SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

စိုက္ပ်ဳိးေရး နည္းပညာျဖင့္ ျပည္သူတုိ႔ ဘဝ ျမႇင့္တင္ေပး

Saturday, 03 March 2018 07:54 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

စိုက္ပ်ဳိးစြမ္းအား ျပည္ထြန္းကား ေဆာင္ပုဒ္ကို လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ ေဖာ္၍ ရရွိလာေသာ အက်ဳိးေက်းဇူးကို ျမင္ေတြ႕ရသည္။ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ေညာင္ဦးခ႐ိုင္ ေက်ာက္ပန္းေတာင္း ၿမိဳ႕နယ္သည္

ပူျပင္းေျခာက္ေသြ႕ေသာ ေဒသျဖစ္သျဖင့္ ေရႊကိုမလုိ ေရကိုသာ လိုသည္ဟု ဆုိၾကသည္။ ပုပၸား ေတာင္မႀကီး ေရထြက္စမ္းမ်ားမွ ေရကုိသြယ္၍ ေသာက္သံုးေရ အတြက္ အသံုးျပဳၾကသည္။ စိုက္ပ်ဳိးေရးအတြက္ ၾကက္ေမာက္ေတာင္ ဆည္ေရကို အားထားၾကရသည္။ စိုက္ပ်ဳိးေရးနည္းပညာ တုိးတက္ေသာ ေခတ္တြင္ ပုပၸား ေတာင္မႀကီးႏွင့္ နီးေသာ ဆည္ေပါက္ရြာ၌ စပ်စ္စိုက္ပ်ဳိးေရး ၿခံစိုက္ထားသည္ကို ေတြ႕ရၿပီး ယေန႔အခ်ိန္တြင္ Green House စနစ္ျဖင့္ စေတာ္ဘယ္ရီ စိုက္ပ်ဳိးျဖစ္ထြန္းေသာ သတင္း ေတြ႕ရသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ေပေပါင္း ၃၅၈၃ ေပျမင့္ေသာ ျပင္ဦးလြင္၌ စေတာ္ဘယ္ရီ စိုက္ပ်ဳိးျဖစ္ထြန္းေၾကာင္း လူသိမ်ားရာမွ ယခုေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္၌ ေခတ္မီ နည္းစနစ္ ျဖင့္ စိုက္ပ်ဳိးႏုိင္သည္မွာ စိုက္ပ်ဳိးေရး ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား၏ ႀကံဆမႈႏွင့္ နည္းပညာ၏ စြမ္းအားပင္ျဖစ္သည္။ ယခင္ ကာလမ်ားဆီက ေဆာင္းဦးေပါက္ခ်ိန္၌ ကုန္းခရမ္းခ်ဥ္ ကိုသာ စားသံုးၾကရာမွ ယေန႔ကာလ ေႏြရာသီတြင္ Green House စနစ္ျဖင့္ ခရမ္းခ်ဥ္ စိုက္ပ်ဳိးျဖစ္ထြန္းေၾကာင္း သိရသည္။

