SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

သစၥာ ရင္ခြင္ႏွင္႕ျပည္ေထာင္စု သံေယာဇဥ္

Friday, 06 April 2018 11:53 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

ဒုတိယတပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ၾကည္း)ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးစိုးဝင္း သည္ ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း)ရွိ ကုန္းၾကမ္း၊ ညံခြမ္းႏွင့္ ေလာက္ကိုင္တပ္နယ္တုိ႔သို႔ ဧၿပီ ၂ ရက္တြင္ လည္းေကာင္း၊ ကြမ္းလံုႏွင့္ ဟိုပန္တပ္နယ္တုိ႔သုိ႔ ဧၿပီ ၃ ရက္တြင္လည္းေကာင္း လွည့္လည္၍ နယ္ေျမခံ တပ္မ်ားမွ နယ္ေျမလံုၿခံဳေရးႏွင့္ စစ္ဆင္ေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ သက္စြန္႔ႀကိဳးပမ္း တာဝန္ ေက်ပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္ ေနၾကေသာ အရာရွိ၊ စစ္သည္၊ မိသားစုမ်ားအား ေတြ႕ဆံု၍ အားေပးစကား ေျပာၾကားသည္။

ဒုတိယ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ၾကည္း) ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးစုိးဝင္း

ကုန္းၾကမ္း၊ ညံခြမ္းႏွင့္ ေလာက္ကိုင္တပ္နယ္တို႔သို႔ ေရာက္ရွိစဥ္ နယ္ေျမခံ တပ္မ်ားမွ အရာရွိ၊ စစ္သည္၊ မိသားစုမ်ားအား ေတြ႕ဆံု အားေပး စကားေျပာၾကားရာတြင္ တပ္ရင္း လံုၿခံဳေရး၊ တပ္နယ္လံုၿခံဳေရး၊ နယ္ေျမေဒသ လံုၿခံဳေရး ဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ား၊ တပ္တြင္းစည္းလံုးညီၫြတ္ေရးအား ပိုမိုက်စ္လ်စ္ခိုင္ မာေအာင္ တည္ေဆာက္လ်က္ တပ္နယ္အလုိက္ တပ္ျပင္စည္း႐ံုးေရး ဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကိုပါ တစ္ပါ တည္း ေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္ခ်က္မ်ား၊ ႏွစ္ႏုိင္ငံ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ နီးကပ္လ်က္ရွိေသာေဒသျဖစ္၍ ကုန္ ေစ်း ႏႈန္းႀကီးျမင့္မႈဒဏ္ မခံရေစေရး တပ္ပိုင္ႏွင့္ တစ္ပုိင္တစ္ႏိုင္စိုက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ေအာင္ ျမင္စြာ လုပ္ေဆာင္ရန္ လုိအပ္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ား၊ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ ပတ္သက္၍ စစ္သည္၊ ရဲေမ၊ မွီခိုမ်ား ပါဝင္ပတ္သက္မႈ မရွိေစေရးႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးတုိက္ဖ်က္ေရးတို႔တြင္ သက္ဆုိင္ရာေဒသ အစိုးရ၊ လံုၿခံဳေရး တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ျပည္သူမ်ားႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအား အေသးစိတ္ မွာၾကား သည္။

ထုိ႔အတူ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး စိုးဝင္းသည္ ကြမ္းလံုႏွင့္ ဟုိပန္တပ္နယ္တို႔သုိ႔ ဧၿပီ ၃ ရက္တြင္ ေရာက္ရွိစဥ္ နယ္ေျမခံတပ္မ်ားမွ အရာရွိ၊ စစ္သည္၊ မိသားစုမ်ားအား ေတြ႕ဆံုအားေပးစကား ေျပာၾကား ရာတြင္ အထက္ပါ အခ်က္မ်ားအျပင္ ႏုိင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လုံၿခံဳေရးဆိုင္ရာ သိသင့္သိ ထုိက္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ တပ္မေတာ္အား ႏုိင္ငံတကာအဆင့္မီ တပ္မေတာ္ (Standard Army) တည္ ေဆာက္ ရာတြင္ တပ္အလုိက္ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္ခ်က္မ်ား၊ ျပည္သူ႔စစ္မဟာဗ်ဴဟာ ေဖာ္ေဆာင္ေရး ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကိုပါ အေသးစိတ္မွာၾကားသည္။

