SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

စာေရး ဆရာႀကီး ရန္ေအာင္

Thursday, 22 August 2019 10:00 Written by  font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

ျမန္မာႏိုင္ငံေခတ္ အဆက္ဆက္၊  သမိုင္း အဆက္ဆက္မွာ  ထူးခၽြန္ ထင္ရွားတဲ့ စာေပအႏုပညာရွင္ေတြ၊  လူပုဂ္ၢိဳလ္ေတြမ်ားစြာ ရွိခဲ့ပါတယ္။ ထုိပုဂ္ၢိဳလ္ မ်ားအနက္ စာေရးဆရာႀကီး ေမာင္ထင္ေရးသား ျပဳစုတဲ့ ပုဂ အဘိဓာန္စာအုပ္မွ စာေပအႏုပညာရွင္မ်ားနဲ႔ ထူးခၽြန္ထင္ရွားပုဂ္ၢိဳလ္တခ်ဳိ႕အေၾကာင္းကို စာဖတ္ပရိသတ္မ်ား  ေလ့လာသိရိွေစရန္အလို႔ငွာ စာေရးဆရာႀကီးရန္ေအာင္အေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

ကံအေၾကာင္းတရားေၾကာင့္ ဆရာႀကီးဦးရန္ေအာင္ သည္ ဇနီးသည္တစ္ေယာက္ထက္ပို၍ ယူခဲ့သည္။ မည္မွ်ပိုသည္ကို ကၽြန္ေတာ္မသိပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မိန္းမတစ္ေယာက္ထက္ပိုယူလွ်င္ ရာဇ၀တ္မသင့္ပါ။ နဖူးစာ ကံစီမံရာကို မႏုႆ လူသားတို႔ လိုက္နာေန ၾကရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤအေၾကာင္းကိုမူတည္၍ ဆရာႀကီးအား အျပစ္မဆိုထိုက္ပါ။ မ်ားမ်ားယူသူ သည္ မသဘာ၀ကို မ်ားမ်ားသိပါလိမ့္မည္။

မသဘာ၀သည္ လူ႔သဘာ၀၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ ရပ္ျဖစ္ပါသည္။  ဤအခ်က္ကို  ဆန္႔၍စဥ္းစားလွ်င္  မသဘာ၀ အဖြဲ႕သည္ သဘာ၀တအဖြဲ႕တြင္ အက်ဳံး၀င္ သည္ဟု ဆိုရမည္။

ယင္း သဘာ၀တအဖြဲ႕ကို   ဖြဲ႕ဆိုရာ၌   ဆရာႀကီး ဦးရန္ေအာင္သည္  အလြန္ျမန္ဆန္ပါသည္။  သူေရး ခဲ့ေသာ အိမ္ေထာင္ေရးအဖြဲ႕အႏြဲ႕မ်ားကို ျပန္ဖတ္ၾကည့္ ၾကပါ။ ဆရာႀကီးသည္ ျမန္မာလိုေတြးသည္။ ျမန္မာ လို စဥ္းစားသည္။  ျမန္မာလို အိမ္ေထာင္ျပဳသည္။ ျမန္မာလို  လင္မယားရန္ျဖစ္ၾကသည္။  ျမန္မာလို ကြာရွင္းျပတ္စဲသည္။   သို႔ေသာ္   သားသမီးမ်ားကို  လူတစ္လံုးသူတစ္လံုးျဖစ္ေအာင္ ျပဳစုခဲ့သည္။ ယင္း ျပဳစုျခင္းမွာလည္း အလြန္ျမန္မာဆန္ေသာ ဓေလ့ထံုးစံ တစ္ခုျဖစ္သည္။

ဆရာႀကီးဦးရန္ေအာင္၏စာကို ကၽြန္ေတာ္ႀကိဳက္သည္မွာ သူ႔စာသည္ ျမန္မာဆန္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္ဟု    ကၽြန္ေတာ္ တင္ျပခဲ့သည္။    ယခု  ဤအခ်က္ကို    အတန္ငယ္ရွင္းလင္းေရးသားလိုပါ သည္။

