SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

ေသေသာ္မွတည့္ ေၾသာ္ ေကာင္း၏

Wednesday, 31 July 2019 10:08 Written by  font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

ယမန္ေန႔မွအဆက္

ေက်းရြာသားတုိ႔ကလည္း ေဆြဆက္တို႔ႏွင့္ သေဘာႀကိဳက္ညီၾက၏။ တစ္ေျမတည္း တစ္ေရတည္းသားခ်င္း၊ တစ္ေလွတည္းစီး၍ ခရီးသြားၾကရသကဲ့သုိ႔ ငါတုိ႔ေလွငါတုိ႔ဖာမည္။ မည္သူ႔ေနရာက ေပါက္ေပါက္ ငါတို႔ဝိုင္းေထးရမည္။ တလုိင္းေနရာက ေပါက္၍ ၾကည့္ေနလွ်င္လည္း သည္ေလွစံုးစံုးနစ္မည္။ ဗမာေနရာကေပါက္၍ ၾကည့္ေနလွ်င္လည္း  သည္ေလွစံုးစံုးနစ္မည္ဟု အားပါးတရ ေျပာၾက၏။ သို႔ေသာ္...ပဲခူးၿမိဳ႕ေန တလုိင္းတုိ႔ကမူ ထုိသို႔အားပါးတရမရွိ။

ယင္းသို႔လူသူ႐ံုးစု ေသြးညိႇဆဲ ၁၂၁၄ ခု  နယုန္လျပည့္ေန႔ ကုလားျဖဴသကၠရာဇ္ ၁၈၅၂ ခု ဇြန္ ၃ ရက္၌ ပဲခူးကို ကုလားျဖဴတို႔ လာတုိက္သည္။

ကုလားျဖဴတုိ႔ အေျမာက္ဆြဲျမင္းႀကီးမ်ား ေျငာင့္က်င္းထဲသို႔က်၏။ သုတ္ကိုင္းမ်ား၊ ဂ်မ္းမ်ားထိေသာေၾကာင့္ ကုလားျဖဴအမ်ားေသ၏။ ေရွ႕သို႔မတုိးဝံ့မတက္ဝံ့ေအာင္ ေၾကာက္ရြံ႕ကုန္ၾက၏။ အတန္းလိုက္၊ အတန္းလိုက္စီ၍ တက္လာေသာ ကုလားျဖဴတုိ႔အတြက္ အဆင့္ဆင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ  ေထာင္ေခ်ာက္မ်ား၊   ဂ်မ္းမ်ား၊ ေျငာင့္က်င္းမ်ားသည္ အလြန္ခရီးေရာက္၏။ စစ္ကို အဆံုးအျဖတ္ ေပးေတာ့မည္ကဲ့သို႔ပင္ ျဖစ္လာ၏။ က်ားမ်ား၊ ဆင္မ်ားကိုပင္ လဲႏုိင္စြမ္း၊ ဖမ္းႏုိင္စြမ္းရွိေသာ ဤဂ်မ္းမ်ား၊ ေထာင္ေခ်ာက္မ်ားသည္ ကုလားျဖဴတုိ႔ကိုလည္း ဒုကၡေပးႏုိင္စြမ္း၏။ ထုိမွ်မကေသး ပဲခူးေခ်ာင္းအတြင္းသို႔ ဝင္လာသည့္ကုလားျဖဴသေဘၤာ ဖ႐ိုဇီကုိ ေဆြဆက္၏ ရဲမက္မ်ားႏွင့္ ဗိုလ္မွဴးမင္းရဲမင္းေခါင္ေက်ာ္၏ ေသြးေသာက္ႀကီး မင္းထင္ရဲေခါင္တုိ႔ အစုက လက္ရဖမ္းမိလုိက္ၾက၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ထုိေန႔ကုလားျဖဴတုိ႔ ဆုတ္ခြာသြားၾကသည့္ သေဘၤာပါ အေျမာက္တုိ႔ကို ေသြးေသာက္ႀကီး မင္းထင္ရဲေခါင္တုိ႔က ယူၾက၏။ ေသနတ္လက္နက္ အနည္းငယ္ကိုသာ ေဆြဆက္တုိ႔က ရလုိက္ၾကသည္။

 ေဆြဆက္အေနႏွင့္ မိမိဦးစီး တုိက္ခိုက္သည္ကုိ မိမိ၏ အစီအမံေအာက္မွ လာေရာက္ကူညီၿပီး ယခုကဲ့သုိ႔ယူေဆာင္သြားျခင္းကို မေက်နပ္၊ မိမိ၏ သေဘာအတိုင္းသာ ဗိုလ္မွဴး မင္းရဲမင္းေခါင္ေက်ာ္ အထံသို ေပးဆက္လုိ၏။

သို႔ေသာ္ ...ေသြးေသာက္ႀကီးႏွင့္မိမိမတူ...

