SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

နည္းသြယ္ပံုထုတ္ ပညာအုပ္၍ အလုပ္သက္ေသ ထူၾကေလ

Thursday, 19 April 2018 08:27 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

ေကာဇာသကၠရာဇ္ ၁၃၇၉ ခုႏွစ္ကုန္ဆံုး၍ ၁၃၈ဝ ျပည့္ ႏွစ္သစ္သုိ႔ ကူးေျပာင္းသည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္တည္းမွာပင္ ရာသီအားျဖင့္ ၿပိႆရာသီသုိ႔ ေရာက္ရွိခဲ့ေလၿပီ။

ကုန္ဆံုးခဲ့ေသာ ၁၃၇၉ ခုႏွစ္က တစ္ဆယ့္ႏွစ္လ သို႔မဟုတ္ ရက္ေပါင္း ၃၆၅ ရက္အတြင္း မည္သုိ႔ေသာ အျဖစ္အပ်က္ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ရသည္ကို ျပန္လည္ၾကည့္႐ႈေသာ္ မိမိတို႔ႏွင့္သက္ဆုိင္ရာ ေနရာဌာနႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္အားေလ်ာ္စြာ အေကာင္းႏွင့္အဆိုးတို႔ကို အနည္းအမ်ား ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ၾကရသည္ကုိ ေတြ႕ရေပမည္။ထုိသုိ႔ျပန္လည္ၾကည့္႐ႈ လုိက္သျဖင့္ လူပုဂၢိဳလ္ အားေလ်ာ္စြာ အျဖစ္အပ်က္ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကို သိျမင္ရေသာအခါ အေကာင္းႏွင့္အဆိုး မွ်တသူမ်ားအတြက္  စိတ္ကုိေျဖေဖ်ာက္ႏုိင္ၾကေပမည္။

အေကာင္းဘက္ကမ်ား၍ အဆုိးဘက္ကနည္းသူမ်ားမွာ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ရွိၾကမည္ျဖစ္ၿပီး အဆိုးဘက္ကမ်ား၍ အေကာင္းဘက္က နည္းသူတို႔အဖို႔မွာမူကား  ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာရွိၾကမည္ မဟုတ္ေပ။လူတို႔အတြက္ အေကာင္းႏွင့္အဆုိးဟူသည္ ဘယ္သူမျပဳမိမိမႈသာ ျဖစ္သျဖင့္ ေကာင္းေသာအမႈကို ေဆာင္၍ မေကာင္းေသာအမႈကို ေရွာင္ျခင္းျဖင့္သာလွ်င္ ႏွစ္သစ္အတြက္ မဂၤလာရွိေသာ ရက္မ်ားကို ျဖတ္ေက်ာ္ၾကရန္ျဖစ္သည္။

ကုန္ဆံုးခဲ့ေသာ ႏွစ္လရက္မ်ားအတြင္း တစ္ေန႔ၿပီးတစ္ေန႔ ေနထုိင္သြားလာ လႈပ္ရွား႐ုန္းကန္ခဲ့သည္မ်ားမွာ အေကာင္းဘက္ကေသာ္ လည္းေကာင္း၊ အဆုိးဘက္ကေသာ္ လည္းေကာင္း အစဥ္တစုိက္ ေလွ်ာက္လွမ္းခဲ့ၾကသည္ မဟုတ္ဘဲ ထုိလမ္းႏွစ္ေၾကာင္းအၾကားတြင္ အလ်ဥ္းသင့္သလုိ ဟုိဘက္သည္ဘက္ တိမ္းေစာင္းယိမ္းယိုင္ ေလွ်ာက္လွမ္းခဲ့ၾကျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕ေသာရက္မ်ားတြင္ လံု႔လဝီရိယလြန္ကဲ၍ အခ်ဳိ႕ေသာ ရက္မ်ားတြင္ လံု႔လဝီရိယယုတ္ေလ်ာ့သည္မ်ား ရွိၾကသည္မွာ လူတို႔သဘာဝျဖစ္သည္။ ဤသုိ႔ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္၍ ေရွ႕ဆက္ေလွ်ာက္ လွမ္းမည့္ ခရီးအတြက္သင့္ေလ်ာ္ေအာင္ မိမိကုိယ္မိမိ ျပဳျပင္ၾကရေပလိမ့္မည္။ မိမိကိုယ္မိမိ ျပဳျပင္ၿပီးသူသာလွ်င္ အျခားသူမ်ားကို ျပဳျပင္ေပးႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္က လံု႔လဝီရိယ လြန္ကဲ၍လြဲမွားခဲ့သူမွာယခုႏွစ္တြင္ လံု႔လကိုသင့္ေလ်ာ္သည့္ အေနအထားေရာက္ေအာင္ ခ်င့္ခ်ိန္ရမည္။

လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္က လံု႔လဝီရိယ ယုတ္ေလ်ာ့သူမွာ ယခုႏွစ္တြင္ ပိုမိုအားထုတ္ရန္ျဖစ္သည္။ ဤသုိ႔ျဖင့္ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္က အမွားကို အမွန္ေရာက္ေအာင္ ျပဳျပင္ၾကရန္ျဖစ္သည္။

မည္သည့္လုပ္ငန္းမ်ဳိးျဖစ္ေစ လံု႔လဝီရိယစုိက္ထုတ္ေစကာမူ နည္းစနစ္ လြဲမွားေနလွ်င္ အက်ဳိးမရွိျဖစ္ေခ်မည္။

