SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

စကားအရာ အဂၤါေလးတန္ အမွန္ေစာင္႕ထိန္းေရး

Friday, 09 March 2018 08:53 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

အတၱလူသား၊ စိတ္ေထြျပား၊ အမွားသံသရာ ေယာင္ခ်ာခ်ာဟူေသာ သံေပါက္ကဗ်ာကို ငယ္စဥ္ဘဝမွာပင္ မွတ္သားခဲ့ရဖူးသည္။ သစ္ပင္တုိ႔သဘာဝမွာ မ်ဳိးေစ့မွအစို႔အေညႇာက္၊ အစို႔အေညႇာက္မွ ပင္စည္ေသးေသး အရြက္ႏုႏုကေလးမ်ား ထြက္လာသည့္ ပ်ဳိးပင္ငယ္ကို ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရာမွ ႀကီးထြားလာေသာအခါ ဖူးခ်ိန္တန္ဖူး၊ ပြင့္ခ်ိန္တန္ပြင့္၊ သီးခ်ိန္တန္သီးၾကၿပီး စိုက္ပ်ဳိးသူကို ေက်းဇူးျပဳၾကသည္။ ပ်ဳိးပင္ငယ္ကို ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈမရွိလွ်င္ အပင္မႀကီးထြားႏုိင္ဘဲ အဖူးအပြင့္အသီးတုိ႔ မရွိၾကသျဖင့္ စိုက္ပ်ဳိးသူကို အက်ဳိးမျပဳတတ္ၾကေပ။

လူတုိ႔သဘာဝမွာလည္း ထိုနည္းလည္းေကာင္း ေတြ႕ရတတ္သျဖင့္ ငယ္စဥ္ေတာင္ေက်း ကေလးဘဝမွစ၍ မိဘ၊ ဆရာႏွင့္ ေဆြမ်ဳိးဉာတိတုိ႔က ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ ထိန္းေက်ာင္းၾကသည့္တုိင္ေအာင္ ရာႏႈန္းျပည့္ ေအာင္ျမင္ႀကီးပြား တုိးတက္ၿပီဟူ၍ မဆုိႏုိင္ၾကေပ။ ဤသို႔ျဖစ္ရသည္မွာ အတၱလူသားတုိ႔သဘာဝ စိတ္ေထြျပားမႈမ်ားက ပိတ္ဆုိ႔ဟန္႔တား ထားၾကျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ လူတစ္ဦးအတြက္ ေအာင္ျမင္ႀကီးပြား တုိးတက္မႈကို ပိတ္ဆုိ႔ဟန္႔တားထားေသာ အေၾကာင္းတရားမ်ားမွာ မိမိကိုယ္က်ဳိး သက္သက္သာၾကည့္၍ အျခားသူမ်ားအေပၚ စာနာေထာက္ထားမႈမရွိျခင္း၊ အျခားသူမ်ားကို အထင္အျမင္ေသးတတ္ျခင္း၊ အျခားသူမ်ား ေအာင္ျမင္ႀကီးပြား တုိးတက္သည္ကို မနာလုိဝန္တိုစိတ္ ရွိျခင္း၊ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုကို ဂဃနဏမသိဘဲ မိမိထင္ရာျမင္ရာကို ေျပာဆုိျငင္းခုံတတ္ျခင္း၊ အတင္းအဖ်င္း ေျပာတတ္ျခင္း၊ ကတိမတည္ လိမ္ညာေျပာဆုိတတ္ျခင္း၊ လူမႈက်င့္ဝတ္ကို မေစာင့္ထိန္းျခင္း စသည္တို႔ေၾကာင့္ လူမႈဆက္ဆံေရး နယ္ပယ္တြင္ အမ်ား၏ ယံုၾကည္မႈမရႏုိင္ျဖစ္ရသည္။ ဆုိခဲ့ေသာ အေၾကာင္းတရားမ်ားကို မေကာင္းျမင္စိတ္ (Negative Thought)က ဖန္တီးသည္ဟု ပညာရွင္မ်ားက ေထာက္ျပထားၾကသည္။

