SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

ေသေသာ္မွတည့္ ေၾသာ္ေကာင္း၏

Sunday, 04 August 2019 10:50 Written by  font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

ယမန္ေန႔မွအဆက္

ထိုအခ်ိန္ႏွင့္မေရွးမေႏွာင္း ေနာက္မွလိုက္လာသည့္ ကုလားျဖဴ သေဘၤာတို႔သည္ ေခ်ာင္းက်ဥ္း၌ တင္ေနၾက

ေတာ့မည္ျဖစ္ရာ ခ်က္ခ်င္းလုိပင္ အသင့္ျပဳလုပ္ထားေသာ  မီးေဖာင္ႀကီးတို႔က ျပင္းစြာ ေလာင္ၿမိဳက္သည့္ မီးေတာက္ မီးလွ်ံႀကီးမ်ားႏွင့္ ေခ်ာင္းလုံးပိတ္၍  ေမ်ာလာၾကေတာ့ မည္ျဖစ္၏။

မီးေဖာင္တို႔မွမီးသည္ တင္ေနသည့္ ကုလားျဖဴ သေဘၤာ တို႔အား ဝိုင္းပတ္စြဲေလာင္သည္ႏွင့္ သေဘၤာမွထြက္လာ

သည့္ကုလားျဖဴတို႔ကို ဗမာရဲမက္တို႔က  တုိက္ၾကရမည္။

ကြင္းမီးေလာင္ရာ၌ ထြက္ေျပးလာၾကေသာၾကြက္ငယ္၊ ဖားငယ္တို႔ကို သိမ္းစြန္ရဲသည္ ေကာင္းကင္မွေစာင့္၍

သုတ္ယူဘိသို႔...

ကုန္းျပန္႔၌ျဖစ္ေစ၊ ေခ်ာင္းေဘး၌ျဖစ္ေစ၊ ဤနည္း ႏွင္ႏွင္ တုိက္ၾကရမည္ျဖစ္ရာ   သစ္တပ္ႏွင့္ ကုန္းဘက္ တစ္ခြင္ တစ္ျပင္၌ ဦးျမတ္ထြန္း၏ရဲမက္မ်ားက ေနရာ အေသထား၍ အင္အားႀကီးစြာျဖင့္တာဝန္ယူ... ေခ်ာင္းအက်ဥ္းဆုံး၊ ေရအတိမ္ဆုံး၊ မီး႐ိႈ႕ရန္ အသင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ မီးစာေဖာင္မ်ားႏွင့္ ႏွစ္ျမႇဳပ္ထားသည့္ ေလွႀကီးမ်ား ရိွရာ၌ ဦးေရႊပန္း၏ ရဲမက္မ်ားက ေနရာ အေသရပ္၍ အင္အားႀကီးစြာျဖင့္တာဝန္ယူ... ကုန္းတစ္ခြင္တစ္ျပင္၌လည္းေကာင္း၊ ေခ်ာင္း႐ိုး တစ္ေလွ်ာက္၌လည္းေကာင္း၊ တစ္ေနရာမွတစ္ေနရာသို႔ ေရြ႕လ်ားတုိက္ခုိက္ရမည့္တာဝန္မွန္သမွ်ကို ေဆြဆက္၏ ျမင္းစီးရဲမက္မ်ားကတာဝန္ယူ...

ေခါင္းေဆာင္သုံးေယာက္တို႔သည္    ဤအတုိင္း အစီအစဥ္ျပဳ၍ တာဝန္ခြဲယူၾက၏။ အစီအမံႏွင့္လက္ေတြ႕ ေဆာင္ရြက္ရခ်က္တို႔သည္ ေဆြဆက္၏ရဲမက္မ်ားအဖို႔ နာရီအျခားမရိွ၊ ယင္းသည္ေန႔ကုလားစက္၊ ကိုးနာရီခန္႔

ကပင္ စတင္တိုက္ခိုက္ၾကရ၏။

ကုလားျဖဴသေဘၤာရွစ္စင္းတို႔သည္ ပန္းတေနာ္ေခ်ာင္း အတြင္းမွ  တက္လာခဲ့ၾကသည္။   ေခ်ာင္းက်ယ္ရာ၌

သေဘၤာတစ္စင္းႏွင့္တစ္စင္း ၁၆ တာခန္႔ကြာ၍ ခုတ္ ေမာင္းလာၾကေသာ္လည္း တျဖည္းျဖည္းေခ်ာင္းက်ဥ္းသို႔

ေရာက္သည့္အခါ သေဘၤာတစ္စင္းႏွင့္တစ္စင္း ရွစ္တာ ခန္႔သာကြာ၏။   သို႔ပါလ်က္   ေရွ႕ဆုံးမွသေဘၤာႏွင့္

