SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

အမ်ားအက်ဳိး အားကိုးထုိက္သူ ျဖစ္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ၾကသည္

Tuesday, 24 April 2018 08:42 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး၊ ခ်င္းျပည္နယ္ႏွင့္ နာဂကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသမ်ားရွိ ေဝးလံေခါင္းပါး၍ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ခက္ခဲေသာ ေဒသမ်ားမွ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏  က်န္းမာေရး က႑ျမႇင့္တင္ေပးရန္အတြက္ ဆရာဝန္ လိုအပ္လ်က္ရွိေသာ ေဆး႐ံုမ်ားတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည့္ တပ္မေတာ္သား ဆရာဝန္မ်ားအား ဂုဏ္ျပဳပြဲအခမ္းအနားကို ဧၿပီ ၂၁ ရက္ မြန္းလြဲပုိင္းက ေနျပည္ေတာ္ရွိ ဘုရင့္ေနာင္ရိပ္သာ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္ တက္ေရာက္ဂုဏ္ျပဳ ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကား ေျပာၾကားသည္။

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္က ဂုဏ္ျပဳႏႈတ္ခြန္းဆက္ စကားေျပာၾကားရာ၌ ''၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလအတြင္း နာဂ႐ိုးရာပြဲေတာ္သုိ႔ ယခင္အစုိးရကာလ သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ အတူ သြားေရာက္ခဲ့စဥ္ နာဂကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ဥကၠ႒မွ ေဆး႐ံုမ်ားတြင္ ဆရာဝန္ လုိအပ္ခ်က္ရွိ၍ အခက္အခဲျဖစ္ေနရေၾကာင္း တင္ျပခဲ့သျဖင့္  ယခုကဲ့သို႔ ေဝးလံေခါင္းပါးေဒသမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္ရန္ မိမိကုိယ္တုိင္ ဆႏၵျပဳသည့္ တပ္မေတာ္သား ဆရာဝန္မ်ားအား ေစလႊတ္ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိသို႔ေစလႊတ္ရန္အတြက္ ဆႏၵေကာက္ခံရာတြင္ တပ္မေတာ္သား ဆရာဝန္မ်ား မ်ားစြာ စာရင္းေပးခဲ့ၾကရာ မိမိတုိ႔တုိင္းရင္းသားမ်ား အတြက္ တပ္မေတာ္သားမ်ားက ေစတနာရွိေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဆႏၵျပဳသူမ်ား အနက္မွ သင့္ေတာ္သူမ်ားကို ေရြးခ်ယ္၍ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ အတြက္ ေစလႊတ္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း က်န္းမာေရး ဝန္ႀကီးဌာနသို႔ အေၾကာင္းၾကားခဲ့ရာ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ သေဘာတူလက္ခံခဲ့သျဖင့္ နာဂကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသရွိ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္ခြဲ အားလံုး၊ ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေနရာအခ်ဳိ႕သို႔ ေစလႊတ္ေပးႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း'' ျဖင့္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။

စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး၊ ခ်င္းျပည္နယ္ႏွင့္ နာဂကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသမ်ားရွိ ေဝးလံေခါင္းပါး၍ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ခက္ခဲေသာ ေဒသမ်ား၌ ေနထုိင္ၾကေသာ ျပည္သူအမ်ားစုတုိ႔သည္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီၫြတ္ေသာ ေနထုိင္စားေသာက္မႈ နည္းပါးမႈ၊ စီးပြားေရးအရ ဝင္ေငြနည္းပါးမႈႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ခက္ခဲမႈမ်ားေၾကာင့္ လူေနမႈဘဝဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ေႏွာင့္ေႏွးေနၾက ရသည္။ ျပည္သူမ်ား က်န္းမာမွ အလုပ္လုပ္ႏုိင္မည္၊ ပညာသင္ၾကားႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး လူေနမႈဘဝ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ႏုိင္ရန္ တပ္မေတာ္သား ဆရာဝန္မ်ားအား ထုိေဒသမ်ားသို႔ ေစလႊတ္၍ ျပည္သူ႔ က်န္းမာေရး ကုသေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေစျခင္းျဖစ္သည္။

