SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

ျဗဟၼစုိရ္တရား စြဲကုိင္ထား အမ်ားခ်မ္းသာမည္

Wednesday, 31 January 2018 09:23 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

ယဥ္ေက်းေသာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းဝင္ ျမင့္ျမတ္ေသာ လူသားတုိင္းသည္ ေမတၱာ၊ က႐ုဏာ၊ မုဒိတာ၊ ဥေပကၡာတည္းဟူေသာ ျဗဟၼစုိရ္တရားေလးပါးတို႔ကို အေလးအနက္ ထားႏုိင္ရန္ က်င့္ႀကံအားထုတ္ၾကသည္။ အတိုင္းမသိေသာ သတၱဝါပညတ္ကုိ အာ႐ံုျပဳ၍  ခ်စ္ခင္ျခင္းသည္ ေမတၱာ၊ ဒုကၡိတသတၱဝါပညတ္ကုိ အာ႐ံုျပဳ၍ သနားျခင္းသည္ က႐ုဏာ၊  သုခိတသတၱဝါ ပညတ္ကုိ အာ႐ံုျပဳ၍ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းသည္ မုဒိတာ၊ ဒုကၡိတ၊ သုခိတသတၱဝါ ပညတ္ကိုအာ႐ံုျပဳ၍ လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္းသည္ ဥေပကၡာဟူေသာ အဓိပၸာယ္ အသီးသီးကို ျဗဟၼဝိဟာရ တရားေလးပါးဟူ၍ တစ္နည္းေခၚၾကသည္။

ျဗဟၼစုိရ္တရားေလးပါးတုိ႔သည္  ပုထုဇဥ္လူသားတို႔အဖို႔ က်င့္ႀကံအားထုတ္ရန္ မလြယ္ကူပါဟု  ဆုိႏိုင္သကဲ့သုိ႔ ဘယ္ကလာလုိ႔ ဘယ္ကိုသြားေနသလဲဟူ၍  မိမိကိုယ္မိမိ ဆန္းစစ္ေဝဖန္ႏုိင္စြမ္း ရွိသူအတြက္ မခက္ခဲပါဟူ၍လည္း ဆုိႏုိင္သည္။  လူမႈဝန္းက်င္၌ က်င္လည္ၾကရာတြင္ မိမိႏွင့္သေဘာထား တိုက္ဆိုင္မႈမ်ားကုိေတြ႕ရသည့္အခါ  ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ျဖစ္ရသကဲ့သုိ႔ သေဘာထား မတိုက္ဆုိင္မႈမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ရသည့္အခါ  အလုိမက်ျဖစ္ၾကရသည္။ အဘိဓမၼာ သေဘာအရ အခ်င္းခ်င္းအေရွ႕ႏွင့္အေနာက္၊   ေတာင္ႏွင့္ေျမာက္ပမာ ေျဖာင့္ေျဖာင့္ႀကီး ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ေနၾကသည့္   ႏွစ္သက္ဝမ္းေျမာက္မႈ (ေသာမနႆ)ႏွင့္ စိတ္ႏွလံုး မသာမယာျဖစ္မႈ(ေဒါမနႆ) တရားမ်ား မိမိစိတ္အစဥ္တြင္ ႀကံဳေတြ႕လာပါက   ဥေပကၡာဟူေသာ အာဂႏၲဳဘဝင္ စိတ္ျခားေပးလုိက္ေသာ္ အဆင္ေျပသြားၾကသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဥေပကၡာတရားဆိုသည္မွာ ေရွ႕ႏွင့္ေနာက္ေစ့စပ္ေရး တရားဟူ၍ဆိုႏုိင္ေၾကာင္း ပညာရွိ သူေတာ္ေကာင္းမ်ား သြန္သင္ထားၾကသည္။

ဥေပကၡာဟူေသာ ေစ့စပ္ေရးတရားကို ဆန္႔က်င္ဘက္ဆုိးက်ဳိး သက္ေရာက္ေစေသာ တရားမွာ အလုိမက်၊ စိတ္ႏွလံုးမသာမယာ ျဖစ္ေနသည့္ ေဒါမနႆ၏ လံႈ႔ေဆာ္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ မနာလုိမ႐ႈဆိတ္ေသာစိတ္ (ဣႆာမစၧရိယ)ျဖစ္သည္။ အျခားသူမ်ားအေပၚ မနာလိုမ႐ႈဆိတ္ ဝန္တိုစိတ္ထားရွိရာမွ  မုဒိတာတရား ေခါင္းပါးလာခ်ိန္တြင္ အခ်င္းခ်င္းဖ်က္လုိဖ်က္ဆီး ေျပာဆိုျပဳမူ လုပ္ကုိင္လာၾကသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျဗဟၼစုိရ္တရားထဲတြင္ သူတစ္ပါးေကာင္းေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္  အမ်ားအက်ဳိး သယ္ပိုးေနၾကသည္ကုိ လည္းေကာင္း၊ သူတစ္ပါးေကာင္းက်ဳိး သုခရေနသည္ကို လည္းေကာင္း  ကိုယ္တုိင္ရရွိ ႀကံဳေတြ႕ေနရသကဲ့သုိ႔ ေက်နပ္ဝမ္းေျမာက္ေသာ  မုဒိတာတရားထားရန္ လြယ္ကူသည္။

