SJ WorldNews - шаблон joomla Авто
အခန္းဆက္၀တၳဳရွည္

အခန္းဆက္၀တၳဳရွည္ (859)

အခန္းဆက္၀တၳဳရွည္

ယမန္ေန႔မွအဆက္

ျပည္မွစစ္ကူသေဘၤာမ်ား ေရာက္လာၾကသည္ႏွင့္ ရန္ကုန္မွ စစ္ကူသေဘၤာမ်ား ေရာက္လာၾကလိမ့္မည္ဟု သတင္းၾကားသိရျပန္၏။ ဗိုလ္မွဴးႀကီးသည္ အေျမာက္ မ်ား၊ အေျမာက္ဆြဲျမင္းမ်ား၊ လွည္းလြတ္မ်ားအားလံုး တုိ႔ကို ကုလားနက္တပ္သား ၂ဝဝ၊ အုပ္ခ်ဳပ္သူေဂၚရာ စစ္ဗိုလ္ ၁၁ ေယာက္တုိ႔ႏွင့္အတူ ကုန္းလမ္းအတုိင္း ဓႏုျဖဴသို႔ သယ္ယူလာၾကရန္ ေစခိုင္း၏။ ထုိ႔ျပင္ ေတြ႕သမွ် ျမင္သမွ် သန္သန္မာမာ ျမန္မာေယာက္်ား၊ မိန္းမတို႔ကို လည္း မိမိတို႔စစ္ခ်ီတက္ရာ၌ အသံုးခ်ေစႏုိင္ရန္ ရသမွ်အားလံုးေခၚသြားရမည္ဟု အမိန္႔ေပးလိုက္၏။ က်န္ေသာ ကုလားျဖဴတပ္ကူ၊ တပ္ေထာက္၊ တပ္သားအားလံုးတုိ႔ကို သေဘၤာတြင္တင္၍ဓႏုျဖဴသို႔စုန္ဆင္း၏။

ထုိအခ်ိန္က ဓႏုျဖဴၿမိဳ႕သည္ မီးေလာင္ကြက္မွ်သာ ျဖစ္၏။ လူသူအရိပ္အေယာင္ဟူ၍ တစ္ေယာက္တေလ မွ်မျမင္ၾကရ။ ကမ္းထက္၌ သီတင္းသံုးသည့္ ပုဂိၢဳလ္မရွိေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း အခ်ဳိ႕သာလွ်င္ တည္းတည္းက်န္ ရစ္၏။

ကုလားျဖဴဗုိလ္မွဴးႀကီးသည္ ရန္ကုန္မွတက္လာၾက မည့္ စစ္ကူမ်ားကိုေစာင့္ရင္း ကုလားျဖဴတပ္သား၊ တပ္ဗိုလ္ အားလံုးတုိ႔ကို ေရလယ္ရွိသေဘၤာမ်ားေပၚ၌ေနေစ၏။ အိႏိၵယတုိင္းရင္းသား ကုလားနက္စစ္သားမ်ားကိုမူ ယင္းတို႔ အတင္းအက်ပ္ ေခၚေဆာင္လာၾကသည့္ ျမန္မာမ်ား ႏွင့္အတူ ကုန္းေပၚရွိဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ား၌ ေနရာခ် ထား၏။

ေန႔လယ္ေန႔ခင္းအခ်ိန္တုိ႔၌ ဗိုလ္မွဴးႀကီးကုိယ္တုိင္ ကုန္းေပၚသို႔တက္လာလ်က္ ကုလားနက္တုိ႔ကိုအုပ္ခ်ဳပ္ သည့္ ေဂၚရာအၾကပ္တပ္ဗိုလ္တို႔ႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြး ၍ သေဘၤာသို႔ျပန္သြားေလ့ရွိ၏။ ကုလားနက္မ်ားက အတင္းအဓမၼၿခိမ္းေျခာက္ေခၚ ေဆာင္လာသျဖင့္ ေတြ႕ရာေနရာမွ လုိက္ပါလာခဲ့ၾကရရွာ ေသာ ျမန္မာတုိ႔သည္ မၾကာမီအတြင္း မိမိတုိ႔သည္ ကုလားတပ္ခ်ီတက္ရာသို႔ လုိက္ပါသြားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိလာၾကရ၏။