ေသြးေသာက္ႀကီးကား ဘဝရွင္မင္းတရားႀကီး၏ အမိန္႔ေတာ္ျမတ္အတုိင္း ဖြဲ႕စည္းအပ္ေသာ တပ္မေတာ္မွ ေသြးေသာက္ႀကီးျဖစ္၏။ မိမိကား ကုလားျဖဴတုိ႔ေရွ႕၌ အျပစ္ေပးခံရၿပီးေနာက္ မိမိကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ဝန္မင္းႀကီးအိမ္၌ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ကုလားျဖဴတုိ႔က မျမင္မေတြ႕ေစရန္ လူသူလွည့္လည္ စည္း႐ံုးေစခဲ့ရာ ထိုလူသူတုိ႔ကို ၿမိဳ႕ဝန္မင္းႀကီးက တပ္ဖြဲ႕ရန္ အတြက္ အျခားတပ္ဗိုလ္၊ တပ္မွဴးတို႔လက္သို႔လည္း အပ္ႏွံေပးရန္ အခ်ိန္မရလုိက္ေသာေၾကာင့္ မိမိကအုပ္ခ်ဳပ္ေနရသည့္ ဗိုလ္ျဖစ္၏။

ထုိ႔ေၾကာင့္လည္း ေသြးေသာက္ႀကီးက မိမိအား အႏုိင္က်င့္ရဲျခင္းျဖစ္၏။ ေဆြဆက္သည္ မေျပာသာဘဲ မေက်မခ်မ္း ၿငိမ္သက္ေနရ၏။

ထိုမွ်မကေသး ေသြးေသာက္ႀကီးသည္ ဤပဲခူးေခ်ာင္းဘက္မွ မိမိတို႔သည္သာ ဦးေဆာင္တုိက္ခိုက္မည္ဟု ေနရာယူလာ၏။ ထုိ႔ျပင္ ဗိုလ္မွဴး မင္းရဲမင္းေခါင္ေက်ာ္၏ သေဘာတူညီခ်က္ကို ေတာင္းယူလ်က္ မိမိတို႔ကုလားျဖဴ သေဘၤာကိုပင္ ဖမ္းဆီးရယူႏုိင္ေၾကာင္း ဘဝရွင္မင္းတရားႀကီး ရွိရာသို႔ပင္ သြားေရာက္ ေလွ်ာက္ထားလုိက္ေသး၏။

ဘဝရွင္မင္းတရားႀကီးက ေပးသနားလိုက္သည့္ ဆုလာဘ္ေတြ ယူလာလုိက္ေသး၏။

ေဆြဆက္သည္ ရန္သူကို အတူတြန္းလွန္ေနၾကရာ၌ စိတ္ဝမ္းမကြဲလုိေသာေၾကာင့္ မိမိတပ္အားလံုးကုိေရႊ႕လ်က္ ေရႊေမာ္ေဓာဘုရားရင္ျပင္၏ ဝန္းက်င္၌  တပ္စြဲခ်ရပ္၏။

ကတုတ္၊ ရင္တား၊ ဆင္ခလုတ္၊ ျမင္းခလုတ္ အထူအေျပာ စိုက္၏။

ထိုအခ်ိန္ေသြးေသာက္ႀကီးတုိ႔ ေအာင္ပြဲရတပ္မ်ားသည္ ပဲခူးေခ်ာင္းအနီးအပါးသို႔ တလႊားလႊား သြားၾက၏။ အနည္းအပါး ေက်းရြာလူသူတုိ႔ကိုလည္း ေမာက္မာ႐ိုင္းပ်စြာ ဆက္ဆံ၏။ ရန္သူ႔အတြက္ ေဆြဆက္တုိ႔ ေထာင္ထားခဲ့သည့္ ေျငာင့္က်င္း၊ ဂ်မ္း စသည္တုိ႔၌လည္း မၾကာမၾကာ ထိပါးမိၾက၏။ ထုိအခါ အနီးအပါးေက်းရြာတို႔မွ တလုိင္း မုဆိုးတုိ႔ကို ဆင့္ေခၚ၍ မိမိရဲမက္မ်ားအား မၾကာခဏ ထိပါးေသေက်သည့္ ေျငာင့္က်င္းမ်ား၊ ေထာင္ေခ်ာက္မ်ား၊ ဂ်မ္းစသည္တို႔ကုိ တစ္ခုမက်န္ ျဖဳတ္ခိုင္း၏။

