SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

ေသေသာ္မွတည့္ ေၾသာ္ ေကာင္း၏

Monday, 29 July 2019 10:10 Written by  font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

ယမန္ေန႔မွအဆက္

ဦးျမတ္ထြန္း၊ ဦးေရႊပန္းႏွင့္တကြ ျမရြက္တုိ႔သည္ ေနျပည္ေတာ္သို႔ ဆက္သြားၾက၏။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ဝန္မင္းႀကီး၏ ျမင္းေစေက်ာ္တုိ႔လည္း ေနျပည္ေတာ္သို႔ အမိန္႔ေတာ္ျမတ္ခံရန္ တက္သြားၾက၏။ ေဆြဆက္တုိ႔၏ ေျချမန္ရဲမက္ အခ်ဳိ႕လည္း ေရႊနန္းေတာ္ႀကီးမွ ခ်မွတ္သည့္ အမိန္႔ေတာ္ျမတ္ကို သိရွိႏုိင္ရန္ ေနျပည္ေတာ္ဘက္သို႔ လုိက္သြားၾက၏။  ဤသုိ႔ထြက္သြားေလသမွ်ေသာ သူတုိ႔သည္ စူဠလိပ္ကို ေရထဲလႊတ္လုိက္ဘိသုိ႔ တစ္ေယာက္တစ္ေလ မွ်ေပၚမလာ။ သတင္းအစအန မၾကားရ...

ဤသုိ႔ဆုိေသာ္ ယခုအေရးေတာ္နီးလာခ်ိန္၌ ေနျပည္ေတာ္မွ ျပန္လာၾကမည့္သူမ်ားကို ေစာင့္ေန၍မျဖစ္။ အေနအရပ္ စခန္းသာေသာျမင္းစာ၊ ျမက္၊ ေရတုိ႔ ေကာင္းမြန္သည့္ေနရာကို ေရြးခ်ယ္လ်က္ တပ္စခန္းခ်ရပ္မွ သင့္မည္ဟု ဟံသာဝတီရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ ေျမာက္အေနာက္ဘက္သို႔ အနည္းငယ္ယြန္းသည့္ ထန္းတစ္ပင္အရပ္ကုိ သစ္တပ္၏ အခိုင္အခံ့ ေဆာက္လုပ္တပ္စြဲ၏။

တပ္ပတ္ဝန္းက်င္၌ ျမင္းခလုတ္၊ ဆင္ခလုတ္၊ ရဲမက္သစ္ငုတ္ အထူအပ်စ္စိုက္၏။ မိမိတို႔ဝင္လမ္းထြက္လမ္းကုိ အဖံုးအကြယ္ျဖင့္ သီးသန္႔ထား၏။ အနီးပတ္ဝန္းက်င္သို႔ ဆက္သြယ္သြားလာႏုိင္သည့္ ဆုတ္လမ္းတက္လမ္းကို ရွာေဖြခုတ္ထြင္ထား၏။ ဟံသာဝတီရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ လည္းေကာင္း၊ လွည္းကူးမွတစ္ဆင့္ ပဲခူးသို႔ လည္းေကာင္း၊ ခရီးလမ္းအႁမႊာႁမႊာ ရွာေဖြခုတ္ထြင္၏။

ထုိစဥ္ ဟံသာဝတီရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကုိ ကုလားျဖဴတုိ႔ စတုိက္ၾကၿပီဟူသည့္ သတင္းကိုၾကားရ၏။ ၁၂၁၄ ခု ေႏွာင္းတန္ခူးလျပည့္ေက်ာ္ ၇ ရက္ သႀကၤန္အႀကိဳေန႔ ကုလားျဖဴ သကၠရာဇ္ ၁၈၅၂ ခု ဧၿပီလ ၁၂ ရက္ေန႔ျဖစ္၏။

ကုလားျဖဴအေျမာက္တင္...စစ္မီးသေဘၤာႀကီးမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ဆေဆာ့ထရစ္၊ မုိဇူဖား၊ ဖ႐ိုဇီတုိ႔ေရွ႕ေဆာင္၍ ေနာက္ပါတုိက္သေဘၤာ အမ်ားအျပားႏွင့္  ကုလားျဖဴ ေရတပ္ဗိုလ္ ကြန္မင္ဒုိလင္းဘတ္ ကိုယ္တုိင္ ကြပ္ကဲလ်က္ မီးျပသီလဝါဆိပ္ႏွင့္ ကင္းတပ္မ်ားကို ပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္၏။

ဤတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ဝန္ႀကီးသည္ အနီးအပါး၌ အသင့္ေစာင့္ရံထားခဲ့ေသာ တပ္မ်ားကို ခ်က္ခ်င္းၿမိဳ႕တြင္းသို႔ ေခၚသြင္း၏။ အေရးေပၚလာၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေဆြဆက္လည္း ေရာက္သြား၏။

ၿမိဳ႕ဝန္မင္းႀကီးက အလြန္တည္ၿငိမ္စြာႏွင့္ အဆံုးအျဖတ္ ေပးလုိက္သည္။

''ငါတုိ႔မႏုိင္၊ ႐ႈံးၾကမည္သာျဖစ္၏။ သို႔ေသာ္ ဗမာ တုိင္းရင္းသားတုိ႔သည္ သူတစ္ပါးက အႏုိင္အထက္လာေရာက္ ႏွိပ္စက္ေသာ္ ႏွလံုးခိုင္မာစြာ အေသခံၾက၏။ ကြဲေသာဦးထိပ္သည္ ၫႊတ္မက်။ ျပတ္ေသာဦးေခါင္း၌ မ်က္လံုးသည္ ႏွိပ္စက္သူတို႔ကို စူးစူးၾကည့္၏။ မည္သူမွ်မမွိတ္ဟု သင္းတို႔ကုလားျဖဴမ်ား သိရန္ ငါတုိ႔အစြမ္းကုန္ တုိက္ခိုက္ရန္ အေသခံျပၾကရမည္။ ငါတုိ႔ ရန္ကုန္က အစြမ္းကုန္ခံမည္။ ငါတုိ႔ကုိ အေသသတ္၍ သင္းတုိ႔ထက္ကို လြန္လာခဲ့ေသာ္ ေမာင့္တာဝန္ရွိပေစ။ ေမာင္ ကုန္းဘက္က တာဝန္ယူေတာ့၊ ေရလမ္းက ႀကံခင္းၿမိဳ႕သူႀကီးကို ဆီးႀကိဳတုိက္ခိုက္ရန္ ေစာင့္ေစမည္။ ေမာင္ ပဲခူးအနီးတစ္ဝုိက္က ေစာင့္လွ်င္တန္သင့္ၿပီ...''

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ဝန္ႀကီး အမိန္႔အတုိင္း ေဆြဆက္သည္ အခိုင္အမာ ေဆာက္ထားသည့္ ခံတပ္ကိုစြန္႔ပစ္ခဲ့လ်က္ ပဲခူးအနီးတစ္ဝိုက္၌ တပ္စြဲသည္။ ပဲခူးေခ်ာင္းမွ တက္လာမည့္ သေဘၤာတုိ႔ကုိ ဆီးႀကိဳတုိက္ခုိက္ႏုိင္ရန္ ေနရာယူ၍ သစ္တပ္ေဆာက္၏။ ေခ်ာင္းအတြင္း၌လည္း ငရဲသစ္ငုတ္မ်ား အျပည့္စိုက္ေထာင္၏။ တက္လမ္းမွန္သမွ်ကိုလည္း ေညႇာင္း၊ က်င္းမ်ား၊ က်ားလန္၊ သုတ္ကိုင္းမ်ား၊ ဂ်မ္းမ်ား ေနရာအကြက္ခ်၍ ေထာင္၏။

ထိုအတြင္း  ရန္ကုန္သတင္းကို ၾကားရသည္။ ဗမာရဲမက္တုိ႔သည္ ေရွ႕ေဆာင္တက္လာသည့္  ကုလားျဖဴ သေဘၤာသံုးစင္းကို   ဗမာအေျမာက္ႀကီး သံုးလက္တုိ႔ျဖင့္  ဆီးႀကိဳပစ္ခတ္ တုိက္ခိုက္ၾက၏။ ဗမာအေျမာက္ တစ္ခ်က္ပစ္လွ်င္ ကုလားျဖဴတုိ႔က အခ်က္ငါးဆယ္ခန္႔ စက္အေျမာက္တုိ႔ျဖင့္ သေဘၤာသံုးစင္း ဆုိင္၍ပစ္ၾက၏။

ဗမာတို႔အၿပံဳလုိက္ အၿပံဳလုိက္ေသေသာ္လည္း မမႈၾကဘဲ မဆုတ္မေရြ႕တုိက္၏။ ဗမာအေျမာက္ႀကီး သံုးလံုးကြဲကုန္မွ အပစ္ရပ္၏။