မေကာင္းျမင္စိတ္ ရွိသူတစ္ဦး၏ အားနည္းခ်က္ကို ေထာက္ျပေဝဖန္လွ်င္ ႏွစ္သက္မည္ မဟုတ္သျဖင့္ အေကာင္းျမင္စိတ္ (Negative Thought) ရွိေအာင္ အျပဳသေဘာျဖင့္ အႀကံျပဳ တုိက္တြန္းႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကရေပမည္။ အျပဳသေဘာအႀကံျပဳတုိက္တြန္းရာတြင္ မိမိကိုယ္တုိင္က လူတတ္ႀကီး (Positive Thought)လုပ္ၿပီး ေျပာဆုိျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္၍ သူ႔ထက္ပိုသိ ပိုတတ္ေၾကာင္းကို လက္ေတြ႕သက္ေသျပႏုိင္လွ်င္ အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္း ျဖစ္သည္။ အျခားသူတစ္ဦး၏ အားနည္းခ်က္ကို ေထာက္ျပရန္ႏွင့္ ထုိအားနည္းခ်က္ကို ျပဳျပင္ရန္ နည္းလမ္းကိုေျပာျပရန္ လြယ္ကူသေလာက္ လက္ေတြ႕ျပဳျပင္ရန္ ခက္ခဲေပလိမ့္မည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိကိုယ္တုိင္က ပိုသိပိုတတ္ေၾကာင္းတုိ႔ကို လက္ေတြ႕ျပရန္လုိသည္ဟု ဆုိထားျခင္းျဖစ္သည္။ မိမိကုိယ္တိုင္ လက္ေတြ႕ မျပႏုိင္ေသာ္ မိမိသည္ အျခားသူမ်ားအေပၚ အထင္အျမင္ေသး၍ မိမိကိုယ္မိမိ အထင္ႀကီးေနသူ အေျပာသမားသာ ျဖစ္သည္ဟူေသာ အျမင္ျဖင့္ တန္ျပန္အက်ဳိး သက္ေရာက္မႈရွိမည္ျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဘာေၾကာင့္ ဘယ္လိုဆုိသည္ကို အမွန္အတုိင္း သိျမင္ေအာင္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ရန္ ေမ့ေလ်ာ့ေနလွ်င္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ မသိက်ဳိးကြၽန္ျပဳေနလွ်င္ေသာ္ လည္းေကာင္း အေျဖမွန္ကို ေတြ႕ႏုိင္မည္မဟုတ္ေပ။ မိမိထင္ရာျမင္ရာ ျဖစ္လုိရာကိုသာ ေျပာဆိုျပဳမူေနျခင္းသည္ အျခားသူမ်ားအေပၚ စာနာေထာက္ထားမႈ ကင္းမဲ့မည္သာျဖစ္သည္။ မွန္ကန္ေသာ လုပ္ငန္း စင္ၾကယ္ေသာ အသက္ေမြးမႈျဖင့္ အျခားသူမ်ား ေအာင္ျမင္ႀကီးပြား တုိးတက္ေနၾကသည္ကို မနာလိုဝန္တုိကင္း၍ မုဒိတာပြားႏုိင္ျခင္းျဖင့္ မိမိစိတ္သေဘာထား ျမင့္ျမတ္မႈကိုျပႏုိင္ရေပမည္။ မုဒိတာမပြားဘဲ အဘိဇၩာ မ်ားေနျခင္းသည္ ေလာကငရဲခံစားရမည့္ အေၾကာင္းတရားျဖစ္သည္ကို မေမ့အပ္ေပ။ အမ်ားေကာင္းက်ဳိး သယ္ပိုးတတ္သူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ အရည္အေသြးကို အသိ အမွတ္ျပဳတတ္သည့္ အေကာင္းျမင္စိတ္ရွိျခင္းသည္ မိမိအရည္အေသြးကိုပါ ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာတို႔ အစဥ္အလာယဥ္ေက်းမႈ၌ စကားအရာ အဂၤါေလးတန္ျပဆုိထားရာ အက်ဳိးစီးပြားႏွင့္ ယွဥ္သည့္ ေကာင္းျမတ္ေသာစကား၊ ခ်စ္ခင္ႏွစ္လုိဖြယ္ဆုိေသာ စကား၊ တရားေတာ္ႏွင့္ ညီၫြတ္ေသာ စကား၊ ေျဖာင့္မွန္ေသာ စကားတုိ႔ျဖစ္သည္။ စကားအရာ အဂၤါေလးတန္သည္ ယဥ္ေက်းေသာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္တည္တံ့ေစရန္  ပညာရွိသူေတာ္ေကာင္းတို႔ မွာထားခဲ့သည့္ စကားျဖစ္သျဖင့္ သံခင္းတမန္ခင္း ေရးရာမ်ားတြင္ ျမန္မာတုိ႔ အစဥ္တစိုက္ က်င့္သံုးၾကသည္။ ေထရဝါဒဗုဒၶသာသနာေတာ္ ထြန္းလင္းေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ျပည္သူအေပါင္းတုိ႔သည္ ဗုဒၶေဟာၾကားေတာ္မူေသာ ကာလာမသုတၱန္ ေဒသနာကို နာယူမွတ္သားၾကၿပီးျဖစ္ရာ တစ္ဆင့္ေျပာလာေသာ စကားကိုမယံုႏွင့္၊ ေကာလာဟလ စကားကိုလည္း မယံုႏွင့္၊ ယုတိၱရွိရွိ ဆင္ေျခေပးတုိင္းလည္း မယံုႏွင့္ စသည္ျဖင့္ ျမတ္ဗုဒၶ ေဟာမိန္႔ထားသည္တုိ႔ကို အၿမဲမျပတ္ ႏွလံုးသြင္းအပ္သည္။ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအေပၚ သစၥာတရားပ်က္ယြင္းသူ၊ ေမတၱာတရား ေခါင္းပါးသူတုိ႔သည္ ေျဖာင့္မွန္ေသာစကားကို မဆုိ အေစာင္းအေထာင္၊ အေလွာင္အမုန္း၊ အၿပံဳးအေထ့တုိ႔ျဖင့္ ေမႊတတ္ေႏွာက္တတ္ၿပီး လူ႔အဖြဲ႕အစည္း အတြင္း ခ်စ္စကိုတုိ၍ မုန္းစကိုရွည္ေအာင္ လုိရာဆြဲဆန္႔ အျမတ္ထုတ္ၾကျခင္းေၾကာင့္ ေလာကငရဲ၌ တဝဲလည္လည္ ခံစားေနၾကရေသာ ကမၻာ့ျပည္သူ သန္းေပါင္းမ်ားစြာ ရွိေနသည္ကို အားလံုးသိၾကၿပီးျဖစ္သည္။

