SJ WorldNews - шаблон joomla Авто
×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 106

ေတးဂီတျဖင့္ ႏိုးထေစေသာ ကုသနည္း အသစ္

Thursday, 25 January 2018 09:48 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

ကမၻာ့လူဦးေရသည္ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္တြင္ သန္းခုနစ္ေထာင္ရွိခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ လူဦးေရတိုးပြားမႈႏွင့္အတူ သက္ႀကီး ရြယ္အိုအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေသာ အသက္ ၆၅ ႏွစ္ႏွင့္အထက္ လူဦးေရကလည္း ႏွစ္စဥ္တိုးပြားလ်က္ ရွိရာ ကမၻာ့လူဦးေရ၏ ၁ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းဝန္းက်င္ခန္႔ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား ဘဝစုိျပည္ေရးအတြက္ ဖံြ႕ၿဖိဳးၿပီးႏုိင္ငံမ်ား၌ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း ၄ဝ ခန္႔မွစ၍ လူမႈဘဝဖူလံုေရး၊ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေ ရွာက္ ကုသေရး၊ လူမႈေရးပင္စင္ ခံစားခြင့္ျပဳေရးတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးေကာင္စီသည္ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္ကို အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား ႏွစ္သတ္မွတ္၍ သက္ရြယ္ စံုညီလူ႔ေဘာင္သစ္ဆီသုိ႔ ေဆာင္ပုဒ္ႏွင့္အညီ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား၏ ဘဝျမႇင့္တင္ေရးကို ကမၻာ့ျပည္သူ အားလံုးတို႔ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ ႏိႈးေဆာ္ထားသည္။ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ဥေရာ ပႏိုင္ငံမ်ားက ဦးေဆာင္၍ ကမၻာ့သက္ႀကီးရြယ္အိုႏွင့္ မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ားဆုိင္ရာ ညီလာခံ (World Ageing and Generation Congress) ကုိ ဆြစ္ဇာလန္ႏုိင္ငံ စိန္႔ဂါလန္းတကၠသုိလ္၌ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ အတြင္းက က်င္းပ၍ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းကာ အနာဂတ္ အစီအမံမ်ားကို ခ်မွတ္ထားၾကသည္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏုိင္ငံမ်ားတြင္ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားဘဝ ျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ ဇရာေဗဒဆုိင္ရာ အ တတ္ပညာ (Gerontology) ႏွင့္ သက္ႀကီးရြယ္အို ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ ေဆးပညာ (Geriatrics) တို႔ကုိ အေလးထားသင္ၾကားျခင္းႏွင့္ သုေတသန လုပ္ငန္းတို႔ကိုလည္း ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ ေနၾကရာမွ ေတးသီခ်င္း ကုိသီဆုိေစျခင္းျဖင့္ သက္ႀကီးရြယ္အိုတို႔ စိတ္ပ်ဳိကုိယ္ႏုေစႏုိင္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိထားၾကသည္။

စာေပႏွင့္ေတးဂီတတို႔ ဖတ္႐ႈနားဆင္ၾကသူမ်ားအား ေပးစြမ္းႏုိင္ေသာ ရသကုိးပါးရွိၾကရာ ခ်စ္ခင္ျခင္း၊ ရယ္ရႊင္ျခင္း၊ သနားၾကင္နာျခင္း၊ ၾကမ္းၾကဳတ္ခက္ထန္ျခင္း၊ ရဲရင့္ျခင္း၊ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္း၊ စက္ဆုပ္ျခင္း၊ အံ့ၾသျ ခင္း၊ ၿငိမ္းေအးျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။ ခံစားခ်က္ရသကို မွတ္သားရလြယ္ကူေစျခင္းငွာ ''ခ်စ္၊ ရႊင္၊ သနား၊ တည္ၾကား၊ ၾကမ္းၾကဳတ္၊ စက္ဆုပ္၊ ေၾကာက္ရြံ႕၊ ရဲဝံ့၊ အံ့ၾသ၊ ေနာအရသာမွတ္ဖြယ္ရာ''ဟု ဆုိထားသည္။ မွတ္ ဥာဏ္ ခ်ဳိ႕ယြင္းေနေသာ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားအား ၎တုိ႔ႏွစ္သက္ေသာ ေတးသီခ်င္းကို နားေထာင္ေစျခင္း သုိ႔မဟုတ္ သီဆုိေစျခင္းျဖင့္ အတိတ္ကုိျပန္လည္ သတိရေစႏုိင္ေၾကာင္း ၿဗိတိန္မွသုေတသီမ်ားက ေတြ႕ ရွိထားၾကသည္ကို ဇန္နဝါရီ ၂၁ ရက္တြင္က်င္းပေသာ အထက္လႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္သြင္းလုိက္ေၾကာင္း သိရသည္။ ၿဗိတိန္အထက္လႊတ္ေတာ္ (House of Lords) သုိ႔ သုေတသီမ်ား၏ ေတြ႕ရွိခ်က္ကို တင္သြင္းရာ တြင္ ေဆးပညာရွင္မ်ား၊ က႐ုဏာ ေဖာင္ေဒးရွင္းမ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ေဆးပညာဆုိင္ရာ တကၠသုိလ္၊ ေကာလိပ္မ်ားမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ အမတ္မ်ားေရွ႕ေမွာက္၌ တင္သြင္းလုိက္ ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ မွတ္ဥာဏ္ခ်ဳိ႕ယြင္းေနေသာ သက္ႀကီးရြယ္အို အမ်ဳိးသမီးႀကီး တစ္ဦးသည္ ၎ထံသုိ႔လာေရာက္ ေတြ႕ဆံု ေမးျမန္းအားေပးသူမ်ားအား မမွတ္မိေတာ့သည့္ အေျခအေနေၾကာင့္ သက္ႀကီးရြယ္အို မ်ား ေစာင့္ေရွာက္ေရး ေဂဟာသုိ႔ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္က ေခၚယူေစာင့္ေရွာက္ထားစဥ္ ၎ငယ္စဥ္ကသီဆုိခဲ့ဖူးေသာ ေတးသီခ်င္းတစ္ပုဒ္ကုိ ၾကားရသည့္အခါ ၿပံဳးရႊင္ေသာ မ်က္ႏွာထားျဖင့္ အမူအရာ ေျပာင္းသြားေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္ဟုဆုိသည္။

