SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

ေျမျပန့္ေတာင္တန္းပြင္႕သည္႕ပန္း လန္းဆန္းေဝစည္ ေရွ႔သို့ခ်ီ

Friday, 16 February 2018 08:30 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

''လူမ်ဳိးဆိုသည္မွာ သုခ၊ ဒုကၡအတူခံစားၾက၍ နီးနီးစပ္စပ္ အက်ဳိးခ်င္းထပ္ၿပီးလွ်င္ ႏွစ္ပရိေစၧဒ ရွည္လ်ားစြာ တစ္မ်ဳိးတစ္စားတည္းပင္ဟု စိတ္ထားရွိသူတို႔ကို ေပါင္း၍ေခၚေဝၚျခင္းသာျဖစ္သည္။ အမ်ဳိးအႏြယ္ကိုးကြယ္သည့္ ဘာသာတရား၊ ေျပာဆိုသည့္ ဘာသာစကားတို႔ကို အေရးထားရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း စင္စစ္မွာ ေအးအတူပူအမွ်၊ ေကာင္းတူဆိုးဖက္ ပူးေပါင္းလ်က္ေနလိုေသာ အစဥ္အလာဆႏၵေပၚတြင္ ဝံသာႏုရကၡိတတရားသည္ တည္ေနေပ၏'' ဟူ၍ ၁၉၄၆ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၂ဝ ရက္ ေရႊတိဂံုအလယ္ပစၥယာ၌ က်င္းပေသာ ဖဆပလ ညီလာခံႀကီးတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားစဥ္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးအတြင္း၌ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိး ၁ဝဝ ေက်ာ္တို႔သည္ ေရွးႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကပင္ ေအးအတူပူအမွ်၊ ေကာင္းတူဆိုးဖက္ အတူတကြ ေနထိုင္လာခဲ့ ၾကသည္။ ကံမေကာင္းအေၾကာင္းမလွ၍ တိုင္းတစ္ပါးလက္ေအာက္ က်ေရာက္ ခဲ့ရသည့္ ဘဝမွလြတ္ေျမာက္ေရးကိုလည္း တိုင္းရင္းသား ျပည္သူအေပါင္းႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔ အတူတကြ စြန္႔လႊတ္စြန္႔စား တိုက္ပြဲဝင္၍ ႐ုန္းထြက္ခဲ့ၾကသည္။ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးခ်ိန္၌ တိုင္းရင္းသားေသြးခ်င္းမ်ား တစ္ဦးအေပၚတစ္ဦး သံသယစိတ္ေၾကာင့္ စိတ္ဝမ္းကြဲျပားၾကရာမွ ျပႆနာကို လက္နက္ကိုင္ လမ္းစဥ္ျဖင့္ေျဖရွင္းရန္ နည္းလမ္းေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကသျဖင့္ ျပည္တြင္းပဋိပကၡမ်ား ေပၚေပါက္လာသည္။ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ား ၾကာရွည္သည္ႏွင့္အမွ် ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားတို႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ေနာက္က်ေနရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးအရွိန္အဟုန္ တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္သည့္ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္မွစ၍ ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပႏိုင္ခဲ့သည္။ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးၾကရာ၌ ဦးတည္ထားေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ ျပည္ေထာင္စုအတြင္း အၿမဲတမ္းအတူတကြ ေနထိုင္ၾကေရး၊ ျပည္ေထာင္စု မၿပိဳကြဲေရး၊ တိုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီၫြတ္မႈ မၿပိဳကြဲေရးႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးတို႔ကို သေဘာတူေရး၊ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ဥပေဒႏွင့္အညီ ႏွစ္ဖက္ညႇိႏိႈင္းၿပီး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကေရး၊ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆးဝါးမ်ား တိုက္ဖ်က္ေရးတြင္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ၾကေရး၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ထူေထာင္၍ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ေရး၊ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒအားလက္ခံၿပီး ျပင္ဆင္ရန္ရွိပါက လႊတ္ေတာ္အတြင္း အမ်ားသေဘာ ဆႏၵႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ေရး၊ ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ဥပေဒေဘာင္အတြင္း အၿပီးအပိုင္ဝင္ေရာက္ၿပီး    တန္းတူညီတူ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ေရးႏွင့္    ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒႏွင့္အညီ တစ္ခုတည္းေသာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ အသြင္ကူးေျပာင္းၾကေရးတို႔ ျဖစ္သည္။