ခရစ္ ၁၈၈၆ ခုႏွစ္တြင္  ျမန္မာတုိ႔၏ထီးနန္းသုဥ္း ခဲ့ၿပီျဖစ္၍  ျမန္မာ့စာေပ၊  အႏုပညာယဥ္ေက်းမႈတုိ႔ သည္ ပင္လယ္တြင္ ေလွနစ္သကဲ့သုိ႔ နစ္ျမဳပ္သြားေလသည္။  ထုိေခတ္တြင္  ႐ုံးသုံးကိစအလုိ႔ငွာ  ျမန္မာတုိင္းရင္းသား တုိ႔သည္ အဂၤလိပ္ ဘာသာကုိ ေလ့လာ ၾကရသည္။

ဤကဲ့သုိ႔  အဂၤလိပ္ဘာသာကုိ  သင္ယူေနၾက ေသာ ၁၄ ႏွစ္ေက်ာ္ကာလပတ္လုံး ျမန္မာစာေပႏွင့္ ဆုိင္ေသာ  လႈပ္ရွားမႈ ဟူ၍  စာတစ္အုပ္၊   ေပတစ္အုပ္မွ် မရွိခဲ့ပါ။     ျမန္မာ့တရား ဥပေဒႏွင့္ ဆုိင္ေသာ က်မ္းမ်ားကုိ ကင္း၀န္မင္းႀကီးက ၿဗိတိသွ်တုိ႔၏ ဆႏကုိ ျဖည့္ဆည္းရန္အလုိ႔ငွာ  ျပဳစုခဲ့သည္ကားရွိခဲ့ပါ၏။ သုိ႔ေသာ္ ျမန္မာတုိ႔၏ ရသစာေပျဖစ္ေသာ Creative Writing ဟူ၍ မေပၚေပါက္ခဲ့ပါ။

၁၉  ရာစုႏွစ္ကုန္ဆုံး၍  ၂၀   ရာစုႏွစ္ထဲသုိ႔ ၀င္ေသာအခါ  ျမန္မာ တုိင္းရင္းသား စာေပဖန္တီးသူ ပညာရွင္တုိ႔သည္      အဂၤလိပ္စာေပ၏ အရသာကုိ  အထုိက္အေလ်ာက္ ခံစားတတ္လာၾကသည္။

ထုိအခါ အဂၤလိပ္စာေရးဆရာ ဒီဖုိး  (Defoe) ၏ ၀ၳဳ၊ ျပင္သစ္စာေရးဆရာ အယ္လက္ဇႏၵာဒူးမား၏ ၀ၳဳ၊ အဂၤလိပ္ ႐ုိမန္တစ္ ၀ၳဳစာေရးဆရာ ဆာဟင္ နရီ႐ုိက္ဒါဟက္ဂါ့ဒ္၏    ရသစာေပအဖြဲ႕ အႏြဲ႕တုိ႔ကုိ ျမန္မာစာေပ ပညာရွင္တုိ႔က ႏွစ္ၿခိဳက္ လာၾကသည္။

ဤသည္တြင္  ေရာ္ဘင္ဆန္ ခ႐ူးဆုိးအေၾကာင္း၊   ေမာင္ရင္ေမာင္ မမယ္မ အေၾကာင္း၊ ႐ူပနႏီ္ၵ အေၾကာင္း စသည္တုိ႔ကုိ   ပထမ မွီး ယူသူတုိ႔၏ ေက်းဇူးေၾကာင့္ သိကၽြမ္းလာၾကသည္။ ေရာ္ဘင္ဆန္ခ႐ူးဆုိးနာမည္ ကုိ ခရစ္ယာန္ ဘာသာ၀င္ တုိင္းရင္းသားတုိ႔ ေကာင္းစြာ သိၾကမည္။  ေမာင္ရင္ေမာင္ဟုဆုိလွ်င္  Count  of Monte Cristo ဟု နားလည္လာ ၾကသည္။ ႐ူပနႏီ္ၵမွာ She ဟူေသာ ၀ၳဳ ျဖစ္သည္ဟုလည္း  မွတ္သားလာ တတ္ၾကသည္။

