SJ WorldNews - шаблон joomla Авто
×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 106
JUser: :_load: Unable to load user with ID: 105
အခန္းဆက္၀တၳဳရွည္

အခန္းဆက္၀တၳဳရွည္ (851)

အခန္းဆက္၀တၳဳရွည္

Friday, 15 September 2017 12:19

ကဒူးမမွ ေမာ္ဖသုိ႔

Written by

ေရွ႕တန္းမွ ျပန္ေရာက္သည့္ညမွာ လူပ်ဳိစစ္သည္မ်ားစားရန္ တပ္ခြဲရိပ္သာ အသီးသီးမွ ဝက္၊ ၾကက္၊ ဆိတ္ သင့္ရာသင့္ ရာ ဟင္းလ်ာမ်ား စီစဥ္ထားၿပီးလည္း ျဖစ္သည္။ ေန႔ရက္ကို သိၿပီးျဖစ္၍ ေၾကးနန္း ဆက္သြယ္ရာမွ ေဖာ္ျပရန္မလုိဘဲ ႀကိဳဆုိေရး အစီအစဥ္မ်ားသာ ေၾကးနန္းျဖင့္ အသိေပးၾကျခင္းျဖင့္ သတင္းလံုၿခံဳမႈကို အထူးဦးစားေပးၾကရသည္။

Thursday, 14 September 2017 09:53

ကဒူးမမွ ေမာ္ဖသုိ႔

Written by

စီမံခ်က္အတုိင္း ကြၽန္ေတာ့္ဘက္မွ ဝင္ေရာက္သည့္အခါ နယ္ခံေကအိုင္ေအမ်ားႏွင့္ တုိက္ပြဲျဖစ္သည္။ သုံးႀကိမ္သုံးခါ တုိက္ပြဲျဖစ္ၿပီးမွ ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္ေသာ ပြိဳင့္ ၅ဝ၂၂ ရန္သူရွိရာေနရာသုိ႔ ေရာက္ရွိကာ အျခားတပ္မ်ား တုိက္မည့္ ရန္သူကို ေယာင္ျပအျဖစ္ ၿခိမ္းေျခာက္ရေတာ့သည္။

Wednesday, 13 September 2017 12:08

ကဒူးမမွ ေမာ္ဖသုိ႔

Written by

ေရထိရန္မသင့္သည့္အတြက္ ခါးႀကီးကုန္းကာ ကုိယ္အထက္ပိုင္းကို ေရေလာင္းခ်ဳိးသည္။ ခါးေအာက္ပိုင္းကို သီးျခား ေရေလာင္းေပးရသည္။ သည္နည္းႏွင့္ ဝဝထြားထြား ကိုေက်ာ္စြာႀကီး ကိုယ္လက္ သန္႔စင္ေနပံုကိုၾကည့္ရင္း ဓာတ္ပံု ႐ိုက္ကာ မွတ္တမ္းတင္ထားသင့္ပါလားဟု ေတြးမိရေသးသည္။

Tuesday, 12 September 2017 10:09

ကဒူးမမွ ေမာ္ဖသုိ့

Written by

(အဆက္)

ဇန္နဝါရီ ၂၂ ရက္ ညေန ၃ နာရီခြဲတြင္ မိမိစခန္း၏ အေနာက္ဘက္ႏွင့္ ေတာင္ဘက္ေတာင္ေျခတြင္ အေနာက္မွအေရွ႕သို႔ ျပည္ေထာင္စုလမ္းမႀကီးအား ျဖတ္၍ ေပါင္မုန္႔ေတာင္ေၾကာဘက္သုိ႔ဦးတည္၍   ဆုတ္ခြာသြားေနေသာ ရန္သူဗကပမ်ားအား ေတြ႕ျမင္ေနရသည္။

Monday, 11 September 2017 08:39

ကဒူးမမွ ေမာ္ဖသုိ႕

Written by

ကြၽန္ေတာ္သည္ စစ္ဆင္ေရး စတင္ဝင္ေရာက္စဥ္က ဗိုလ္ႀကီး ခင္ေမာင္ဦး ဦးစီးေသာ

Sunday, 10 September 2017 16:00

ကဒူးမမွ ေမာ္ဖသုိ႕

Written by

တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ဒုတိယဗိုလ္ ခင္ေမာင္စိုး တပ္စြဲထားေသာ လြယ္လံုက်န္စခန္းကိုလည္း အေရွ႕ ဘက္ေတာင္ေၾကာမ်ားမွ  လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္  အဆက္မျပတ္ တရစပ္ ပစ္ခတ္ ေန ေသာ