ထပ္၍သိရသည္ကား ျမန္မာတို႔သည္ ကုလားတုိ႔ တက္လာရာလမ္းတစ္ေလွ်ာက္လံုး၌ ေထာင္ေခ်ာက္မ်ား၊ ထူးက်င္းမ်ား ေထာင္ထားေလ့ရွိ၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ယခုဖမ္း ဆီးေခၚေဆာင္လာသည့္ ျမန္မာေယာက္်ား၊ မိန္းမအားလံုး တုိ႔ကို ကုလားတုိ႔၏ေရွ႕မွသြားေစမည္။ ျမန္မာတုိ႔ေထာင္ ထားသည့္ေထာင္ေခ်ာက္မ်ားအတြင္းသို႔ ျမန္မာမ်ားကုိ ပင္က်ေစမိေစရမည္ဟု စီစဥ္ၾကျခင္းျဖစ္၏။ ထုိသတင္းကို ၾကားသိလာၾကေသာအခါ ကုလားျဖဴတုိ႔လက္ထဲ၌ ေနၾက သည့္ျမန္မာအားလုံးတုိ႔ ထိတ္လန္႔တုန္လႈပ္ေနၾက၏။

သို႔ေသာ္ ထုိသတင္းရရွိၿပီး ႏွစ္ရက္အၾကာ၌ အဖမ္း အဆီးခံေနၾကရေသာ ျမန္မာအုပ္စုထဲမွ ျမန္မာေယာက္်ား ႀကီးမ်ားက အခ်ဳိ႕ကုလားျဖဴတုိ႔၏ မဒရပ္ျမင္းႀကီးမ်ားကို ယူလ်က္ ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္သြားၾက၏။ ေနာက္တစ္ေန႔တြင္ ကုလားလက္နက္ကိုင္ တပ္ကိုလာေရာက္စီး နင္းၾက၏။ ျမန္မာတို႔သည္ ေရလယ္သေဘၤာမွ ကုလားျဖဴ  မ်ားကမ္းေပၚသို႔ မတက္ေရာက္ႏုိင္ရန္ ကမ္းေျခ၌ အေစာင့္ခ်တုိက္ခိုက္၏။ ထုိ႔ေနာက္ကုလားနက္တို႔အဖမ္းအဆီးခံ ထားရသည့္ျမန္မာတို႔ကို ခြဲျခားတုိက္ယူ၏။ ကုလားနက္ တုိ႔ကား အေျမာက္မ်ားႏွင့္ အေျမာက္ဆြဲျမင္းတုိ႔ကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ၾကပ္ေနေသာေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္ လာသည့္ျမန္မာတုိ႔ကို လက္လႊတ္လုိက္ၾကရ၏။

သုိ႔ေသာ္...လာေရာက္တုိက္ခိုက္သည့္ျမန္မာတုိ႔ အဖုိ႔ ေအာင္ျမင္သင့္သေလာက္ မေအာင္ျမင္ၾက၊ ကုလား ျဖဴတုိ႔ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္လာၾကသည့္ ျမန္မာမ်ားအနက္ အမ်ားစုျဖစ္ေသာ ျမန္မာမိန္းမႏွင့္ေယာက္်ားအခ်ဳိ႕သည္ ျမန္မာအခ်င္းခ်င္းေခၚေဆာင္ရာသို႔ မလုိက္ဝံ့ေအာင္ျဖစ္ ေန၏။ လာေရာက္စီးနင္းၾကသည့္ ျမန္မာသူပုန္တုိ႔သည္ အလြန္ စိတ္မခ်မ္းေျမ့စြာ ဆုတ္ခြာျပန္ခဲ့ၾကရသည္။

ကုလားျဖဴဗိုလ္မွဴးႀကီးခ်ိပ္သည္ ကုလားျဖဴလက္ေရြး စင္တပ္သား ၅ဝဝ၊ ကုလားမည္းတပ္သား ၅ဝဝ၊ စစ္ေျမ ျပင္ဝန္ေပါ့အေျမာက္ ႏွစ္လက္၊ ဒံုးပ်ံအေျမာက္သံုးလက္၊ စိန္ေျပာင္းႏွစ္လက္၊ တံတားလမ္းေဆာက္လုပ္ေဖာက္ လုပ္ေရး ဆပၸားမုိင္းနားတပ္သား ၇ဝ၊ တပ္ဦးမွ ေရွ႕ ေဆာင္လမ္းျပခ်ီတက္ရန္ ဖမ္းလာေသာျမန္မာေယာက္်ား မိန္းမ ၃ဝဝ၊ လွည္းအစီး ၅ဝဝ ႏွင့္ လွည္းေမာင္းသူ ၅ဝဝ။ ထုိသူအားလံုးတို႔အတြက္ ရိကၡာ ခုနစ္ရက္စာတုိ႔ကို သယ္ေဆာင္လ်က္ ၁၈၅၃ ခုႏွစ္ မတ္ ၇ ရက္ျမန္မာ သကၠရာဇ္ ၁၂၁၄ ခုႏွစ္ တေပါင္းလျပည့္ေက်ာ္ ၁၂ ရက္ တို႔၌ ဓႏုျဖဴၿမိဳ႕ေနရာ ဆိပ္ကမ္းမွ ျမန္မာသူပုန္တုိ႔ရွိရာ သို႔ခ်ီတက္၏။

