SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

ျပည္ေထာင္စုအေမြတည္တံ႕ခိုင္ၿမဲေရး

Monday, 12 February 2018 08:26 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

ယေန႔ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၂ ရက္သည္ ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာ ႏုိင္ငံေတာ္ ၏(၇၁) ႏွစ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုေန႔ျဖစ္သည္။ ျပည္ေထာင္စုတစ္ဝန္းရွိ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ရွိေသာ ၿမိဳ႕နယ္ အသီးသီး၌ ျပည္ေထာင္စုေန႔ အခမ္းအနား မ်ားကို စည္ကားသုိက္ၿမိဳက္စြာ က်င္းပေနၾကသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သမုိင္းေၾကာင္းကုိ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ၾကည့္လွ်င္ ေရွးဘိုးေဘး ဘီဘင္တို႔ လက္ထက္မွစ၍ အမိေျမေပၚတြင္ ႏွစ္ေပါင္းေထာင္ႏွင့္ခ်ီ၍ အေျခခ် ေနထုိင္ခဲ့ၾကသည္။ ကုိယ့္ထီးကုိယ့္နန္း ကုိယ့္ဘုရင္ ကိုယ့္အရွင္ႏွင့္ ကုိယ္ပိုင္ယဥ္ေက်းမႈတို႔ျဖင့္ ကမၻာ့ အလယ္ဝင့္ထည္စြာ ေနထုိင္ခဲ့ၾကေသာ ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ားျဖစ္သည္။

ေျမေပၚေျမေအာက္ သယံဇာတေပါၾကြယ္ဝၿပီး ဂုဏ္ယူဖြယ္ရာ ကိုယ္ပိုင္ယဥ္ေက်းမႈ ထြန္းကားသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ခရစ္ႏွစ္ ၁၈၈၅ ခုႏွစ္တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ လြတ္လပ္ေရးႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာဆံုး႐ံႈးကာ တုိင္းတစ္ပါး လက္ေအာက္ခံ ကိုလုိနီ ႏုိင္ငံဘဝ က်ေရာက္ခ့ဲရသည္။ ကိုလိုနီႏုိင္ငံ ဘဝက်ေရာက္ခဲ့ရစဥ္ ေျမေပၚေျမေအာက္ သယံဇာတမ်ား ဆံုး႐ံႈးခဲ့ရသည္။ အမ်ဳိး၊ ဘာသာ၊ သာသနာႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား ေမွးမွိန္သြားေစရန္ ၿဗိတိသွ်တို႔၏ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ခံ ခဲ့ရသည္။ တိုင္းရင္းသား အခ်င္းခ်င္း စည္းလံုးညီၫြတ္မႈ ပ်က္ျပားေစရန္ ေသြးခြဲအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ ဗ်ဴ႐ိုကေရစီယႏၲရား အတြက္သာ အေထာက္အကူျပဳေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို အုပ္ခ်ဳပ္ ခဲ့ၾကသည္။

ၿဗိတိသွ်ကိုလုိနီ လက္ေအာက္ခံ ျမန္မာႏုိင္ငံသားတို႔ ဘဝကို ဘိုးဘြားမ်ား ေျပာသံ ၾကားဖူးရာမွ ပို၍မွတ္ရလြယ္ကူေစျခင္းငွာ စာေပပညာရွင္ႀကီး ဆရာေဇာ္ဂ်ီေရးခဲ့ေသာ ''တို႔တိုင္းျပည္''ကဗ်ာ တစ္ပိုင္းတစ္စကို ေဖာ္ျပလိုသည္။ ကဗ်ာမွာ ''ထေလာ့ျမန္မာ၊ အိုျမန္မာတို႔၊ တို႔ရြာတို႔ေျမ၊ တို႔ရြာေျမဝယ္၊ ေစတီစပါး၊ မ်ားလည္းမ်ား၏၊ မ်ားပါေလလဲ၊ တမြဲမြဲႏွင့္၊ ဆင္းရဲကာသာ၊ ကာလၾကာလွ်င္၊ ယာစကာမ်ဳိး၊ တညိႇဳးညႇိဳးႏွင့္၊ ပုထိုးျမင့္ ေမာင္း၊ ေက်ာင္းႀကိဳေက်ာင္းၾကား၊ လွည့္လည္သြားလ်က္၊ မစားေလရ၊ ဝမ္းမဝ၍၊ ဆြမ္းမွ်မတင္ႏုိင္ ျဖစ္ေလမည္'' ဟူ၍ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆန္စပါးလုပ္ငန္းကို ႏုိင္ငံျခားသားပိုင္ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားက ခ်ဳပ္ကုိင္ထားၾကသည့္အျပင္ လယ္ေျမ ယာေျမမ်ား မွာလည္း ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားက ပိုင္ဆုိင္ထားၾကသျဖင့္ ျမန္မာလယ္သမားတို႔မွာ လုပ္သေလာက္ အက်ဳိးခံစားခြင့္ မရၾကေပ။ ေျမခြန္၊ ေရခြန္ ေပးေဆာင္ရသည့္အျပင္ လူခြန္ကိုပါ ေပးေဆာင္ၾကရသည္။ မိမိတို႔ ဘိုးဘြားပိုင္ ေျမေပၚတြင္ ေနထိုင္လုပ္ကုိင္ စားေသာက္ၾကသူမ်ားက အျခားတိုင္းတစ္ပါးမွ က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္လာၾကသူမ်ားအား အခြန္ေပးရသည့္ အေျခအေနသည္ ေတြးမိတိုင္း အသည္းနာဖြယ္ျဖစ္သည္။ ေရနံႏွင့္ ကြၽန္းသစ္လုပ္ငန္း၊ သတၱဳလုပ္ငန္းတို႔ကုိလည္း အလားတူ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားကသာ ပိုင္ဆုိင္ၾကသျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားမွာ မဝေရစာျဖင့္ အသက္ရွင္လုပ္ကိုင္ ေနၾကရ သည္။

