of Child Labour Convention  နံပါတ္ ၁၈၂  ကို ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၈ ရက္မွာ လက္မွတ္ထိုးခဲ့ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ အဓမၼခိုင္းေစမႈ မရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ထားမႈမ်ား ရွိေၾကာင္း၊     ဥပမာ-၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုးမွ  တပ္တိုင္းတပ္တိုင္းကုိ  အထမ္းသမားမ်ား၊ ေပၚတာအသံုးမျပဳရန္ ၫႊန္ၾကားခ်က္ ထုတ္ျပန္ထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အက်ဥ္းသား အထမ္းသမားမ်ားကို စစ္မက္ျဖစ္ပြားသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ အသံုးမျပဳရန္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၂ ရက္ေန႔မွာ ၫႊန္ၾကားခ်က္ ထုတ္ျပန္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ တပ္စခန္း ေဆာက္သည့္ေနရာမ်ား၊ လူစုေဆာင္းသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ အဓမၼခုိင္းေစမႈမျပဳရန္လည္း ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၄ ရက္တြင္ စစ္ဥပေဒခ်ဳပ္႐ံုးႏွင့္ စစ္ေရးခ်ဳပ္႐ံုးတို႔မွ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ရွိေၾကာင္း၊ အရပ္သားမ်ားကို စခန္းေဆာက္သည့္ ေနရာမ်ား၊ စခန္းျပင္ဆင္ ထိန္းသိမ္းသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ေခၚယူေစခိုင္းျခင္း မျပဳရန္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လတြင္ အမိန္႔ထုတ္၍   ၫႊန္ၾကားထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တားျမစ္ခ်က္မ်ား ဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္းထားၿပီး ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္ခဲ့သည္ရွိပါက ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ အတိုင္း အေရးယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကို ႏုိင္ငံတကာက ေဝဖန္မႈမ်ား ျမင့္မားေနသည့္ အခ်ိန္တြင္   တပ္မေတာ္သားတိုင္း က်င့္ဝတ္(၆ဝ)ကုိ လုိက္နာဖို႔၊ ျပည္သူလူထုအေပၚ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား ရွိပါက လံုးဝခြင့္လႊတ္ေပးမည္၊ Impunity ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္သားမ်ား အေနျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကုိ မဆုိထားႏွင့္ ကိုယ့္

အခ်င္းခ်င္း ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြားမႈမ်ဳိးကုိေတာင္ တိတိက်က် တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ယခုလိုစြပ္စြဲမႈမ်ားသည္ အေျခအျမစ္ မရွိေၾကာင္း၊ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားဆိုသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကိုၾကည့္ရင္ ၎တုိ႔သည္ မိမိတို႔ႏုိင္ငံ၏ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာႏွင့္ ဥပေဒမ်ားကုိမသိၾက၊ မေလးစားၾကဘူးလား၊ ဤသုိ႔ဝင္ေရာက္ စြက္ဖက္သည့္ အေျခအေနကုိ လက္ခံႏုိင္စရာ မရွိေၾကာင္း၊ ျပည္တြင္းမီဒီယာျဖစ္ေစ၊ ျပည္ပမီဒီယာျဖစ္ေစ We all are Citizensျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ႏုိင္ငံ၏ အေျခအေနေပၚမွာ အားလံုးက ႏုိင္ငံေတာ္၊ ႏုိင္ငံသားေတြ၏ လံုၿခံဳေရး၊ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္တံ့ခုိင္ၿမဲေရး ကိစၥမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ဝိုင္းဝန္းကူညီ ေစာင့္ေရွာက္ေပးၾကရန္  တာဝန္ရွိေၾကာင္း၊ International Pressure မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ျဖစ္ေနတာေတြ၊  ျဖစ္စဥ္အမွန္ဟု လုိရာဆြဲေဖာ္ျပျခင္း၊ Media Law ၊Ethics မီဒီယာက်င့္ဝတ္ေတြရွိေၾကာင္း၊ ျပ႒ာန္းထားတာေတြ ရွိေၾကာင္း၊ မီဒီယာသမားမ်ား အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံသားမ်ား ျဖစ္သည့္အတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အက်ဳိးစီးပြားကုိ ေရွး႐ႈၾကဖို႔    ေမတၱာရပ္ခံလုိေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့ပါသည္။

ဆက္လက္ၿပီး  ဗုိလ္ခ်ဳပ္စုိးႏုိင္ဦးက  ရွင္းလင္းရာတြင္ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္  International Army Games သြားေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ လူမႈကြန္ရက္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္ကို ေတြ႕ရွိရပါေၾကာင္း၊ အဆုိပါအခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မိမိအေနျဖင့္ အနည္းငယ္ ရွင္းျပလုိပါေၾကာင္း၊ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ သံခ်ပ္ကာ ယႏၲရားတပ္ဖြဲ႕သည္  ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ၿပိဳင္ပြဲဝင္ႏုိင္ငံေပါင္း ၂၂ ႏုိင္ငံရွိသည့္အနက္   ႏုိင္ငံအလုိက္ အဆင့္ ၁၆ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ယခုႏွစ္ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ၿပိဳင္ပြဲဝင္ ႏုိင္ငံေပါင္း ၂၃ ႏုိင္ငံရွိသည့္ အနက္ အုပ္စုအဆင့္ၿပိဳင္ပြဲတြင္    ႏုိင္ငံအလိုက္ အဆင့္ ၅ ရရွိခဲ့ၿပီး အႀကိဳဗိုလ္လုပြဲသုိ႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည့္   ၿပိဳင္ပြဲဝင္ ၁၆ ႏိုင္ငံအနက္ ႏုိင္ငံအလိုက္ အဆင့္ ၁၃ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ အုပ္စုအဆင့္ တစ္စီးခ်င္း ေမာင္းႏွင္ပစ္ခတ္ျခင္း ၿပိဳင္ပြဲ (Individual) တြင္ ပစ္ခတ္ရမည့္ ပစ္မွတ္ ၁၅ ခုအနက္ ၁၁ ခုကုိ ထိမွန္ေအာင္ ပစ္ခတ္ႏုိင္ခဲ့ၿပီး တင့္ကားကုိ တစ္နာရီလွ်င္ ၇၂ ကီလိုမီတာႏႈန္းနဲ႔ အျမန္ဆံုး ေမာင္းႏွင္ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ အႀကိဳဗုိလ္လုပြဲစဥ္ လက္ဆင့္ကမ္း ေမာင္းႏွင္ျခင္းၿပိဳင္ပြဲ (Relay Race)မွာ စံခ်ိန္ ၂ နာရီ ၂၁ မိနစ္ ဝ၁ စကၠန္႔ျဖင့္ ထိပ္ဆံုးမွ ပန္းဝင္ႏုိင္ခဲ့ေသာ္လည္း ယွဥ္ၿပိဳင္စဥ္အတြင္း    ယူဂန္ဒါႏုိင္ငံမွ တင့္ယာဥ္က မိမိတင့္ယာဥ္  လမ္းေၾကာင္းအတြင္းသုိ႔  လမ္းေၾကာင္းလု   ဝင္ေရာက္ေမာင္းႏွင္ခဲ့တဲ့ အတြက္ ယာဥ္ပြတ္တုိက္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့တာေၾကာင့္ ၿပိဳင္ပြဲစည္းကမ္းအရ ဗုိလ္လုပြဲႏွင့္ လြဲေခ်ာ္ခဲ့ရပါေၾကာင္း၊ အႀကိဳဗုိလ္လုပြဲမွာ ပစ္ခတ္ရမည့္ပစ္မွတ္ ၂၄ ခုအနက္ ပစ္မွတ္ ၁၁ ခုအား ထိမွန္ေအာင္ ပစ္ခတ္ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ အဆုိပါၿပိဳင္ပြဲသို႔ မဝင္ေရာက္မီ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္  သံခ်ပ္ကာယႏၲရား တပ္ဖြဲ႕အသင္းအေနျဖင့္ အိႏိၵယႏွင့္ ႐ုရွားႏုိင္ငံတုိ႔သုိ႔ သြားေရာက္ ေလ့က်င့္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ တပ္မေတာ္သံခ်ပ္ကာယႏၲရား