SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

ေမတၲာသြန္းၿဖိဳး သာယာတုိးမည္႕ေငြခ်ဳိးျဖဴေလး ကူသံသာ

Wednesday, 14 February 2018 09:28 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

ျမန္မာႏုိင္ငံလြတ္လပ္ေရး ရၿပီးခ်ိန္မွစ၍ တရားမွ်တျခင္း၊ လြတ္လပ္ျခင္းႏွင့္ ညီမွ်ျခင္းတည္းဟူေသာ ေလာကပါလ တရားမ်ား ထြန္းကားေရးကို ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ အဆက္ဆက္တုိ႔ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကသည္။ ျပည္ေထာင္စု စိတ္ဓာတ္ကုိ ျမတ္ႏုိးတန္ဖုိးထား၍ တုိင္းရင္းသားျပည္သူအားလုံး တစည္းတလုံးတည္း ေနထုိင္ခဲ့ၾကသည့္ သမုိင္းအစဥ္အလာကို ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းၾကရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ အေၾကာင္း မညီၫြတ္သျဖင့္ တုိင္းရင္းသားစည္းလုံးညီၫြတ္မႈ အားနည္းသည့္ အေျခအေနတုိ႔ေၾကာင့္ ျပည္သူတုိ႔၏ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးအေျခအေနမ်ား တုိးတက္သင့္သေလာက္ မတုိးတက္ဘဲ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာခဲ့ရသည္။

ယခင္ကာလမ်ားက အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိး၊ အခက္အခဲအမ်ဳိးမ်ဳိး သေဘာထား ကြဲလြဲမႈမ်ားေၾကာင့္ အျမင္နီးလ်က္ ခရီးေဝးသေယာင္ ျဖစ္ေနေသာ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားကုိ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ေနာက္ပုိင္း၌ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ၏ အဓိကဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ခဲ့သျဖင့္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္ စည္းလုံးညီၫြတ္ေရး အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိ ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အရွိန္အဟုန္ တုိးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္သည့္ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ေနာက္ပုိင္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမွာ ယခင္ရရွိထားၿပီးေသာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကုိ ပုိမုိခုိင္ၿမဲေစရန္ ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ ႏုိင္ငံေရး အင္အားစုမ်ား၊ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရး အင္အားစုမ်ား၊ အရပ္ဘက္လူမႈ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားစသည္တုိ႔ ပါဝင္ေသာ တုိင္းရင္း သားျပည္သူမ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္တုိ႔ပူးေပါင္း၍ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈ အက်ဳိးရလဒ္အျဖစ္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာ ၁၅ ရက္တြင္ တစ္ႏုိင္ငံလုံးပစ္ခတ္ တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူ စာခ်ဳပ္(NCA)ကုိ  တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕ရွစ္ဖြဲ႕တုိ႔က လက္မွတ္ေရးထုိး ခဲ့ၾကသည္။ NCAတြင္ ပါဝင္လက္မွတ္ေရးထုိး ခဲ့ၾကေသာ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ားမွ  ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ စိတ္ရင္းေစတနာႏွင့္ လက္တြဲပါဝင္ ႀကိဳးပမ္းမႈတုိ႔ေၾကာင့္ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၃ ရက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္း ဗဟုိဌာန၌ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (NMSP) ႏွင့္လားဟူဒီမုိကရက္တစ္ အစည္းအ႐ုံး (LDU)တုိ႔သည္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္(NCA)၌ ပါဝင္လက္မွတ္ ေရးထုိးၾကသည္။