သုိ႔ရာတြင္ ယင္း ၀ၳဳ မ်ားကုိ ဖြဲ႕ႏြဲ႕ေသာပုံစံ၊ သုံး ႏႈန္းေသာ  ျမန္မာစကား၊  ၳဳ သြားအလွည့္အပတ္ မ်ားမွာ ျမန္မာ သဘာ၀အတုိင္း ႐ုိး႐ုိးပင္ျဖစ္၍ ယင္း ၀ၳဳ အေၾကာင္းတုိ႔သည္ အဂၤလိပ္ဘာသာမွ တစ္ဆင့္ ျမန္မာစာေပထဲ  ၀င္ေရာက္ လာသည္ကုိ ႐ုတ္တရက္ မသိၾကေခ်။ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာ့ အေတြးအေခၚႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေသာ အခ်က္အလက္တုိ႔ကုိ ဘာသာျပန္၍ မွီးယူသူတုိ႔က     ျမန္မာသဘာ၀ႏွင့္ ကုိက္ညီေအာင္  ျပဳျပင္ထားၾကေသာေၾကာင့္  ျမန္မာ့ ၀ၳဳ အဖြဲ႕ ဟုပင္ မွတ္ယူၾကသည္။

ျမန္မာ့စာေပ အႏုပညာသဘာ၀ကုိ မပ်က္ေအာင္ နည္းလမ္းျပေသာ  ပုဂ္ၢိဳလ္တုိ႔လည္း  အထင္အရွား ေပၚေပါက္ လာ သည္။ လယ္တီပ႑ိတ ဦးေမာင္ႀကီး သည္ မႏေလးစာေပ အႏုပညာ ယဥ္ေက်းမႈ၏ မီး႐ွဴး တန္ေဆာင္ျဖစ္သည္။   မစ္ၥတာေမာင္မႈိင္းအမည္ခံ ဆရာလြန္းကား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကုိ ဦးတည္ထားေသာ ၿဗိတိသွ်ပုိင္  ျမန္မာႏုိင္ငံ ေအာက္ပုိင္းမွ  အစျပဳ၍ ေခတ္စားလာေသာ  ႏုိင္ငံေရးသေဘာ တရားဆုိင္ရာ  သတင္းစာ၊ မဂဇင္း အေရးအသားမ်ား၌ ေရွ႕ေဆာင္ လမ္းျပျဖစ္သည္။  ေရွးေခတ္ႏွင့္  ေႏွာင္းေခတ္ကုိ ဆက္သြယ္ေပးေသာ ပုဂ္ၢိဳလ္မွာ ျမန္မာဆန္ဆန္  ဖြဲ႕ဆုိ တတ္ေသာ ေရႊဥေဒါင္း ျဖစ္သည္။

အမ်ဳိးသားေရး ႏုိးၾကားမႈႏွင့္ယွဥ္၍ ေပၚေပါက္လာေသာ  ၁၉၂၀ ျပည့္လြန္ ေခတ္တြင္မူကား   ျမန္မာ အလင္းမဂဇင္း၊ သူရိယ မဂဇင္း ၊ ဒဂုန္ မဂဇင္း စသည္ တုိ႔   တြင္က်ယ္လာၾကၿပီးလွ်င္  ယင္းေခတ္တြင္ အေက်ာ္ အေမာ္ျဖစ္ေသာ ပီမုိးနင္း၏ အေရးအသား တုိ႔သည္  ေခတ္လူငယ္တုိ႔ အေပၚ၌  ၾသဇာလႊမ္းမုိး လာသည္။ ဆရာႀကီးဦးရန္ေအာင္သည္ ပီမုိး နင္း၏ တပည့္ရင္းျဖစ္သည္ဟု   ဆုိခ်င္လွ်င္ ဆုိလုိ႔ရသည္။ နယ္မွ ရန္ကုန္သုိ႔ ေရာက္လာေသာ ေမာင္ရန္ေအာင္ သည္ ပီမုိးနင္း၏ ဆန္းသစ္ေသာ စကားေျပႏွင့္ ၀င္၍ တုိးေသာအခါ  ပီမုိးနင္းကုိ  ဆရာတင္ေသာ စာေရး ဆရာေပါက္စ ျဖစ္လာ ခဲ့သည္။

