SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

ျပည္သူ႔ဘဝ ျမင္႕မားေရး ျဖစ္ႏုိင္သမွ် စြမ္းေဆာင္ေပး

Monday, 26 February 2018 08:46 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈတြင္  အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားက  ၉၉ ရာခိုင္ႏႈန္း ပါဝင္လ်က္ ရိွျခင္းေၾကာင့္  အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးကို ႏုိင္ငံေတာ္ အစိုးရအေနျဖင့္ ထိထိေရာက္ေရာက္ အားေပးကူညီႏုိင္ရန္ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္လ်က္ ရိွရာ ဥကၠ႒အျဖစ္ ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြက ေဆာင္ရြက္ၿပီး အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးခင္ေမာင္ခ်ဳိက ေဆာင္ရြက္သည္။ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအျဖစ္ လုပ္ငန္းဆက္စပ္ေသာ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးမ်ား၊ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္မ်ားမွ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ား ပါဝင္ၾကသည္။

အေသးစားႏွင့္အလတ္စား စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ ပထမအႀကိမ္ အစည္းအေဝးကို  ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္   ဒီဇင္ဘာ ၁၃ ရက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ က်င္းပ၍ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ခဲ့သည္။

ပထမအႀကိမ္အစည္းအေဝး၌ ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွာ SME ေအဂ်င္စီ၊ ရန္ပုံေငြစီမံခန္႔ခြဲမႈ အဖြဲ႕ႏွင့္ လုပ္ငန္းသုံးသပ္မႈ အစီရင္ခံေရး အဖြဲ႕တို႔အား ဗဟိုေကာ္မတီ၏ အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းႏုိင္ေရး  ေဆာင္ရြက္သြားရန္၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ၊  တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ SMEေအဂ်င္စီမ်ား ဖြဲ႕စည္းႏုိင္ေရးအတြက္ ဗဟိုေကာ္မတီထံသို႔ တင္ျပေဆာင္ရြက္သြားရန္၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ တုိင္းႏွင့္ေဒသမ်ားတြင္ SME ႐ုံးခြဲမ်ားဖြင့္လွစ္ရန္၊ လုပ္ငန္းေကာ္မတီသည္   ဗဟိုေကာ္မတီ၏ သေဘာတူ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္  SMEေအဂ်င္စီ၊ ရန္ပုံေငြစီမံခန္႔ခြဲမႈ အဖြဲ႕ႏွင့္ လုပ္ငန္း သုံးသပ္မႈ အစီရင္ခံေရးအဖြဲ႕မ်ားကို အျမန္ဆုံးဖြဲ႕စည္းႏုိင္ေရး ေဆာင္ရြက္သြားရန္၊ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ   ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားတြင္ SME ေအဂ်င္စီ႐ုံးခြဲမ်ား ဖြင့္လွစ္ၿပီးေနာက္ လက္ေတြ႕က်ေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ားႏွင့္အတူ Result Based Plan မ်ားခ်မွတ္ ေဆာင္ရြက္သြားရန္၊ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရတို႔က  စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းမ်ားကို အားေပးကူညီရန္ႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသစ္မ်ား ပ်ဳိးေထာင္မည့္  Business  Incubation  Center အသစ္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားရန္၊ SME  Support  Center မ်ားကို ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ မႏၲေလးတိုင္း ေဒသႀကီးႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္တို႔တြင္ စတင္ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ရန္တို႔ျဖစ္သည္။

အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားစီးပြားေရး လုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ ဒုတိယအႀကိမ္ အစည္းအေဝးကို ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၉ ရက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ က်င္းပစဥ္ မႏၲေလးတိုင္း ေဒသႀကီးႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းရိွ အငယ္စား၊ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားစီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား (MSMEs) ၏ ပထမအႀကိမ္  ေဒသတြင္းကုန္စည္ျပပြဲႏွင့္ ၿပိဳင္ပြဲ(၂ဝ၁၈)ကို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၃ ရက္မွ ၂၅ ရက္အထိ က်င္းပရန္ စီစဥ္ခဲ့သည္။ အစီအစဥ္အတုိင္း ကုန္စည္ျပပြဲႏွင့္ၿပိဳင္ပြဲကို မႏၲေလးၿမိဳ႕ မႏၲလာသီရိ အားကစားကြင္း၌ ေဖေဖာ္ဝါရီ၂၃ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီက က်င္းပရာ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားစီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး လုပ္ငန္း ေကာ္မတီဥကၠ႒၊ အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊  ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္ ဥကၠ႒၊ ဌာနဆုိင္ရာ  တာဝန္ရိွသူမ်ား၊ အသိပညာရွင္၊ အတတ္ပညာရွင္မ်ား၊ အငယ္စား၊ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ တာဝန္ရိွသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

