SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

ေသေသာ္မွတည့္ ေၾသာ္ေကာင္း၏

Tuesday, 30 July 2019 10:08 Written by  font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

ယမန္ေန႔မွအဆက္

ထုိ႔ေၾကာင့္ ေနျပည္ေတာ္မွ တပယင္းၿမိဳ႕ဝန္ သတုိးမင္းႀကီး မဟာမင္းေခါင္သီဟသူ တစ္တပ္...

အဝၿမိဳ႕ဝန္ မဟာမင္းေခါင္ရာဇာတစ္တပ္...

စစ္ကုိင္းၿမိဳ႕ဝန္ မဟာမင္းေခါင္မင္းထင္တစ္တပ္...

ရဲဘက္ျမင္းတပ္ဗုိလ္ တုရင္မင္းလွမင္းေခါင္ေက်ာ္တစ္တပ္...

ကသည္းျမင္းတပ္ဗုိလ္ မဟာသီဟဓမၼရတ္အုပ္စုႏွင့္ ျမင္းတစ္တပ္...

ေရႊလွံအစုႏွင့္ ေရႊလွံဗုိလ္တစ္တပ္...

ဆင္ဝန္ေထာက္ မင္းလွဥဒိန္ရာဇာတစ္တပ္...

ျမင္းစုႀကီး အမႈထမ္းတုိ႔ႏွင့္ျမင္းစာေရးႀကီး မဟာမင္းလွ မင္းထင္ေက်ာ္ တစ္တပ္...

ဒုိင္းစာေရးေနမ်ဳိးသီဟရန္ႏုိင္ႏွင့္ စုိ႔ေလးဆယ္ဒုိင္း အမႈထမ္းတုိ႔က တစ္တပ္...

ယြန္းစုစာေရး ေနမ်ဳိးစည္သူရာဇာတစ္တပ္...

ေကာင္ဟန္စာေရး ေနမ်ဳိးသီဟရန္ေအာင္တစ္တပ္...

အလုံဝန္ႀကီး အမႈထမ္းေဟာင္း အေဆာင္ၿမဲႏွင့္ သူရဲလူတစ္ရာေက်ာ္ စုစုေပါင္း ၁၁ တပ္၊ တပ္ပါ အမႈထမ္း ၄၈ဝဝ ေက်ာ္၊ တုိက္ဆင္ ၅ဝ၊ ျမင္း ၁ဝဝဝ၊ အေျမာက္ ၁ဝဝ၊ စိန္ ၅ဝဝ၊ ေဆး၊ ခဲယမ္းမီးေက်ာက္တပ္ ကိရိယာအစုံ...

ထုိသည္တုိ႔ကုိ သုံးဆယ္ၿမိဳ႕စားဝန္ႀကီး သတုိးမင္းႀကီး မဟာမင္းေခါင္ရာဇာကုိ ဗိုလ္မွဴးအျဖစ္ ခန္႔အပ္လ်က္ ခ်ီတက္ေစ၏။

အထက္ ဟံသာဝတီေၾကာင္းခ်ီ  လက္ရွိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ဝန္မင္းႀကီး သတုိးမင္းႀကီး မဟာမင္းလွမင္းေခါင္ေက်ာ္ႏွင့္ ေရြးလက္်ာဗိုလ္ မဟာမင္းလွေက်ာ္ရာဇာတုိ႔ စစ္ကဲခန္႔၊ မဟာမင္းေခါင္ေက်ာ္ထင္၊ မဟာမင္းေက်ာ္တုိ႔ကုိ နာခံခန္႔စာေရးႀကီး၊ မဟာမင္းလွမင္းထင္ေက်ာ္၊  မဟာမင္းလွေက်ာ္ထင္တုိ႔ကို တပ္ေရးခန္႔ဟု အမိန္႔စာခြၽန္ႏွင့္ တကြ ေစလြႊတ္၏။

ထုိတပ္သည္ ၁၂၁၄ ခု၊ နယုန္လဆန္း ၆ ရက္ ကုလားျဖဴသကၠရာဇ္ ၁၈၅၂ ခု ေမ ၂၅ ရက္ေန႔မွစ၍ ေနျပည္ေတာ္က ထြက္ခြာလာခဲ့ၾကေသာ္လည္း ဟံသာဝတီ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕နယ္သုိ႔ ခ်ဥ္းနင္း ဝင္ေရာက္မိေသာအခါ ကုလားျဖဴတုိ႔က ပဲခူးအနီးသုိ႔ အလုံးအရင္းျဖင့္ ေရာက္ႏွင့္ေနၾကေလၿပီ..

ထုိတပ္မေတာ္ႀကီးႏွင့္ အတူ ဦးျမတ္ထြန္း၊ ဦးေရႊပန္း၊ ေဆြဆက္တုိ႔ လႊတ္လုိက္ၾကေသာ ျမင္းေစေက်ာ္မ်ား ပါလာၾက၏။ ျမရြက္ကုိမူ မေတြ႕ရေတာ့...

