SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

မုိဒီဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရသစ္ အဖြဲ႔ကုိ ေစာင့္ႀကိဳေနသည့္ ကက္ရွ္မီးယား အေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရး

Sunday, 26 May 2019 15:06 Written by  font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

အိႏိၵယႏုိင္ငံ၌ က်င္းပခဲ့သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လက္ရွိဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ နာရန္ဒရာမုိဒီက အတုိက္အခံပါတီႀကီး ျဖစ္သည့္  ကြန္ဂရက္ ပါတီကုိ   ေက်ာ္ျဖတ္၍အႏုိင္ရရွိၿပီး ေနာက္ ထပ္ငါးႏွစ္သက္တမ္း  ထပ္မံထမ္းေဆာင္ ရမည္ျဖစ္သည္။   မုိဒီ၏  BJP ပါတီသည္

ေအာက္လႊတ္ေတာ္၌  အမတ္ေနရာ ၂၇၄ ေနရာရရွိခဲ့သည္။  အဆုိပါ  ပါတီႀကီးသည္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္၌  အမတ္ဦးေရ အမ်ားဆံုးရရွိႏုိင္ေရးအတြက္ ၁၉၈၄ ခုႏွစ္ကတည္းက ႀကိဳးပမ္းေနျခင္းျဖစ္သည္။

စင္စစ္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ မုိဒီအႏုိင္ရ ရွိျခင္းမွာ ထူးျခားသည့္ အေျခအေနမဟုတ္ေပ။  ယခုက်င္းပသည့္   ေရြးေကာက္ပြဲ၌ BJP   ပါတီ အႏုိင္ရရွိမည္ဟူေသာ ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ား အေစာပုိင္းကတည္းက ထြက္ေပၚ လာခဲ့သည္။ သုိ႔ရာတြင္ အဆုိပါ ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားကုိ   လက္မခံသူ အမ်ားအျပားလည္း ရွိေနသည္။   အေၾကာင္းမွာ   ေဒသတြင္း

ႏုိင္ငံေရးအေျခအေနမ်ားျဖစ္သည္ဟု ¤င္း တုိ႔က ေထာက္ျပထားသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ေရြး ေကာက္ပြဲ၌ မုိဒီအႏုိင္ရရွိၿပီး ေနာက္ပုိင္း တြင္  အစိုးရအဖြဲ႕က   ေပးအပ္သည့္ကတိ ကဝတ္မွာ အဓိကအားျဖင့္ ႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရး တုိးတက္လာေစရန္ လုပ္ေဆာင္ေရးပင္ ျဖစ္သည္။

သုိ႔ရာတြင္ မုိဒီအစိုးရအေနျဖင့္ ေပးအပ္ခဲ့သည့္ ကတိကဝတ္ကုိ   အျပည့္အဝျဖည့္ ဆည္းေပးႏုိင္ရန္ ႐ုန္းကန္ေနရသည္ကုိေတြ႕ရမည္ ျဖစ္သည္။  အထူးသျဖင့္  ေက်းလက္ ေဒသမ်ားရွိ  လယ္သမားမ်ားရင္ဆုိင္ေန ရသည့္အေျခအေနမွာ   ပုိမုိဆုိးရြားလာခဲ့ သည္။ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္မွစ၍ ႏုိင္ငံတစ္ဝန္းလံုး မွ  ေတာင္သူလယ္သမား မ်ားသည္  နယူးေဒလီၿမိဳ႕ေတာ္အထိ ခ်ီတက္ကာ အစိုးရထံ ဆႏၵျပေတာင္းဆုိခဲ့ၾကသည္။   ႗တုိ႔၏ အဓိကေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားကုိ   ၾကည့္မည္ ဆုိပါက ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားက ေခ်း ယူထားသည့္ေငြေၾကးမ်ားကုိ ေလွ်ာ္ေပးေရး၊ ေကာက္ပဲသီးႏွံမ်ား၊ ဆီထြက္သီးႏွံမ်ားႏွင့္ ႏြားႏုိ႔အပါအဝင္ လယ္ယာထုတ္ကုန္မ်ား၏ ေစ်းႏႈန္းတုိးျမႇင့္ေပးေရးတုိ႔ ပါဝင္သည္။

ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏     အေျခအေနမွာ ဆုိးရြားလွသည္။ အစုိးရကုိ ေတာင္းဆုိ ဆႏၵျပ ေနစဥ္အတြင္း    မိမိကုိယ္ကုိ သတ္ေသသြားသည့္ လယ္သမားမ်ားမွာ ဒုနဲ႔ေဒး။ ႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးက်ဆင္းမႈကုိ  ၾကည့္မည္ ဆုိပါက ၿပီးခဲ့သည့္ေအာက္တုိဘာလမွ ဒီဇင္ ဘာလအတြင္းမွာပင္ ၆ ဒသမ ၆ ရာခုိင္ ႏႈန္းက်ဆင္းသြားခဲ့သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ မုိဒီ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္တြင္     တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည့္ ဂူဂ်ာရက္ ျပည္နယ္ရွိ   ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္းႀကီးမွာ ထင္သေလာက္ခရီးမေပါက္ ဘဲရွိေနသည္။

