Print this page

နယႀကီး(၄)ပါးကိုအေျခခံသည့္ ျမန္မာ့တိုင္းရင္းေဆးပညာကုထုံးနည္းစနစ္မ်ားကို အမ်ဳိးသားေရး အေမြအႏွစ္အျဖစ္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္

Saturday, 13 January 2018 11:15 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

ေနျပည္ေတာ္ ဇန္နဝါရီ ၁၂

(၁၈)ႀကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာ့တိုင္းရင္းေဆး သမားေတာ္မ်ားညီလာခံႏွင့္ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကုိ ယေန႔နံနက္ ၉ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာအျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္းဗဟိုဌာန -၂ (MICC-II) ၌ က်င္းပရာ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြတက္ေရာက္ အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားသည္။ ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြက ျမန္မာ့တိုင္းရင္းေဆး သမားေတာ္မ်ား ညီလာခံကို ၂ဝဝဝ ျပည့္ႏွစ္မွ စတင္ၿပီး ႏွစ္စဥ္က်င္းပခဲ့ရာ ယခုဆိုလွ်င္ (၁၈) ႀကိမ္ေျမာက္ ရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ (၁၈)ႀကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာ့တိုင္းရင္းေဆး သမားေတာ္မ်ား ညီလာခံကို ျမန္မာ့တိုင္းရင္းေဆးပညာႏွင့္ တိုင္းရင္းေဆးဝါးမ်ား အဆင့္အတန္းျမင့္မား တိုးတက္ေရး၊ ျမန္မာ့တိုင္းရင္းေဆး ဆရာတို႔၏ က်င့္ဝတ္သိကၡာ ျမင့္မားေရးႏွင့္ ျမန္မာ့တိုင္းရင္းေဆးပညာျဖင့္ ျပည္သူမ်ား၏က်န္းမာေရးကို ပိုမုိေစာင့္ေရွာက္မႈေပးႏိုင္ေရး စသည့္ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ က်င္းပရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း။

ျမန္မာတုိ႔၏ ေရွးထုံးစဥ္လာအေမြအႏွစ္ ပညာရပ္တစ္ခုျဖစ္သည့္ ျမန္မာ့တိုင္းရင္းေဆး ပညာရပ္ကို ႐ိုးရာအစဥ္အလာမပ်က္ ထက္ျမက္သည့္ အာနိသင္မ်ား မယိုယြင္း မေလ်ာ့ပါးေစဘဲ နည္းလမ္းတက် ဆက္လက္ရွင္သန္ ထြန္းကားေစရေအာင္ အားေပး ေဆာင္ရြက္သြားရင္း ျမန္မာ့တိုင္းရင္းေဆးပညာရပ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းေဆးဝါးမ်ားကို ေခတ္မီ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား၊ ေခတ္မီနည္းစနစ္မ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ၿပီးစနစ္တက် သုေတသနျပဳကာ စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ား ေဖာ္ထုတ္၍ ႏုိင္ငံတကာအဆင့္မီ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္လာေအာင္ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း။ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရကလည္း ေမွးမိွန္ေပ်ာက္ကြယ္ လုျဖစ္ေနသည့္ ေဆးပညာရပ္မ်ား တတ္ကြၽမ္းနားလည္သည့္ တုိင္းရင္းေဆးသမား ေတာ္ႀကီးမ်ား၊ တိမ္ျမဳပ္ေပ်ာက္ကြယ္ေနသည့္ ျမန္မာ့တုိင္းရင္းေဆးပညာဆုိင္ရာ ေပပုရ ပုိက္မ်ားႏွင့္ ေဆးက်မ္းမ်ား၊ အစြမ္းထက္ကုထုံးမ်ား၊ အာနိသင္ထက္ျမက္သည့္ေဆးဝါး မ်ား၊ အဖုိးထုိက္တန္လွသည့္ ေဆးဖက္ဝင္ပရေဆးပင္ႏွင့္ ေဆးဖက္ဝင္ သဘာဝ သယံဇာတမ်ား ျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ေစရန္ အဘက္ဘက္မွ အားေပးေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိေၾကာင္း။

အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ ျမန္မာ့တုိင္းရင္း ေဆးသမားေတာ္ႀကီးမ်ား ႏွစ္စဥ္ဆုံစည္း၍ ပညာဖလွယ္ ႏုိင္ၾကရန္အတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ ျမန္မာ့တုိင္းရင္းေဆး သမား ေတာ္မ်ားညီလာခံႏွင့္ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲမ်ားကုိလည္း ႏွစ္စဥ္မပ်က္ က်င္းပေစလ်က္ ရွိေၾကာင္း။ ယမန္ႏွစ္က ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲႀကီး၏ အဆုိျပဳခ်က္မ်ားအတုိင္း ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ျဖစ္သည့္ တုိင္းရင္းေဆးပညာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ ျမန္မာ့တုိင္းရင္းေဆး ပညာဆုိင္ရာ သုေတသနလုပ္ငန္း ၂၆ ခုကုိ ႏုိင္ငံ ေတာ္ဘတ္ဂ်က္ ႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္ စီစဥ္ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ က်င့္ဝတ္ႏွင့္ကုိက္ညီၿပီး တုိင္းရင္းေဆး ပညာပုိင္းဆုိင္ရာအရ မွန္ကန္မႈရွိသည့္ တုိင္းရင္းေဆးဝါး ေၾကာ္ျငာမ်ားႏွင့္ အဆင့္ အတန္း ျမင့္မားသည့္ တုိင္းရင္းေဆးဝါး ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ထြက္ေပၚလာေရး အတြက္ကုိလည္း ႏုိင္ငံေတာ္မွစိစစ္ေဆာင္ ရြက္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ယခုအခါ ထုတ္လုပ္မႈ နည္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ထုပ္ပုိးသုိေလွာင္မႈစနစ္မ်ားတြင္ ႏုိင္ငံတကာအဆင့္မီ အသုံးျပဳထုတ္လုပ္သည့္ ေခတ္မီတုိင္းရင္းေဆးဝါး လုပ္ငန္းမ်ားလည္း ပုဂၢလိက က႑တြင္စတင္ျဖစ္ထြန္း လ်က္ရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း။

ထို႔ျပင္ အာဆီယံစီးပြားေရး အသိုက္အဝန္း (AEC) တြင္ တိုင္းရင္းေဆးႏွင့္ က်န္းမာေရး ျဖည့္စြက္စာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္မႈ သေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္ အညီ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုလည္း အတတ္ ႏိုင္ဆုံး ကိုက္ညီေအာင္ ႀကိဳးစားျပင္ဆင္ၿပီး ေဆာင္ရြက္သြားၾကရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပင္ကိုအားျဖင့္ အႏွစ္သာရျပည့္ဝၿပီး အေျခခိုင္ခံ့သည့္ ပညာရပ္စစ္စစ္တစ္ခုျဖစ္သည့္ ျမန္မာ့တိုင္းရင္းေဆးပညာႏွင့္ အစြမ္းအာနိသင္ထက္လွသည့္ ျမန္မာ့တိုင္းရင္းေဆးဝါး မ်ားကို ႏိုင္ငံတကာကအသိအမွတ္ျပဳ ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားလာေစရန္ႏွင့္ ျမန္မာ့ တိုင္းရင္းေဆးပညာဆိုင္ရာ အသိဥာဏ္ပစၥည္း မူပိုင္ခြင့္ရရွိသင့္သည္မ်ား ကိုရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ဝိုင္းဝန္းႀကိဳးစားၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း။