ဒုကၡိတသတၱဝါႏွင့္ေတြ႕ေသာအခါ စာနာေထာက္ထားေသာ က႐ုဏာတရားသည္ ေပးကမ္း ေထာက္ပံ့မႈျပဳရသျဖင့္ မိမိအိတ္ထဲက စိုက္ထုတ္ရေသးသည္။ မုဒိတာတရား ပြားမ်ားရျခင္းသည္  မိမိအိတ္ထဲက စိုက္ထုတ္ကုန္က်စရာမရွိဘဲ အျခားသူတို႔က သေဘာက် ႏွစ္ၿခိဳက္ၿပီး မိမိအားျပန္ေပးသည္ကုိပင္  ရတတ္ျခင္းေၾကာင့္  မုဒိတာတရားသည္ အလြန္အက်ဳိးႀကီးမားေသာ တရားျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္  မုဒိတာတရား ထားသူသည္ အေကာင္းျမင္တတ္သူျဖစ္သျဖင့္ ေကာင္းက်ဳိးသုခ ရႏုိင္သည္။

ယေန႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား၌ အရည္အေသြး ျပည့္မီေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား တိုးပြားေရး၊ အရည္အေသြး ျပည့္မီေသာ အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေရး၊ အရည္အေသြး ျပည့္မီေသာ  ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္စြမ္း ရွိေရးႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးတို႔ကို ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔၏  စည္းလံုးညီၫြတ္ေသာ အင္အားျဖင့္ ဖန္တီးတည္ေဆာက္ ေနၾကခ်ိန္ျဖစ္သည္။ ဆုိခဲ့ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ျမင္ေရးသည္တစ္တိုင္းတစ္ျပည္လံုး ညီၫြတ္ေရးအေပၚ တည္သည္ကုိ မသိက်ဳိးကြၽန္ျပဳ၍ ညီၫြတ္ေရး ပ်က္ျပားေစမည့္ ႀကံစည္၊ ေျပာဆုိ၊ ျပဳမူမႈတုိ႔ကို ေရွာင္ၾကဥ္ၾကရမည္ ျဖစ္သည္။ ညီၫြတ္ေရးကို ေရွး႐ႈေသာ အေကာင္းျမင္စိတ္ျဖင့္ ဝမ္းေျမာက္ ဝမ္းသာစိတ္ မေမြးျမဴႏုိင္သည့္တိုင္ေအာင္ အဆုိးျမင္စိတ္ျဖင့္ မနာလို မ႐ႈဆိတ္ဝန္တုိေသာစိတ္ မျဖစ္ေစရန္   မိမိကုိယ္မိမိ ဆန္းစစ္ေဝဖန္ ထိန္းသိမ္းၾကလွ်င္ ျပည္သူ႔အက်ဳိးကို ဖ်က္လုိဖ်က္ဆီးျပဳရာ မေရာက္ေပ။

ညီၫြတ္ေရးကိုေရွး႐ႈေသာ အေကာင္းျမင္စိတ္သည္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ ေကာင္းက်ဳိးျပဳႏုိင္သည္ကုိ သတိမူ၍ ေရွ႕ႏွင့္ေနာက္ ေစ့စပ္ေရးတရားဟု ဆိုအပ္ေသာ ဥေပကၡာတရားကို ႏွလံုးသြင္းႏုိင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အတူ ယခင္ႏွင့္မတူေသာ ယေန႔တိုးတက္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကိုလည္း ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ မုဒိတာတရား ပြားႏုိင္ၾကရေပမည္။ သာဓုေခၚလွ်င္ တစ္ကမၻာအပါယ္ႏွင့္ ေဝးႏုိင္သည္ဟူေသာ  ပညာရွိသူေတာ္ေကာင္းတို႔၏ အဆံုးအမႏွင့္အညီ မနာလိုဝန္တိုျခင္းကင္း၍ တိုင္းက်ဳိးျပည္ေဆာင္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ညီၫြတ္ျခင္းကုိ ပို၍ခိုင္ၿမဲသည္ထက္ ခုိင္ၿမဲေစရန္သာ  ႀကိဳးစားအားထုတ္ႏုိင္ေရးအတြက္ ျဗဟၼစုိရ္တရား စြဲကုိင္ထားၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမဝတီက ေစတနာေကာင္းျဖင့္ တုိက္တြန္းႏိႈးေဆာ္ လုိက္ရပါသည္။        

Read 634 times Last modified on Wednesday, 31 January 2018 09:25