ကုန္စည္ျပပြဲႏွင့္ ၿပိဳင္ပြဲမ်ား က်င္းပေပးျခင္းသည္ ျပည္တြင္း စားသုံးသူမ်ားအေနျဖင့္ SME မ်ား၏ ထုတ္ကုန္ အရည္အေသြးမ်ားကို အကဲျဖတ္ ေလ့လာႏုိင္ျခင္း၊ SME မ်ား၏ စဥ္ဆက္မျပတ္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားကို SME အခ်င္းခ်င္း သိရိွေစႏုိင္ျခင္း၊ ေကာင္းမြန္သည့္ အခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆန္းသစ္တီထြင္ စိတ္ကူးေကာင္းမ်ား ေဖာ္ထုတ္ေလ့လာႏုိင္ျခင္း၊ မိမိထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္ (Supply Chain) တစ္ေလွ်ာက္ ဆက္စပ္ပတ္သက္ေနသည့္ အျခား SME မ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္လုပ္ကိုင္လာႏုိင္ျခင္း၊ ေဒသအခ်င္းခ်င္း ေပါင္းစည္း လုပ္ကိုင္လာႏုိင္ျခင္း၊ ေပါင္းစည္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမွ တစ္ဆင့္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္သို႔ တက္လွမ္းႏုိင္ျခင္း စသည့္ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား ရရိွေစရန္ဟူေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ က်င္းပေပးျခင္းျဖစ္သည္။

ေဒသအလုိက္ၿပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္  အငယ္စား၊ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စသည္ျဖင့္ လုပ္ငန္းအရြယ္အစား အလိုက္ ပထမ၊ ဒုတိယ၊ တတိယအဆင့္တုိ႔ကို သက္ဆုိင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ အဆင့္အကဲျဖတ္ဒိုင္ အဖြဲ႕က အမွတ္ေပး ဆုံးျဖတ္မည္ျဖစ္သည္။ ၿပိဳင္ပြဲတြင္   ဆုအတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ႏုိင္ငံတကာ အေတြ႕အႀကံဳရိွသည့္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွ ပညာရွင္မ်ား၏အေတြ႕အႀကံဳမ်ား၊   အႀကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္သတ္မွတ္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ဆုရရိွသူမ်ားကို ၿပိဳင္ပြဲ၏ ေနာက္ဆုံးပိတ္ပြဲ အခမ္းအနားတြင္  ႏုိင္ငံေတာ္က အသိအမွတ္ျပဳသည့္

တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ အဆင့္ Regional  Award အျဖစ္ သတ္မွတ္ ဆုခ်ီးျမႇင့္မည္ျဖစ္သည္။ ျပပြဲၿပိဳင္ပြဲ က်င္းပေနခ်ိန္အတြင္းတြင္ MSMEs မ်ားအတြက္ နည္းပညာ လႊဲေျပာင္းေပးမည့္ အစီအစဥ္မ်ား၊ စကားဝိုင္းေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာ ေခ်းေငြရရိွေရးဆုိင္ရာ ေဟာေျပာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းက်င္းပမည့္ အစီအစဥ္မ်ား ပါဝင္ျခင္းသည္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္မႈအတြက္ အဓိက လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္မည့္ အစီအစဥ္ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားစီးပြားေရး

လုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရက ခ်မွတ္ထားသည့္ မူဝါဒမ်ားႏွင့္အညီ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္မွ တစ္ဆင့္ ျပည္ပပုိ႔ကုန္ ဦးစားေပးထုတ္ကုန္မ်ား ထုတ္လုပ္ လာႏုိင္ေရးအတြက္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ရည္မွန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ သယံဇာတ အေပၚမွီခိုရေသာ စီးပြားေရးမွ ျပည္သူတို႔၏ လုပ္အားကို အေျခခံေသာ စီးပြားေရးသို႔  ကူးေျပာင္းသြားမည္ျဖစ္သျဖင့္ တစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြ တုိးတက္ရရွိမႈႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ GDP ျမင့္မားေရးကိုပါ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစႏုိင္သည္။

သို႔ျဖစ္၍ အငယ္စား၊ အေသးစားႏွင့္အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးကို တုိင္းရင္းသား ျပည္သူအားလုံးက မိမိတို႔ကာလ ေဒသအေလ်ာက္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ၿခိမ္းေျခာက္ဟန္႔တားသူမ်ားအား ေဖာ္ထုတ္၍ မိမိကာယ၊ဉာဏ အားအရ ျဖစ္ႏုိင္သမွ် စြမ္းေဆာင္ၾကျခင္းျဖင့္ ျပည္သူတုိ႔ဘဝ ျမင့္မားလာႏုိင္မည္ဟု ျမဝတီက သုံးသပ္ရပါသည္။      

Read 371 times Last modified on Monday, 26 February 2018 08:46