စားသံုးသီးႏံွမ်ား ျဖစ္ထြန္း ေအာင္ျမင္ေအာင္ စိုက္ပ်ဳိးႏုိင္ေသာ အက်ဳိးဆက္သည္ လူတို႔ အသက္ရွင္သန္ေရး အတြက္ အာဟာရကို ျဖည့္ဆည္း ေပးသည့္အျပင္ အစာလည္းေဆး၊ ေဆးလည္း အစာဆုိသည့္ အတုိင္း အသက္ရွည္က်န္းမာေရး အတြက္ပါ ႀကီးမားေသာ အေထာက္အပံ့ ျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုမွ ေဆးဘက္ပညာရွင္မ်ား၏ ေလ့လာ ေတြ႕ရွိခ်က္ အရ လူတို႔ေန႔စဥ္ စားသံုးေသာ အစားအစာမ်ားတြင္ အသီးအႏွံမ်ား ကို ပံုမွန္ စားသံုးပါက စိတ္က်ေရာဂါ ျဖစ္ပြားမႈအတြက္ ၁၁ ရာခိုင္ႏႈန္း ေလ်ာ့နည္းေစေၾကာင္းႏွင့္ အေနာက္တုိင္း အစားအစာမ်ားမွ သၾကားႏွင့္စီမံထားေသာ အစားအစာမ်ားကို စားသံုးပါက စိတ္က်ေရာဂါျဖစ္ႏုိင္မည့္ အလားအလာ ပိုမ်ားေၾကာင္း သိရသည္။ သုေတသီမ်ားအေနျဖင့္ လူတုိ႔၏ ေန႔စဥ္ပံုမွန္ စားသံုးမႈ အေနအထား ႏွင့္ စိတ္က်န္းမာေရး အေျခအေနတို႔ကို ယခုထက္ ပိုမိုေလ့လာ ဆန္းစစ္ရန္ လိုအပ္ေနေသးသည္ဟု ဆုိေသာ္ျငား စိတ္က်ေရာဂါ ျဖစ္ပြားေနသူမ်ား အဖုိ႔ အေျခအေနသက္သာေစရန္ ေဆးဝါးမွီဝဲျခင္းထက္ ေနထိုင္ စားေသာက္ မႈ ပံုစံကို ေျပာင္းလဲျခင္းက ပို၍ထိေရာက္သည္ဟု တုိက္တြန္း ထားၾကသည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ေနထိုင္ၾကေသာ လူလတ္ပိုင္းအရြယ္မ်ားမွ ႏွစ္စဥ္ စိတ္က်ေရာဂါ ခံစားေနရသူ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိေၾကာင္း သိရသည္။ သုေတသီမ်ား ယခင္က ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္ မ်ားမွာ လတ္ဆတ္ေသာ အသီးအႏွံကို စားသံုးျခင္းျဖင့္ လူတုိ႔၏ စိတ္ေနစိတ္ထား တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာျခင္း၊ အားအင္ျပည့္ၿဖိဳးလာျခင္းႏွင့္ အေတြးအျမင္ ရွင္းလင္းလာျခင္း စသည့္ ေကာင္းက်ဳိးမ်ား ရရွိေစႏုိင္ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ အသီးအႏွံ၊ အခြံမာသီး၊ အဆီနည္းေသာ အသားႏွင့္ငါးကိုသာ ပံုမွန္စားသံုးသင့္ေၾကာင္း သတိေပးထားၾကသည္။ က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီၫြတ္ေစရန္ အခ်ဳိဓာတ္မ်ားလြန္းေသာ ေဖ်ာ္ရည္၊ အငန္ဓာတ္လြန္ကဲေသာ အစားအစာႏွင့္ အသားစိမ္း၊ ငါးစိမ္းစားျခင္းတုိ႔ကို ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္းသည္ ေသြးတိုး ေရာဂါမျဖစ္ပြားေစရန္ ကာကြယ္ႏုိင္ျခင္းႏွင့္ ေသြးတိုးေရာဂါျဖစ္ပြား ေနသူမ်ားအတြက္ ေရာဂါ သက္သာေစေၾကာင္း ႏွလံုး၊ အဆုတ္ႏွင့္ ေသြးတုိးေရာဂါဆုိင္ရာပညာရွင္မ်ားက ေဖာ္ၫႊန္းထားၾကၿပီး စိတ္က်န္းမာေရးကိုပါ ပိုမို ေကာင္းမြန္ေစေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ စိတ္က်ေရာဂါ သက္သာေစေသာ ကုသနည္းမ်ားကို သုေတသီမ်ားက စူးစမ္းေလ့လာၾကရာ၌ လူတုိ႔၏ ေနထိုင္စားေသာက္မႈ ပံုစံေျပာင္းလဲျခင္းသည္ ေဆးဝါးမွီဝဲျခင္းထက္ ထိေရာက္မႈ ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရသည့္နည္းတူ စာဖတ္ျခင္းျဖင့္လည္း စိတ္က်ေရာဂါ သက္သာႏုိင္ေသာ္လည္း တစ္နည္း တစ္လမ္းအားျဖင့္ ေမာပန္းျခင္းႏွင့္ ေခါင္းကိုက္ေခါင္းခဲ ေဝဒနာမ်ား ခံစားရေလ့ ရွိသည္ ဟု သတိေပးထားသည္။

ဤသို႔ေနထုိင္ စားေသာက္မႈ ပံုစံေျပာင္းလဲျခင္းသည္ ေဆးဝါးမွီဝဲျခင္းထက္ ထိေရာက္မႈ ရွိသည္ဟု ဆိုၾကသည့္ တုိင္ေအာင္ ႏွလံုးက်ဳံ႕ေသြးဖိအား (Systolic Blood Pressure) ကို ေလ်ာ့နည္းေစႏုိင္မႈ ရွိ၊ မရွိ ဆက္လက္ ေလ့လာစူးစမ္းလ်က္ ရွိရာ ေလ်ာ့နည္းေသာ အေျခအေနရွိပါက ဤကုထံုးေအာင္ျမင္သည္ဟု ေထာက္ခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဟားဗက္ တကၠသိုလ္မွ သုေတသီတစ္ဦးက ေျပာၾကားထားသည္။ ၄င္းက ဆက္လက္ေျပာၾကားရာ၌ က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီၫြတ္ေသာ စားေသာက္မႈပံုစံႏွင့္ ကြာေနသူမ်ား၊ ခႏၶာကိုယ္တြင္း၌ ဆုိဒီယမ္ခ်ဳိ႕တဲ့ ေနသူမ်ားအတြက္ ယခုစမ္းသပ္ေတြ႕ရွိခ်က္ မ်ားက အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစႏုိင္ပါသည္ဟု ဆိုသည္။

အစၥေရးႏုိင္ငံတြင္ သဲကႏၲာရအတြင္း၌ စားသံုးသီးႏွံမ်ားျဖစ္ထြန္းေအာင္စိုက္ပ်ဳိး၍ ငါးေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္း ကိုလည္း ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေမြးျမဴႏုိင္ၾကသည့္ အလားတူ ျမန္မာႏုိင္ငံ မုိးနည္းေရရွား ေဒသတြင္ ေခတ္မီစိုက္ပ်ဳိးေရး နည္းပညာျဖင့္ ျဖစ္ထြန္းေအာင္ ႀကံေဆာင္ျခင္း သည္ ေဒသခံ ျပည္သူတို႔ဘဝ ျမႇင့္တင္ေရးႏွင့္ သက္ရွည္ က်န္းမာေရးကို မ်ားစြာ အေထာက္အကူ ျပဳမည္ ျဖစ္ေပသည္။ ။

Read 562 times Last modified on Saturday, 03 March 2018 08:06