SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

ဆရာသည္သာအခရာ ဂုဏ္ပုဒ္ကို ထိန္းသိမ္းေရး

Tuesday, 10 April 2018 09:33 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာနသည္ လုပ္ငန္းခြင္ အႀကိဳမူလတန္း ဆရာအတတ္ပညာသင္တန္း အမွတ္စဥ္(၅/၂ဝ၁၈)သို႔ တက္ေရာက္ရန္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး အတုိင္းအတာျဖင့္ သင္တန္းသား၊ သင္တန္းသူ ၇ဝဝဝ ကို ေရြးခ်ယ္၍ ဧၿပီ ၁ ရက္မွစၿပီး သင္တန္းတက္ေရာက္မည့္ သင္တန္းသားမ်ား ေက်ာင္းအပ္လက္ခံခဲ့ရာ ဧၿပီ ၆ ရက္အထိ ေက်ာင္းအပ္ႏွံျခင္း မရိွေသးသူ ၂၅ဝ ရိွသျဖင့္ ယင္းတုိ႔ေနရာတြင္ အစားထိုးျဖည့္ဆည္း တက္ေရာက္ခြင့္ျပဳရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

လုပ္ငန္းခြင္အႀကိဳမူလတန္း ဆရာအတတ္ပညာ သင္တန္းမ်ားကို ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရိွ ပညာေရးေကာလိပ္ ၂၅ ခု၌ဖြင့္လွစ္ရန္ သင္တန္းတက္လိုသူမ်ားအား ေလွ်ာက္လႊာေခၚယူခဲ့ရာ တစ္ႏုိင္ငံလုံး အတုိင္းအတာျဖင့္ ၄ဝဝဝဝ ေက်ာ္ ဝင္ေရာက္ေျဖဆို ခဲ့ၾကသည့္အနက္ အမ်ဳိးသား ၁၇၂၄ ဦးႏွင့္  အမ်ဳိးသမီး ၅၃၃၃ ဦး စုစုေပါင္း ၇ဝ၅၇ ဦးကို သင္တန္းတက္ခြင့္ျပဳရန္ ေရြးခ်ယ္ထားေၾကာင္း မတ္ ၂၈ ရက္က ထုတ္ျပန္ေၾကညာထားရာမွ ၂၅ဝ ဦးတို႔ ပ်က္ကြက္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ သင္တန္းမ်ားကို ဧၿပီ ၁ ရက္မွ စတင္အပ္ႏွံၿပီး သင္တန္း တက္ေရာက္ေနၾကရာ သင္တန္းတက္ေနဆဲ ကာလတြင္ ႏုတ္ထြက္လိုေသာ သင္တန္းသားမ်ားသည္ သတ္မွတ္ထားေသာ ေလ်ာ္ေၾကး ေငြက်ပ္ ၃ဝဝဝဝဝ ေပးေလ်ာ္ရမည္ ျဖစ္သည္။