တပ္ဖြဲ႕အေနျဖင့္ ႐ုရွားႏုိင္ငံမွ တင့္မ်ားျဖင့္   ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထုိကဲ့သို႔ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရည္ရြယ္ခ်က္ကုိ ေျပာၾကားလုိပါေၾကာင္း၊   ကာကြယ္ေရး စြမ္းအားကုိျမႇင့္တင္ဖို႔ ေလ့က်င့္ေရး စြမ္းအားျပည့္ဝေနေစရန္ အတြက္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ ေလ့က်င့္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထုိ႔ျပင္ ႏုိင္ငံတကာ တပ္မေတာ္မ်ားႏွင့္ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈမ်ား ရရွိေစေရးအတြက္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထုိသို႔ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏုိင္ငံတကာ စစ္လက္နက္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အေတြ႕အႀကံဳမ်ားစြာ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ဆက္လက္ၿပီး ေျပာၾကားရာတြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ ေဆးဝန္ထမ္း တပ္ဖြဲ႕သည္လည္း ႐ုရွားဖက္ဒေရးရွင္းႏုိင္ငံ တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ International Army Games ၿပိဳင္ပြဲမ်ားအား ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္မွာ    ပထမအႀကိမ္အျဖစ္ စတင္ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ပထမအႀကိမ္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည့္  ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ၿပိဳင္ပြဲဝင္ႏုိင္ငံေပါင္း ၁ဝ ႏုိင္ငံရွိသည့္အနက္ ႏုိင္ငံအလိုက္ အဆင့္ ၈ ရရွိခဲ့ပါေၾကာင္း၊

ယခုႏွစ္ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ၿပိဳင္ပြဲဝင္ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၂ ႏုိင္ငံမွ ၿပိဳင္ပြဲဝင္အသင္း ၁၃ သင္း ရွိသည့္အနက္ ႏုိင္ငံအလိုက္ အဆင့္ ၅ ရရွိခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ထုိၿပိဳင္ပြဲတြင္ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရသည့္  ၿပိဳင္ပြဲဝင္ေဆးဝန္ထမ္း တပ္ဖြဲ႕အရာရွိ၊ စစ္သည္မ်ားသည္ အရပ္ ၅ ေပ ၇ လက္မခန္႔၊ ခႏၶာကုိယ္အေလးခ်ိန္ ေပါင္ ၁၅ဝ ဝန္းက်င္ခန္႔သာ ရွိေသာ္လည္း၎တို႔ထမ္းပိုး သယ္ေဆာင္ၿပီး ယွဥ္ၿပိဳင္ရသည့္ လူနာမ်ားသည္ အရပ္အျမင့္ ၆ ေပနီးပါးရွိၿပီး ခႏၶာကုိယ္ အေလးခ်ိန္ေပါင္၂ဝဝ ခန္႔ရွိသည့္ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားကို သယ္ေဆာင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ရျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

မိမိတို႔ လူမ်ဳိးမ်ား၏ မ်ဳိး႐ိုးဗီဇအရ ခံႏုိင္ဝန္ကုိ အန္တု၍ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ရပါေၾကာင္း၊ ၿပိဳင္ပြဲဝင္ အရာရွိ၊ စစ္သည္မ်ားသည္ ခႏၶာကုိယ္ အေနအထား ကြာျခားေသာ္လည္း ၿပိဳင္ပြဲေအာင္ႏုိင္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းယွဥ္ၿပိဳင္ ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ႏုိင္ငံအလိုက္ အဆင့္ ၅ အားရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထုိ႔ျပင္ လက္ေျဖာင့္ေသနတ္ပစ္ခတ္ျခင္း စြမ္းရည္ၿပိဳင္ပြဲ ကုိ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ပထမအႀကိမ္အျဖစ္ စတင္ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ယခုႏွစ္ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈသည္ ဒုတိယအႀကိမ ္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊   ပထမအႀကိမ္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည့္ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ၿပိဳင္ပြဲ မွာ ၿပိဳင္ပြဲဝင္ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၈ ႏုိင္ငံရွိသည့္အနက္ ႏုိင္ငံအလိုက္ အဆင့္ ၁၁ ရရွိခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ယခုႏွစ္ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ၿပိဳင္ပြဲဝင္ႏုိင္ငံ.ေပါင္း ၂၁ ႏိုင္ငံရွိသည့္အနက္ ႏုိင္ငံအလုိက္အဆင့္  ၁၅ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ အဆုိပါၿပိဳင္ပြဲတြင္ တစ္ဦးခ်င္းၿပိဳင္ပြဲ၊ လက္ဆင့္ကမ္းၿပိဳင္ပြဲႏွင့္ လက္ဆင့္ကမ္း အသင္းလုိက္ၿပိဳင္ပြဲမ်ားကို ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ၿပိဳင္ပြဲဝင္ အရာရွိ၊ စစ္သည္မ်ားအေနျဖင့္ ႐ုရွားႏုိင္ငံ၏ ေတာေတာင္ေရေျမ သဘာဝပတ္ ဝန္းက်င္ကုိ ၿပိဳင္ပြဲဝင္သည့္ အခ်ိန္မွသာ စတင္ထိေတြ႕ခဲ့ျခင္း ျဖစ္တဲ့အျပင္ ကိုင္တြယ္ ပစ္ခတ္ရသည့္ လက္နက္၊ ခဲယမ္းမ်ားႏွင့္လည္း အကြၽမ္းတဝင္ မရွိခဲ့ပါေၾကာင္း၊

သို႔ေသာ္ၿပိဳင္ပြဲဝင္အရာရွိ၊  စစ္သည္မ်ား အေနျဖင့္ကိုင္ေဆာင္ပစ္ခတ္ရေသာ လက္နက္၊ခဲယမ္းႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္အေန အထားကန္႔သတ္ခ်က္ရွိေသာ္လည္း အႏုိင္ရရွိေရးအတြက္  ႀကိဳးပမ္းယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ႏုိင္ငံအလုိက္အဆင့္ ၁၅ ေနရာကုိရရွိခဲ့ပါေၾကာင္း၊   အဆုိပါၿပိဳင္ပြဲမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍    ရွင္းလင္းစြာ သိရွိႏုိင္ေရးအတြက္ ျပန္လည္ေျပာၾကားရျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ဆက္လက္၍ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ထြန္းထြန္းညီက ျဖည့္စြက္ေျဖၾကားရာတြင္ ဆုိ၊ က၊ တီးၿပိဳင္ပြဲမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ Social Networkမ်ားမွ အံ့ၾသစရာပဲလုိ႔ ေရးၾကေၾကာင္း၊ မအံ့ၾသပါနဲ႔ မိမိအေနျဖင့္ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးႏွင့္ စိတ္ဓာတ္စစ္ဆင္ေရး ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေနေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္တြင္ နယ္လွည့္ျပည္သူ႔ ဆက္ဆံေရး တပ္ခြဲဆိုတာ ရွိပါေၾကာင္း၊ အဆုိပါ နယ္လွည့္ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရး တပ္ခြဲမ်ားအေနျဖင့္ ေရွ႕တန္းေရာက္ တပ္မေတာ္သားမ်ားအား အၿမဲတမ္း သြားေရာက္ ေဖ်ာ္ေျဖေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း၊အဆိုပါတပ္ခြဲမ်ား အေနျဖင့္ ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈ အႏုပညာ အေမြအႏွစ္ကို ထိန္းသိမ္းၿပီး ေဝးလံေခါင္းပါးသည့္ ေဒသတြင္ရွိသည့္ တုိင္းရင္းသားျပည္သူ လူထုကို ေဖ်ာ္ေျဖေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ Conventionally  ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ တပ္ဖြဲ႕ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆုိပါအဖြဲ႕တြင္ အမ်ဳိးသမီး တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားလည္း