အနံ႔အရသာႏွင့္ျပည့္စံုေသာ အသီးသီးတတ္သည့္ သရက္မ်ဳိးေစ့ကို စနစ္တက်ပ်ဳိးေထာင္၍ ေျမေကာင္း၌ စိုက္ပ်ဳိးျပဳစုပါေသာ္လည္း အခါးအရသာရွိေသာ ႏြယ္ပင္ႏွင့္နီးကပ္ျခင္းေၾကာင့္ သရက္ပင္၏ မူလဂုဏ္သတၱိ ယုတ္ေလ်ာ့သြားေၾကာင္းကို ''တမာေခြးေတာက္၊ ျမစ္ေလွ်ာက္ေရာယွက္ တူေႏွာဖက္၍၊ သရက္ခ်ဳိျမ၊ ဗႏၶာရလွ်င္၊ ကြယ္ပအၿပီး၊ အခါးသီး၏''ဟူေသာစကားရွိသည္။ သား၊ သမီးအေပၚထားရွိေသာ မိဘတို႔ေမတၱာကား အႏိႈင္းမရွိေၾကာင္း သိၾကၿပီးျဖစ္သည္။ လူငယ္လူလတ္ပိုင္း ေရာက္လာခ်ိန္တြင္လည္း မေကာင္းျမစ္တာ၊ ေကာင္းရာၫႊန္လတ္ တာဝန္ရွိေနေသးရာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအေပၚ သစၥာေစာင့္သိသူ ျဖစ္ေအာင္ စကားအရာ အဂၤါေလးတန္ကို အမွန္အတုိင္း လိုက္နာေစာင့္ထိန္းၾကေစေရး အတြက္ ဆက္လက္လမ္းၫႊန္ၾကရန္ လုိေၾကာင္း ျမဝတီက တုိက္တြန္းႏိႈးေဆာ္ လိုက္ရပါသည္။      

Read 516 times Last modified on Friday, 09 March 2018 08:55