၀ါသနာပါသည့္ အတုိင္းေရးခဲ့ရာ အဂၤလိပ္ဆန္ေသာ ျမန္မာစကားေျပ တစ္မ်ဳိးကုိ တီထြင္ႏုိင္သည္။ သူသည္ အဂၤလိပ္စာ တတ္မွန္း လူသိေအာင္ အဂၤလိပ္ ဆန္ခဲ့သည္မဟုတ္၊  အဂၤလိပ္လုိ  ၀ါက်ဖြဲ႕ထုံးသည့္ နည္းနိသွ်တုိ႔သည္ သူ႔ဦးေႏွာက္မွ ယုိစိမ့္လ်က္ရွိေန သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မိမိေရးေသာ စကားေျပထဲတြင္ အဂၤလိပ္အရိပ္ မုိးေနသည္ကုိ မိမိမသိ။ စာဖတ္သူက လည္း ျမန္မာစာထဲ အဂၤလိပ္ ၀င္ေနသည္ကုိ တစ္ခါမွ် မစဥ္းစားမိ။ ေရးသူႏွင့္ ဖတ္သူတုိ႔သည္ ပလဲနံပသင့္ေန ၾကသည္။  ဤသဘာ၀ထဲသုိ႔ ေမာင္ရန္ေအာင္၀င္တုိးသည္။  သုိ႔ေသာ္  ေမာင္ရန္ေအာင္၏ မူလျဖစ္ေသာ ျမန္မာ့ဇာတိသည္ တိမ္ျမဳပ္ မသြားခဲ့ေခ်။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သူ႔စကားေျပကုိ    အဂၤလိပ္အရိပ္ အာ၀ါသႏွင့္ ကင္းေသာ  ျမန္မာ တုိင္းရင္းသားတုိ႔က  အလြန္ ႏွစ္သက္ၾကသည္။

အထူးသျဖင့္ ေမာင္ရန္ေအာင္သည္ စကားေျပမွ ကဗ်ာသုိ႔ ကူးသန္းေသာအခါ သူ႔စာထဲတြင္ ျမန္မာ့ ဇာတိသည္ အတုိင္းသား ေပၚေလသည္။

ထုိအခ်က္ကုိ  အေၾကာင္းျပဳ၍  ကၽြန္ေတာ္သည္ ဦးရန္ေအာင္၏စာကုိ ႏွစ္ၿခိဳက္သည္မွာ ျမန္မာဆန္ ေသာေၾကာင့္ပါဟု ေျပာခဲ့သည္။ ျမန္မာျဖစ္ၿပီး ျမန္မာ ဆန္လွ်င္ ခ်စ္စရာေကာင္းမည္။ ၾကည္ညဳိစရာလည္း ေကာင္းမည္။

ဤေခတ္၌ စီးပြားေရးစနစ္ေျပာင္းေနသျဖင့္ လူမႈ ေရးစနစ္၊  ယဥ္ေက်းမႈစနစ္မ်ားလည္း  ေျပာင္းေန သည္။ စနစ္ေျပာင္း ေနေသာအခါ ကုိယ္က်င့္တရား မ်ားလည္း မေကာင္းေသာဘက္သုိ႔ ေျပာင္းမွာ စုိးေန ၾကသည္။

ျမန္မာတုိင္းရင္းသား တုိ႔သည္ ျမန္မာ တုိင္းရင္းသား ပီပီ၊ ျမန္မာတုိင္းရင္းသား ဆန္ဆန္ ျပဳမူေျပာဆုိေနထုိင္ က်င့္ႀကံၾက ပါလွ်င္  ေခတ္ႀကီး ဘယ္လုိေျပာင္း ေျပာင္း   စုိးရိမ္စရာအေၾကာင္း   ရွိလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။

ဆရာႀကီးဦးရန္ေအာင္ကုိ ၾကည့္ပါ။ စာေပေခတ္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေျပာင္းခဲ့ေသာ္လည္း      ဦးရန္ေအာင္၏ စာေပဇာတိသည္ မေျပာင္းပါ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဦးရန္ေအာင္ ၏ စာသည္ ခုိင္မာသည္၊ တည္ၾကည္သည္၊ လူငယ္တုိ႔ ကုိ အက်ဳိးျပဳသည္။ စင္စစ္ ဆရာႀကီးသည္ လူငယ္၊ လုံမငယ္တုိ႔ကုိ   အတုံ႔အလွည့္ဂါရ၀ျပဳခဲ့သည္ဟု  မွတ္ယူသင့္သည္။   

ေမာင္ထင္

Read 109 times
Rate this item
(0 votes)
Last modified on Thursday, 22 August 2019 10:01