မုိဒီသည္ အဆုိပါ ျပည္နယ္ကုိ စင္ကာပူ သုိ႔မဟုတ္ အေရွ႕အလယ္ပုိင္းမွ ဒူဘုိင္းၿမိဳ႕ကဲ့သုိ႔  ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈရွိေစရန္ လုပ္ေဆာင္မည္ဟူေသာ   ရည္မွန္းခ်က္ႀကီးမားသည့္ စီမံကိန္းတစ္ရပ္ကုိ ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုအတြင္း  ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ္လည္း လက္ေတြ႕တြင္   အလုပ္အကုိင္ ဖန္တီးေပးႏုိင္ျခင္း မရွိသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။

အစုိးရ၏ အဆုိပါအားနည္းခ်က္မ်ား ႏွင့္ လယ္သမားမ်ားအတြက္ ဝင္ေငြတုိးတက္ လာေစေရး လုပ္ေပးႏုိင္စြမ္းမရွိျခင္း စသည့္ အေျခအေနမ်ားကုိ အခြင့္ေကာင္းယူ၍ အတုိက္အခံပါတီကလည္း   ထုိအခ်ိန္ကတည္းက အစိုးရအား ထုိးႏွက္ တုိက္ခုိက္ခဲ့ၾကသည္။ အိႏိၵယသည္ ကမၻာေပၚ၌ ဆင္းရဲ မႈႏွင့္   ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝမႈ    ႏွစ္ျခမ္းကြဲမႈ အဆုိးရြားဆံုး  ျဖစ္ေပၚေနသည့္    ႏုိင္ငံတစ္ ႏုိင္ငံျဖစ္လာၿပီး အစိုးရသည္ ကုန္သည္မ်ား ႏွင့္ လူလတ္တန္းစားမ်ား အတြက္သာ ကုိယ္ စားျပဳကာ ဆင္းရဲသား ျပည္သူမ်ားဘက္မွ ရပ္တည္ေနျခင္း မရွိဟု   အတုိက္အခံပါတီ ကဆုိသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္  ေရြးေကာက္ပြဲ၌   မုိဒီ၏ ပါတီသည္   ေထာက္ခံမဲ အလံုအေလာက္ ရရွိမည္ မဟုတ္ဟူေသာ  သံုးသပ္ခ်က္မ်ား ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။  သုိ႔ရာတြင္ မုိဒီ                                                            ဦးေဆာင္ သည့္ BJP  ပါတီသည္ မဲဆြယ္ပြဲ ကာလအတြင္း ျပည္သူလူထုအား ကြၽမ္းက်င္ လိမၼာစြာ စည္း႐ုံးသိမ္းသြင္းသြားႏုိင္ခဲ့သည္ ဟုဆုိႏုိင္သည္။ အေၾကာင္းမွာ အာဏာရ ပါတီႀကီးသည္ အစိုးရက ေတြ႕ႀကံဳေနရသည္ စီးပြားေရး အက်ပ္အတည္း၊ လယ္သမား                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   မ်ား၏ အခက္       အခဲမ်ား စသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားမွ   အာ႐ုံလႊဲေျပာင္း ေစရန္ ပါကစၥတန္ႏွင့္ျဖစ္ပြားေနသည့္ေဒသတြင္း လံုၿခံဳေရးကုိ အဓိက ထား၍  မဲဆြယ္စည္း႐ုံး ႏုိင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ မုိဒီအစိုးရသည္  စီးပြားေရးတြင္ အေရးမလွေသာ္လည္း  အမ်ဳိးသားေရး စိတ္ဓာတ္ျပင္းထန္သည့္ ျပည္သူအမ်ား အျပား၏ ေထာက္ခံမႈကုိ     ရရွိခဲ့သည္ဟု အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု   ပင္ဆဲေဗးနီးယား တကၠသုိလ္မွ စာေပပါေမာကၡႏွင့္ ကုိလုိနီေခတ္ေႏွာင္းေလ့လာမႈမ်ား အထူးကြၽမ္းက်င္သူ တစ္ဦးျဖစ္သူ ေဒါက္တာအာနီယာလြန္း ဘာက ေထာက္ျပေျပာဆုိသည္။