၁၂၁၄ ခု တန္ခူးလျပည့္ေက်ာ္ ၈ ရက္ တနဂၤေႏြေန႔ သႀကၤန္အက်ေန႔ ကုလားျဖဴသကၠရာဇ္ ၁၈၅၂ ခု ဧၿပီလ ၁၂ ရက္ေန႔ ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းသို႔ တက္၏။ ၁၂၁၄ ခု ေႏွာင္းတန္ခူးလျပည့္ေက်ာ္ ၉ ရက္ သႀကၤန္အၾကတ္ေန႔ ကုလားသကၠရာဇ္ ၁၈၅၂ ခု ဧၿပီလ ၁၄ ရက္ေန႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ဝန္မင္းႀကီး အိမ္ေတာ္ႏွင့္တကြ ရန္ကုန္တစ္ၿမိဳ႕လံုးကုိ ကုလားျဖဴတုိ႔သိမ္း၏။ ၁၂၁၄ ခု တန္ခူးလျပည့္ေက်ာ္ ၁၂ ရက္ ကုလားျဖဴသကၠရာဇ္ ၁၈၅၂ ခု ဧၿပီလ ၁၇ ရက္ေန႔၌ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ဝန္မင္းႀကီး ကိုယ္တုိင္ ျပန္႔က်ဲေနေသာ လူသူလက္နက္တို႔ကို စုစည္း၍ ေရႊတိဂံုေတာရေက်ာင္းမွ ရပ္တည္ခံသည္ဟူေသာ သတင္းတုိ႔ကုိ ၾကားလာရ၏။

ထုိ႔ေနာက္ တပ္အခုိင္အမာရွိသည့္ ေနရာတုိ႔၌ တုိက္ပြဲမျဖစ္ပြား။ ပတ္ဝန္းက်င္ အနီးအနားသုိ႔ ကုလားျဖဴတုိ႔ ထြက္ၾကသည္ႏွင့္ ဗမာတုိင္းတုိ႔က လစ္လွ်င္လစ္သလုိ ထုိးခုတ္တိုက္ခိုက္၏။ ကုလားျဖဴတုိ႔ႏွင့္ ကူးလူးဆက္ဆံေနၾကေသာ ၿမိဳ႕ေတာ္သား ကုန္သည္ေၾကးရတတ္တို႔မွ အပ ဗမာတုိင္းရင္းသား အားလံုးက ကုလားျဖဴတုိ႔သည္ ငါတုိ႔၏ ဗမာတုိင္းျပည္ကို လာေရာက္ ေစာ္ကားၾကသည္ဟု မည္မွ်မသြန္သင္မၫႊန္ၾကားဘဲ အလိုလိုသိၾက၏။

ထုိ႔ေနာက္ ကုလားျဖဴတို႔ေလးေယာက္၊ ငါးေယာက္အစုငယ္မ်ဳိး ထြက္လာသည္ႏွင့္ ဗမာေက်းေတာရြာသားတုိ႔က ရရာလက္နက္မ်ားျဖင့္ ထုိးခုတ္႐ိုက္ပုတ္ သတ္ျဖတ္ ပစ္လုိက္ေသာေၾကာင့္ ကုလားျဖဴတုိ႔သည္ ဗမာတုိ႔၏ တပ္မ်ားကို  ေထာင္းေထာင္းေၾကေအာင္ အေျမာက္စိန္ေျပာင္းတို႔ျဖင့္  တုိက္ဖ်က္ႏုိင္ေသာ္လည္း  တပ္၏ဝန္းက်င္ အျပင္ပသို႔မထြက္ႏုိင္ မထြက္ရဲၾက။

ယင္းသို႔စစ္ႏုိင္သည့္ ကုလားျဖဴတုိ႔ ေႏွာင့္ေႏွးလ်က္ရွိစဥ္  ဟံသာဝတီရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကို ဆုတ္ေပးၿပီး ေရႊတိဂံု ေတာရေက်ာင္း၌ တပ္စြဲေနရေၾကာင္း၊ ၁၂၁၄ ခု ကဆုန္လျပည့္ေက်ာ္ ၁ ရက္ ၁၈၅၂ ခု ေမလ ၅ ရက္ေန႔၌ ေနျပည္ေတာ္သို႔ သတင္းပို႔၏။ 

ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။

Read 66 times
Rate this item
(0 votes)
Last modified on Monday, 29 July 2019 10:12

Latest from ေကတု