မွတ္ဥာဏ္ခ်ဳိ႕ယြင္းေနေသာ သက္ႀကီးရြယ္အို အမ်ားစုသည္ မတုန္မလႈပ္ေနသူ အမ်ားစုျဖစ္ၿပီး ေတးဂီတ၏ ရသကိုမခံစားလုိၾကေပ။ ယင္းကိစၥႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေလ့လာဆန္းစစ္ နည္းလမ္းရွာေဖြရန္ ဖြဲ႕စည္းထား သည့္ ေကာ္မရွင္မွ ကြၽမ္းက်င္သူတို႔က တင္သြင္းေသာ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား၌ မွတ္ဥာဏ္ခ်ဳိ႕ယြင္းေနသူ သက္ႀကီးရြယ္အို မ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ဦးေႏွာက္ပိုင္းဆိုင္ရာ အားနည္းခ်က္မ်ား ရွိသည့္တိုင္ေအာင္ ေတးဂီတကို ႏွစ္သက္ေနဆဲ ေတြ႕ရၿပီး ႏွစ္သက္ရာေတးသီခ်င္းကို နားဆင္ရခ်ိန္တြင္ ေျပာဆုိျပဳမူမႈမ်ား သြက္လက္ေျပာင္းလဲလာသည္ဟု ေဖာ္ျပထားေၾကာင္းသိရသည္။ မွတ္ဥာဏ္ခ်ဳိ႕ယြင္းေနသူမ်ားအား ေတးသီခ်င္းျဖင့္ ကုစားႏုိင္သည့္နည္းတူ အယ္လ္ဇုိင္းမား သတိေမ့ေရာဂါ အျပင္းအထန္ ခံစားေနရသူ အမ်ဳိးသမီး တစ္ဦးသည္ ၎အႏွစ္သက္ဆံုး သီခ်င္းတစ္ပုဒ္ကုိ နားေထာင္ၿပီးေသာအခါ ခင္ပြန္းသည္ကုိ ျပန္လည္ မွတ္မိ သြားေတာ့သည္။ အယ္လ္ဇိုင္း မား ေရာဂါေလ့လာေရး အဖြဲ႕၏ စစ္တမ္းအရ ယခုအခ်ိန္တြင္ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံ၌ မွတ္ဥာဏ္ခ်ဳိ႕ယြင္းသူဦးေရ ၈ ဒသမ ၅ သိန္းေက်ာ္ရွိရာမွ သကၠရာဇ္ ၂ဝ၂၅ ခုႏွစ္တြင္ တစ္သန္းေက်ာ္ အထိ ရွိႏိုင္ေၾကာင္း ခန္႔မွန္းထားၿပီး အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုတြင္ ၅ ဒသမ ၅ သန္းရွိရာမွ လာမည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ ပိုမုိမ်ားျပားလာႏုိင္ေၾကာင္း ခန္႔မွန္းထားသည္။ မွတ္ဥာဏ္ခ်ဳိ႕ယြင္းသူ ေဝဒနာရွင္မ်ားအား ကုစားရာ တြင္ ၎တုိ႔အသက္အရြယ္ ၁ဝ ႏွစ္မွ ၃ဝ ႏွစ္အတြင္းက ႏွစ္သက္ခဲ့ေသာ ေတးသီခ်င္းကုိ နားဆင္ေစျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ကိုယ္တိုင္ သီဆုိေစျခင္းတို႔ျဖင့္ ကုစားေၾကာင္းသိရေလရာ ျမန္မာျပည္သူတို႔အတြက္ဆိုေသာ္ ေႏြမွာပိေတာက္၊ မိုးမွာစံပယ္၊ ေဆာင္းမွာသဇင္ ဟူေသာေတာ္ဝင္ပန္းတို႔ကို ဖြဲ႕ထားသည့္ ေတးသီခ်င္းတို႔သည္ ထိေရာက္ေသာ ကုထံုးအတြက္ အသံုးဝင္ ေလမည္လားဟူ၍ ျမဝတီက မွန္းဆမိပါေၾကာင္း။

Read 491 times Last modified on Thursday, 25 January 2018 09:52