ပါဝင္ေၾကာင္း၊ အမ်ဳိးသား တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားလည္း ပါဝင္ေၾကာင္း၊ အဆို၊ အက၊ အေရး၊ အတီးစသည့္ သက္ဆုိင္ရာ တူရိယာပစၥည္းမ်ား အလုိက္ ပညာသည္ အုပ္စုမ်ားရွိေၾကာင္း၊ မီဒီယာမ်ား ျဖစ္သည့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားဌာနႏွင့္ အသံလႊင့္ဌာနမ်ားလည္း ရွိေၾကာင္း၊ တရားဝင္ ဖြဲ႕စည္းပံုႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္မွ ယဥ္ေက်းမႈ အဖြဲ႕မ်ားကို ႏုိင္ငံေတာ္ အဆင့္ပဲြမ်ား ျဖစ္တဲ့ အျခားႏုိင္ငံမ်ားမွ State Level ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားကို ေဖ်ာ္ေျဖေရးမ်ား၊ တပ္မေတာ္ေန႔ အခမ္းအနားမ်ားႏွင့္ ဂုဏ္ျပဳပြဲမ်ားတြင္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးရတာမ်ဳိး ရွိေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံတကာ တပ္မေတာ္မ်ား၊ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ား၊ အျခားႏုိင္ငံမ်ားသို႔ သြားေရာက္ၿပီး Culture Exchange  မ်ား ေဆာင္ရြက္ရတာမ်ဳိးလည္း ရွိေၾကာင္း၊ Culture ဆုိသည္မွာ ႏုိင္ငံေတာ္ကို ကုိယ္စားျပဳသည့္အတြက္ ျမန္မာ့႐ိုးရာ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ကုိက္ညီေအာင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္က မူဝါဒတစ္ခု ခ်မွတ္ေပးထားေၾကာင္း၊ အမ်ဳိးသားေရး စ႐ိုက္လကၡဏာမ်ား မေပ်ာက္ပ်က္ေအာင္၊ မိမိတို႔အေနျဖင့္ သမားစဥ္ေတြကိုလည္း မေပ်ာက္ပ်က္ေအာင္၊ အႏုပညာႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈ အစဥ္အလာေတြ ရွိေၾကာင္း၊  ဒီအစဥ္အလာမ်ားကုိ ဝိုင္းဝန္း ထိန္းသိမ္းေပးဖုိ႔ လိုေၾကာင္း၊ နယ္လွည့္ျပည္သူ႔ ဆက္ဆံေရး တပ္ခြဲမ်ားအေနျဖင့္ ျဖစ္သလုိ သြားေရာက္ေဖ်ာ္ေျဖ၍ မရေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံတကာမွာလည္း ျဖစ္သလုိျပလုိ႔ မရေၾကာင္း၊ ဒီအလုပ္ကို ကြၽမ္းက်င္သည့္သူကိုသာ ခန္႔အပ္တာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျဖစ္သလုိ ေခၚထားတာလည္း မဟုတ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔အေနျဖင့္ ယဥ္ေက်းမႈသင္တန္းဆင္း အရည္အခ်င္း ကိုက္ညီသူမ်ားကိုသာ ခန္႔အပ္ေၾကာင္း၊     ယခင္က ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ အဆုိ၊ အက၊ အေရး၊အတီးၿပိဳင္ပြဲမ်ား ရွိေၾကာင္း၊ အဆုိပါၿပိဳင္ပြဲမ်ားမွ ဆုရရွိထားသူမ်ား မိမိတုိ႔တြင္ မ်ားစြာ ရွိေၾကာင္း၊ လက္ရွိတြင္  ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ၿပိဳင္ပြဲမ်ား မက်င္းပႏုိင္ေသာ္လည္း မိမိတုိ႔အေနျဖင့္ ႏွစ္စဥ္ၿပိဳင္ပြဲမ်ားက်င္းပေပးလ်က္ ရွိေၾကာင္း၊  လာမည့္ စက္တင္ဘာလတြင္ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးႏွင့္ စိတ္ဓာတ္စစ္ဆင္ေရး ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး႐ံုး တပ္ဖြဲ႕တြင္းအဆုိ၊ အက၊ အေရး၊ အတီးၿပိဳင္ပြဲကုိ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒီၿပိဳင္ပြဲေတြ က်င္းပျပဳလုပ္ရသည့္ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈ အစဥ္အလာေတြကို နိမ့္ပါး မသြားေအာင္၊   တိမ္ေကာမသြားေအာင္ ထိန္းသိမ္းၿပီးေတာ့ ၿပိဳင္ပြဲမ်ားကိုလည္း စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားနဲ႔ အညီ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ အကဲျဖတ္ ပညာရွင္မ်ားကို ဖိတ္ၾကားၿပီး ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိသည့္ အတြက္ ၎အေပၚမွာ အေလးအနက္ ထားေစခ်င္ေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ဒါမ်ဳိးေတြ   လုပ္ေနရသလား ဆုိတာကို ရွင္းျပရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းျဖင့္ ရွင္းလင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ဆက္လက္၍ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဇာ္မင္းထြန္း က ထပ္မံျဖည့္စြက္ေျဖၾကားရာတြင္ ႏုိင္ငံတည္ေဆာက္ေရးတြင္ State Building ႏွင့္ Nation  Building ဆုိတာရွိေၾကာင္း၊ State Building   တစ္ခုတည္း လုပ္လုိ႔လည္း မရေၾကာင္း၊ Nation  Building တစ္ခုတည္း လုပ္လုိ႔လည္း      မျပည့္စံုေၾကာင္း၊ ၎စကားလံုးမ်ားကို   ျမန္မာလုိဘာသာျပန္ရလွ်င္ ျပည့္စံုမႈ မရွိေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံတည္ေဆာက္ေရး၊  တုိင္းျပည္ တည္ေဆာက္ေရး ဆိုတာလည္း  အဓိပၸာယ္ မျပည့္စံုေၾကာင္း၊ State Building မွာအားလံုးသိၿပီးသား ျဖစ္တဲ့ အစိုးရအဖြဲ႕ တည္ေဆာက္ေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး   ဆုိတာေတြပါေၾကာင္း၊ Nation Building ဆုိသည္မွာ က်ယ္ျပန္႔ေၾကာင္း၊ အမ်ဳိးသားေရး စ႐ိုက္လကၡဏာေတြ၊    ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ေတြပါေၾကာင္း၊  Nation Building ဆုိသည္မွာ အစဥ္အဆက္ေတြရွိၿပီး အစဥ္အဆက္ ဆိုတာ  ဒီ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈ အယူအဆပဲျဖစ္ေၾကာင္း၊ Nation Buildingကို လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ဆင့္ကဲဆင့္ကဲ တည္ေဆာက္မႈေတြ ရွိေၾကာင္း၊  မိမိကုိယ္တုိင္လည္း ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးႏွင့္  စိတ္ဓာတ္စစ္ဆင္ေရး ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး႐ံုးတြင္  ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဖလွယ္ေရး အစီအစဥ္ေတြကို လုပ္ေဆာင္တဲ့ ေနရာမွာ လက္ေတြ႕ပါဝင္ခဲ့ရလုိ႔  လက္ေတြ႕ျမင္ေနရတာကိုေျပာလုိေၾကာင္း၊ အိမ္နီးနားခ်င္း ႏုိင္ငံျဖစ္သည့္ ထုိင္းႏုိင္ငံသည္ State Building ေကာင္းေၾကာင္း၊ ေတာ္ေတာ္လည္း တုိးတက္ေၾကာင္း၊ Nation Building မွာေတာ့ ၎တုိ႔၏  ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈ တူရိယာမ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈ ဂီတေတြရွိေၾကာင္း၊   ၎တုိ႔ကိုယ္တုိင္ ေဖာ္ထုတ္ဖို႔ အစြမ္းကုန္ႀကိဳးစားေနေၾကာင္း၊ ဥပမာ မိမိတို႔ျမန္မာ့ ဆုိင္းဝိုင္းကိုၾကည့္မည္ ဆုိပါက   ဆုိင္းဝိုင္းတြင္ ပတ္ဝိုင္း၊ ပတ္လံုးဆုိတာ ရွိေၾကာင္း၊ ယခင္က ဆုိင္းဝိုင္းတြင္ ပတ္လံုး ၃၁ လံုးရွိေၾကာင္း၊ ၃၁ လံုးသည္ ဘံု ၃၁ ဘံုကို ရည္ရြယ္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာ့ဆုိင္းဝိုင္းသည္ သူ႔အစဥ္အလာႏွင့္ သူရွိေၾကာင္း၊ လက္ရွိ၌ ၂၁ လံုးသာရွိေၾကာင္း၊  ထုိင္းႏုိင္ငံ၏ ဆုိင္းဝုိင္းတြင္ ပတ္လံုး ေျခာက္လံုးသာ ရွိေၾကာင္း၊ ျမန္မာ့ဆုိင္းဝိုင္းကဲ့သုိ႔ သံစဥ္က်က် မတီးခတ္ႏုိင္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာ့ဆုိင္းဝိုင္းတြင္  ပါရွိေသာ ပတ္လံုး ၂၁ လံုးသည္ မည္သည့္သီခ်င္းမဆို တီးခတ္ႏုိင္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာ့ဆုိင္းဝိုင္းတြင္ ေၾကးေနာင္၊ ႏွဲ  စသည့္ ေၾကး၊ ႀကိဳး၊သားေရ၊ ေလ၊ လက္ခုပ္ဆုိတာမ်ားလည္းပါဝင္ေၾကာင္း၊ ဒါေတြကိုထိန္းသိမ္းရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏွစ္ပါးသြား အကအေနျဖင့္ အကုန္လံုး ကႏုိင္သည္မွာ မိမိတို႔ျပည္သူ႔ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ စိတ္ဓာတ္စစ္ဆင္ေရး ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး႐ံုး တစ္ခုသာရွိေတာ့မည္ဟု ထင္ေၾကာင္း၊

အၿငိမ့္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးလည္း အၿငိမ့္တြင္ သမားစဥ္   ဆိုတာေတြလည္း ရွိေၾကာင္း၊ အၿငိမ့္တြင္ ပထမဆံုး လူရႊင္ေတာ္တက္လာလွ်င္   လူရႊင္ေတာ္ေခါင္းေပါင္း မေပါင္းဘဲ တက္လာၿပီး လူရႊင္ေတာ္ေခါင္းေပါင္းကုိ ပရိသတ္၏ေရွ႕တြင္ပင္ ေပါင္းျပေၾကာင္း၊  ဒါသမားစဥ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႐ုိးရာယဥ္ေက်းမႈ ျဖစ္ေၾကာင္း၊    တပ္မေတာ္ အေနျဖင့္ ဒါေတြကုိ တစ္ဖက္တစ္လမ္းက ထိန္းသိမ္းေနေၾကာင္း၊  တျခားႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ရွိသည့္ State Building  ဘက္မွာ   အားသာၿပီးNation Building ဘက္မွာ အားနည္းတဲ့အခါ  ေပ်ာက္ကြယ္သြားတာေတြ ရွိေၾကာင္း၊ ွ State Building အရ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာတဲ့ အခါမွာ Nation Building ကုိ ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ေနရပါေၾကာင္း၊ ကြၽန္ေတာ္ေျပာခ်င္တာက ဘယ္လုိပဲေျပာေျပာ ဒီဟာေတြသည္ ွ State Building ၊ Nation Buildingႏွင့္ ဆုိင္ပါေၾကာင္း၊ ႐ုိးရာယဥ္ေက်းမႈ စ႐ုိက္လကၡဏာ၊ ႐ုိးရာယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ဆုိတာ Nationျဖင့္ တည္ေဆာက္ျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္းႏွင့္    ဒါေတြကိုသိရွိေအာင္ ေျပာၾကားျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့ပါသည္။

ဧရာဝတီသတင္းဌာနမွ သတင္းေထာက္ ထက္ႏုိင္ေဇာ္က အင္တာဗ်ဴး တစ္ခုတြင္ KNU မွ ပဒုိေစာတာဒုိမူးက NCA ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ NCA အေပၚတြင္အစုိးရ၊ တပ္မေတာ္နဲ႔ လႊတ္ေတာ္တုိ႔မွ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈ အားနည္းေနသည္ဟု ေျဖထားတာ ေတြ႕႔ပါေၾကာင္း၊ ေနာက္တစ္ခုက NCA လက္မွတ္ေရးထုိးၿပီးလုိ႔ ရွိရင္ ၁၄ ရက္အတြင္း ေအာက္ေျခတပ္မွဴးေတြ အခ်င္းခ်င္းေတြ႕ရမယ္လုိ႔  ပါဝင္ပါေၾကာင္း၊  အခု လက္မွတ္ေရးထုိးၿပီးတာ နည္းနည္းၾကာၿပီဆုိေတာ့ ေတြ႕ႏုိင္၊ မေတြ႕ႏုိင္ေလး    တစ္ခ်က္ရယ္၊ ေနာက္ၿပီးေတာ့ အခု JMC ဖြဲ႕ထားေၾကာင္း၊ ပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး ေစာင့္ၾကည့္ေကာ္မတီျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆုိပါေကာ္မတီမွ တုိက္ပြဲေတြျဖစ္လာရင္   မေျဖရွင္းႏုိင္ဘူး ျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ ေကာ္မတီအေနျဖင့္ ပုိမုိထိေရာက္ေအာင္ ဘယ္လုိလုပ္သြားမလဲ ဆုိသည့္ အေျခအေနမ်ားကုိ သိလုိပါေၾကာင္း ဆက္စပ္ၿပီး ေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္စုိးႏုိင္ဦးက ျပန္လည္ေျဖၾကားရာတြင္ ေမးျမန္းလာသည့္ ေမးခြန္းသည JMC ႏွင့္ သက္ဆုိင္ပါေၾကာင္း၊ JMC တြင္အဆင့္သုံးခု ရွိပါေၾကာင္း၊ Local Level ၊ State Level ႏွင့္ Union Level ဟူ၍ ရွိပါေၾကာင္း၊    အမ်ားအားျဖင့္ Local Level တြင္ ျပႆနာအနည္းငယ္ ရွိႏုိင္ပါေၾကာင္း၊ Union Leve အထိေရာက္ရွိျခင္းမွာ ရွားပါးပါေၾကာင္း၊ ျပႆနာႀကီးႀကီးမားမား မရွိဟု သိရွိထားပါေၾကာင္း၊  မိမိသည္ ႕ UPDJC အတြင္းေရးမွဴး အဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ JMC &Sd Level သုံးခုသည္ အဆင့္လုိက္ ေျဖရွင္းေပးလ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊

 JMC အဖြဲ႕တြင္ အစုိးရ၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ EAOs အပါအဝင္အရပ္သားမ်ား ပါဝင္သည့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားျဖင့္ ေျဖရွင္းေပးလ်က္ ရွိပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ဧရာဝတီသတင္းဌာနမွ သတင္းေထာက္ထက္ ႏုိင္ေဇာ္က ရခုိင္တုိက္ပြဲ ျဖစ္ေနတာေတြ ရွိေၾကာင္း၊ ေက်ာက္ေတာ္၊ ရေသ့ေတာင္၊ ေျမာက္ဦး၊ မင္းျပားႏွင့္ပုဏၰားကြၽန္း   စတဲ့ၿမိဳ႕ငါးၿမိဳ႕နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ တုိက္ပြဲေတြျဖစ္ေနတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္စီမံခန္႔ခြဲခြင့္မ်ား ေတာင္းထားတယ္လုိ႔ သိရပါေၾကာင္းေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။

ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဇာ္မင္းထြန္းက ေျဖၾကားရာတြင္ ယင္းကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ မသိပါေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့ပါသည္။

I See Media မွ   သတင္းေထာက္ ေအာင္ျပည့္စုံက မၾကာေသးမီ ကာလအတြင္း တပ္မေတာ္၏ တကၠသိုလ္တစ္ခု ဝင္ေရာက္    တုိက္ခုိက္ျခင္း ခံခဲ့ရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ လူမႈကြန္ရက္မ်ားတြင္ သတင္းမ်ား ပ်ံ႕ႏွံ႔လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပတ္သက္၍    တပ္မေတာ္အေနျဖင့္  သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမ်ားတြင္   ေျပာဆုိေဆြးေႏြးလ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊ အဆုိပါကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍  သုံးသပ္ေျပာဆုိမႈမ်ား   ရွိေနပါေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္ အေနျဖင့္ ျပည္သူသုိ႔ မီဒီယာမွတစ္ဆင့္ မည္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ား အသိေပးလုိပါသလဲဟု ေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ထြန္းထြန္းညီက ေျဖၾကားရာတြင္ ကြၽန္ေတာ္ခုနက ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ေျပာခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ကြၽန္ေတာ္ေျပာခ်င္တာ အကုန္ပါသြားၿပီျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေက်းဇူးတင္ပါေၾကာင္းျဖင့္ ေျဖၾကားခဲ့ပါသည္။

ဆက္လက္၍     ဗိုလ္ခ်ဳပ္စုိးႏုိင္ဦးက ျဖည့္စြက္ေျဖၾကားရာတြင္ မိမိအေနျဖင့္ အတုိခ်ဳပ္ၿပီး ေျပာလုိပါေၾကာင္း၊ ၎အဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔ လာမွာလား၊ လာမည္ဆုိပါက တပ္မေတာ္က  ႀကိဳဆုိပါေၾကာင္း၊ တုိက္ပြဲမ်ား ဆက္တုိက္ လုိပါသလား၊ ဆက္တုိက္မည္ဆုိလွ်င္လည္း တပ္မေတာ္က အသင့္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့ပါသည္။   

ျမဝတီ

Read 117 times Last modified on Monday, 26 August 2019 12:17