တိုင္းရင္းသား ျပည္သူအေပါင္းတို႔သည္ ဤဘဝအေျခအေနမ်ားမွ လြတ္ေျမာက္ရန္ ရရာလက္နက္ကုိင္စြဲၿပီး မ်ဳိးခ်စ္တပ္မေတာ္ႏွင့္ လက္တြဲ၍ ကုိလိုနီနယ္ခ်ဲ႕ႏွင့္ ဖက္ဆစ္ တို႔ကို ျမန္မာ့ေျမေပၚမွ ေမာင္းထုတ္ခဲ့ၾကသည္။ ဖက္ဆစ္တို႔အား ျမန္မာ့ေျမေပၚမွ ေမာင္းထုတ္လုိက္ခ်ိန္တြင္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ကိုလုိနီကြၽန္ျပဳရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ေရာက္ လာေသာ ၿဗိတိသွ်တို႔သည္ စကၠဴျဖဴစီမံကိန္းျဖင့္ ကြၽန္သက္ရွည္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾက သည္။

သုိ႔ေသာ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဦးေဆာင္ေသာ ျပည္ေထာင္စု တိုင္းရင္းသားတို႔၏ ခိုင္မာေသာ ျပည္ေထာင္စု စိတ္ဓာတ္ထက္သန္မႈတို႔ေၾကာင့္ ေတာင္ေပၚေျမျပန္႔ မခြဲျခားဘဲ အတူတကြ လြတ္လပ္ေရးရယူၾကရန္ သေဘာတူညီၾကသျဖင့္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၂ ရက္တြင္ သမိုင္းဝင္ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ႀကီးကုိ လက္မွတ္ေရးထိုးၾကသည္မွာ ယေန႔ဆုိလွ်င္ ႏွစ္ေပါင္း (၇၁)ႏွစ္ျပည့္ၿပီျဖစ္သည္။ ျပည္ေထာင္စုသား ေသြးခ်င္း ညီအစ္ကုိမ်ား၏ စစ္မွန္ေသာ ျပည္ေထာင္စုစိတ္ျဖင့္ ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကျခင္း ေၾကာင့္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၄ ရက္တြင္  ျမန္မာႏုိင္ငံ လြတ္လပ္ေရးရရွိခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံလြတ္လပ္ေရးသည္ ခရီးဆံုးပန္းတိုင္ မဟုတ္ေသးဘဲ တုိင္းရင္းသား ျပည္သူ တို႔၏ လူမႈစီးပြား ဘဝဖြံ႕ၿဖိဳးေရးသုိ႔ ေရာက္ရွိေစမည့္ လမ္းေၾကာင္းသာ ျဖစ္သည္ ဆုိသည့္အတိုင္း ႏုိင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရး တာဝန္ကုိ ေခတ္အဆက္ဆက္ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ ျပည္သူတို႔ ေလွ်ာက္လွမ္းခဲ့ၾကေသာ္လည္း အခက္အခဲ အဟန္႔အတား အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ႀကံဳေတြ႕ၾကရသည္မွာ ယေန႔တိုင္ျဖစ္သည္။ တုိင္းရင္းသား ျပည္သူအေပါင္းတို႔၏ လူမႈစီးပြား ဘဝဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ စည္းလံုးညီၫြတ္မႈ၊ တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းမႈတို႔ရွိမွသာ ခရီးတြင္မည္ကုိ သမုိင္း အေတြ႕အႀကံဳႏွင့္ ပစၥဳပၸန္အေျခ အေနတို႔ကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ သိႏိုင္ၾကေပသည္။

သို႔ျဖစ္၍ သမုိင္းအစဥ္အလာ ႀကီးမားေသာ တိုင္းရင္းသား ဘုိးဘြားတို႔အေမြ ျပည္ေထာင္စုႀကီး တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးကို လည္းေကာင္း၊ အေျမာ္အျမင္ႀကီးမားေသာ ဘုိးဘြားတို႔၏ ျပည္ေထာင္စု စိတ္ဓာတ္ကိုလည္းေကာင္း ယေန႔ေခတ္လူတို႔က တာဝန္ ေက်ၾကရမည္ျဖစ္သကဲ့သုိ႔ မ်ဳိးဆက္သစ္တို႔ထံ လက္ဆင့္ကမ္း အေမြေပးရန္လည္း တာဝန္ရွိၾကသည္ကုိ မေမ့အပ္ေၾကာင္း (၇၁)ႏွစ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုေန႔ အခါသမယ တြင္ ျမဝတီက တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္ လုိက္ရပါသည္။     

Read 459 times Last modified on Monday, 12 February 2018 08:42