SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး တပ္မေတာ္က ေဆာင္ရြက္ေပး

Tuesday, 27 February 2018 08:22 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

လူူဟူ၍ျဖစ္လာလွ်င္ အသက္ရွင္သန္ေရးသည္ ပဓာန လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္သည္။ အသက္ရွင္သန္ေရးအတြက္ ေန႔စဥ္ စား၊ဝတ္၊ေနမႈကို လုံေအာင္ျပဳၾကရာတြင္  က်န္းမာေရး ေကာင္းမြန္ၾကမွသာ အလုပ္လုပ္ႏုိင္ၾကျခင္းေၾကာင့္ က်န္းမာျခင္းသည္ ႀကီးျမတ္ေသာ ဆုလာဘ္ႀကီး တစ္ပါးျဖစ္သည္။

လူတို႔အတြက္ က်န္းမာျခင္း ဆုလာဘ္ႀကီးကို ေႏွာင့္ယွက္ ဟန္႔တားေနေသာ အနာေရာဂါမ်ဳိးစုံ ရိွၾကရာ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ကူးစက္တတ္ေသာေရာဂါႏွင့္ မကူးစက္တတ္ေသာ ေရာဂါဟူ၍ ေဆးပညာရွင္မ်ားက ခြဲဲျခားထားၾကၿပီး ေရာဂါမကူးစက္ မျဖစ္ပြားေအာင္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္း၊ ေရာဂါျဖစ္ပြားလာလွ်င္ ထိေရာက္ေသာ ကုထုံးႏွင့္ကုသျခင္းျဖင့္ လူတို႔အသက္ရွည္ က်န္းမာေရးကို ေဆာင္ရြက္ေပးၾကသည္။ ကံ၊ စိတ္၊ ဥတု၊ အာဟာရ ဟူေသာ အေၾကာင္းတရားႀကီး ေလးပါးတုိ႔ကို အေျခခံ၍ အနာေရာဂါျဖစ္ပြားသည့္ သဘာဝရိွၾကရာ လူတုိင္းက်န္းမာေရး အသိကုိယ္စီျဖင့္ ေနထုိင္စားေသာက္ၾကသည့္ တုိင္ေအာင္ က်န္းမာေရး ခ်ဳိ႕ယြင္းတတ္ၾကသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန၏ ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္ေသာ လူတုိင္းေရာဂါဘယ ကင္းရွင္းေရး၊ လူတုိင္းသက္တမ္းေစ့ ေနႏိုင္ေရးကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွရာ ေစတနာရွင္မ်ားႏွင့္ ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ ပညာရွင္မ်ားကလည္း ေက်းရြာအေရာက္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္ကုသမႈမ်ားကို အခမဲ့ေဆာင္ရြက္ ေပးေနၾကသကဲ့သို႔ တပ္မေတာ္ကလည္း နယ္လွည့္ေဆးအထူးအဖြဲ႕ ေစလႊတ္၍ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အခမဲ့ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ လိုအပ္ပါက နီးစပ္ရာ တပ္မေတာ္ေဆး႐ုံမ်ားသို႔ တက္ေရာက္ကုသမႈခံယူႏုိင္ရန္ စီစဥ္ေပးျခင္း တုိ႔ကို တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ နယ္ေျမအလိုက္ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရိွသည္။

တပ္မေတာ္ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ ပညာရွင္မ်ား အရည္အေသြးျမႇင့္တင္ေရး အတြက္ (၂၅)ႀကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ေဆးဘက္ပညာရပ္ဆုိင္ရာ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲကို ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး မဂၤလာဒုံၿမိဳ႕နယ္ရိွ တပ္မေတာ္အ႐ိုးေရာဂါ အထူးကုေဆး႐ုံႀကီး၌ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၁ ရက္မွ ၂၃ ရက္အထိ က်င္းပခဲ့သည္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ေဆးဘက္ပညာရပ္ဆုိင္ရာ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားက်င္းပသည့္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၁ ရက္တြင္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး(ၾကည္း)မွ စစ္ေရးခ်ဳပ္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးဆန္းဦးက အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားၿပီး ရန္ကုန္တုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ တုိင္းမွဴး၊ တပ္မေတာ္ ေဆးသုေတသနႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေကာ္မတီဥကၠ႒ ေဆးဝန္ထမ္း ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးႏွင့္ တပ္မေတာ္အရာရိွႀကီးမ်ား၊ ေဆးဝန္ထမ္းတပ္ဖြဲ႕မွ တပ္ရင္း/တပ္ဖြဲ႕မွဴးမ်ား၊ ပါရဂူမ်ား ၊ႏုိင္ငံတကာမွ ေဆးပညာရွင္မ်ား၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနမွ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ား၊ ေဆးတကၠသိုလ္မွ ပါေမာကၡခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ဖိတ္ၾကားထားသူမ်ား၊ စိတ္ပါဝင္စားသူမ်ား တက္ေရာက္ၾက သည္။