နည္းစနစ္မွန္ကုိ သိရွိအသံုးခ်ႏုိင္ရန္မွာ ယခင္အေတြ႕အႀကံဳ ရွိဖူးသူမ်ားထံမွ နည္းစနစ္ကို သင္ယူေလ့လာ မွတ္သားအသံုးခ်ျခင္း၊ ယေန႔အခ်ိန္ ေအာင္ျမင္မႈရရွိေနသူမ်ားထံမွ နည္းစနစ္ကုိ သင္ယူေလ့လာ မွတ္သားအသံုးခ်ျခင္းတုိ႔ျဖင့္ လက္ေတြ႕အက်ဳိးရွိေစရန္ ျဖစ္သည္။ လု႔ံလလည္းထူ မုိးလည္းကူ၊ ႏြားေခ်းလည္းခ် ကံလည္းမ ဆို႐ိုးစကားအရ လယ္သမားသည္ လံု႔လဝီရိယ စုိက္ထုတ္ျခင္း၊ ႏြားေခ်း စေသာေျမၾသဇာခ်ေပးျခင္း၊ မုိးကလည္း အခ်ိန္မွန္ရြာသြန္းျခင္း၊ ကုသုိလ္ကံကလည္း ေထာက္မေပးျခင္းတို႔ေၾကာင့္ သီးႏွံစုိက္ပ်ဳိး ေအာင္ျမင္သကဲ့သုိ႔ လုပ္ငန္းတစ္ခုတြင္ ကံဉာဏ္ဝီရိယ သံုးမ်ဳိးျပည့္စံုမွ ေအာင္ျမင္မႈ အျပည့္အဝရႏုိင္ေပမည္။

ပါေမာကၡခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ ေဒါက္တာနႏၵမာလာဘိဝံသက ႏွစ္သစ္ကူး ၾသဝါဒျမြက္ၾကားရာ၌ ''၁၃၈ဝ ျပည့္ ျမန္မာႏွစ္သစ္မွာ အေတြးသစ္၊ အျမင္သစ္ျဖင့္ ဘဝသစ္ကုိေဖာ္ေဆာင္ဖို႔ လူတိုင္းႀကိဳးစားသင့္ ပါသည္။ ယခင္ႏွစ္ေဟာင္းမွ မေကာင္းေသာ အက်င့္မ်ားကို ပယ္ရွားျခင္း၊ ေကာင္းေသာ အက်င့္စ႐ိုက္မ်ားကို လိုက္နာျခင္းျဖင့္ ဘဝသစ္ကုိဖန္တီးႏုိင္ပါသည္။ ဘဝသစ္ကုိဖန္တီးႏုိင္ရန္ ျမတ္ဗုဒၶ၏ သေလႅခက်င့္စဥ္ႏွင့္အညီ ယခုလုိအဓိ႒ာန္ ျပဳပါ ငါသည္ သူတစ္ပါးပ်က္စီးေအာင္ လုပ္တတ္သူမျဖစ္ေစရ၊ သူတစ္ပါး၏ ႀကီးပြားမႈကို လိုလားသူသာျဖစ္ေစရမည္။ ငါသည္ သူတစ္ပါး၏ ေအာင္ျမင္မႈကို   မနာလုိသူမျဖစ္ေစရ၊ ဝမ္းသာႏုိင္သူသာ ျဖစ္ေစရမည္။

ငါသည္ လူအမ်ားကုိ လွည့္စားဟန္ေဆာင္တတ္သူ မျဖစ္ေစရ၊ ဟန္ေဆာင္မႈကင္း ႐ိုးသားပြင့္လင္းသူသာ ျဖစ္ေစရမည္ဟူေသာ စိတ္ေကာင္းေစတနာေကာင္းကို လူတိုင္းကုိယ္စီ ထားၾကရန္ မွာၾကားသည္။

အလားတူ ဘာသာေပါင္းစံု ခ်စ္ၾကည္ညီၫြတ္ေရးအဖြဲ႕မွ တာဝန္ရွိသူတို႔ကလည္း    ျမန္မာျပည္သူတို႔အေပါင္း ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာဝေျပာ ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစေၾကာင္း ဆုေတာင္းေမတၱာ ပို႔သၾက သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ၊ ဒုတိယသမၼတမ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒မ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္တုိ႔ကလည္း ႏွစ္သစ္မွာ ျမန္မာျပည္သူအေပါင္းတုိ႔ ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစေၾကာင္းႏွင့္ ယခုထက္ ပိုမုိတိုးတက္မႈေတြ ရၾကေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ၾကပါေစေၾကာင္း ဆုေတာင္းေမတၱာ ပို႔သၾကသည္။

သုိ႔ျဖစ္၍ ေကာဇာသကၠရာဇ္ ၁၃၈ဝ ျပည့္ႏွစ္မွစ၍ ေနာင္ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တိုင္သည္အထိ ျမန္မာျပည္သူအေပါင္း ေကာင္းက်ဳိးသုခရရွိခံစားၾကႏုိင္ေစျခင္းငွာ နည္းလမ္းအသြယ္သြယ္တို႔ကို ရွာေဖြႀကံဆၿပီး သကာလ အေၾကာင္းအက်ဳိး၊ အေကာင္းအဆိုးတို႔ကို ေဝဖန္ပိုင္းျခား၍   ဒိ႒အက်ဳိးရလဒ္ေကာင္းကို ေပးစြမ္းႏုိင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားေအာင္ျမင္ေစရန္ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ ျပည္သူႏွင့္တပ္မေတာ္တို႔ ဝိုင္းဝန္းႀကိဳးပမ္းၾကပါရန္ ႏွစ္သစ္အခါသမယတြင္ ျမဝတီက တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္ လုိက္ရပါသည္။  

Read 247 times Last modified on Thursday, 19 April 2018 08:28