သမုိင္းပညာရွင္မ်ား၏ ေလ့လာမႈမ်ားအရ ႀကီးက်ယ္ ခမ္းနားခံ့ထည္ေသာ ယဥ္ေက်းမႈ အေဆာက္အအုံမ်ား၊ ေကာင္းမြန္ေသာ အေတြးအေခၚ ယဥ္ေက်းမႈ အစဥ္အလာေကာင္းမ်ား၊ အတတ္ပညာမ်ားကို အမ်ဳိးသား အေမြအႏွစ္အျဖစ္ ခ်န္ထားႏုိင္ခဲ့ေသာ ပုဂံေခတ္ တည္ေဆာက္ခဲ့သူမ်ားမွာ လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိး တစ္စုတည္းမဟုတ္ေခ်။ မြန္၊ ပေလာင္၊ ''ဝ''စသည့္ မြန္ခမာအႏြယ္ဝင္မ်ား၊ ကရင္၊ ေတာင္သူ၊ သက္၊ ကဒူးစသည့္ သက္အုပ္စု အႏြယ္ဝင္မ်ား၊ ခ်င္း၊ ေယာ၊ ရခုိင္၊ ဗမာ၊ ရွမ္း၊ ခႏၲီးစသည့္ တုိင္းရွမ္းအႏြယ္ဝင္မ်ား ပါဝင္ေသာ ျပည္သူတို႔ အားလုံးပါဝင္၍ ပထမျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ပုဂံေခတ္ကုိ တည္ေဆာက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း မွတ္တမ္းမ်ားအရ သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ပုိင္း ရွမ္းျပည္နယ္ အေရွ႕ပုိင္းရွိ က်ဳိင္းတုံ၊ မုိင္းခတ္၊ မုိင္းယန္းဘက္သုိ႔ က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္လာေသာ ကူမင္တန္မ်ားအား ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က စစ္ဆင္ေရးႀကီးမ်ား ဆင္ႏႊဲတုိက္ထုတ္ခဲ့သည့္ ကာလမ်ားတြင္ လားဟူတုိင္းရင္းသားတုိ႔က ျပည္သူ႔စစ္အသြင္ျဖင့္ ပါဝင္၍ တပ္မေတာ္ႏွင့္အတူ လက္တြဲတုိက္ထုတ္ခဲ့ၾကသည္။ ထုိကာလေနာက္ပုိင္း ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက သံလြင္အေရွ႕ျခမ္း သိမ္းပိုက္၍ မုိင္းပ်ဥ္းမွတစ္ဆင့္ မႏၲေလးအထိ သိမ္းပုိက္ရန္  ရည္ရြယ္လႈပ္ရွားေသာ အခ်ိန္တြင္လည္း လားဟူတုိင္းရင္းသားတုိ႔က တပ္မေတာ္ႏွင့္အတူ ျပည္သူ႔စစ္အသြင္ျဖင့္ ပါဝင္တုိက္ခုိက္ၾကသည့္ မွတ္တမ္းမ်ားရွိသည္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ေနာက္ပုိင္း၌ တပ္မေတာ္က လားဟူတုိင္းရင္းသားမ်ားအား ဆက္လက္ကူညီ ေပးလ်က္ရွိသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ လားဟူဒီမုိကရက္တစ္ အစည္းအ႐ုံးဥကၠ႒ ဦးၾကာခြန္ဆာ ဦးေဆာင္ေသာ အဖြဲ႕အား တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္က ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၂၃ ရက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ဘုရင့္ေနာင္ဧည့္ရိပ္သာ၌ လက္ခံေတြ႕ဆုံစဥ္ ဦးၾကာခြန္ဆာက တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ႀတိဂံေဒသတုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ တုိင္းမွဴးတာဝန္ ထမ္းေဆာင္စဥ္က လားဟူတုိင္းရင္းသားမ်ား အေပၚ ေဖးမကူညီ ေစာင့္ေရွာက္ခဲ့မႈမ်ားကုိ မေမ့ပါေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႔အေနျဖင့္ တပ္မေတာ္အေပၚ ယုံၾကည္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားျခင္းျဖစ္သည္။

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္သည္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ဥကၠ႒ ႏုိင္ေထာမြန္ ဦးေဆာင္သည့္အဖြဲ႕အား လက္ခံေတြ႕ဆုံစဥ္တြင္ '' NMSP (မြန္)အဖြဲ႕အေနျဖင့္ အစုိးရ၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ ေလွ်ာက္လွမ္းမႈေၾကာင့္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေရးအတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ပုိမုိရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ သံသယမ်ားကင္းရွင္းၿပီး  ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လမ္းေၾကာင္းေပၚ ေလွ်ာက္လွမ္းျခင္းျဖင့္ တုိင္းျပည္ပုိမုိ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္သူမ်ားကလည္း ဝမ္းသာအားရ ႀကိဳဆုိၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႔တပ္မေတာ္၏ အျပင္းျပဆုံးဆႏၵမွာ တုိင္းျပည္တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးပင္ ျဖစ္ၿပီး တပ္မေတာ္မွ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ အဆင္သင့္ရွိေၾကာင္း''ေျပာၾကားသည္။

ပတ္ဝန္းက်င္ ေလာကတစ္ခြင္၌ ျဖဴလြင္ေသာ ေငြႏွင္းမႈန္မ်ားျဖင့္ အလွဆင္ထားေသာ တပုိ႔တြဲလျပည့္ေက်ာ္ ၁၃ရက္ (၁၃-၂-၂ဝ၁၈ ရက္) မြန္းလြဲပုိင္းတြင္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီႏွင့္ လားဟူဒီမုိကရက္တစ္ ပါတီတုိ႔က တစ္ႏုိင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္၌ ပါဝင္လက္မွတ္ေရးထုိး လုိက္ၾကၿပီးျဖစ္သျဖင့္ ယခင္ရွစ္ဖြဲ႕ႏွင့္ ေပါင္းလွ်င္  အဖြဲ႕ ၁ဝ ဖြဲ႕ရွိသြားၿပီျဖစ္သည္။  သုိ႔ျဖစ္၍  ေငြႏွင္းျဖဴၾကားမွ သံလြင္ခက္ကုိ ကိုက္ခ်ီပ်ံဝဲေနေသာ ေငြခ်ဳိးျဖဴ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေတးသံကုိ ျပည္သူတုိ႔ႏွင့္အတူ နားဆင္ရင္း ျမဝတီက ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ႀကိဳဆုိ လုိက္ရပါသည္။  

Read 382 times Last modified on Wednesday, 14 February 2018 09:29