ႏ်ဴကလီးယားပုိင္ဆုိင္သည့္   အင္အားႀကီး ႏုိင္ငံမ်ားလည္းျဖစ္၊  အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားလည္း ျဖစ္ၾကသည့္ အိႏိၵယႏွင့္ ပါကစၥတန္တုိ႔သည္ ကက္ရွ္မီးယားအေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယခင္ကတည္းက ကေတာက္ကဆျဖစ္ လ်က္ရွိရာမွ  ပူဝါမာခ႐ုိင္တြင္  ယခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလအတြင္း  ပါကစၥတန္အေျခစုိက္ ေဂ်အီးမုိဟာမက္ စစ္ေသြးၾကြ အဖြဲ႕က အေသခံဗံုးခြဲတုိက္ခုိက္မႈေၾကာင့္   အိႏိၵယရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္ ၄ဝ ဦးခန္႔ ေသဆံုးခဲ့မႈမွစတင္ကာ  တင္းမာမႈမွာ   အျမင့္ဆံုး အဆင့္သုိ႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္  အိႏိၵယႏွင့္ပါကစၥတန္တုိ႔ၾကား ႏွစ္ႏုိင္ငံအျဖစ္ ကြဲျပားသြားခဲ့သည့္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ကတည္းက ပုိင္နက္ အျငင္းပြားမႈမ်ား ရွိေနသည္။ မုိဒီအစိုးရသည္ ကက္ရွ္မီးယား ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္    ႏုိင္ငံ၏ အထိအခိုက္မခံသည့္ လံုၿခံဳေရးတုိ႔ျဖင့္    ျပည္သူမ်ားအား ကြၽမ္းက်င္လိမၼာစြာ   မဲဆြယ္စည္း႐ုံး ႏုိင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္  ႏုိင္ငံအတြင္းျ ဖစ္ပြားေနသည့္ စီးပြားေရး အေျခအေနမ်ားမွ အာ႐ုံလႊဲႏုိင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲ၌ အႏုိင္ရရွိသည္ဟု ေမ ၂၃   ရက္တြင္   တရားဝင္ထုတ္ျပန္ၿပီး ေနာက္ပုိင္း၌ ယခုေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏုိင္ ရရွိခဲ့ျခင္းသည္   စိတ္ကူးအိပ္မက္ထားရွိေသာ  အိႏိၵယလူငယ္မ်ား၊  ေဆးကုသရန္ မတတ္ႏုိင္သူမ်ား၊ ႏုိင္ငံအတြက္ ပင္ပန္းႀကီးစြာ အလုပ္လုပ္ေပးေနသည့္ လယ္သမားမ်ား၏ ေအာင္ပြဲျဖစ္သည္ဟု မုိဒီက ၎အား ေထာက္ခံသူမ်ားကုိ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

မုိဒီသည္  ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္   ဒုတိယသက္တမ္းအတြက္ က်မ္းသစၥာ က်ိန္ဆုိမည့္ ေန႔ရက္ကုိ သတ္မွတ္ရေသးျခင္း မရွိေသး ေသာ္လည္း    ယခုအခါ  က်ဆင္းေနသည့္ စီးပြားေရး  ျပန္လည္ဦးေမာ့လာေရး   လုပ္ေဆာင္ရန္ အစိုးရအဖြဲ႕အသစ္ ဖြဲ႕စည္းေရး ျပင္ဆင္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။    ၎အေနျဖင့္ အဆုိပါ ကိစၥရပ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍      အစိုးရ အဖြဲ႕ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ မၾကာမီေဆြးေႏြးမည္ ျဖစ္သည္။ စီးပြားေရး ျပန္လည္ဦးေမာ့လာေစရန္  လုပ္ေဆာင္ျခင္းအျပင္  မုိဒီအစိုးရ အတြက္  အေရးတႀကီး ေျဖရွင္းရန္ ျပင္ဆင္ထားရမည့္  ကိစၥရပ္တစ္ခု ေစာင့္ႀကိဳလ်က္ ရွိသည္ဟု ဆုိႏုိင္သည္။

အဆုိပါ ကိစၥရပ္မွာ တျခားမဟုတ္။ ေဒသတြင္း လံုၿခံဳေရးပင္ျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းမွာ အိႏိၵယေရြးေကာက္ပြဲ၌     မုိဒီအႏုိင္ရရွိေၾကာင္း တရားဝင္ ထုတ္ျပန္သည့္ တစ္ရက္တည္းမွာပင္ ၿပိဳင္ဘက္  ပါကစၥတန္ႏုိင္ငံက ွ့ ShaheenII

အမ်ဳိးအစား ေျမျပင္မွ ေျမျပင္ ပစ္ပဲ့ထိန္းဒံုးက်ည္တစ္စင္းကုိ ေလ႔က်င္႔သည့္ အေနျဖင့္ ေအာင္ျမင္စြာပစ္ခတ္ႏုိင္ခဲ့ေသာ ေၾကာင့္ပင္ျဖစ္သည္။ ပါကစၥတန္အေနျဖင့္ အိႏိၵယႏွင့္  ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးလုိသည္ ဟု ေျပာဆုိထားေသာ္လည္း  ဒံုးက်ည္ပစ္ ခတ္မႈသည္  အခ်ိန္ကုိက္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္း ဟုတ္၊ မဟုတ္ ပါကစၥတန္၏သေဘာထားကုိ အတိအက်မသိႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ကက္ရွ္မီး ယားအေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရး  စသည့္ကိစၥရပ္ တုိ႔က မုိဒီဦးေဆာင္သည့္ အစိုးရသစ္အဖြဲ႕ အား ေစာင့္ႀကိဳလ်က္ရွိေနေၾကာင္း ေရးသား တင္ျပလုိက္ရပါသည္။        ေဇယ်ဘုန္း

Ref: Sputnik, Reuters

Read 94 times
Rate this item
(0 votes)
Last modified on Sunday, 26 May 2019 15:07