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးၾကရာ၌ ဦးတည္ထားေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတိုင္း ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၊  တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔ တစ္ဦးအေပၚတစ္ဦး နားလည္မႈ၊ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈ၊ စိတ္ရွည္သည္းခံမႈတို႔ျဖင့္ အစဥ္တစိုက္ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည့္ ရလဒ္အျဖစ္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၁၅ ရက္တြင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA)ကို တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ ရွစ္ဖြဲ႕တို႔က  လက္မွတ္ေရးထိုး ခဲ့ၾကသည္။

NCA တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ေသာ အဖြဲ႕မ်ားမွာ ကရင္အမ်ဳိးသား အစည္းအ႐ံုး (KNU)၊ ဒီမိုကေရစီ အက်ဳိးျပဳ ကရင္အမ်ဳိးသား တပ္မေတာ္ (DKBA)၊ ကရင္အမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္-ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာင္စီ (KNU/KNLA-PC)၊ ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦး (CNF)၊ ပအိုဝ္းအမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ေရး အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (PNLO) ၊ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦး (ABSDF)၊ ရခိုိင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရး ပါတီ (ALP)၊ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ/ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ (ေတာင္ပိုင္း) (RCSS/SSA-S)တို႔ျဖစ္ၾကသည္။ လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ က်န္ရွိေနေသးေသာ အဖြဲ႕မ်ားမွ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (NMSP)ႏွင့္ လားဟူဒီမိုကရက္တစ္ အစည္းအ႐ံုး (LDU)တို႔သည္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၃ ရက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္းစင္တာ-၂ ၌ လက္မွတ္ေရးထိုးၾကသည္။

အဆိုပါအခမ္းအနားသို႔ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ တက္ေရာက္၍ ႏႈတ္ခြန္းဆက္အမွာစကား ေျပာၾကားရာ၌  ''ဘက္ေပါင္းစံုမွ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ အႏၲရာယ္ေတြကလည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံအေပၚမွာ အခ်ိန္မေရြး က်ေရာက္လာႏိုင္တဲ့ အေျခအေနေတြ ျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္လာႏိုင္တာမို႔လို႔ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕လြတ္လပ္ေရးနဲ႔ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးအတြက္ ဒို႔တာဝန္အေရးသံုးပါးကို လက္ကိုင္ထားၿပီး ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္တဲ့ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို အေျခခံသည့္ ျပည္ေထာင္စုႀကီး အခ်ိန္တိုအတြင္း အျမန္ဆံုးျဖစ္ထြန္း ေပၚေပါက္လာေစေရး  ''စုေပါင္းညီညာ ေအာင္ေၾကာင္းျဖာ''ဆိုသလို  တစ္ေျမတည္းေန၊ တစ္ေရတည္းေသာက္ေနၾကတဲ့ ေလးစားခ်စ္ၾကည္ ရင္းႏွီးအပ္ပါေသာ   ကြၽန္ေတာ္တို႔ တိုင္းရင္းသားျပည္သူ တစ္ရပ္လံုးက ကြၽန္ေတာ္တို႔အားလံုးနဲ႔ ဝိုင္းဝန္းပူးေပါင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေပးၾကပါလို႔ ေမတၱာရပ္ခံ'' ေျပာၾကားသည္။

သို႔ျဖစ္၍ တိုင္းရင္းသားျပည္သူ အေပါင္းတို႔ ေနထိုင္ၾကရာတြင္ ပထဝီအေနအထားအရ ေျမျပန္႔ႏွင့္ေတာင္ေပၚဟု ဆိုေသာ္ျငား ေရွးႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကပင္ တစ္ေျမတည္းေန တစ္ေရတည္း ေသာက္ခဲ့ၾကသည့္ ေသြးခ်င္းမ်ားပင္ ျဖစ္ရကား တစည္းတလံုးတည္းေသာ စိတ္ဓာတ္ျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုႀကီး ဖြံ႕ၿဖိဳးေဝစည္ေရးကို ဆက္လက္ တည္ေဆာက္ၾကပါရန္ ျမဝတီက တိုက္တြန္း ႏိႈးေဆာ္ လိုက္ရပါသည္။  

Read 429 times Last modified on Friday, 16 February 2018 08:31