SJ WorldNews - шаблон joomla Авто
×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 106

ဘဝ အေျခေကာင္းေအာင္ တည္ေဆာက္ လုိေသာ္

Monday, 09 April 2018 09:10 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

အဘုိး၊ အဘြားတုိ႔ ဆုံးမစကားသည္ နားမွာခ်ဳိအီ ဆုိၾကသည္ႏွင့္အညီ ေရွးေခတ္စာေပ ပညာရွင္ႀကီးမ်ား ၏ဆုံးမစကားတုိ႔သည္ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ႏွင့္ လာမည့္ေခတ္ လူတုိ႔အတြက္ မွတ္သား လုိက္ နာအပ္ေသာ အဖုိးတန္ စကားျဖစ္သည္။

ျမန္မာစာေပပညာရွင္ ဆရာႀကီးေဇယ် ၁၉၃၄ ခုႏွစ္ကေရးသားထားေသာ အသိဥာဏ္ႏွင့္ အၾကားအျမင္ ဟူေသာ အက္ေဆးတစ္ပုဒ္ကုိ မ႐ုိးႏုိင္ေအာင္ အႀကိမ္ႀကိမ္ ဖတ္ဖူးသည္မွ ေကာက္ႏုတ္ တင္ျပလုိသည္။ ေလာက၌ မည္သည့္အရာတြင္မဆုိ မိမိဥာဏ္ကို အသုံးျပဳျခင္းသည္ ေကာင္း၏။ မိမိဥာဏ္ထက္ ေကာင္း ေသာလမ္းျပ ေရွ႕ေဆာင္မရွိဟု ပညာရွိတုိ႔ ဆုံးမစကားရွိေလသည္။ ထုိသုိ႔ ဆုံးမသည့္ အတုိင္းလည္း မွန္ပါ ေပ၏ဟု လူတုိင္းဝန္ခံရေပမည္။ သူတစ္ပါးစကားကို နားေထာင္ရျခင္းသည္ မွားသည္လည္းရွိ၊ မွန္သည္ လည္းရွိ၏။ အမွန္ထက္အမွားက ပုိေကာင္း ပုိ တတ္ေပသည္။ သူတစ္ပါးအေျပာကို မေစာင့္ဘဲ မိမိအသိဥာဏ္ အားေလ်ာ္စြာဟုတ္၊ မဟုတ္၊ မွန္၊ မမွန္၊ သင့္၊ မသင့္၊ ေတာ္၊ မေတာ္ ေဝဖန္ခ်င့္ခ်ိန္၍ မိမိကုိယ္တုိင္ သိျမင္ေအာင္ႀကံဆရျခင္းသည္ အမွန္ကုိေရာက္ရန္ အေကာင္းဆုံး၊ အတုိဆုံး၊ စိတ္အခ်ရဆုံးနည္းေကာင္း လမ္းေကာင္းႀကီး ျဖစ္ေခ်သည္။