ထုိ႔ေနာက္ ကြမ္းလံုတပ္နယ္ရွိ သမုိင္းဝင္ ကြမ္းလံုရက္ ၄ဝ တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားရာ ဟိုက္ကမ္းပါးအား နယ္ေျမခံတပ္ ေနရာမွၾကည့္႐ႈၿပီး ညေနပိုင္းတြင္ လား႐ိႈးၿမိဳ႕ ေခးနင္းေက်းရြာရွိ အဆင့္ျမင့္စစ္မႈ ထမ္းေဟာင္း အိမ္ရာ(လား႐ိႈး)သို႔ သြားေရာက္ စစ္ေဆးသည္။ အဆုိပါအဆင့္ျမင့္ စစ္မႈထမ္းေဟာင္း အိမ္ရာ(လား႐ိႈး)၌ ယခုခ်ိန္ထိေဆာက္လုပ္ၿပီး ေနအိမ္ ၂၈ လံုး၊ အခန္းေပါင္း ၁၂၈ ခန္း၌ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္အတြက္ စြန္႔လႊတ္စြန္႔စား စြာျဖင့္ အသက္ခႏၶာ ေပးဆပ္သည့္ အရာရွိ၊ စစ္သည္မ်ား၏ က်န္ရစ္သူ မိသားစုမ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္အတြင္း အသက္ျပည့္ အၿငိမ္းစားယူသည့္ အခ်ိန္အထိ ေပးအပ္သည့္ တာဝန္မ်ားကိုေက်ပြန္စြာထမ္းေဆာင္ခဲ့ေသာ အမႈကင္းရွင္းသည့္ အၿငိမ္းစား အရာရွိ၊ စစ္သည္၊ မိသားစုတုိ႔အား ဦးစားေပးအဆင့္ အလိုက္ ေနရာခ်ထားေပးေၾကာင္းသိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ လြတ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈ သမုိင္းသည္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားျပည္သူတုိ႔၏ ညီၫြတ္မႈ စြမ္းအားကို အသက္၊ ေသြး၊ ေခြၽး ေျမာက္ျမားစြာစေတးခဲ့ၾကသည့္သမုိင္းျဖစ္သည္။ လြတ္လပ္ေရးရၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္တြင္  ေခတ္စနစ္ေတြ ေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္အတူ  သေဘာထားအမ်ဳိးမ်ဳိးတုိ႔ေျပာင္းလဲၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ တုိင္းရင္းသားျပည္သူတုိ႔၏ ရင္ေသြးမ်ားျဖင့္ဖြဲ႕စည္းထားေသာတပ္မေတာ္သည္ ျပည္ေထာင္စု မၿပိဳကြဲေရး၊ တုိင္းရင္းသားစည္းလံုး ညီၫြတ္မႈမၿပိဳကြဲေရး၊ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရး တည္းဟူေသာ အမ်ဳိးသားေရး ခံယူခ်က္၊ ယံုၾကည္ခ်က္ကို အသက္ထက္ဆံုး လုိက္နာေစာင့္ထိန္း ကာကြယ္ လ်က္ရွိသည့္ အမ်ဳိးသားေရး အင္အားစုအျဖစ္ မယိုင္မလဲခိုင္ၿမဲစြာ ရပ္တည္ေသာ တပ္မေတာ္ျဖစ္သည္။ သံုးပါးအေရးကို အသက္ေပး၍ထမ္းေဆာင္ေနေသာ တပ္မေတာ္သားတုိ႔သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံသားတုိ႔၏သစၥာ၊ က်ဆံုးေလၿပီးေသာ တပ္မေတာ္သားတို႔၏ သစၥာ၊ အထက္မွ ေပးအပ္ေသာ အမိန္႔ႏွင့္ တာဝန္ကို ေက်ပြန္စြာထမ္းေဆာင္မည့္သစၥာ၊ ႏုိင္ငံေတာ္၊ ႏုိင္ငံသားႏွင့္ တပ္မေတာ္ အတြက္ အသက္စြန္႔ တာဝန္ထမ္းေဆာင္မည့္သစၥာ ဟူေသာ သစၥာေလးခ်က္ကို ဦးထိပ္ရြက္၍ စြန္႔လႊတ္စြန္႔စား တာဝန္ထမ္းေဆာင္ ေနၾကသည္။