တပ္ခ်ီရာ၌ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ ျမန္မာေယာက္်ား မ်ားက ကုလားျဖဴတုိ႔၏အထုပ္အပိုး၊ အေလးအပင္တို႔ကို ထမ္းၾကရြက္ၾကလ်က္ ေရွ႕ဆံုးမွသြားၾကရ၏။ ထုိသူတုိ႔ ၏ေနာက္မွကုလားမည္းတပ္သားမ်ား၊ ကုလားမည္းတပ္ သားမ်ား၏ေနာက္မွ ကုလားျဖဴတပ္ႏွင့္အေျမာက္တပ္၊ ထုိ႔ေနာက္မွ ရိကၡာလွည္း၊ ထုိ႔ေနာက္မွ ေဂၚရာအေစာင့္တပ္ ဤအစီအစဥ္ အတုိင္းတက္ၾကရ၏။ ျမန္မာတို႔သည္ ထူးက်င္းမ်ား၊ ေထာင္ေခ်ာက္မ်ားကို လံုးဝမျပဳလုပ္ၾကေတာ့ဘဲ အကာအကြယ္ေကာင္းရာအရပ္၊ ဆီးဆုိ႔တုိက္ရန္သင့္ရာအရပ္တို႔မွ ေစာင့္ႀကိဳတိုက္ၾက၏။

ထုိ႔ေနာက္ က်ဳံတေနာ္မွေဆြဆက္ကိုယ္တုိင္ဦးစီးလ်က္ သစ္တပ္ထူေထာင္ကာ အလံုးအရင္းျဖင့္ခုခံ၏။ က်ဳံတေနာ္မွဆုတ္ရလွ်င္ က်ဳိကၠစင္းရြာမရွိ ဦးေရႊပန္း ရွိရာသို႔ အတူေရာေႏွာ ပူးေပါင္း၍ ခုခံမည္။ ထုိကမွဆုတ္ ရလွ်င္ ဦးျမတ္ထြန္းရွိရာ က်ဳိကၠစင္းဥယ်ာဥ္သစ္တပ္မွ အားလံုးစုေပါင္း ခုခံမည္ဟု အစီအစဥ္ျပဳထားၾက၏။ ေဆြဆက္တုိ႔သည္ ထုိအစီအစဥ္ျပဳထားသည့္ အတုိင္း တစ္ဆင့္စီ တစ္ဆင့္စီ ခုခံလာၾကရ၏။ ကုလားျဖဴဗိုလ္မွဴး ႀကီး ဆာဂြၽန္ခ်ိပ္သည္ ေရရွည္ဝိုင္းရံတုိက္ခိုက္သည့္စနစ္ ကိုသံုး၏။ ပထမဆံုးျမန္မာတုိ႔ဆီမွ ရရွိလုိက္သည့္ ဝိတုိရိယဘုရင္မႀကီး၏ ေရတပ္မေတာ္သားတုိ႔ကိုင္ေသာ ေသနတ္ကုိ ေျမႇာက္ျပလ်က္ ''ဒီမွာၾကည့္စမ္း ေဟာဒီေသနတ္ ေတြဟာ ျမန္မာသူပုန္ေတြ လက္ထဲကို ေရာက္ေနၾကတယ္။ ဘယ္ေလာက္အမ်ဳိးေကာင္းတဲ့ ေသနတ္ေတြလဲ။ ဒါေပမဲ့ မင္းတုိ႔သိထားဖုိ႔က ဒီိေသနတ္ေတြဟာ က်ည္ဆန္မရွိရင္ အားလံုးတုတ္ျဖစ္သြားမွာပဲ''ဟုေျပာ၏။

ကုလားျဖဴဗိုလ္မွဴးႀကီးေျပာသည္မွာ ဟုတ္ေလသည္။ ေဆြဆက္ျမင္းတပ္ႀကီးတစ္ခုလံုးသည္ မၾကာမီအဆုိပါ ေသနတ္မ်ားကိုေက်ာ၌ အပုိေလးပင္ေအာင္ လြယ္ထားရသည့္ အေဆာင္အေယာင္ တစ္ခုကဲ့သို႔ျဖစ္လာ၏။

ဦးေရႊပန္းတုိ႔ကို ဆက္လက္တိုက္ခိုက္ေနသည့္ ကုလား ျဖဴဗိုလ္မွဴးႀကီးသည္ ခန္႔မွန္းထားသည့္ရက္ႏွင့္ အၿပီးအပိုင္ မတုိက္ခိုက္ႏုိင္ေသာအခါ ကုလားျဖဴတပ္သား ၃ဝဝ ကုိ က်ဳံတေနာ္သို႔ ေစလႊတ္လ်က္ ရသမွ်ရိကၡာတို႔ကို ဆက္လက္ စုေဆာင္းယူလာေစ၏။

ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။

ရန္ကုန္ ဘေဆြ

Page 14 of 62