တပ္မေတာ္သား ဆရာဝန္မ်ားသည္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ မတ္လမွစတင္၍ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၆ ရက္အထိ ေဆးကုသမႈဆုိင္ရာေရာဂါ၊ ခြဲစိတ္ေရာဂါ၊ ကေလးေရာဂါ၊ သားဖြား/မီးယပ္ေရာဂါ၊ အ႐ိုးေရာဂါ၊ နား/ႏွာေခါင္း/လည္ေခ်ာင္းေရာဂါ၊ မ်က္စိေရာဂါ၊ သြားေရာဂါႏွင့္ အေထြေထြေရာဂါေဝဒနာရွင္ ေဒသခံျပည္သူ ႏွစ္သိန္းနီးပါးခန္႔ တုိ႔ကို ကုသေစာင့္ေရွာက္ ေပးခဲ့ၾကသည္။

တပ္မေတာ္သည္ ျပည္ေထာင္စု မၿပိဳကြဲေရး၊ တုိင္းရင္းသား စည္းလံုးညီၫြတ္မႈ မၿပိဳကြဲေရးႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးတည္းဟူေသာ ဒို႔တာဝန္အေရးသံုးပါးကုိ အမ်ဳိးသားေရး တာဝန္ အျဖစ္ခံယူ၍ အသက္ထက္ဆံုး ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေနေသာ တပ္မေတာ္ျဖစ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ အဓိကတာဝန္ႀကီး (၃)ရပ္ျဖစ္ေသာ စစ္တုိက္ရန္၊ စစ္တုိက္ရန္မရွိကေလ့က်င့္ရန္၊ ေလ့က်င့္ရန္မရွိက ျပည္သူ႔အက်ဳိးျပဳ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္တုိ႔ကို စဥ္ဆက္မျပတ္ ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ ျပည္သူ႔အက်ဳိးျပဳ လုပ္ငန္းမ်ားမွ က်န္းမာေရး ကုသေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္း မ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ တပ္မေတာ္ေဆးတကၠသိုလ္၊ တပ္မေတာ္သူနာျပဳႏွင့္ ေဆးဘက္ပညာသိပၸံဘြဲ႕ သင္တန္း၊ အမ်ဳိးသမီးသူနာျပဳသိပၸံဘြဲ႕ သင္တန္းတို႔ကို ဖြင့္လွစ္၍ ေလ့က်င့္ေမြးထုတ္ ေပးလ်က္ရွိသည္။

တပ္မေတာ္ေဆးတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရး ကုသေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ လုိအပ္ေသာ ေနရာေဒသမ်ားသို႔ နယ္လွည့္ ေဆးကုသေရးအဖြဲ႕မ်ား ေစလႊတ္၍ က်န္းမာေရး ကုသေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးေနသကဲ့သုိ႔ သက္ဆုိင္ရာ တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ နယ္ေျမမ်ား အလုိက္လည္း ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိရာ ေဆး႐ံုတက္ေရာက္ ကုသရန္ လိုအပ္ေသာ ေဝဒနာရွင္မ်ားအား နီးစပ္သည့္ တပ္မေတာ္ေဆး႐ံုမ်ားသို႔ တက္ေရာက္ကုသမႈခံယူရန္ စီစဥ္ေပးသည္။ တပ္မေတာ္နယ္လွည့္ ေဆးကုသေရးအဖြဲ႕မ်ားသည္ လူမ်ဳိးႏွင့္ ကိုးကြယ္သည့္ ဘာသာမေရြး၊ ေတာင္ေပၚေျမျပန္႔မခြဲျခားဘဲ နယ္စပ္ေဒသမ်ားပါမက်န္ စိတ္ရင္းေစတနာမွန္ျဖင့္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရး ကုသေစာင့္ေရွာက္ေပးလ်က္ ရွိသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ယခုက်င္းပေသာ ဂုဏ္ျပဳပြဲသုိ႔ တက္ေရာက္လာၾကသည့္ တပ္မေတာ္သား ဆရာဝန္မ်ားသည္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားသာမက ပညာသင္ၾကားေရးႏွင့္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ပါ  ဝင္ေရာက္ကူညီ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ၾကျခင္းေၾကာင့္ အမ်ားအက်ဳိး အားကိုးထုိက္သူမ်ား ျဖစ္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ခဲ့ၾကသည္ကုိ ျမဝတီက မွတ္တမ္းတင္ ဂုဏ္ျပဳ အပ္ပါသည္။     

Read 318 times Last modified on Tuesday, 24 April 2018 08:43