-အခ်က္အခ်ာေျမ(ပထဝီအေနအထား)အရဆုိလွ်င္ ပြိဳင့္ ၄၅၆၁ သည္ မူဆယ္ခံစစ္ေဒသ၏ အခ်က္အခ်ာေျမ၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ စစ္ေၾကာင္းဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္ အေျမာက္စခန္းထားရွိ။  
Friday, 08 September 2017 11:23

ကဒူးမမွ ေမာ္ဖသုိ႔

Written by

ယ-ရက္ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၂၁ ရက္ မိုးမလင္းမီ Dawn Attack လက္နက္ႀကီး၊ လက္နက္ငယ္ ပစ္ခတ္သံမ်ား ပြိဳင့္ ၄၅၆၁ အေျမာက္ေတာင္ကုန္းစခန္းဘက္မွၾကားရ၊ မုိးလင္းလာေတာ့ T.A.C (II) ႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈ ျပတ္ေနေၾကာင္း သိရ၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ စစ္ကူစီမံခ်က္အတုိင္း ပိြဳင့္ ၄၅၆၁ စခန္းကို စစ္ကူေပးရန္ လက္ရွိေနရာမွထြက္၊ မူဆယ္စစ္ေၾကာင္း ဌာနခ်ဳပ္သုိ႔ဝင္ၿပီး ခဲယမ္းမ်ား ျပန္လည္ျဖည့္တင္း၊ ပြိဳင့္ ၄၅၆၁ စခန္းအေနာက္ဘက္ နမ့္လင္းရြာအနီး ခ်ဥ္းကပ္လမ္းအတုိင္း တန္ျပန္တုိက္စစ္ဝင္ရန္ ခ်ီတက္/ ခ်ဥ္းကပ္။

Thursday, 07 September 2017 12:59

ကဒူးမမွ ေမာ္ဖသုိ႔

Written by

ဇန္နဝါရီ ၂ဝ ရက္ ညေနတြင္ မူဆယ္ၿမိဳ႕ သို႔မဟုတ္ စခန္းတစ္ခုခုအား ဒီညရန္သူ လာတုိက္ႏုိင္သည္။ မူဆယ္ၿမိဳ႕သို႔ ရန္သူခ်ဥ္းကပ္ႏုိင္သည့္ လမ္းျဖစ္ေသာ တံုခန္ေဒသတြင္ တပ္ေဖ်ာက္ေနရန္ႏွင့္ မူဆယ္ၿမိဳ႕ကိုျဖစ္ေစ စခန္းငယ္တစ္ခု ခုကိုျဖစ္ေစ ရန္သူတုိက္ခိုက္လာပါက ေနာက္ပိုင္းမွ ဝင္တိုက္ရန္ ေထာက္လွမ္းေရး အရာရွိ ဗိုလ္ႀကီး သိမ္းေဆြက တာဝန္ေပးသည္။

Wednesday, 06 September 2017 11:51

ကဒူးမမွ ေမာ္ဖသုိ႔

Written by

ဇန္နဝါရီ ၂၁ ရက္ ၉ နာရီခန္႔တြင္ တပ္ရင္းမွဴးထံမွ ပြိဳင့္ ၄၅၆၁ စခန္းအား ျပန္လည္တုိက္ခိုက္ရန္ စီမံေနေၾကာင္း ဗုိလ္မွဴး တင္စိန္ႏွင့္ ဗိုလ္ႀကီးေမာင္နီတို႔ မိမိရွိရာသို႔ လာေရာက္ပူးေပါင္းရန္ ခ်ီတက္လာေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း လက္ရွိေန ရာမွေစာင့္ရန္ ၫႊန္ၾကားခ်က္ရရွိသည္။ မိမိအဖြဲ႕သည္ ဒုတိယ ဗုိလ္ျမင့္သိန္း ဦးစီးတပ္စိတ္(၂)စိတ္အား ရြာထိပ္ေညာင္ပင္ႀကီး တစ္ဝုိက္၌ ေနရာခ်ထားၿပီး  စစ္ကူအဖြဲ႕မ်ားကို ေစာင့္ဆုိင္းလ်က္ ဗုိလ္ႀကီး ဘထြန္းထံ  လက္နက္ႀကီး ပစ္မွတ္မ်ား ေပးပို႔ခဲ့သည္။

Page 59 of 61