SJ WorldNews - шаблон joomla Авто
×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 106

အေျခခံမူႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ထိန္းသိမ္း လိုက္နာ

Wednesday, 11 April 2018 09:08 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

ဘက္မလိုက္ လႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႕၏ (၁၈)ႀကိမ္ေျမာက္ ဝန္ႀကီးအဆင့္ႏွစ္လယ္ ညီလာခံကို အဇာဘိုင္ဂ်န္ႏိုင္ငံ ဘာကူးၿမိဳ႕၌ ဧၿပီ ၅ ရက္မွ ၆ ရက္အထိ ''စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ ႏိုင္ငံတကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လံုၿခံဳမႈျမႇင့္တင္ေရး'' ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ က်င္းပရာ ဘက္မလိုက္လႈပ္ရွားမႈ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၂ဝ၊ ေလ့လာသူ ၁၇ ႏိုင္ငံႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္း ၁ဝ ဖြဲ႕တို႔မွ ကိုယ္စား လွယ္မ်ား တက္ေရာက္ ၾကသည္။

ဘက္မလိုက္ လႈပ္ရွားမႈစတင္သည္မွာ ၁၉၆ဝ ျပည့္ႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ဝက္ပင္လယ္ေအာ္ အေရးအခင္းကို အေၾကာင္းျပဳ၍ အီဂ်စ္သမၼတ နာဆာ၊ ယူဂိုဆလားဗီးယား သမၼတ တီးတိုးတို႔က ဘက္မလိုက္ ႏိုင္ငံမ်ား အစည္းအေဝး က်င္းပရန္ စည္း႐ံုးေဆာ္ၾသၾကသည္။ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ ကိုင္႐ိုၿမိဳ႕၌ ျပင္ဆင္ေရးအစည္းအေဝး က်င္းပခဲ့ၿပီး စက္တင္ဘာလတြင္ ယူဂိုဆ လားဗီးယားႏိုင္ငံ ဘဲလ္ဂရိတ္ၿမိဳ႕၌ ဘက္မလိုက္ ႏိုင္ငံအႀကီးအကဲမ်ား အစည္းအေဝးက်င္းပရာ ျမန္မာႏိုင္ငံပါဝင္ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ဤ သို႔ျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဘက္မလိုက္လႈပ္ရွားမႈတြင္ ကနဦးပါဝင္ေသာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ ေနာက္ပိုင္း ကာလမ်ား၌ ဘက္မလိုက္လႈပ္ရွားမႈ အင္အားႀကီးႏိုင္ငံမ်ားက ၾသဇာလႊမ္းမိုးၾကၿပီး ဘက္မလိုက္လႈပ္ရွားမႈ၏ အေျခခံမူမ်ားကြယ္ေပ်ာက္ လ်က္ရွိသျဖင့္ ၁၉၇၉ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ဘက္မလိုက္ လႈပ္ရွားမႈမွ ျမန္မာႏိုင္ငံ ႏုတ္ထြက္လိုက္သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏ တာဝန္အရပ္ရပ္ကို တပ္မေတာ္က တာဝန္ယူၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ လြတ္လပ္၍ တက္ၾကြေသာ ႏိုင္ငံျခားေရးဝါဒကို ဆက္လက္က်င့္သံုးရာတြင္ ကမၻာေပၚရွိ ႏိုင္ငံမ်ားအားလံုးႏွင့္ ရင္းႏွီးစြာ ဆက္ဆံေရး၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးမ်ားအတြက္ ဘက္မလိုက္ လႈပ္ရွားမႈက အေထာက္အကူျပဳႏိုင္မည္ဟု ယံုၾကည္၍ လည္းေကာင္း၊ စစ္ေအးတိုက္ပြဲ ၿပီးဆံုးေစကာမူ ႏုိင္ငံငယ္မ်ား အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး တို႔အတြက္ ဆက္လက္ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ဖြယ္ရာ ရွိေနသည္ဟူေသာ ခံယူခ်က္ေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ ဘက္မလိုက္လႈပ္ရွားမႈ (The Non-Aligned Movement) သို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပန္လည္ ပါဝင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဘက္မလိုက္ လႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႕၏ (၁၈)ႀကိမ္ေျမာက္ ႏွစ္လယ္ ညီလာခံသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး တက္ေ ရာက္ မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားရာတြင္ ဘက္မလိုက္လႈပ္ရွားမႈ အေနျဖင့္ အဖြဲ႕ႀကီး၏ အေျခခံမူႀကီးမ်ားႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာႏွင့္ နယ္ေျမတည္တံ့ ခိုင္ၿမဲေရးကို ေလးစားလိုက္နာေရး၊ အျခားႏိုင္ငံမ်ား၏ ျပည္တြင္းေရးကို ဝင္ေရာက္မစြက္ဖက္ေရး၊ အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ၿငိမ္းခ်မ္းေသာနည္းျဖင့္ ေျဖရွင္းေရး၊ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအေပၚ အင္အားသံုးျခင္း သို႔မဟုတ္ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ရန္လိုသည့္ လုပ္ရပ္မ်ားကိုေရွာင္ရွားေရး စသည့္အေျခခံမူဝါဒမ်ားကို လိုက္နာက်င့္သံုးလ်က္ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား စည္းလံုးညီၫြတ္မႈကို ထိန္းသိမ္း ထားႏိုင္ရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္း အေလးထား ေျပာၾကားသည္။ ထို႔ျပင္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ၏ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ျပႆနာ ေျဖရွင္းေရး တို႔အ တြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈ အေျခအေနမ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဘက္မလိုက္ လႈပ္ရွားမႈစတင္စဥ္ကပင္ ပါဝင္ခဲ့သည့္ မူလအဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံျဖစ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ ဘက္မလိုက္လႈပ္ရွားမႈ၏ အေျခခံမူမ်ားကို အေလးထား လိုက္နာက်င့္သံုးလ်က္ရွိ သည္။ ဘက္မလိုက္ လႈပ္ရွားမႈတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ပါဝင္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရာ၌ ဓမၼကိုမ်က္ကြယ္ျပဳ၍ အဓမၼကို မသိက်ဳိးကြၽန္ျပဳျခင္း မဟုတ္သကဲ့သို႔ မိုးခါးေရေသာက္ျခင္းကိုလည္း ေရွာင္ၾကဥ္သည္။ မိမိႏွင့္အလ်ဥ္းသင့္သူမ်ား ဂုဏ္သိကၡာကို ငဲ့ကြက္၍ ေခ်ာ္လဲေရာထိုင္ မ်က္ႏွာခ်ဳိေသြးျခင္းမ်ဳိးလည္း မဟုတ္ဘဲ အရွိကိုအရွိအတိုင္း ႐ႈျမင္သံုးသပ္၍ သမာသမတ္က်က် ရပ္တည္ျခင္းသည္ ဘက္မလိုက္ လႈပ္ရွားမႈ၏ အႏွစ္သာရျဖစ္သည္။ ဘက္မလိုက္ လႈပ္ရွားမႈ စတင္ၿပီးေနာက္ပိုင္း ကမၻာ့ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၃ဝ ၾကာမွ် အေရွ႕ႏွင့္အေနာက္ဟူ၍ ႏွစ္ပိုင္း ကြဲေနေသာ ဂ်ာမနီႏွစ္ႏိုင္ငံျပန္လည္ ေပါင္းစည္းမိၾကသည္မွာ မဂၤလာရွိသေလာက္ ဆိုဗီယက္ ျပည္ေထာင္ စုႀကီး ၁၅ ႏိုင္ငံၿပိဳကြဲသြားျခင္းႏွင့္ ဘက္မလိုက္လႈပ္ရွားမႈကို စတင္ခဲ့ေသာ မာရွယ္တီးတိုး ထူေထာင္ခဲ့သည့္ ယူဂိုဆလားဗီး ယား ျပည္ေထာင္စုႀကီး ၿပိဳကြဲသြားျခင္းတို႔သည္ ေၾကကြဲဖြယ္ျဖစ္သျဖင့္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ား အေနျဖင့္ သင္ခန္းစာ ယူၾကရမည္ျဖစ္သည္။

သို႔ျဖစ္၍ ဘက္မလိုက္ လႈပ္ရွားမႈ၏ အဓိက ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္ေသာ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ား အားလံုး၏ အက်ဳိးစီးပြားကို ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ျမႇင့္တင္ေရးတို႔အတြက္ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ား အေနျဖင့္ ဘက္မလိုက္ လႈပ္ရွားမႈ၏ အေျခခံမူႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းလိုက္နာၾကရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမဝတီက တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္ လိုက္ရပါသည္။

Read 465 times Last modified on Wednesday, 11 April 2018 09:12