ျပည္ေထာင္စုႀကီး အတြင္း တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားႏွင့္ျပည္နယ္မ်ား သတ္မွတ္ဖြဲ႕စည္းထားသည္မွာ တစ္ေတာ

တစ္ဖတြန္ရန္ ပုိင္းျခားထားျခင္းမဟုတ္ဘဲ သမုိင္းအစဥ္အလာႏွင့္အညီ ေအးအတူပူအမွ် အတူတကြ မွ်ေဝစံစား၊ ခံစားၾကမည္ဟူေသာစိတ္ဓာတ္ျဖင့္ ေနရာေဒသအလုိက္ တုိင္းရင္းသားျပည္သူတုိ႔ ဘဝကို ျမႇင့္တင္ေပးၾကရန္ တာဝန္အသီးသီး ခြဲေဝထားျခင္းျဖစ္သည္။ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားႏွင့္ျပည္နယ္ အသီးသီး တုိ႔အတြင္း ေနထိုင္ၾကေသာ တိုင္းရင္းသားျပည္သူတုိ႔သည္လည္း တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္ အသီးသီး၌ ေရွးအစဥ္အဆက္မွစ၍ ေရာေႏွာစုေပါင္း ေနထိုင္လာၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ ထုိ႔အတူ တပ္မေတာ္ တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနၾကေသာ တပ္မေတာ္သားမ်ားႏွင့္ မိသားစုမ်ားသည္လည္း တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္အသီးသီးမွ လာေရာက္၍ စုေပါင္းေနထုိင္ၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံကိုဖြဲ႕စည္းထားသည္္မွာ လူမ်ဳိးကိုအေျခခံ၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကိုးကြယ္သည့္ ဘာသာ တရားကို အေျခခံ၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႏုိင္ငံေရးဝါဒကို အေျခခံ၍ ေသာ္လည္းေကာင္း ဖြဲ႕စည္းထားျခင္း မဟုတ္ဘဲ ျပည္ေထာင္စုစနစ္ျဖင့္  ဖြဲ႕စည္း ထားျခင္းျဖစ္သျဖင့္  ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံ သား တုိင္းရင္းသားျပည္သူအေပါင္းတုိ႔ တစ္ဦးအေပၚတစ္ဦး ထားရွိေသာ သံေယာဇဥ္ခိုင္ၿမဲမႈႏွင့္ တပ္မေတာ္ သား တုိ႔၏သစၥာတရား ခိုင္ၿမဲမႈတို႔ကို ေပါင္းစပ္ထားေသာ အင္အားသည္သာလွ်င္ ျပည္သူတုိ႔ ေမွ်ာ္မွန္း ထားေသာ ဒီမုိကေရစီ ႏုိင္ငံေတာ္သစ္ တည္ေဆာက္ေရး ပန္းတုိင္သုိ႔ အလ်င္အျမန္ ေရာက္ႏုိင္ မည္ျဖစ္ပါသည္။   

.................

Read 383 times Last modified on Friday, 06 April 2018 11:53