SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

လဟယ္ၿမိဳ႕နယ္၌ ေဘလီတံတား ႏွစ္စင္းတည္ေဆာက္ရန္ အိႏၵိယႏိုင္ငံမွ ေပးအပ္သည့္ စတုတၴအႀကိမ္ေျမာက္ အေထာက္အပ့ံ လုပ္ငန္းစာရင္းတြင္ လ်ာထားၿပီးျဖစ္

Saturday, 04 August 2018 10:34 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး

ေနျပည္ေတာ္ ဩဂုတ္ ၃

ဒုတိယအႀကိမ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ နဝမပံုမွန္အစည္းအေဝးပၪၥမေန႔ကို ယေန႔ နံနက္ ၁၀နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးခန္းမ၌က်င္းပသည္။ အစည္းအေဝးတြင္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁၂)မွ ဦးမင္းႏိုင္၏ စစ္ကိုင္း တိုင္းေဒသႀကီး နာဂကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသ လဟယ္ၿမိဳ႕နယ္ အိႏၵိယနယ္စပ္လမ္းတြင္ လံုဝသိခၤႏွင့္ ဂမ္းညၾကားရွိ ဝါးေခ်ာင္းကို လည္းေကာင္း၊ ဂမ္းညႏွင့္ ယမ္းၾကဳန္းၾကားရွိ ယမ္းၾကဳန္းေခ်ာင္းကိုလည္းေကာင္း ေပ ၁၀ဝ ရွိ ေဘလီတံတားႏွစ္စင္းတည္ေဆာက္ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ၊ မရွိ ေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းထြဋ္က ဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ နာဂေဒသအတြက္ ၂၀၁၇ - ၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ေငြက်ပ္ ၃၂၀၄ ဒသမ ၈၅၇ သန္းျဖင့္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ နာဂေဒသအတြက္ အိႏၵိယႏိုင္ငံမွ ေထာက္ပံ့ ေပးအပ္သည့္ ပထမအႀကိမ္ ေထာက္ပံ့ေငြက်ပ္ ၁၇၄၈ ဒသမ ၈၄၉၂ သန္း၊ ဒုတိယအႀကိမ္ ေထာက္ပံ့ေငြက်ပ္ ၂၃၁၁ ဒသမ ၃၃ သန္း၊ တတိယအႀကိမ္ ေထာက္ပံ့ေငြက်ပ္ ၂၈၇၉ ဒသမ ၁၅၁ သန္းတို႔ျဖင့္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ ရြက္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေမးျမန္းသည့္ နာဂကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသ လဟယ္ၿမိဳ႕နယ္ အိႏၵိယနယ္စပ္လမ္းတြင္ရွိသည့္ ယမ္းၾကဳန္းေခ်ာင္းတို႔တြင္ ေပ ၁၀ဝ ရွိ ေဘလီတံတား ႏွစ္စင္းတည္ေဆာက္ေပးရန္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေျမျပင္ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးခဲ့ရာ တင္ျပထား သကဲ့သို႔ ေပ ၁၀ဝ မရွိဘဲ ေပ ၆၀ သာရွိသည့္ တံတားႏွစ္စင္း ျဖစ္သည္ကိုေတြ႕ရွိရေၾကာင္း၊ အဆိုပါ တံတားႏွစ္စင္းကို အိႏၵိယႏိုင္ငံမွ ေပးအပ္သည့္ စတုတၴအႀကိမ္ေျမာက္ အေထာက္အပံ့ လုပ္ငန္းစာရင္းတြင္ လ်ာထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ေျဖၾကားသည္။ ခ်င္းျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၄)မွ ဦးဇုန္လွယ္ထန္း၏ ကေလးေလဆိပ္ အေဆာက္အအံုႏွင့္ ေလဆိပ္၏ပရိဝုဏ္အား အဆင့္ျမႇင့္တင္ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ၊ မရွိ ေမးခြန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္မ်ိဳးက ေလေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရး ၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန အေနျဖင့္ ႏွစ္စဥ္ခြင့္ျပဳရရွိသည့္ ရန္ပံုေငြ အေပၚမူတည္၍ ေလယာဥ္စီးခရီးသည္ ဝင္/ထြက္မ်ားသည့္ အျခားျပည္တြင္း ေလဆိပ္မ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ျပဳျပင္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ ေနရျခင္းေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊ ကေလးေလဆိပ္အတြက္ အသံုးျပဳ ဆင္း/တက္ေနသည့္ ေလယာဥ္ႏွင့္ ခရီးသည္မ်ား ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးကို ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ၂၀ဝ၇ - ၂၀ဝ၈ ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂၀၁၇ - ၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အထိ ၁၁ ႏွစ္ကာလအတြင္း ကေလးေလ ဆိပ္ခရီးသည္ အေဆာက္အအံုျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္းအတြက္ သာမန္အသံုးစရိတ္ စုစုေပါင္းေငြက်ပ္ ၁၁ သန္းသာသံုးစြဲႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၏တင္ျပခ်က္ အရ ေလဆိပ္အေဆာက္အအံု၏ အထြက္ခရီးသည္မ်ား ေစာင့္ဆိုင္းနားေနခန္းတြင္ ဌာနရွိ ျပဳျပင္ၿပီးေလေအးေပးစက္တစ္လံုးကို အျမန္ဆံုး