SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

ေသေသာ္မွတည့္ ေၾသာ္ေကာင္း၏

Sunday, 28 July 2019 14:51 Written by  font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

ယခုအေရးတႀကီး  လိုအပ္သည္ကား  ဟံသာဝတီ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အနီးေက်းရြာတို႔ကို ျဖန္႔ခ်ထားေသာ မိမိႏွင့္ အတူပါလာသည့္...

နတ္စုလက္ဝဲဗိုလ္ မင္းလွမင္းေခါင္၏ေထာင္တပ္...

နတ္စုလက်္ာဗိုလ္ မင္းလွမင္းေခါင္၏ငါးရာတပ္... 

ေရြးလက်္ာဗိုလ္ မဟာမင္းလွမင္းေခါင္ေက်ာ္ရာဇာ၏ ေထာင္တပ္...

ေရႊျပည္မွန္ကင္းဗိုလ္ မဟာမင္းထင္ရာဇာ၏ ေထာင္တပ္တို႔ကို ျပန္ေခၚစုစည္းထားမွ ျဖစ္မည္ဟု ေတြး၏။

သို႔ေသာ္ ဟံသာဝတီ ရန္ကုန္သို႔ အတိအလင္းေခၚ ယူထား၍ မျဖစ္ေသး၊ ကုလားျဖဴတို႔ျမင္လွ်င္ သိလိမ့္မည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဟံသာဝတီ ရန္ကုန္ႏွင့္မနီးမေဝး ေတာေတာင္  အတြင္း၌ တိတ္တဆိတ္တပ္စြဲ ခ်ထားေစလွ်င္ သင့္ေလ်ာ္ မည္ဟု ဤအတိုင္းစီရင္၏။

သို႔စီရင္ခ်မွတ္ၿပီးေစကာမွ ဟံသာဝတီရန္ကုန္ၿမိဳ႕ဝန္ မင္းႀကီးအဖို႔ ပို၍ဆိုးရြားေသာ အေၾကာင္းသတင္းတစ္ခု ၾကားလာရ၏။

ၿမိဳ႕ဝန္မင္းႀကီးသည္ လူဆိုး၊ ဓားျပတို႔ေမြးျမဴ၍ အဂၤလိပ္ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္တကြ  ဗမာကုန္သည္တို႔ကို  လုယက္ ဖ်က္ဆီးေစသည္ဟု လင္းဘတ္ေခါင္းေဆာင္ေသာ ကုလားျဖဴတို႔က စြပ္စြဲရာ၌...

ဟံသာဝတီရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ရွိ   ကုလားျဖဴတို႔ႏွင့္ ေပါင္းသင္းအေရာင္းအဝယ္ ျပဳေနၾကသည့္ ဗမာကုန္သည္တို႔က ဟုတ္ေပသည္၊ မွန္ေပသည္ဟု ကုလားျဖဴတို႔ စြပ္စြဲျခင္းကို ခ်ီးက်ဴးေထာက္ခံခဲ့ၾက၏။

ယင္းသို႔   ဗမာကုန္သည္အခ်ဳိ႕  ကုလားျဖဴတို႔ကို ေထာက္ခံျခင္းေၾကာင့္ ဘဝရွင္မင္းတရားႀကီး၏ အေျမာက္ ေသနတ္တပ္ အမႈထမ္းတို႔က  ေမြးဖြားေသာ  ဗမာျပည္ေပါက္ဟာရွင္၊ မာမက္႐ူသြတ္၊ မူလာအီျဗန္ဟင္တို႔ မခံမရပ္ႏိုင္ရွိၾကသျဖင့္  ဟံသာဝတီရန္ကုန္  ''ပြဲစားလွည္းတန္း''ရပ္၌ အခ်င္းမ်ားၾက၊  ႐ိုက္ႏွက္ၾက၏။ ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြားလ်က္ လႊတ္႐ံုးသို႔ေရာက္ခဲ့ၾကရ၏။

ယင္းသည့္ကိစၥ၌လည္း ဗမာကုန္သည္တို႔က ေမာက္ေမာက္မာမာ ႐ိုင္းပ်စြာေျပာဆို အစစ္ခံ၏။ လႊတ္႐ံုးကို မေလးမစားျပဳ၏။ ဗမာျဖစ္လ်က္ မိမိတစ္အိုးတစ္အိမ္ ေထာင္စီးပြားခ်မ္းသာ အက်ဳိးကို ေရွး႐ႈ၍ကုလားျဖဴတို႔ကို အထင္ႀကီးစြာ ကုလားျဖဴတို႔၏ ေက်းကြၽန္လုပ္လိုေသာ အသံုးအႏႈန္းအျပဳအမူတို႔ကို ေတြ႕ရေသာေၾကာင့္ လႊတ္႐ံုးက ယင္းတို႔ကို ဒဏ္ထားတရားစီရင္ခဲ့၏။

ဤသည္တို႔ကို မေက်နပ္ရွိေနၾကေသာ ဗမာကုန္သည္  ေၾကးရတတ္တို႔က ဟံသာဝတီရန္ကုန္ၿမိဳ႕ဝန္၏ ဗမာ ရဲမက္တို႔သည္  ယခုဟံသာဝတီ  ရန္ကုန္ဝန္းက်င္၌ တိတ္တဆိတ္ ခ်ရပ္တပ္စြဲလာၾကၿပီဟု သိၾကေသာအခါ ထိုဗမာ ရဲမက္တို႔သည္ မိမိတို႔အား လုယက္ဖ်က္ဆီးရန္ ေရာက္လာၾကျခင္း ျဖစ္ဟန္ရွိသည္ဟု ကုလားျဖဴသေဘၤာ ကုန္သည္ ''ရွက္ပက္''ႏွင့္''လူးဝစ္''တို႔ကို အားကိုးတစ္ခု ျပဳၾကလ်က္ သြားေရာက္အေၾကာင္းၾကားၾက၏။ အရပ္ထဲသို႔လည္း သတင္းမ်ား ျဖန္႔ခ်ိေျပာဆိုၾက၏။

