SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

သင္႕ေလးသင္႕ စြမ္းအားတည္ ျပည္သူကို ကူညီ

Tuesday, 08 May 2018 08:26 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

အမ်ားအက်ဳိးကို သယ္ပိုုးၾကေသာ ပရဟိတ လုပ္ငန္းရပ္မ်ားတြင္ မြန္ျမတ္ေသာ မီးသတ္တပ္ဖဲြ႕၏ လုပ္ငန္းအပါအဝင္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ မီးသတ္တပ္ဖဲြ႕သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူူမ်ားအတြက္ လုံၿခံဳမႈေပးျခင္းႏွွင့္ ကာကြယ္မႈေပးျခင္းဆိုေသာ ယုံၾကည္ခ်က္မ်ားျဖင့္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိရာ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ေမ ၅ ရက္တြင္ (၇၂)ႏွစ္ ျပည့္ေျမာက္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။

(၇၂)ႏွစ္ေျမာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ မီးသတ္တပ္ဖဲြ႕ေန႔ အခမ္းအနားကို ေခတ္အဆက္ဆက္က မီးသတ္သမားႀကီးမ်ား၏ ေစတနာ၊ ဝါသနာ၊ အနစ္နာဟူေသာ စိတ္ဓာတ္ေကာင္းမ်ားမွလာသည့္ ႏိႈင္းဆမရေသာ တန္ဖိုးမ်ားကို  ယေန႔မီးသတ္တပ္ဖဲြ႕ဝင္မ်ားက ေလးစားျမတ္ႏိုးၾကေစရန္ႏွင့္ မီးသတ္တပ္ဖဲြ႕ဝင္မ်ားအား ဂုဏ္ျပဳလိုေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ အုတ္ပုံဆိပ္လမ္းရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံ မီးသတ္တပ္ဖဲြ႕ ဌာနခ်ဳပ္စစ္ေရးျပကြင္း၌ ေမ ၅ ရက္ နံနက္ ၇ နာရီတြင္က်င္းပသည္။ အခမ္းအနားသို႔ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေက်ာ္ေဆြ တက္ေရာက္၍ စြမ္းရည္သတၱိဆိုင္ရာ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ ရဲဗလတံဆိပ္ ခ်ီးျမႇင့္အပ္ႏွင္းျခင္း ခံရသူ တပ္ဖဲြ႕ဝင္ႏွစ္ဦး၊ စြမ္းေဆာင္မႈဆိုင္ရာ ရဲသူရိန္တံဆိပ္ ခ်ီးျမႇင့္အပ္ႏွင္းျခင္း ခံရသူ တပ္ဖဲြ႕ဝင္တစ္ဦးႏွင့္ ရဲေက်ာ္သူတံဆိပ္ ခ်ီးျမႇင့္အပ္ႏွင္းျခင္း ခံရသူ တပ္ဖဲြ႕ဝင္ငါးဦးတို႔အား ဂုဏ္ျပဳဆုတံဆိပ္မ်ား ခ်ီးျမႇင့္အပ္ႏွင္းသည္။