တပ္ဆင္ေပးသြားမည္ျဖစ္သည့္အျပင္ ကေလးေလဆိပ္သို႔တိုးခ်ဲ႕ပ်ံသန္းမည့္ ေလယာဥ္ခရီးစဥ္မ်ားႏွင့္ ႏွစ္စဥ္တိုးတက္လာမည့္ ခရီးသည္ဦးေရကိုေမွ်ာ္မွန္း၍ လက္ရွိေလဆိပ္ အေဆာက္အအံု (ေပ ၁၂၀_ေပ ၆၀)ကို (ေပ၁၂၀ _ ေပ ၁၀ဝ)ရရွိသည္အထိ တိုးခ်ဲ႕ျခင္းႏွင့္ အေဆာက္အအံုျပဳျပင္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ ၂၀၁၉ - ၂၀၂၀ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ေငြက်ပ္သန္း ၄၀ဝ ႏွင့္ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ေငြက်ပ္သန္း ၃၀ဝ လ်ာထားမႈရွိေၾကာင္းႏွင့္ ရန္ပံုေငြရရွိမႈအေပၚမူတည္၍ ေဆာင္ရြက္ ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျဖၾကားသည္။ အလားတူ ကခ်င္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၃)မွ ဦးဇယ္ေခါင္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၈)မွ ေဒၚမမေလးႏွင့္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၄)မွ ဦးထိန္ဝင္းတို႔၏ ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းထြဋ္ႏွင့္ ဦးေက်ာ္မ်ိဳးတို႔က ျပန္လည္ရွင္းလင္းေျဖၾကားၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံတိုင္းရင္းေဆး ေကာင္စီဥပေဒၾကမ္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေဆြးေႏြးၾကသည္။ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁)မွ ေဒါက္တာသန္းဝင္းက ျမန္မာ့တိုင္းရင္း ေဆးပညာ၏ အဆင့္အတန္း၊ စံသတ္မွတ္ထိန္းသိမ္းရန္ႏွင့္ ျပည္သူမ်ားစနစ္တက် ယံုၾကည္လက္ခံက်င့္သံုးေစရန္ တိုင္းရင္း ေဆးဆရာမ်ား၏ ပညာအဆင့္အတန္း သတ္မွတ္ျခင္းအေပၚတြင္ မ်ားစြာမူတည္ေနေၾကာင္း၊ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ကတည္းက ႏိုင္ငံတစ္ဝန္း တိုင္းရင္းေဆးဆရာမ်ားကို စနစ္တက် သင္ၾကားေလ့က်င့္ေမြးထုတ္ေပးခဲ့ရာ ၇၅၀ဝ ခန္႔ရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ တိုင္းရင္းေဆး ဆရာမွတ္ပံုတင္ စတင္ျပဳလုပ္စဥ္အခ်ိန္က ႐ိုးရာတိုင္းရင္းေဆးဆရာမ်ားကိုလည္း စိစစ္ကာ မွတ္ပံုတင္ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း။ ယခု ၂၁ ရာစု ဒုတိယ ၁၀ စုႏွစ္အေရာက္တြင္ တိုင္းရင္းေဆးတကၠသိုလ္ အဆင့္အထိ သင္ၾကားေရးဌာနမ်ားက တိုင္းရင္းေဆးပညာ ရွင္ေဆးဆရာမ်ား ေမြးထုတ္ေပးေနေသာ္လည္း ဥပေဒၾကမ္းပုဒ္မ ၁၅ (စ)အရ ဘြဲ႕ဒီပလိုမာမရွိဘဲ တိုင္းရင္းေဆးပညာျဖင့္ အသက္ေမြးလ်က္ရွိသူမ်ားကို ေကာင္စီက သတ္မွတ္သည့္ အရည္အခ်င္းအရ တိုင္းရင္းေဆးဆရာ မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ ထုတ္ေပးရန္ ထည့္သြင္းထားျခင္းသည္ မျဖစ္သင့္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံတကာ ပညာရွင္ဆိုင္ရာ ေကာင္စီမ်ားက က်င့္သံုးေနသည့္ ပညာရွင္အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည့္ စံ၊ စနစ္တို႔ျဖင့္ မကိုက္ညီေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာတိုင္းရင္းေဆးေကာင္စီ ဥပေဒၾကမ္းအား ပုဒ္မ ၁၅(စ)ႏွင့္ ၃၁ (ဂ)တို႔ကို ပယ္ဖ်က္ေပးပါရန္ ေဆြးေႏြးအပ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။ အဆိုပါဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ တနသၤာရီတိုင္း ေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁၀)မွ ဦးစိုးသိန္း (ခ) ဦးေမာင္စိုးကဆက္ လက္ေဆြးေႏြးသည္။ ယင္းေနာက္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီဝင္ ေဒၚအုန္းၾကည္က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က ျပင္ဆင္ခ်က္ျဖင့္အတည္ ျပဳၿပီးေပးပို႔လာေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံမိခင္ႏွင့္ ကေလးေစာင့္ေရွာက္ေရး အသင္းဥပေဒၾကမ္းကို အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္က ေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာကို ဖတ္ၾကားရွင္းလင္းသည္။ ဆက္လက္၍ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒မန္းဝင္းခိုင္သန္းက အဆိုပါ ဥပေဒၾကမ္းကို ေဆြးေႏြးလိုသည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ရွိပါက အမည္စာရင္း တင္သြင္းႏိုင္ေၾကာင္း ေၾကညာသည္။

Read 200 times Last modified on Saturday, 04 August 2018 10:34