သုိ႔ေသာ္ စူးေကာင္း၊ ေဆာက္ေကာင္းရရွိေသာ လက္သမား ဗိသုကာ ဆရာသည္ အိမ္ေကာင္းအထည္ ေကာင္းျဖစ္ေစရန္ သစ္ေကာင္းဝါးေကာင္း လုိေခ်သည္။ လက္နက္ေကာင္း ရေသာ္လည္း သစ္ေကာင္း ဝါးေကာင္းမရွိလွ်င္ မျပည့္စုံေပ။ စူး၊ ေဆာက္လက္နက္ေကာင္းႏွင့္ အနည္းငယ္မွ်ေသာ သစ္ဆုိးဝါးဆုိးတုိ႔ သာရွိလွ်င္မူကား အိမ္ဆုိး၊ အထည္ဆုိးသာလွ်င္ ရႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အတူ မိမိအသိဥာဏ္ေကာင္းကုိ အသုံးခ်ေသာအခါ ထုိအသိဥာဏ္ျဖင့္ ေရွ႕ေနာက္ခ်င့္ခ်ိန္ က်က္စားႏုိင္စိမ့္ေသာငွာ ဗဟုသုတအၾကားအျမင္ ျပည့္စုံဖုိ႔လုိေပသည္။ မ်က္စိအျမင္ခ်င္း တူေသာ္ျငားလည္း မွန္ေျပာင္းငယ္ျဖင့္ ၾကည့္ရေသာသူသည္ မွန္ ေျပာင္းႀကီးျဖင့္ ၾကည့္ရေသာလူေလာက္ ခြဲခြဲျခားျခားေဝးေဝးလံလံ မျမင္ႏုိင္သကဲ့သုိ႔ အသိဥာဏ္ကုိ အသုံးျပဳ သူခ်င္းတူေစကာမူ အၾကားအျမင္ ဗဟုသုတ ျပည့္စုံသူတုိ႔ေလာက္ အၾကားအျမင္ နည္းပါးႏု႔ံနဲ႔သူတုိ႔မွာ အမွားအမွန္ကုိေဝဖန္ပုိင္းျခား၍ မျမင္ႏုိင္။ အမွန္ဟုထင္ရလ်က္ အမွားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ရတတ္ေခ်သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေလာက၌ သူတစ္ပါးစကားထက္ မိမိအသိဥာဏ္ကုိ မိမိအားကုိးရမည္။ မိမိအသိဥာဏ္သည္ အမွန္ကုိ ျမင္ႏုိင္ေအာင္လည္း ဗဟုသုတ အၾကားအျမင္ ျပည့္စုံေစရမည္ကုိ ႏွလုံးသြင္း အပ္ၾကေပသည္ဟူ၍ ေဖာ္ျပထားသည္။

ဆရာႀကီးေဇယ်၏ လမ္းၫႊန္မႈအရ အမွားကုိ ျမင္အမွန္ျဖစ္ေအာင္ ျပင္ႏုိင္ၾကေစရန္ ဗဟုသုတ အၾကားအျမင္ ျပည့္စုံေစရမည္ဟုဆုိထားရာ ေလာက၌ သိစရာျမင္စရာေတြက မဆုံးႏုိင္ေအာင္ ရွိျခင္းေၾကာင့္ ႐ုိးသား၍ အၾကားအျမင္နည္းပါးသူတုိ႔အေပၚ အျမတ္ထုတ္ၾကသည္ကုိ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးကိစၥအဝဝတုိ႔တြင္ ေတြ႕ျမင္ၾကားသိေနၾကရသည္။ ႏုိင္ငံေရးနယ္ပယ္တြင္ မိမိ တစ္ဦးတည္းအေရးကုိ ႏုိင္ငံေရးအသြင္ ဖန္တီး၍ အမုန္းစကားေျပာၾကသည္။ စီးပြားေရးနယ္ပယ္တြင္ မိမိအျမတ္အစြန္းရရွိေရး တစ္ခုတည္းၾကည့္၍ ဘယ္သူေသေသ ငေတမာရင္ၿပီးေရာ သေဘာထားေမြးျမဴၾကသည္။ လူမႈေရးနယ္ပယ္တြင္ ကုိယ့္ေသြးကိုမသိ ကိုယ့္ အေရးသာ ၾကည့္ၾကသည္။ ဤသို႔ေသာအေျခအေနမ်ားသည္ ႐ုိးသား၍ အၾကားအျမင္နည္းပါးသူတုိ႔အား ဒုကၡႏွင့္ေ သာက အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖစ္ေစရန္ ဖန္တီးေသာ အေၾကာင္းတရားမ်ားျဖစ္သည္။ ထုိအေၾကာင္းတရားမ်ား မွာလည္း သူ႔အလုိလုိ ေပၚေပါက္လာသည္မဟုတ္ဘဲ ေရွးျဖစ္ေဟာင္းကို မသိက်ဳိးကြၽန္ျပဳ၍ ပစၥဳပၸန္ အေျခအေနကုိ မေဝခြဲႏုိင္သည့္အျပင္ အနာဂတ္ကိုလည္း မေမွ်ာ္မွန္းတတ္သူတုိ႔၏ အတၱေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာရ ေသာ အေၾကာင္းတရားမ်ားျဖစ္သည္။ ႐ုိးသား၍ အၾကားအျမင္ နည္းပါးသူတုိ႔အား ဒုကၡႏွင့္ေသာက ျဖစ္ေစေသာ အေၾကာင္းတရားမ်ား မေပၚေပါက္ေစရန္ အေရးႀကံဳတုိင္း ကာကြယ္တားဆီး ေပးသူတုိ႔၏ ေက်းဇူး တရားကိုနားလည္ တန္ဖုိးထား တတ္ၾကရေပမည္။