မီးသတ္တပ္ဖဲြ႕ဝင္မ်ားအား ဆုတံဆိပ္္မ်ား ခ်ီးျမႇင့္အပ္ႏွင္းၿပီးေနာက္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရာ၌ ျမန္မာႏိုင္ငံ မီးသတ္တပ္ဖဲြ႕ကို ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူလူထု၏ အသက္အိုးအိမ္ စည္းစိမ္မ်ား၊ မီးေဘးႏွင့္သဘာဝေဘး အႏၲရာယ္မ်ားမွ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္  ဖဲြ႕စည္းတည္ေဆာက္ခဲ့ရာ  ယခုဆိုလွ်င္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖံံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာသည္ႏွင့္အမွ် သဘာဝေဘး အႏၲရာယ္ႏွင့္ ဓာတု၊ ဇီဝ၊ ေရဒီယိုသတၱိၾကြပစၥည္း အႏၲရာယ္မ်ားလည္း ျဖစ္ပြားေပၚေပါက္လာမႈေၾကာင့္ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားမွ ကာကြယ္ရန္ လူ၊ အေထာက္အကူျပဳယာဥ္၊ စက္ပစၥည္းကိရိယာႏွင့္ နည္းပညာဆိုသည့္  အေျချပဳက႑(၃)ရပ္ကို  ဟန္ခ်က္ညီေအာင္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ ေလ့က်င့္ထားႏိုင္ရန္ အေျမာ္အျမင္ရွိရွိ စီမံေဆာင္ရြက္ထားရန္ လုိအပ္္လာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ဆက္လက္ေျပာၾကားရာတြင္  ေနာင္အနာဂတ္မွာ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည့္ အေျခအေနမ်ားကို ေမွ်ာ္မွန္းတြက္ဆၿပီး မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕၏ ဖြဲ႕စည္းပံု၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ ယာဥ္၊ စက္အင္အားမ်ားကို တုိးခ်ဲ႕ေပးႏုိင္ခဲ့ၿပီး ၎အင္အားမ်ားျဖင့္ ျပည္သူလူထုကို အေကာင္းဆံုး ဝန္ေဆာင္မႈေပးႏုိင္ရန္ အေျခခံအက်ဆံုးႏွင့္ အဓိက အက်ဆံုးျဖစ္ေသာ  အသိပညာႏွင့္ အတတ္ပညာမ်ား ျပည့္ဝေနေအာင္  ေလ့က်င့္ေရးသာလွ်င္ ပဓာနျဖစ္၍ နည္းပညာႏွင့္ ထက္ျမက္ထိေရာက္သည့္ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား ရရွိေအာင္ စဥ္ဆက္မျပတ္ေလ့က်င့္ တည္ေဆာက္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ စြမ္းေဆာင္မႈတုိင္းသည္ ျပည္သူ လူထု၏ ေနထိုင္မႈဘဝ လံုၿခံဳေရးမွစ၍ ႏုိင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရးအထိ အက်ဳံးဝင္ျခင္းေၾကာင့္ စြမ္းရည္ ထက္ျမက္ေအာင္ ေလ့က်င့္ တည္ေဆာက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းျဖင့္ မွာၾကားသည္။

(၇၂)ႏွစ္ေျမာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕ေန႔ အခမ္းအနား က်င္းပစဥ္ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ တစ္ဦးခ်င္းစြမ္းရည္ၿပိဳင္ပြဲ (Brave Heart)ႏွင့္ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈ ျဖစ္စဥ္တြင္ အဖြဲ႕လိုက္ရွာေဖြ ကယ္ဆယ္ေရးစြမ္းရည္ (Rip it Off) ၿပိဳင္ပြဲမ်ား ျပသျခင္း၊ ပိုလန္ႏုိင္ငံမွ ရရွိသည့္ယာဥ္၊ စက္မ်ားစြမ္းရည္ျပသျခင္း၊ ငလ်င္ေဘးအႏၲရာယ္ ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရး (တပ္ခြဲအဆင့္) ေလ့က်င့္ခန္း ေဆာင္ရြက္ေနမႈ သ႐ုပ္ျပျခင္းမ်ား ပါဝင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ကုန္လြန္ခဲ့ေသာ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္အတြင္းက မီးေလာင္မႈ ၁၈၃၂ ႀကိမ္ရွိခဲ့ရာ ေပါ့ဆမီးေၾကာင့္ မီးေလာင္မႈ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္ ေမ ၂၄ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ မဂၤလာေစ်းႀကီး မီးေလာင္မႈတြင္ ဆုိင္ခန္းေပါင္း ၈၃၃ ခန္းခန္႔ မီးေလာင္ခံရၿပီး ဆံုး႐ံႈးမႈတန္ဖိုး စုစုေပါင္းေငြက်ပ္ သန္း ၂ဝ၉ဝဝ ေက်ာ္ရွိခဲ့ရာ ယခုအခ်ိန္ ေစ်းသစ္ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ရန္ျပင္ဆင္ေနဆဲ အဆင့္သာရွိေသးေၾကာင္း အားလံုးသိၿပီးျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕သည္ လူအသင့္၊ ယာဥ္အသင့္၊ စက္သံုးဆီအသင့္၊ ေရအသင့္ျဖင့္ ျပည္သူ႔အက်ဳိးသယ္ပိုးရန္ ၂၄ နာရီျပင္ဆင္ထားသည့္တုိင္ေအာင္ မီးေဘးႀကိဳတင္ ကာကြယ္ေရး၊ မီးေလာင္လွ်င္ အခ်ိန္မီၿငိႇမ္းသတ္ႏုိင္ေရးႏွင့္  ဆံုး႐ံႈးမႈ အနည္းဆံုးျဖစ္ေရးတုိ႔အတြက္ ျပည္သူအားလံုးတုိ႔ အေနျဖင့္ မီးသတိႏွင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈ လုိအပ္ေၾကာင္း ျမဝတီက တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္ လိုက္ရပါသည္။      

Read 312 times Last modified on Tuesday, 08 May 2018 08:26