SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

အမ်ဳိးသားပို႔ကုန္မဟာဗ်ဴဟာ(၂ဝ၂ဝ-၂ဝ၂၅)၏ပထမအႀကိမ္ Stakeholders' Symposium ႏွင့္ (၂၅)ႀကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ လစဥ္ပံုမွန္ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပ

Saturday, 16 March 2019 09:56 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

ရန္ကုန္ မတ္ ၁၅

အမ်ဳိးသားပို႔ကုန္မဟာဗ်ဴဟာ(၂ဝ၂ဝ-၂ဝ၂၅)၏ ပထမအႀကိမ္ Stakeholders' Symposium ကို ယေန႔နံနက္ ၈ နာရီခြဲတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ မင္းရဲေက်ာ္စြာလမ္းရွိ ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာႏိုင္ငံ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္(UMFCCI) မဂၤလာခန္းမ၌က်င္းပရာ ပုဂၢလိကက႑ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး ေကာ္မတီဥကၠ႒ ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြ တက္ေရာက္အမွာစကား ေျပာၾကားသည္။ ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားစီးပြား ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေသာင္းထြန္း၊ ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးဝင္းေမာ္ထြန္း၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဦးျမင့္ေသာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ဦးေဇာ္မင္းဝင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံတကာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဌာန (UK Department for International Development-DFID)အႀကီးအကဲ Dr. Gail Marzetti၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမိတ္ဖက္အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာကုန္သြယ္မႈ ဗဟိုဌာနမွ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား၊ ပုဂၢလိက အသင္းအဖြဲ႕မ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။ ေရွးဦးစြာ ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြက အမွာစကား ေျပာၾကားရာတြင္ အမ်ဳိးသား ပို႔ကုန္မဟာဗ်ဴဟာသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ကမၻာ့ေစ်းကြက္တြင္ ထြန္းသစ္စႏိုင္ငံအျဖစ္ ဝင္ေရာက္ႏိုင္ရန္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ေပးေရး အတြက္ အမွန္တကယ္ လိုအပ္သည့္ က႑တစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယေန႔ က်င္းပသည့္ ပထမအႀကိမ္ Stakeholders' Symposium အစည္းအေဝးႏွင့္ e-Commerce Payment Platform for Digital Economy ေဆြးေႏြးပြဲ တို႔ကို တစ္ခ်ိန္တည္း တစ္ေနရာတည္းတြင္ က်င္းပႏိုင္သည့္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဘက္စုံက႑စုံ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းရာတြင္ အင္အားတစ္ရပ္ျဖစ္ေစေၾကာင္း၊ ဒစ္ဂ်စ္တယ္စီးပြားေရးက႑သည္လည္း အမ်ဳိးသား ပို႔ကုန္မဟာဗ်ဴဟာ ေအာင္ျမင္စြာအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္အတြက္ တြန္းအားတစ္ရပ္အေနျဖင့္ ပါဝင္သည္ဟုဆိုရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း။ ႏိုင္ငံေတာ္၏ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ အတြက္ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အခန္းက႑မ်ားသည္ ကနဦးေမာင္းႏွင္အားမ်ားျဖစ္ၿပီး အခ်ဳိးက်ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္လိုအပ္သည္ကုိ ေတြ႕ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုအခ်ိန္ အခါသမယတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈစီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈႏွင့္အတူ အမ်ဳိးသားပို႔ကုန္ မဟာဗ်ဴဟာ(၂ဝ၂ဝ-၂ဝ၂၅)ကို ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္အတြက္ ရန္ပုံေငြႏွင့္ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ ပံ့ပုိးကူညီေပးသည့္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံတကာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဌာန (UK Department for International Development -DFID)၊ ႏိုင္ငံတကာ ကုန္သြယ္မႈဗဟိုဌာန (International Trade Center-ITC)ႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားကုိ အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္း။ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ပို႔ကုန္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွဦးေဆာင္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာ ကုန္သြယ္မႈဗဟိုဌာန၏ နည္းပညာ အကူအညီႏွင့္ အမ်ဳိးသားပို႔ကုန္ မဟာဗ်ဴဟာ(၂ဝ၁၅-၂ဝ၁၉) ကို ဦးစားေပးက႑ ခုနစ္ခုႏွင့္ အေထာက္အကူျပဳက႑ ေလးခု စုစုေပါင္း ၁၁ ခုကိုေရြးခ်ယ္ၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ယခုဆိုလွ်င္ ငါးႏွစ္တာကာလ ၿပီးဆုံးေတာ့မည္ျဖစ္ၿပီး ထိုက္သင့္သည့္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရွိခဲ့သည္ကို အားလံုးအသိပင္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါ အမ်ဳိးသားပို႔ကုန္ မဟာဗ်ဴဟာသည္ ျမန္မာ့ပုိ႔ကုန္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္စြမ္း ရွိလာေစရန္အတြက္ ေဆာင္ရြက္သင့္သည့္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္မ်ားကို လမ္းျပေျမပုံအေနျဖင့္ ေဖာ္ထုတ္ေပးၿပီး အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑ ႏွစ္ခုအၾကားႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔သည့္ ဆက္ႏႊယ္ေဆာင္ရြက္မႈ မ်ားကို တည္ေဆာက္ေပးႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း။ ဦးစားေပးက႑မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္လည္း အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ အရွိဆုံးျဖစ္သည့္ ပို႔ကုန္က႑မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မည့္ အမ်ဳိးသားပို႔ကုန္ မဟာဗ်ဴဟာ(၂ဝ၂ဝ-၂ဝ၂၅)မွာ လက္ရွိက႑ ၁၁ ခု အတြက္ ေရွ႕လာမည့္ငါးႏွစ္အတြင္း ေဆာင္ရြက္သင့္သည့္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္မ်ားကို ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ သြားမည့္အျပင္ ထပ္မံထည့္သြင္း ေဆာင္ရြက္ရမည့္ က႑အသစ္ငါးခုျဖစ္သည့္ ေက်ာက္မ်က္ႏွင့္ လက္ဝတ္ရတနာ၊ ဒစ္ဂ်စ္တယ္စီးပြားေရး လုပ္ငန္း၊ သစ္သီးဝလံႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္၊ လယ္ယာထြက္ကုန္ပစၥည္း၊ အေျခခံ စားေသာက္ကုန္ ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ လက္မႈအႏုပညာ ပစၥည္းတို႔အတြက္လည္း မဟာဗ်ဴဟာ ဒီဇိုင္းေရးဆြဲ အတည္ျပဳျခင္းကို အဓိက ထုတ္လုပ္ေသာ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားမွ လုပ္ကိုင္သူမ်ားပါအားလုံး ပါဝင္ေရးဆြဲ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဦးစားေပး က႑မ်ားအနက္ ပိုမိုအေလးေပး ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္သင့္သည့္က႑မ်ား (Top Priorities) ကိုလည္း ေရြးခ်ယ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း။ အမ်ဳိးသားပို႔ကုန္မဟာဗ်ဴဟာ ( ၂ဝ၂ဝ-၂ဝ၂၅ )သာမက ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား တိုးတက္လာေစရန္၊ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတိုးျမႇင့္ေရးမဟာဗ်ဴဟာ (Myanmar Investment Promotion Plan-MIPP)ႏွင့္ အမ်ဳိးသားပို႔ကုန္မဟာ ဗ်ဴဟာ၏ ဦးစားေပးပို႔ကုန္ က႑တစ္ခုခ်င္းစီတို႔ႏွင့္အညီ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားရရွိေအာင္ တက္ေရာက္လာၾကေသာ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားက တတ္စြမ္းသမွ် ဝိုင္းဝန္းႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ေပးၾကရန္ တိုက္တြန္းေျပာၾကားလိုေၾကာင္း။ အမ်ဳိးသားပို႔ကုန္ မဟာဗ်ဴဟာ (၂ဝ၂ဝ-၂ဝ၂၅)၏ ငါးႏွစ္တာကာလကို ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ အတူ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား တိုးတက္လာေစမည္ ျဖစ္သည့္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ဦးစားေပး ရည္မွန္းခ်က္မ်ားျဖစ္ေသာ ဆင္းရဲမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး၊ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ဝင္ေငြတိုးျမႇင့္ရရွိေရး တို႔ကို ထိေရာက္စြာ အေထာက္အကူ ျပဳမည္ျဖစ္သည့္အျပင္ အမ်ဳိးသားပို႔ကုန္ မဟာဗ်ဴဟာ၏ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ႏွင့္ အညီ ႏိုင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ တိုးတက္မႈႏွင့္ ႂကြယ္ဝမႈဆီသို႔ ေအာင္ျမင္စြာ တက္လွမ္းႏိုင္မည္ဟု ယုံၾကည္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။ ထို႔ေနာက္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္က အမ်ဳိးသားပို႔ကုန္မဟာဗ်ဴဟာ (၂ဝ၁၅-၂ဝ၁၉)အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသားပို႔ကုန္ မဟာဗ်ဴဟာ(၂ဝ၂ဝ-၂ဝ၂၅)၏ ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္သြားမည့္ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။ ယင္းေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံတကာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဌာန (UK Department for International Development-DFID) အႀကီးအကဲ Dr. Gail Marzetti က အမ်ဳိးသားပို႔ကုန္မဟာဗ်ဴဟာ(၂ဝ၂ဝ-၂ဝ၂၅) လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။ ယင္းေနာက္ ဒုတိယသမၼတသည္ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ားႏွင့္အတူ စုေပါင္းမွတ္တမ္းတင္ ဓာတ္ပံု႐ိုက္သည္။ ဆက္လက္၍ ပုဂၢလိကက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေကာ္မတီဥကၠ႒ ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြသည္ နံနက္ ၉ နာရီတြင္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္(UMFCCI) အစည္းအေဝးခန္းမ၌ (၂၅)ႀကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ပံုမွန္ေတြ႕ဆံုပြဲအခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္သည္။ ပုဂၢလိကက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေကာ္မတီအေနျဖင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ အခက္အခဲ အႀကံျပဳတင္ျပခ်က္မ်ား အေပၚ ခ်က္ခ်င္းေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို ခ်က္ခ်င္းေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ အဆိုပါ ျပန္ၾကားခ်က္မ်ားတြင္ အခ်ဳိ႕အခ်က္မ်ားသည္ အခ်ိန္ယူ၍ ဆက္လက္ေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ေပးရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္သည့္အတြက္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ ငါးရပ္မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာ ဌာနမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိက စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ေတြ႕ဆုံကာ ေဆြးေႏြးပြဲ(Public – Private Dialogue) မ်ားျပဳလုပ္၍ ၿပီးျပတ္သည္အထိ အဆင့္ဆင့္ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ဥပမာအားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ပဲမ်ဳိးစံုႏွင့္ ႏွမ္းကုန္သည္မ်ားအသင္း၊ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း တို႔မွ တင္ျပခ်က္မ်ားကို ေဆြးေႏြးပြဲ(Public – Private Dialogue) မ်ားျပဳလုပ္၍ ၿပီးျပတ္သည္အထိ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ေၾကာင္း။ ပုဂၢလိကက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေကာ္မတီအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးဝန္း က်င္ပိုမိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစေရးအတြက္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းပိုင္းဆိုင္ရာမ်ားကို ျပင္ဆင္ေျဖေလွ်ာ့ေပးျခင္း၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆြဲေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း စသည့္လုပ္ငန္းမ်ားကို တတ္ႏိုင္သေလာက္ ပံ့ပိုးကူညီေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ က႑တြင္ အစိုးရႏွင့္ပုဂၢလိကက႑ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း အားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အနာဂတ္စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို အတူတကြ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ဟုယုံၾကည္ေၾကာင္း။ ထို႔ေနာက္ ပုဂၢလိကက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေကာ္မတီဒုတိယဥကၠ႒ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္က ပုဂၢလိက က႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္ ပုိ႔ကုန္မ်ား ပိုမိုတင္ပို႔ႏုိင္ေရးႏွင့္ တရားမဝင္ ကုန္သြယ္မႈမ်ား တားဆီးထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေရး အတြက္ စီမံေဆာင္ရြက္ေနမႈ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ လိုအပ္သည့္ ဥပေဒ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ျဖည့္စြက္ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္မည့္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။ ယင္းေနာက္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ဦးေဇာ္မင္းဝင္းက ယခင္အစည္းအေဝး ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား အေပၚ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈ အေျခအေန၊ ပုဂၢလိကက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္ အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ ပို႔ကုန္ျမႇင့္တင္ေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ က႑အလိုက္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနမႈ အေျခအေနမ်ားကုိ ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။ ထို႔ေနာက္ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ဦးရဲမင္းေအာင္ႏွင့္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေအာင္သန္းဦး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္း အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးမ်ဳိးျမင့္ႏွင့္ နယ္စပ္ေဒသ ကုန္သြယ္မႈတိုးျမႇင့္ေရး ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ (UMFCCI)အဖြဲ႕ဝင္ ဦးကိုကိုႀကီးတို႔က သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းက႑မ်ား အလိုက္ ႀကံဳေတြ႕ေနရသည့္ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ရွင္းလင္းေဆြးေႏြး တင္ျပၾကသည္။ ယင္းေနာက္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန အၿမဲတမ္း အတြင္းဝန္ ဦးေအာင္စိုးက Myanmar Doing Business Website လႊင့္တင္ႏိုင္ေရးအတြက္ စီမံေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။ အႀကံျပဳတင္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဒုတိယသမၼတ၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ ဒုတိယ ဝန္ႀကီးမ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္ ဒုတိယဥကၠ႒၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ စည္ပင္သာယာေရး ဝန္ႀကီးႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေပါင္းစပ္ညိႇႏိႈင္း ေျဖရွင္းေပးသည္။ ယင္းေနာက္ ဒုတိယသမၼတက နိဂုံးခ်ဳပ္ အမွာစကား ေျပာၾကားၿပီး ေတြ႕ဆုံပြဲအခမ္းအနားကို ႐ုပ္သိမ္းလုိက္သည္။ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ဒုတိယဝန္ႀကီးမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ ဦးဝင္းေမာ္ထြန္းႏွင့္ ဦးေမာင္ေမာင္ဝင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးစိုးသိန္း၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ ဝန္ႀကီးမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္ဥကၠ႒၊ ဒုတိယ ဥကၠ႒ႏွင့္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ လုပ္ငန္းေကာ္မတီငါးရပ္မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာ အႀကီးအကဲမ်ားႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

Read 41 times Last modified on Saturday, 16 March 2019 09:58