ေနာက္ဆုံးမွ သေဘၤာ၏ အကြာအေဝးသည္ သုံးဥသဘ ေက်ာ္ေက်ာ္ အကြာအေဝးရိွေနရာ   ကုလားျဖဴတို႔၏ စစ္မ်က္ႏွာႏွင့္  စစ္ထုထည္သည္  အေတာ္ႀကီးထူကဲ သည္ဟု ဆုိႏုိင္၏။

သို႔ေသာ္ ကုလားျဖဴတို႔သည္ မိမိတို႔ေမွ်ာ္လင့္မထားသည့္ တိုက္ပြဲႏွင့္ ရင္ဆုိင္တိုးေနရ၏။ ေခ်ာင္းကမ္း ေဘးတစ္ေလွ်ာက္လုံး၌ သစ္ပင္ခ်ဳံပုတ္မ်ား ထူထပ္လ်က္ ေခ်ာင္းကလည္း တျဖည္းျဖည္းက်ဥ္း၍ က်ဥ္း၍လာ၏။

ကုလားျဖဴစစ္ဗိုလ္ ကပၸီတန္ေလာက္ဒ္အုပ္ခ်ဳပ္လာ ေသာ စစ္သေဘၤာတပ္၌ ေဆြဆက္တို႔၏မီး႐ိႈ႕ဖ်က္ဆီး ျခင္းကို ခံလိုက္ၾကရသည့္ ရြာတို႔မွ ျမန္မာေတြအမ်ားအျပား ပါလာၾက၏။

ထုိျမန္မာတို႔သည္ ကုလားျဖဴမ်ားကို မ်က္ႏွာခ်ဳိေသြး ႏုိင္ၾကေသာေၾကာင့္   ထုိအရပ္ရိွ  လူမေနေတာ့သည့္ အဖ်က္အဆီးခံ ေက်းရြာတို႔အတြက္   ပူပူ ေႏြးေႏြးသူႀကီး အျဖစ္ ခန္႔အပ္ထားျခင္းကိုလည္း ခံၾကရ၏။ ထုိ႔ျပင္

ယင္းျဖစ္သစ္စသူႀကီးတို႔     ဆႏၵရိွေနၾကသည့္အတုိင္း ဧရာဝတီျမစ္႐ိုးတစ္ေလွ်ာက္ကို မီးတိုက္သြားၾကသည့္ ေဆြဆက္တို႔အား ကိုယ္တုိင္ကိုယ္က်လက္စားေခ်ရန္အတြက္လည္း ကုလားျဖဴစစ္တပ္ႏွင့္အတူ လုိက္ပါခြင့္

ရလာၾက၏။

သင္းတို႔သည္ ဦးျမတ္ထြန္း၏သစ္တပ္စခန္းရိွရာ က်ဳိကၠစင္းရြာႏွင့္ထုိအရပ္ထုိနယ္ေျမ ေရလမ္းကုန္းလမ္း တို႔ကို ကြၽမ္းက်င္စြာသိၾက၏။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း ဓႏုျဖဴ ဆိပ္ကမ္းဘက္သို႔ အာ႐ုံျပဳေနဟန္ရိွေသာ ဦးျမတ္ထြန္း တို႔အား ဓႏုျဖဴဆိပ္ကမ္းဘက္မွ တက္မလိုက္ေစဘဲ အမွတ္တမဲ့ခပ္ေပါ့ေပါ့ထားလိမ့္မည္ျဖစ္ေသာ ပန္းတေနာ္ ေခ်ာင္း႐ိုးထဲမွ အနီးကပ္တက္ေရာက္တုိက္ခုိက္ႏုိင္ရန္ ကုလားျဖဴတို႔ကို  လမ္းျပေခၚေဆာင္လာႏုိင္ၾကျခင္းျဖစ္

၏။

ကုလားျဖဴတို႔အဖို႔ သူတို႔အားျပဳလာေသာ ဤသေဘၤာ ေတြျဖင့္ ဦးျမတ္ထြန္းတို႔ကို တိုက္ခုိက္ရန္အတြက္ ယခု ထက္ေကာင္းေသာလမ္းသည္ မည္သည့္ဘက္ကမွ် မရိွ ေလေတာ့...။

သို႔ပါလ်က္ ကပၸီတန္ေလာက္ဒ္သည္ ပန္းတေနာ္ ေခ်ာင္းတြင္းသို႔   သေဘၤာမ်ားအေတာ္ကေလးဝင္လာမိ သည္ႏွင့္ မိမိခန္႔အပ္ေခၚေဆာင္လာခဲ့ေသာ ျမန္မာသူႀကီး လတ္လတ္ ဆတ္ဆတ္ ေတြကို    မယုံ သကၤာျဖစ္လာ၏။

ဒီျမန္မာေတြ သူပုန္ျမတ္ထြန္း၏လူေတြျဖစ္ေလေရာ့လား ဟု ေတြး၏။ မိမိတို႔ကို ေခ်ာင္ပိတ္တုိက္ရန္ တမင္လွည့္ ပတ္ေခၚေဆာင္လာၾကျခင္းျဖစ္ဟန္တူသည္ဟု ထင္မွတ္ လာ၏။