ယင္းသည့္ေနာက္ ကုလားျဖဴဗိုလ္ ဂ်င္နရယ္ေဂၚဒြင္ ၏ ၈၁ဝဝ ပါေသာ ျမင္းစီးေျခလ်င္တပ္မ်ား၊ ေရတပ္ဗိုလ္ ကြန္မင္ဒုိလင္းဘတ္၏ ၂၅ဝဝ ပါေသာ ကမ္းတပ္ ေရတပ္သားမ်ားသည္ အားလံုးလုိလုိ စုေပါင္းလ်က္ စစ္သံုးေၾကာင္းျဖန္႔၍ ပဲခူးကို ခ်ီတက္တုိက္ခိုက္၏။

ျမန္မာမ်ားဘက္မွ ေရွးဦးစြာ ပဲခူးေခ်ာင္းႏွင့္ အနီးကပ္ဆံုးေသာ ေသြးေသာက္ႀကီးတုိ႔ တပ္မ်ားၿပိဳလ်က္ ေနာက္သို႔ဆုတ္လာရ၏။ ေနာက္ဆံုး ေဆြဆက္တုိ႔ရွိေသာ ေရႊေမာ္ေဓာ၌ အားလံုးေပါင္းလ်က္ ခံတပ္အႀကီးအက်ယ္ ေဆာက္လုပ္၍ ခုခံတိုက္ခိုက္ၾကရ၏။ ဗမာတုိ႔က အားလံုးစုစည္းမိၾကလ်က္ အၿပိဳင္အဆုိင္ ထြက္၍ထြက္၍ တုိက္ၾကေသာေၾကာင့္ ကုလားျဖဴတုိ႔ အနီးမကပ္ႏုိင္ဘဲရွိၾက၏။

ခ်ရပ္ထားသည့္ တပ္တို႔ကို ဗမာရဲမက္မ်ား အတင္းဝင္ေရာက္ ခုတ္ထစ္ေသာေၾကာင့္ ကုလားျဖဴတုိ႔ အေထြးအေထြး က်၏။ ထုိအတြင္း ေက်းရြာသား ပဲခူးတလိုင္းတုိ႔ကလည္း ကုလားျဖဴတပ္တုိ႔ကို လစ္လွ်င္လစ္သလုိ ဓားစာေကြၽးၾက၏။

ကုလားျဖဴတို႔ ဤသုိ႔ အက်ပ္အတည္းေတြ႕ဆဲ၊ ကုလားျဖဴကုန္း တပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဂ်င္နရယ္ေဂၚဒြင္က ဗမာေတြကို တုိက္၍ႏုိင္လွ်င္ ပဲခူးအားတလုိင္းတုိ႔ လက္ထဲအပ္မည္ဟု ေျပာ၏။

ထုိအခါ မွဴးမတ္မ်ဳိး႐ိုး တလုိင္းတုိ႔ႏွင့္ ေၾကးရတက္ ကုန္သည္တလုိင္းတုိ႔က ဗမာေတြသည္ ယခင္ကလည္း အခ်င္းခ်င္း  ငါတုိ႔ကုိအႏုိင္က်င့္ၾက၊ တုိက္ခိုက္ၾကသည္။

ယခုလည္း သင္းတုိ႔ႏုိင္လွ်င္ ဘာမွ်အေၾကာင္းထူးမည္ မဟုတ္၊ ငါတို႔ကုိ တုိက္ခိုက္ၾက၊ အႏုိင္က်င့္ၾကမည္သာ ျဖစ္လိမ့္မည္ဟုဆုိလ်က္ ကုလားျဖဴတုိ႔ႏွင့္ ပူးတြဲတုိက္ခိုက္ၾက၏။ ကုလားျဖဴတုိ႔ အနီးမကပ္ႏုိင္ေအာင္ စိုက္ထူထားသည့္ ဆင္ခလုတ္၊ ျမင္းခလုတ္၊ ငရဲသစ္ငုတ္၊ ရင္တားစသည္ တုိ႔ကို ႏုတ္ပယ္ေပးၾက၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အေျမာက္မ်ားကုိ အနီးသို႔ဆြဲယူလာၿပီး ပစ္ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ေရႊေမာ္ေဓာ ခံတပ္က်ခဲ့ရ၏။ ကုလားျဖဴတို႔က ေျပာသည့္အတုိင္း ပဲခူးကိုတလုိင္းတို႔ လက္သို႔အပ္၍ တလုိင္းတုိ႔ကို အုပ္ခ်ဳပ္ခိုင္း၏။

  ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။

Read 82 times
Rate this item
(1 Vote)
Last modified on Wednesday, 31 July 2019 10:09