''ဗမာၿမိဳ႕ဝန္သည္ ရန္ကုန္တစ္ၿမိဳ႕လံုးကို ပိတ္ဆို႔လ်က္ ကုလားျဖဴတို႔ကို   တိုက္ခိုက္ေမာင္းထုတ္ေတာ့မည္။

ကုလားျဖဴတို႔၏ ကုန္စည္မ်ားႏွင့္တကြ  မိမိတို႔ကုန္စည္မ်ားကိုလည္း   အတင္းတိုက္ခိုက္ သိမ္းယူေတာ့မည့္ ကုလားျဖဴတို႔ကို အၿပီးအပိုင္တစ္ခါတည္း  ေမာင္းထုတ္ေတာ့မည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္  ေနာက္ေနာင္ မိမိတို႔သည္ ကုလားျဖဴတိုင္းျဖစ္  ကုန္စည္ပစၥည္းတို႔ကို  ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားႏိုင္ျခင္း၊   သံုးစြဲႏိုင္ျခင္းရွိလိမ့္မည္ မဟုတ္ေတာ့...''

ဤသတင္းမ်ဳိး ျဖစ္လာေသာေၾကာင့္ ကုလားျဖဴကုန္ စည္မ်ားခ်က္ခ်င္း ေစ်းတက္သြားၾကရ၏။ ယခင္က ကုလားျဖဴဖ်င္ေခ်ာႏွစ္ေတာင္ကို  ပဲဲတစ္တင္းေစ်းရွိရာ၊ ယခုကုလားျဖဴဖ်င္ေခ်ာႏွစ္ေတာင္ကို ပဲရွစ္တင္းႏွင့္ လဲမွရ၏။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ဝန္အဖို႔ ဤသို႔ေဘးက်ပ္နံက်ပ္ျဖစ္ေနဆဲ ေဆြဆက္ေရာက္လာျပန္သည္။

ေဆြဆက္သည္  မိမိရလာသည့္  သတင္းဆိုးကိုေလွ်ာက္၏။

ထိုသတင္းကား...၁၂၁၄ ခု ကဆုန္လျပည့္ေက်ာ္ ၁ ရက္ ကုလားျဖဴ သကၠရာဇ္ ၁၂၅၂ ခု ေမလ ၅ ရက္ေန႔ က မုတၱမက်ဆံုးရသည္ဟူေသာ သတင္းျဖစ္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ဂ်င္နရယ္ေဂၚဒြင္၏ေျခလ်င္ ျမင္းစီးတပ္မ်ားႏွင့္တကြ ပ႐ိုစာပိုင္း Proserpine၊ မိုဇူဖား Mozuffer၊ ဖ႐ိုဇီ Feroze၊ ေဆးေဆာ့ထရစ္ Sesostris၊ ေလဂယံု Phle-gethon၊ မဟာနဒီ Maha nuddy၊ အမည္ရွိေသာ အေျမာက္တင္ တိုက္သေဘၤာႀကီးမ်ားႏွင့္တကြ သေဘၤာအမ်ားအျပားတို႔ ခ်ီတက္လာၾကၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေလွ်ာက္ထား၏။

''ေမာင္...ငါတို႔တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသူတို႔အဖို႔ ေရႊနန္းေတာ္ႀကီးက  က်လာမည့္အမိန္႔ကို  မေစာင့္ဘဲ ယခုကဲ့သို႔ တိုင္းျပည္တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ဆက္ဆံၾကရသည့္ အေရးတြင္ ကိုယ့္သေဘာအေလ်ာက္ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္၍မျဖစ္၊ သင္းတို႔က စမတိုက္ဘဲ ငါတို႔က ဘာမွ်မျပင္ မဆင္သာေလ...''

ေဆြဆက္သည္ စိတ္မခ်မ္းေျမ့စြာႏွင့္ ၿမိဳ႕ဝန္မင္းအပါးမွ ခြာခဲ့၏။ ေဆြဆက္အဖို႔ခက္ေနသည္ကား...ဦးျမတ္ ထြန္းႏွင့္ဦးေရႊပန္းတို႔၏ တပ္ဖြဲ႕မ်ားကို တိုက္တြန္းေစခိုင္း၍ မရျခင္းျဖစ္၏။

ဦးျမတ္ထြန္းႏွင့္ ဦးေရႊပန္းတို႔၏ အမိန္႔မရဘဲ မိမိတို႔သည္ ဤေနရာမွ ဘယ္မွမေရြ႕ႏိုင္။ ဘယ္သူ႔ကိုမွ်လည္း မတိုက္ဟု တြင္တြင္သာ ျငင္းဆန္ေနၾက၏။ ထိုသူတို႔သည္ ယင္းတို႔ေခါင္းေဆာင္မ်ား အမိန္႔မရလွ်င္ သည္ေနရာမွ ကုတ္ျဖင့္ ေကာ္ထုတ္၍ ရမည္မထင္...

ရန္ကုန္ဘေဆြ

Read 78 times
Rate this item
(0 votes)

Latest from ေကတု