ဤသူတို႔သည္ ေဆြဆက္ႏွင့္ဦးျမတ္ထြန္းတို႔ကို အစိမ္း စားခ်င္ၾကသည္။ မိမိတို႔ရြာမ်ား အိမ္မ်ားကို သင္းတို႔က မီးတိုက္ၾကသလို သင္းတို႔ကိုလည္း အရွင္လတ္လတ္စုၿပံဳ မီးတိုက္ျပခ်င္ပါလွသည္။ သင္းတို႔ကိုသာ အရွင္လတ္လတ္ ဖမ္းမိစမ္းပါေစဟု ေျပာၾက၏။ ကပၸီတန္ေလာက္ဒ္က

''သည္သူပုန္ေတြရိွရာေနရာသို႔ အလြယ္ေရာက္ႏုိင္ေအာင္ လမ္းသာျပေပးပါေတာ့၊ ေတာဝက္တစ္ေကာင္ကို အရွင္ မိေအာင္ ပစ္မဖမ္းႏုိင္ေသာ္လည္း သူပုန္ေတြကို အရွင္ မိေအာင္ဖမ္းျပမည္''ဟု ဆုိ၏။ သို႔ျဖင့္ အရွင္လတ္လတ္ သူပုန္ေတြကို မီးတုိက္သတ္ျပမည့္ ကုလားျဖဴခန္႔ ျမန္မာ သူႀကီးမ်ားႏွင့္သူပုန္ေတြကို   အရွင္ လတ္လတ္လက္ရ ဖမ္းျပမည့္ကပၸီတန္ေလာက္ဒ္တို႔  အတူလာခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ ၏။

မိမိကုိယ္တိုင္ တုိက္သေဘၤာရွစ္စင္းႏွင့္လုိက္လာခဲ့ ေသာအခါ ေခ်ာင္း၏တစ္ဖက္တစ္ခ်က္၌ ထူထပ္သည့္ သစ္ပင္ခ်ဳံပုတ္ေတြကိုသာ ေတြ႕ရ၏။

ေခ်ာင္းကလည္း က်ဥ္းလွသည္။ လူေနအိမ္ေျခကို လည္း မေတြ႕ရ။   လူသံသူသံကိုလည္း မၾကားရ၊ ေတာ အလုံးတိတ္ဆိတ္ေနၾက၏။   တစ္ခါတစ္ရံအေဝးမွ ေအာ္ျမည္ၾကေသာ ေရၾကက္ကေတာ္သံ ေတာၾကက္တြန္ သံႏွင့္ဘုတ္အီသံတို႔ကို ခပ္သဲ့သဲ့ၾကားရ၏။

ေခ်ာင္းကမ္းပါးတစ္ေလွ်ာက္လုံး စိမ္းစို ထူပိတ္ေသာ ခ်ဳံပုတ္မ်ား သစ္ပင္ႀကီးမ်ားက ဆီးႀကိဳ၏။ ဆင္းမိလွ်င္ လူတစ္ကုိယ္ လုံးျမဳပ္ေအာင္ နစ္ကြၽံမည့္ လတာျပင္ႀကီး မ်ားက ျပက္ရယ္ျပဳ၏။ လတာစပ္၌ မိုးမိုး မတ္မတ္ေပါက္ ေနၾကေသာ  'ငဒန္ၿပိန္း'ပင္တို႔က  အန္တုဟန္ရပ္ေနၾက ၏။

ကပၸီတန္ေလာက္ဒ္သည္ သက္ရိွသတၱဝါကင္းမဲ့ေနဟန္ ရိွေသာ ကမ္းတစ္ဖက္တစ္ခ်က္ကိုၾကည့္လ်က္ အလြန္ ၿငီးေငြ႕စြာလုိက္ပါလာစဥ္ ေခ်ာင္းက်ဥ္း၏ေကြ႕တစ္ေနရာ သို႔ေရာက္သည္ႏွင့္ ကမ္းႏွစ္ဖက္ရိွ ထူထဲေသာသစ္ခ်ဳံပုတ္ တို႔အထဲမွ ေသနတ္သံေတြတစ္ၿပိဳင္နက္တည္း ထြက္လာ ၏။ ေသနတ္သံေတြၾကားလိုက္ရသည္ႏွင့္ ေရွ႕ဆုံးက ခုတ္ေမာင္းသြားၾကသည့္သေဘၤာသုံးစင္းမွ စစ္ဗိုလ္စစ္သား အမ်ားအျပားက်ကုန္ၾကရသည္။ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ အတုိက္ ခံလိုက္ၾကရျခင္းျဖစ္၏။

ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။

ရန္ကုန္ဘေဆြ

Read 48 times
Rate this item
(0 votes)