SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

ေသေသာ္မွတည့္ ေၾသာ္ ေကာင္း၏

Monday, 05 August 2019 09:29 Written by  font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

ယမန္ေန႔မွအဆက္

ခပ္နာနာကေလး တုံ႔ျပန္လုိက္မွျဖစ္မည္ဟု ကပၸိတန္ေလာက္ဒ္က ထုိေနရာတစ္ဝုိက္ကုိ အစုံအဆန္ျပဳလ်က္ ကမ္းႏွစ္ဖက္လုံး ေၾကမြေအာင္ အေျမာက္ျဖင့္ပစ္၏။

ကမ္းေပၚရွိ သစ္ပင္အားလုံး အ႐ုိးၿပိဳင္းၿပိဳင္း က်ေစၿပီးမွ-

''သည္ေနရာပဲလား  ေမာင္မင္းတုိ႔  ဘာေၾကာင့္သည္မွာ ရန္သူရွိေနသည္ကုိ မေျပာသလဲ''ဟု မိမိသေဘၤာ၌ ပါလာသည့္ မိမိခန္႔ထားေသာ ျမန္မာသူႀကီးတုိ႔ကုိ ႀကိမ္း၏။

သူႀကီးတုိ႔က ''သည္ေနရာမဟုတ္ပါ။ ျမတ္ထြန္းတုိ႔ ေနရာသည္ အေဝးႀကီး လုိပါေသးသည္။ ညေနေလာက္မွ ေရာက္ႏုိင္ပါလိမ့္မည္''ဟု ေျပာၾက၏။

သုိ႔ေသာ္...ကပၸီတန္ေလာက္ဒ္က မယုံ၊ မိမိ၏ ကမ္းတက္တပ္သားမ်ားကုိ ကမ္းေပၚသုိ႔တက္၍ ၾကည့္ေစ၏။

ကုလားျဖဴကမ္းတက္ တပ္သားတုိ႔သည္ ေလွထက္မွ လတာေပၚသုိ႔  တက္လုိက္ၾကသည္ႏွင့္ လတာျပင္ထဲသုိ႔ ေပါင္လယ္ေပါင္ရင္း နစ္ျမဳပ္ကုန္ၾက၏။ ရႊံ႕ၫြန္အလူးလူးႏွင့္ လတာမွလြတ္၍ ကမ္းထက္ခ်ဳံစပ္သုိ႔ ဝင္လုိက္မိသည္ႏွင့္ အရွိန္ျပင္းစြာ...စုၿပံဳပစ္ထုိးလုိက္ၾကေသာ လွံမ်ား၏ စူးဝင္ျခင္းကုိ ခံၾကရ၏။

ရန္သူသည္ မည္သည့္ေနရာမွေစာင့္၍ ပစ္ခတ္လုိက္သည္ဟု မသိမျမင္လုိက္ၾက၊ မိမိအေဖာ္မ်ား၏ အျဖစ္ဆုိးကို ျမင္လုိက္ၾကရေသာ ကုလားျဖဴစစ္သားတုိ႔သည္ မိမိတုိ႔၏ ေရွ႕ေနာက္ဝဲယာ သစ္ခ်ဳံပုတ္မ်ားအတြင္းသုိ႔ မုိးသီးမုိးေပါက္ရြာသလုိ ေသနတ္မ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္ၾက၏။

ထုိ႔ေနာက္ အစုလုိက္အစုလိုက္ လူခ်င္းမခြဲဘဲ ေတာတြင္းသုိ႔ ေျပးဝင္စီးနင္း၏။

အခ်ဳိ႕ေသာ ကုလားျဖဴအုပ္စုရွိရာသုိ႔ ရန္သူကုိ မျမင္လုိက္ရပါပဲ ပစ္ခတ္လုိက္ေသာ ဆိပ္လူးျမားတုိ႔သည္ သဲျဖင့္ဆုပ္ပက္ျခင္း ခံရဘိသကဲ့သုိ႔   အၿပံဳလုိက္ လာေရာက္ ထိမွန္ကုန္ၾက၏။

