SJ WorldNews - шаблон joomla Авто
ေကတု

ေကတု

 

၁။  ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္း ဥပေဒပုဒ္မ ၉ အရ ႏုိင္ငံေရးပါတီအျဖစ္  မွတ္ပံုတင္ခြင့္ျပဳထားၿပီးျဖစ္သည့္   ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၊  ေရႊလင္ပန္း တန္ဖုိးနည္းအိမ္ရာ၊  အခန္း(၁ဝ၄)၊ တုိက္(၁ဝ)တြင္ ပါတီ႐ံုးခ်ဳပ္ တည္ရွိေသာ ရခုိင္ျပည္နယ္ အမ်ဳိးသား အင္အားစု ပါတီသည္ ယင္းပါတီ၏ တံဆိပ္ကို ေဖာ္ျပပါအတိုင္း ေျပာင္းလဲအသံုးျပဳ

မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္သို႔ တင္ျပလာပါသည္။

၂။      ယင္းအဖြဲ႕အစည္းက အသံုးျပဳမည့္ ပါတီ၏ တံဆိပ္ကို ကန္႔ကြက္လုိပါက ယခုေၾကညာသည့္ေန႔မွစ၍ (၇)ရက္အတြင္း ခုိင္လံုေသာ အေထာက္အထားမ်ားျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သို႔ ကန္႔ကြက္ႏုိင္ပါေၾကာင္း ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္းနည္းဥပေဒ ၁၄ (ဃ)အရ အမ်ားသိေစရန္ ေၾကညာအပ္ပါသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္ အမ်ဳိးသား အင္အားစုပါတီ၏ တံဆိပ္ပံုစံ

ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္

Page 1 of 1118