အရိပ္ကိုလိုေသာ္ ေနပူကေစာင့္ရသည္ ဟူေသာ ဆုိ႐ိုးစကားကို လူတိုင္းၾကားဖူးၾကၿပီး ျဖစ္သည္။ မည္သည့္လုပ္ငန္းမ်ဳိးမဆို ဆရာမျပ နည္းမက်ျဖစ္တတ္သည္ကို လူတုိင္းႀကံဳဖူး ၾကမည္သာျဖစ္သည္။ ဆရာအတတ္ပညာ သင္တန္းကာလတြင္ ႀကိဳးစား သင္ယူၾကမွသာ တပည့္တစ္ခါခံလွ်င္ ဆရာတစ္ေထာင္ လုပ္လို႔ရသည္ဟူေသာ စကားအတုိင္း သင္တန္းၿပီးဆုံး၍ လုပ္ငန္းခြင္သို႔ လက္ေတြ႕ ဝင္ေရာက္ရသည့္ အခ်ိန္တြင္ မိမိတပည့္မ်ား တတ္ကြၽမ္း နားလည္ေအာင္၊ လိမၼာေရးျခား ရိွေအာင္ သင္ျပႏုိင္ၾကမည္ျဖစ္သည္။ သာမန္အေၾကာင္းအရာ ကေလးမ်ားပင္ျဖစ္ေစကာမူ မိမိသိသလို၊ မိမိနားလည္သလို အျခားသူမ်ား သိနားလည္ေအာင္ ရွင္းလင္းေျပာဆိုရသည္မွာ လြယ္ကူသည္ မဟုတ္ေပ။ ဆရာတို႔သည္ တပည့္တို႔အား အသက္ေမြးမႈ လုံေလာက္ေအာင္ အတတ္သင္ေပးျခင္း၊ မေကာင္းမႈဒုစ႐ိုက္တို႔ကို ေရွာင္ၾကဥ္ႏုိင္ေအာင္ ဆုံးမပဲ့ျပင္ေပးျခင္း၊ အတတ္ပညာတို႔ကို အၾကြင္းမရိွ ေစတနာထား သင္ေပးျခင္း၊ ေရာက္လတၱံ႕ေသာ ေဘးအႏၲရာယ္ကို ကာကြယ္ေပးျခင္း၊ မိမိထံမွတစ္ဆင့္ ပိုမိုသင့္ေလ်ာ္ရာသို႔ ၫႊန္ျပအပ္ပို႔ျခင္း ဟူေသာ ဆရာက်င့္ဝတ္ ငါးပါးတို႔ႏွင့္အညီ သင္ၾကားေရး တာဝန္ႏွင့္ ဆုံးမပဲ့ျပင္ေရး တာဝန္ကိုပါ ထမ္းေဆာင္ၾကရသူမ်ားျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဆရာသည္သာ အခရာျဖစ္သည္ဟု အသိအမွတ္ ျပဳထားၾကသည့္အျပင္ အနႏၲဂုဏ္အင္ ေက်းဇူးရွင္အျဖစ္ လူအမ်ားက ႐ိုေသကိုင္း႐ိႈင္းၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ပညာသင္ယူရာတြင္ ျဖည္းျဖည္းမွန္မွန္ ေလ့လာမွတ္သား သင္ယူၾကရန္ ပညာရိွမ်ားကၫႊန္ျပရာ၌ လူတို႔ေန႔စဥ္ ထမင္းစားသည္ႏွင့္  ဥပမာႏိႈင္း၍ၫႊန္ျပၾကသည္။  လူတို႔သည္ တစ္လုတ္တည္း တစ္ႀကိမ္တည္းျဖင့္ ထမင္းကိုဝလင္ေအာင္ မစားသုံးႏုိင္။ အနည္းငယ္စီျပဳ၍ ဝလင္သည့္တုိင္ေအာင္ အလုတ္ေပါင္းမ်ားစြာ စားသုံးၾကရသည္။ ပညာရွာမွီးရာတြင္လည္း ထုိနည္းအတုိင္းပင္ျဖစ္သည္။ ပညာကိုလိုလား လွပါသည္ဟူ၍ တစ္ႀကိမ္တည္း သြတ္သြင္း က်က္မွတ္ေလ့လာ၍မရႏုိင္ဘဲ ၾကက္မ်ား အစာေကာက္သကဲ့သုိ႔ ေကာက္ယူ၍ တျဖည္းျဖည္း ျပည့္စုံတတ္ေျမာက္ရသည္။ ဤသို႔အနည္းငယ္စီ ေလ့လာဆည္းပူးရာ၌ အဆုံးသို႔ေရာက္ေအာင္ ဆည္းပူးမိၾကေစရန္ အေရးႀကီးသည္။ ထုိသို႔မဟုတ္ဘဲ မျပည့္မစုံ မလုံမေလာက္ မည္ကာမတၱမွ်သာ ရရိွထားပါက ထုိပညာဗဟုသုတသည္ မိမိအား အက်ဳိး မျဖစ္ထြန္းသည့္အျပင္ အဆိပ္ရိွေသာအစာကို ဝါးမ်ဳိမိသကဲ့သို႔ ပ်က္စီးရာ ပ်က္စီးေၾကာင္းကိုပင္လွ်င္ ျဖစ္ေစတတ္ေပသည္ဟု သတိေပးထားၾကသည္။ အထက္ပါ ပညာရိွစကားမ်ားကို အက်ဥ္းမွ်ဆုိရေသာ္ ပညာရဲရင့္မွ ပြဲလယ္တင့္မည္ဟုဆုိႏုိင္သည္။

ႏုိင္ငံေတာ္၏အနာဂတ္ကို ဖန္တီးၾကမည့္လူငယ္မ်ားအား အသိပညာ၊ အတတ္ပညာ သင္ၾကားေပးခြင့္ရျခင္းသည္ မိမိအတြက္ ကုသိုလ္လည္းရ၊ ဝမ္းလည္းဝသည့္ ပရဟိတ လုပ္ငန္းျဖစ္သျဖင့္ ဆရာ၊ ဆရာမေလာင္းမ်ား အေနျဖင့္ ဂုဏ္ယူဖြယ္ျဖစ္သည္ကို ႏွလုံးသြင္းအပ္သည္။

သို႔ျဖစ္၍ တပည့္တို႔အား ပညာသင္ၾကားေရးႏွင့္ ဆုံးမပဲ့ျပင္ေရး တာဝန္တို႔ကို ထမ္းေဆာင္ၾကရေသာ ဆရာ၊ ဆရာမေလာင္းမ်ား အေနျဖင့္ ဆရာသည္သာ အခရာျဖစ္သည္ဟူေသာ ဂုဏ္ပုဒ္ႏွင့္အညီ  တပည့္မ်ားအား သင္ျပလမ္းၫႊန္ေပးႏုိင္ရန္ မိမိကိုယ္တိုင္ ပညာရဲရင့္ ပြဲလယ္တင့္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကပါရန္ ျမဝတီက တုိက္တြန္းႏိႈးေဆာ္ လုိက္ရပါသည္။    

Read 456 times Last modified on Tuesday, 10 April 2018 09:34