ႏိုင္ငံေတာ္အစုိးရ၏ ပံ့ပိုးကူညီမႈ၊ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၏ ပံ့ပိုးကူညီမႈႏွင့္အတူ ျမန္မာ့တိုင္းရင္းေဆး သမားေတာ္မ်ားအားလုံးက ညီလာခံႀကီးတြင္ ညီညီၫြတ္ၫြတ္ျဖင့္ လက္တြဲပူးေပါင္းၿပီး ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖစ္သည့္ ျမန္မာ့တိုင္းရင္းေဆး ပညာ၏ သမားစဥ္ကုထုံးနည္းစနစ္မ်ားႏွင့္ အစြမ္းထက္ေဆးဝါးမ်ားကို ေရာဂါအလိုက္ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္၍ တိုင္းရင္းေဆး႐ုံမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းေဆးကုဌာနမ်ားတြင္ လက္ေတြ႕ အသုံးခ်ႏိုင္ေရး ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားရန္၊ ျမန္မာ့တိုင္းရင္းေဆး ပညာအဆင့္ အတန္းကို ႏိုင္ငံတကာအဆင့္သို႔ ျမႇင့္တင္ႏိုင္ေရးအတြက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားႏွင့္ ပိုမိုပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားရန္၊ ျမန္မာ့တိုင္းရင္းေဆးပညာႏွင့္ က်န္းမာေရးပညာေပးျခင္းကို အိမ္ရွင္မမ်ားထံ ေရာက္ရွိေအာင္ေဆာင္ရြက္ရန္၊ နယႀကီး (၄)ပါး ကိုအေျခခံသည့္ ျမန္မာ့တိုင္းရင္းေဆးပညာ ကုထုံးနည္းစနစ္မ်ားကို အမ်ဳိးသား ေရး အေမြအႏွစ္အျဖစ္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ရန္၊ ေခတ္အဆက္ဆက္ တိုင္းရင္းေဆးပညာသင္ၾကားေရး စနစ္မ်ားကို ဆန္းစစ္သုံးသပ္ၿပီး ျမန္မာ့တိုင္းရင္းေဆးပညာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ျပန္႔ပြားေရးအတြက္ ဝိုင္းဝန္းႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ရန္ စသည့္ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္အျဖစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၾကပါေစေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ေနာက္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ထံမွ (၁၈)ႀကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာ့တိုင္းရင္းေဆး သမားေတာ္မ်ားညီလာခံႏွင့္ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲသို႔ ေပးပို႔သည့္ ဂုဏ္ျပဳသဝဏ္လႊာကို က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာျမင့္ေထြးက ဖတ္ၾကားၿပီး ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကုိ ႐ုပ္သိမ္းလိုက္သည္။ အခမ္းအနားအၿပီးတြင္ ဒုတိယ သမၼတ ဦးျမင့္ေဆြ၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားသည္ ညီလာခံႏွင့္ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ က်င္းပေရးဦးစီးေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ေရးရာ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာတာဝန္ရိွသူမ်ား၊ ႏုိင္ငံျခားသံ႐ုံးမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ တိုင္းရင္းေဆး ေကာင္စီဝင္ဆရာႀကီးမ်ား၊ တိုင္းရင္းေဆးပညာရပ္ဆိုင္ရာ အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ တိုင္းရင္းေဆးဆရာအသင္း(ဗဟို) ဥကၠ႒ႏွင့္ အသင္းဝင္မ်ား၊ တိုင္းရင္းေဆး ဝါးထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ညီလာခံကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္အတူ စုေပါင္း မွတ္တမ္းတင္ဓာတ္ပုံ႐ိုက္သည္။ ယင္းေနာက္ ဒုတိယသမၼတသည္ ဧည့္သည္ေတာ္ မ်ားႏွင့္အတူ အဆိုပါခန္းမအတြင္း၌ တိုင္းရင္းေဆးဝါး ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းရွင္ မ်ားက ခင္းက်င္းျပသထားသည့္ တိုင္းရင္းေဆးဝါးျပခန္းမ်ားအား လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈ အားေပးသည္။ ျမန္မာ့တိုင္းရင္းေဆးေလာက ဘက္စုံအဆင့္အတန္း ျမင့္မားေရးႏွင့္ ျမန္မာ့တိုင္းရင္းေဆးပညာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ ျမန္မာ့တိုင္းရင္းေဆး ဆရာမ်ား၏ က်င့္ဝတ္သိကၡာျမင့္မားေရး၊ ျမန္မာ့တိုင္းရင္းေဆးပညာျဖင့္ ျပည္သူမ်ား၏ က်န္းမာေရးကုိ ပိုမိုေစာင့္ေရွာက္မႈေပးႏုိင္ေရးႏွင့္ ျမန္မာ့တိုင္းရင္းေဆးဝါးမ်ား ပုိမိုေကာင္းမြန္ လာေစေရး စသည့္ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ (၁၈)ႀကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာ့တိုင္းရင္းေဆး သမား ေတာ္မ်ား ညီလာခံႏွင့္ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲကို က်င္းပျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားသို႔ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ မ်ဳိးသိမ္းႀကီး၊ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္စိုး၊ ေနျပည္ေတာ္ ေကာင္စီဝင္ ဦးတင္ထြဋ္၊ ညီလာခံႏွင့္ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲက်င္းပေရး ဦးစီးေကာ္မတီ ဝင္မ်ား၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးေကာ္ မတီဥကၠ႒ ေဒါက္တာစံေရႊဝင္းႏွင့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ က်န္းမာေရး၊ အားကစားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ ေဒါက္တာေဇာ္လင္းထြဋ္၊ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ႏုိင္ငံျခားသံ႐ံုးမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားမွတာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ကုလသမဂၢလက္ေအာက္ခံ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကုိယ္စား လွယ္မ်ား၊ တိုင္းရင္းေဆးေကာင္စီဝင္ ဆရာႀကီးမ်ား၊ တိုင္းရင္းေဆးပညာရပ္ဆိုင္ရာ အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ျမန္မာႏုိင္ငံတိုင္းရင္းေဆး ဆရာအသင္းဗဟိုဥကၠ႒ႏွင့္ အသင္း ဝင္မ်ား၊ တိုင္းရင္းေဆးဝါး ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ညီလာခံကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ အထူးဖိတ္ၾကားထားသူမ်ားႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။ ညပိုင္းတြင္ ဒုတိယသမၼတသည္ ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္းဗဟိုဌာန-၂ (MICC-II) ၌ က်င္းပသည့္ (၁၈)ႀကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာ့တုိင္းရင္းေဆး သမားေတာ္မ်ားညီလာခံ ဂုဏ္ျပဳညစာစားပြဲသုိ႔ တက္ေရာက္သည္။

Read 420 times Last modified on Saturday, 13 January 2018 11:33