SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

လူမႈစီးပြားဘဝ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အားလုံး ပါဝင္

Monday, 22 January 2018 08:25 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ဖိုရမ္ကို ေနျပည္ေတာ္ရိွ မဂၤလာသီရိဟိုတယ္၌ ဇန္နဝါရီ ၁၈ ရက္ႏွင့္ ၁၉ ရက္တို႔တြင္က်င္းပရာ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ တက္ေရာက္ အမွာစကားေျပာၾကားသည္။

တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ဖိုရမ္သို႔ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာနတို႔မွ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ဒုတိယဝန္ႀကီးမ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္ တစ္ဦး၊ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားမွ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေရးရာ ဝန္ႀကီးမ်ား၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ တုိင္းႏွင့္ ေဒသမ်ားမွ ဦးစီးအဖြဲ႕ ဥကၠ႒ႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အၿမဲတမ္း အတြင္းဝန္မ်ား၊ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ား၊ တစ္ႏုိင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ျမန္မာႏုိင္ငံကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္မွ  ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ စာေပယဥ္ေက်းမႈ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊NGO ၊ INGOအဖြဲ႕မ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊  ႏုိင္ငံတကာ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဖိတ္ၾကားထားသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ား၊ ျပည္တြင္းျပည္ပ သတင္းမီဒီယာမ်ားႏွင့္ တာဝန္ရိွသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူက အမွာစကား ေျပာၾကားရာ၌ ''ယေန႔က်င္းပသည့္ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ဖုိရမ္သည္ တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ အသိအျမင္ႏွင့္ ဗဟုသုတမ်ား ရရိွေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ေစရန္ က်င္းပျခင္းျဖစ္၍ အလြန္တန္ဖိုးရိွသည့္ ဖုိရမ္ျဖစ္ေၾကာင္း''ျဖင့္ ေျပာၾကားၿပီး တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ လူမႈစီးပြားဘဝဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ဝိုင္းဝန္းအေျဖရွာၾကရန္ ေျပာၾကားရာ၌ ''မည္သည့္အခက္အခဲ၊ မည္သည့္စိန္ေခၚမႈမ်ဳိးကိုမဆို  တုိင္းရင္းသားအားလုံး စည္းလုံးညီၫြတ္စြာ ဝိုင္းဝန္းႀကိဳးပမ္း ေျဖရွင္းၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း'' အေလးအနက္ တုိက္တြန္းေျပာ ၾကားသည္။

ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္တြင္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ဥပေဒကို ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၄ ရက္တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္(၈)ျဖင့္ ျပ႒ာန္းထားသည္။ ျပ႒ာန္းထားေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည့္ ဥပေဒ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးအားလုံး တန္းတူညီမွ်ေသာ ႏုိင္ငံသား အခြင့္အေရးမ်ား ရရိွေစရန္၊ တုိင္းရင္းသား အခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈျဖင့္ စစ္မွန္ေသာ ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္ အေျခခံ၍ ထာဝစဥ္ အတူတကြ လက္တြဲေန ထိုင္ၾကေစရန္၊ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား၏စကား၊ စာေပ၊ အႏုပညာ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ႐ိုးရာဓေလ့ထုံးတမ္း၊ အမ်ဳိးသားေရး လကၡဏာႏွင့္ သမုိင္းအေမြအႏွစ္တို႔ကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေစရန္၊   တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိး အခ်င္းခ်င္း စည္းလုံးညီၫြတ္ေရး၊ ခ်စ္ၾကည္ေလးစားေရးႏွင့္ ႐ိုင္းပင္းကူညီေရးတုိ႔ တုိးတက္ျဖစ္ထြန္းေစရန္၊ တုိးတက္မႈ နည္းပါးေနသည့္ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား၏ ပညာေရး၊က်န္းမာေရး၊ စီးပြားေရး၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး စသည္တို႔ပါဝင္ေသာ လူမႈစီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေစရန္၊ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒပါ အခြင့္အေရးမ်ားကို တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား အျပည့္အဝ ရရိွေစရန္တုိ႔ျဖစ္သည္။

တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည့္ ဥပေဒ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို အခန္း(၂)၌ ျပ႒ာန္းထားသကဲ့သို႔ အခန္း(၃)တြင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို ျပ႒ာန္းထားၿပီး အခန္း(၄)၌ ဝန္ႀကီးဌာနဖြဲ႕စည္းျခင္းႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ခန္႔အပ္ျခင္း၊ အခန္း(၅)၌ ဝန္ႀကီးဌာန၏ တာဝန္ႏွင့္လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား၊ အခန္း(၆)၌  တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ အခန္း(၇)တားျမစ္ခ်က္၊ အခန္း(၈)ျပစ္ဒဏ္မ်ားႏွင့္ အခန္း(၉) အေထြေထြတို႔ကို အသီးသီ ျပ႒ာန္းထားသည္။

ဤဥပေဒတြင္ အခန္းကိုးခန္းပါဝင္ၿပီး အခန္းအလိုက္ ျပ႒ာန္းခ်က္အပိုဒ္စုစုေပါင္း ၃၄ ပိုဒ္ပါရိွေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ ယေန႔အခ်ိန္တြင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ သည့္ ဥပေဒအရ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ားေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာန ဖြဲ႕စည္း၍ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားရိွ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေရးရာ ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍  တိုင္းရင္းသားတုိ႔၏ လူမႈစီးပြားဘဝမ်ား  စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးကို ေဆာင္ရြက္ေနၾကၿပီျဖစ္သည္။  ေနျပည္ေတာ္၌ က်င္းပခဲ့ေသာ  တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈဖိုရမ္သို႔ တက္ေရာက္လာၾကေသာ ပုဂၢိဳလ္အားလုံးတို႔၏ တူညီေသာ သေဘာထားမွာ လူမႈစီးပြားဘဝ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတုိ႔သည္ ေခါင္းႏွင့္ပန္းပမာ ဒြန္တြဲလ်က္ရိွေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာ ၾကားၾကသည္။

သို႔ျဖစ္၍ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္က ျပ႒ာန္းထားေသာ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား၏ အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည့္ ဥပေဒအသက္ဝင္ေရးႏွင့္ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ဖိုရမ္မွရရိွေသာ အက်ဳိးရလဒ္မ်ားကို လက္ေတြ႕ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ တုိင္းရင္းသားျပည္သူ အားလုံးတုိ႔က ႏုိင္ငံေတာ္ အစိုးရႏွင့္ လက္တြဲေဆာင္ရြက္ၾကပါရန္ ျမဝတီက တုိက္တြန္း ႏိႈးေဆာ္ လိုက္ရပါသည္။   

Read 440 times Last modified on Monday, 22 January 2018 08:27