ကုလားျဖဴစစ္သားတုိ႔အဖုိ႔ သရဲေျခာက္လွန္႔ျခင္း ခံရသကဲ့သုိ႔ ထိတ္လန္႔ရြံ႕ေၾကာက္၏။ သစ္ပင္ခ်ဳံပုတ္တုိ႔ကလည္း တကယ္ထူထဲလွသည္မဟုတ္၊ ေခ်ာင္းကမ္းပါး၌သာ ပိတ္ဆုိ႔ေပါက္ေနၾကျခင္းျဖစ္၏။ ကုန္းဘက္သုိ႔ တက္လုိက္လွ်င္ ျပန္႔ျပန္႔က်ယ္ေသာ လယ္ကြင္းျပင္ကုိသာ ေတြ႕ရ၏။ လူသူဟူ၍ အရိပ္အေယာင္မွ်မျမင္ရ အားလုံး တိတ္ဆိတ္ေန၏။ ေလတုိက္သျဖင့္ လႈပ္ရွားေသာ သစ္ရြက္ခတ္သံ၊ ေတာခ်ဳံပုတ္တုိ႔ အတြင္း၌သာ ေနေလ့ရွိသည့္အေဝးမွ ေအာ္ျမည္လုိက္ေသာ ငွက္ငယ္တုိ႔၏ အသံကိုသာ ခပ္သဲ့သဲ့ၾကားရ၏။

ကုလားျဖဴစစ္သားတုိ႔သည္ ေနရာမွမေရႊ႕ဝံ့၊ မလႈပ္ရွားဝံ့ၾက၊ ရန္သူဟု မျမင္ရသည့္ေနရာမွန္သမွ်၊ ရန္သူ၏လႈပ္ရွားသံမ်ဳိး မၾကားရသည့္ ေနရာမွန္သမွ် ရန္သူေပၚလာႏုိင္သည့္ ေနရာေတြခ်ည္းျဖစ္၏။ မျမင္ရေလ ေၾကာက္ဖြယ္ေကာင္းေလ၊ တိတ္ဆိတ္ေလ ေၾကာက္ဖြယ္ေကာင္းေလျဖစ္ေန၏။ အေရွ႕၊ အေနာက္၊ ေတာင္၊ ေျမာက္ဝဲယာတုိ႔ရွိ သက္ရွိသတၱဝါဟူ၍ ဘာမွ်မျမင္ရသည့္ ေနရာဟူသမွ်ကုိ မ်က္လုံးဝုိင္းေအာင္ ၾကည့္ေနၾကရ၏။ သက္ရွိအေကာင္ တစ္ေကာင္တေလကိုမွ် မျမင္မၾကားရသည့္ေနရာတုိင္း ရန္သူရွိေနေသာ ေနရာေတြခ်ည္းျဖစ္ေန၏။

ေလႏွင့္ဖက္ၿပိဳင္ စစ္တုိက္ေနရသလုိျဖစ္ေန၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ခ်က္ခ်င္း အထက္လူႀကီးရွိရာ သေဘၤာသုိ႔ သတင္းပုိ႔၏။

ကပၸီတန္ေလာက္ဒ္၏ အမိန္႔အရ  မိမိတုိ႔ႏွင့္အတူ ပါလာသည့္ ျမန္မာသူႀကီးမ်ား ခ်က္ခ်င္းကုန္းေပၚသုိ႔ ေရာက္လာၾက၏။