(၂၅)ႀကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ေဆးဘက္ပညာရပ္ဆုိင္ရာ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ က်င္းပသည့္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၁ ရက္မွ ၂၃ ရက္အထိ ေရာဂါအမ်ဳိးအစားအလိုက္ ပညာရွင္မ်ား၏ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲမ်ား၊ အထူးေဟာေျပာပြဲမ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပသည့္အျပင္ သုေတသန စာတမ္းဖတ္ပြဲမ်ားကိုပါ က်င္းပခဲ့သည္။ ဖတ္ၾကားခဲ့ၾကေသာ သုေတသနစာတမ္းမ်ားမွာ ေလေၾကာင္းဆုိင္ရာ ေဆးပညာ၊ ဇီဝကမၼေဗဒ၊ ေဆးပညာ သင္ၾကားေရး ဆုိင္ရာ၊ ဇီဝဓာတုေဗဒ၊ ေရာဂါေဗဒ၊ သားဖြား/မီးယပ္ ဆုိင္ရာ၊ နား/ႏွာေခါင္း/ လည္ေခ်ာင္းဆုိင္ရာ၊ အဏုဇီဝေဗဒ၊ အသည္းေရာဂါပညာ၊ ျပန္လည္သန္စြမ္းမႈ၊ အ႐ိုးကုသမႈ၊ သြားေရာဂါ၊ ေဆးဝါးေဗဒ၊ သူနာျပဳစုမႈ စသည္တို႔အပါအဝင္ ပညာရွင္မ်ား ျပဳစုထားေသာ စာတမ္းမ်ား ဖတ္ၾကားၾကသည္။

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ေဆးဘက္ပညာရပ္ဆုိင္ရာ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ ပထမေန႔က်င္းပစဥ္ ပညာရွင္မ်ား၏ ဘာသာရပ္ဆုိင္ရာ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ၌ ကေလးသူငယ္မ်ားတြင္ အျဖစ္မ်ားေသာ ေနာက္ဆုံးေတြ႕ ရိွရသည့္ ေသြးလြန္တုပ္ေကြးေရာဂါ အေၾကာင္း (Update-Dengue Haemorrhagic Fever in Children) ပါဝင္သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ကမၻာ့က်န္းမာေရး အဖြဲ႕ (WHO)က ထုတ္ျပန္ေသာ စာရင္းမ်ားအရ ကမၻာတစ္ဝန္းတြင္ တုပ္ေကြးေရာဂါျဖစ္ပြားေစသည့္ ဗိုင္းရပ္စ္ပိုး ကူးစက္ခံရသူဦးေရ သုံးသန္းမွငါးသန္းအထိ ရိွၾကရာမွ ေသဆုံးသူဦးေရမွာ သုံးသိန္းဝန္းက်င္မွ ေျခာက္သိန္းေက်ာ္အထိ ရိွေၾကာင္း ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း ဆင္ဟြာသတင္းဌာနက ေဖာ္ျပထားသည္။

တုပ္ေကြးေရာဂါ ျဖစ္ပြားေစသည့္ဗိုင္းရပ္စ္ပိုးကို ႏွိမ္နင္းရန္ ေဆးဘက္ပညာရွင္မ်ားက စမ္းသပ္တီထြင္ၾကရာ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွ ေဆးကုမၸဏီတစ္ခုက တီထြင္ေသာ Xofluza ေဆးသည္ တုပ္ေကြးဗိုင္းရပ္စ္ကို ၂၄ နာရီအတြင္း ေသေစႏုိင္သည့္ အာနိသင္ရိွေၾကာင္းႏွင့္ ၎ေဆးကိုတစ္ေန႔လွ်င္ တစ္လုံးႏႈန္းျဖင့္ ငါးရက္ သုံးစြဲရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆးကုမၸဏီ၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

ကုလသမဂၢေထာင္စု ႏွစ္သစ္ရည္မွန္းခ်က္ အမွတ္စဥ္(၄)တြင္ ကေလးသူငယ္ေသဆုံးမႈႏႈန္း ေလွ်ာ့ခ်ေရးကို ကမၻာ့ႏုိင္ငံအားလုံးက အေလးထား ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ ေဖာ္ျပထားရာ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ အေလးထား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တပ္မေတာ္ကလည္း ပါဝင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရိွသည့္အျပင္ ႏုိင္ငံသားအားလုံး အသက္ရွည္က်န္းမာေရး အတြက္ ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွရာ (၂၅)ႀကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ေဆးဘက္ပညာရပ္ဆုိင္ရာႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲရလဒ္မ်ားက ျပည္သူတို႔အား တုိက္႐ိုက္ အက်ဳိးျပဳမည္ျဖစ္ပါသည္။   

Read 387 times Last modified on Tuesday, 27 February 2018 08:24