လြန္ေလၿပီးေသာ အခ်ိန္ကို ျပန္မရႏုိင္ေတာ့ေသာ္လည္း ယခုလက္ရွိအခ်ိန္ႏွင့္ ေနာင္လာမည့္အခ်ိန္တုိ႔ ကုိအက်ဳိးရွိေအာင္ အသုံးခ်ႏုိင္ရန္ လြန္ေလၿပီးေသာအခ်ိန္က အျဖစ္အပ်က္တုိ႔ကုိ သိထားရန္ လုိသည္။ ဘဝ ခရီးလမ္းတြင္ မိမိႏွင့္အတူ ေလွ်ာက္လွမ္းေနသူမ်ားကို ျပန္ၾကည့္ပါက မိမိထက္ေနာက္က်ေနသူ၊ မိမိႏွင့္ တန္းတူ၊ မိမိထက္ေရွ႕ေရာက္ေနသူတုိ႔ကုိ အသီးသီးေတြ႕ရမည္မွာမလြဲပါ။ မိမိ ထက္ေရွ႕ေရာက္ေနသူသည္ မည္သုိ႔ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈေၾကာင့္ ေရာက္ေနသည္ကိုသိလွ်င္ ထုိသူနည္းတူ ႀကိဳးစားအားထုတ္ရန္သာ ျဖစ္သည္။ ဒုကၡႏွင့္ေသာက ေလ်ာ့နည္းပေပ်ာက္ေစရန္ ကာ ကြယ္တားဆီး ေပးသူက ကာကြယ္တားဆီး ေပးထားသည့္တုိင္ေအာင္ လူမတန္ကံခ် ဆုိ႐ုိးစကားအတုိင္း အမ်ားႏွင့္ တူတူတန္တန္ မစြမ္းေဆာင္ႏုိင္၍ မေအာင္ျမင္သည္ကုိ ကံေပၚအျပစ္ပုံခ် သကဲ့သုိ႔ မိမိကုိယ္တုိင္ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ မလုပ္ႏုိင္သည္ကုိ အျခားသူ မ်ားအေပၚ အျပစ္ပုံခ်ျခင္းျဖင့္ အက်ဳိးမရွိႏုိင္ေပ။

သုိ႔ျဖစ္၍ အိမ္ေကာင္းအထည္ေကာင္း ေဆာက္လုပ္ရန္ စူးေကာင္းေဆာက္ေကာင္းႏွင့္ သစ္ေကာင္းဝါး ေကာင္းလုိအပ္သကဲ့သုိ႔ ဘဝအေျခေကာင္းေအာင္ တည္ေဆာက္လုိေသာ္ ဗဟုသုတ အၾကားအျမင္ ျပည့္စုံ ရန္လုိအပ္ေၾကာင္း ပညာရွိသူေတာ္ေကာင္းတုိ႔ ဆုံးမစကားကုိ ျမဝတီက ထပ္ဆင့္၍ အမွာ ပါးလုိက္ရပါသည္။

Read 546 times Last modified on Monday, 09 April 2018 09:13