ဘာအေၾကာင္းဟူ၍မသိဘဲ ကုလားျဖဴတုိ႔ လမ္းၫႊန္ရာကုိ ကုလားျဖဴခန္႔ ျမန္မာသူႀကီးတုိ႔က ေရွ႕ကသြားၾက၏။ ကုလားျဖဴစစ္သားတုိ႔သည္ ျမန္မာသူႀကီးတုိ႔၏ ေနာက္မွ ကုိက္ ၂ဝ ခန္႔ခြာလ်က္ မ်က္လုံးအဝုိင္းသားႏွင့္ မ်က္ျခည္မျပတ္ တထိတ္ထိတ္လုိက္ၾက၏။ စူးဝါးနက္က်ယ္ေသာ ေအာ္သံႏွင့္အတူ ေျမာက္ခနဲ လြင့္တက္သြားေသာ ျမန္မာသူႀကီးတစ္ေယာက္သည္ သစ္ပင္တုိ႔ထိပ္ဖ်ား ေလထဲ၌ ေဇာက္ထုိးရမ္းခါေန၏။

တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းပင္ ေျမျပင္မွ လွံပ်ံအခ်ဳိ႕လည္း ထက္ၾကပ္မကြာ ထြက္လာၾကလ်က္ ထုိ...ေဇာက္ထုိးလႈပ္ရမ္းေနသည့္ လူေကာင္ႀကီးကုိ အရွိန္ျပင္းစြာ အစုအၿပံဳလိုက္ စူးဝင္ကုန္ၾက၏။

အလုံးစုံျမင္ေတြ႕ၾကရေသာ ကုလားျဖဴစစ္သားတုိ႔သည္ ေနာက္သုိ႔လည္းေကာင္း၊ ေဘးသုိ႔လည္းေကာင္း ထိတ္လန္႔တၾကား ေအာ္ဟစ္ေျပးဆုတ္ၾက၏။ ထုိစဥ္ ကုလားျဖဴငါးေယာက္ လြင့္ေျမာက္သြားၾကျပန္လ်က္ ျမန္မာသူႀကီး၏ လမ္းစဥ္အတုိင္း သစ္ပင္ထိပ္ဖ်ား၌ ေဇာက္ထုိးလႈပ္ရမ္းေန၏။ အစုအၿပံဳလုိက္ စူးဝင္ေနေသာ လွံတုိ႔မွ ေသြးေပါက္တုိ႔ စက္စက္ယုိက်၏။

ယင္းသည္တုိ႔ကိုၾကည့္လ်က္ မ်က္စိမ်က္ႏွာပ်က္ပ်က္ႏွင့္ ေနာက္သုိ႔ဆုတ္မွန္းမသိ ဆုတ္ေနၾကဆဲ...

ေျမၿပိဳသလုိ ေဝါခနဲျမည္လ်က္ ႐ုတ္ျခည္းက်င္းႀကီးတစ္ခု ေပၚလာကာ ကုလားျဖဴရွစ္ေယာက္ က်င္းႀကီးထဲသုိ႔ က်၏။ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း သစ္သီးမ်ား ေၾကြက်သကဲ့သုိ႔ လွံေတြတစ္ၿပံဳခ်ည္း ေကာင္းကင္မွ အရွိန္ႏွင့္စူးစုိက္က်၏။

နက္ေက်ာေက်ာ ေအာ္သံႀကီးမ်ား ခ်က္ခ်င္းတိတ္လ်က္ က်င္းဝ၌ ဖုန္မႈန္႔မ်ား မီးခုိးေဝ့သလုိေဝ့ေန၏။

ဖုန္မႈန္႔မ်ား ရွင္းသြားသည္ႏွင့္ အထက္ေအာက္တံစုိ႔ျဖင့္ ထုိးထားဘိသုိ႔ မ႐ႈမလွ က်ဆုံးေနၾကၿပီျဖစ္ေသာ ကုလားျဖဴရွစ္ေယာက္တုိ႔ကို ေတြ႕ရ၏။ ကုလားျဖဴတုိ႔သည္ ေသြးပ်က္မတတ္ ထိတ္လန္႔ေၾကာက္ရြံ႕ကုန္ၾက၏။ မိမိရပ္ေနရာမွ မေရႊ႕ဝံ့၊ မလႈပ္ဝံ့ ျဖစ္ကုန္ၾက၏။

 ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။

Read 55 times
Rate this item
(0 votes)
Last modified on Monday, 05 August 2019 09:31