ဦးျမတ္ထြန္း ေျပာၾကားခ်က္အရ ေနျပည္ေတာ္၌လည္း နန္းတြင္းအေရး ႐ႈပ္ေထြးလွသည္။ ေရႊနန္းရွင္ ညီေတာ္ေနာင္ေတာ္တုိ႔၏ အၾကား၌ တစ္ေယာက္ခ်မ္းသာ ကိုယ္က်ဳိးရွာေနၾကသည့္ မင္းေျမႇာင္ကပ္ပါးမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ေတာင္ဓဝယ္ဗိုလ္ ငတုတ္ႏွင့္ ပုဏၰားဝန္ ငကုလားတုိ႔ အသုိက္အဝန္းေၾကာင့္ ေရႊနန္းေတာ္ႀကီးအတြင္း အစိတ္စိတ္ ကြဲရန္ျမင္သည္။ ေနာက္ထပ္ တပ္ေတာ္ ေစလႊတ္ႏုိင္ရန္ မျမင္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ကုလားျဖဴတုိ႔ တက္လာမည့္ လမ္းကုိဆီးဆုိ႔ တိုက္ခုိက္ရန္ မိမိတုိ႔ေနရာ ေရြးရေခ်မည္။ ကတုတ္ခံတပ္ အခုိင္အၿဖီးျပဳရမည္ဟုဆုိ၏။

ေဆြဆက္သည္ ဦးျမတ္ထြန္းႏွင့္ လုိက္ပါသြားလုိေသာ္လည္း မုတၱမမွ ဆုတ္ခြာလာရသည့္ လက္်ာဝင္းမွဴးႀကီးႏွင့္ ပဲခူး၌ေတြ႕ေနေသာေၾကာင့္ လက္်ာဝင္းမွဴးႀကီးက မိမိတုိ႔အား ကူညီပါရန္ အတင္းဆြဲထား၏။ ေရႊဖဝါးေတာ္ ေအာက္မွ မုတၱမသုိ႔ ခ်ီရန္ပါလာသည့္ ေတာင္တြင္းႀကီး ၿမိဳ႕စား ဗိုလ္မွဴးမင္းရဲမင္းေခါင္ေက်ာ္တုိ႔ကလည္း လက္်ာဝင္းမွဴးႀကီး ေျပာျပခ်က္အရ ေဆြဆက္ကုိ ဝုိင္းတား၏။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ကုလားျဖဴတုိ႔ စက္အေျမာက္ ရွစ္လက္၊ ကုလားျဖဴတုိ႔ က်ည္ထုိးေသနတ္ ၅ဝဝ ေက်ာ္မွ် ပုိင္ဆုိင္ထားေသာ ေဆြဆက္သည္ ဦးျမတ္ထြန္းတုိ႔ႏွင့္ အတူ မလုိက္ပါႏုိင္ခဲ့...

ဦးျမတ္ထြန္းႏွင့္ ေဆြဆက္တုိ႔ လူခ်င္းခြဲလုိက္ၾကရေသာ္လည္း ေဆြဆက္သည္ ဘဝင္မက်ႏုိင္ျဖစ္ေနရ၏။ ျမရြက္ ဘယ္မွာက်န္ရစ္ခဲ့သည္ကို ေမးလုိ၏။ သုိ႔ေသာ္ ျမရြက္၏ ဘႀကီးေတာ္တစ္ေယာက္လုံး ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ မေလးခန္႔ရာ ေရာက္မည္စုိးသျဖင့္ ေမးလုိပါလ်က္ ေအာင့္ေနရ၏။ ဤသုိ႔ျဖင့္ ဘာမွ်မေမးလုိက္ မသိလုိက္ရဘဲ တအုံေႏြးေႏြး မ်ဳိသိပ္ေနရ၏။ ပုိ၍ မေက်နပ္ဖြယ္ေကာင္းသည္ကား မိမိအထံမွ လုိက္ပါသြားသူတုိ႔ကုိပါ ေမးမရျခင္းျဖစ္၏။

''အကြၽႏု္ပ္တုိ႔ ေမးလည္း ေမးမၾကည့္မိပါ။ ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ေရာက္မွ တစ္ခါမွ်လည္း မေတြ႕ရပါ''ဟူသည့္ အေျဖတစ္မ်ဳိးတည္းကုိသာ ေျဖဆုိေနၾက၏။

''ေအးကြယ္...ေမာင္တုိ႔ႏွယ္ေနစိမ့္ၾကရန္ေကာ၊ ဘႀကီး ဦးျမတ္ထြန္းတုိ႔ႏွင့္ ေတြ႕ကာမွ  တစ္နည္းနည္း သိရန္လုပ္ရမည္ပ...''

ေဆြဆက္က ဝမ္းထဲမွ ႀကိမ္းဝါးရင္း မိမိတုိ႔ျမန္ျမန္ တုိက္ပြဲၿပီးလွ်င္ ျမန္ျမန္ ဦးျမတ္ထြန္းရွိရာသုိ႔ ကူူးႏုိင္ရန္သာ စိတ္ေစာေန၏။ ဦးျမတ္ထြန္းတုိ႔ တပ္စခန္းခ်မည့္ ေနရာကုိ သိရန္လည္း ရဲမက္ေျချမန္ ၂ဝ ေက်ာ္ ထည့္လုိက္ေသး၏။

ထုိ႔ေနာက္ စစ္ကဲလက္်ာဝင္းမွဴးႏွင့္ ဗိုလ္မွဴးမင္းရဲမင္းေခါင္ေက်ာ္ကုိ တုိင္ပင္လ်က္ ပဲခူးပတ္ပတ္လည္၌ ရွိေသာ ေက်းရြာသား တလုိင္းမ်ားကုိ ႀကိဳတင္စည္းၾကပ္ထား၏။ ရိကၡာ၊ ေရ သြားလမ္း၊ လာလမ္းတုိ႔ကုိ မျပဘဲ ကုလားျဖဴတုိ႔ တက္လာလွ်င္   အေတြ႕မခံ တိမ္းေရွာင္ေနၾကရန္ ေျပာၾကား၏။

  ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။

Read 82 times
Rate this item
(0 votes)
Last modified on Tuesday, 30 July 2019 10:09