SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

တစ္ခုပညာ ကုိယ္စီပါ ဝမ္းစာ ရွာေဖြေရး

Thursday, 10 May 2018 08:37 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

လူတစ္ဦးအဖို႔ စက္မႈ၊ လက္မႈအစရိွသည့္ အျပစ္ကင္းေသာ အတတ္ပညာတို႔ကို တတ္ေျမာက္ျခင္းသည္ ဘဝအတြက္ ေကာင္းက်ဳိးသုခ ရရိွႏုိင္ေၾကာင္း (၃၈)ျဖာမဂၤလာ တရားေတာ္၌ ၫႊန္ျပထားသည္။

မ်က္ေမွာက္ကာလ စက္မႈနည္းပညာမ်ား ထြန္းကားေသာေခတ္၌ လက္မႈပညာသည္လည္း ကာလေဒသ အားေလ်ာ္စြာ အသုံးဝင္ေနျခင္း၊ မိ႐ိုးဖလာ႐ိုးရာ ယဥ္ေက်းမႈကို ထိန္းသိမ္းလိုၾကျခင္းႏွင့္ လက္လွမ္းမီရာ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းျဖင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ျပဳလုိျခင္း စသည့္ အေၾကာင္းတရားတို႔ေၾကာင့္ လက္မႈပညာ၏ အခန္းက႑သည္ အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိ အေရးပါလ်က္ရိွသည္။

မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး  ေညာင္ဦးခ႐ိုင္ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္ ရြာတန္းရွည္ေက်းရြာ၌ ထန္းႏွင့္ဝါး လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ အဆင့္ျမင့္လက္မႈ ပညာရက္တိုသင္တန္းကို ေမ ၆ ရက္မွစ၍ ၁ဝ ရက္ၾကာ ဖြင့္လွစ္ သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိသည္။ အဆိုပါသင္တန္းကို ေတာ္ဝင္ထန္းအဖြဲ႕၊ Sunday Group အဖြဲ႕ႏွင့္ မႏၲေလးတကၠသိုလ္မွ ထန္းသုေတသီတစ္ဦးတို႔က သင္တန္းသား၊ သင္တန္းသူ ၂၅ ဦးတို႔အား အခမဲ့ သင္ၾကားေပးၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအလယ္ပိုင္းမွ အပူပိုင္းေဒသ၌ ႏွစ္ရွည္ထန္းေတာမ်ား ရိွသည့္အနက္ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ယခင္ႏွစ္မ်ားက ထန္းပင္ခုနစ္သိန္းခန္႔ ရိွခဲ့ရာမွ  ငါးေသာင္းခန္႔ကို ခုတ္လွဲၿပီးျဖစ္သျဖင့္ ထန္းပင္မ်ားကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္း ထားလိုေသာ္လည္း လုပ္သား အခက္အခဲႏွင့္ ထန္းထြက္ပစၥည္း ေစ်းကြက္အခက္အခဲတို႔ေၾကာင့္  ထန္းေတာပိုင္ရွင္မ်ား အေနျဖင့္ ယခင္က ပေဒသာပင္ဟု ေခၚၾကေသာ ထန္းပင္မ်ားကို ယခုအခ်ိန္တြင္ အပင္ျပတ္ေရာင္းခ်ေနၾကရသည္။ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္က ခုတ္လွဲခဲ့ေသာထန္းပင္မွ သစ္သားမ်ားကို ပရိေဘာဂပစၥည္း ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ရာ လူႀကိဳက္မ်ားသျဖင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ထန္းပင္မ်ားကို ဝယ္ယူေနၾကေသာ္လည္း ထန္းပိုင္ရွင္မ်ား အေနျဖင့္ ထုိက္သင့္ေသာ တန္ဖိုးမရရိွေၾကာင္း ေဒသခံမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

ထန္းပင္စိုက္ပ်ဳိးရာတြင္ အေစ့ကိုစိုက္ပ်ဳိးရၿပီး အပင္သက္ ၁၈ ႏွစ္မွ ႏွစ္ ၁ဝဝ အထိရွည္ၾကာသည့္ႏွစ္ရွည္ပင္ျဖစ္ၿပီး ထန္းပင္သက္တမ္း ႏွစ္ ၈ဝ မွ ၁ဝဝ အတြင္းရိွ ထန္းသားမ်ား၏ အရည္ အေသြးေကာင္းသျဖင့္ လူေနအိမ္ေဆာက္လုပ္ရာတြင္ အသုံးျပဳၾကၿပီး ပရိေဘာဂႏွင့္ အျခားအသုံးအေဆာင္ ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ရာတြင္လည္း အသုံးျပဳၾကသည္။ ထန္းသီးကို စားေသာက္ကုန္ထုတ္လုပ္ရာတြင္ အသုံးျပဳၿပီး  တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသို႔လည္း တင္ပို႔ၾကသည္။  ထန္းရည္အခ်ဳိကို ခ်က္လုပ္ရာမွရေသာ ထန္းလ်က္ကို အိႏၵိယႏုိင္ငံႏွင့္ မေလးရွားႏုိင္ငံတို႔သို႔ အမ်ားဆုံး တင္ပုိ႔ေၾကာင္း သိရသည္။

ထန္းတစ္ပင္လုံး လူတို႔အတြက္ အသုံးဝင္သကဲ့သို႔ အစိမ္းေရာင္ေရႊဟု တင္စားၾကေသာ ဝါးပင္တို႔သည္လည္း  သစ္မေရာက္ခင္ဝါးကူ  ဆုိစကားအရ ကြၽန္းေရႊဝါဟု တင္စားၾကေသာ သစ္သားေနရာ တြင္ ဝါးျဖင့္အစားထိုး အသုံးျပဳလာၾကသည္။ ေက်းလက္ေနျပည္သူအမ်ားစုတို႔ အိမ္ေဆာက္ၾကရာတြင္ ဝါးကိုအမ်ားဆုံး အသုံးျပဳၾကသကဲ့သုိ႔ ၿမိဳ႕အစြန္အဖ်ားေနရာမ်ား၌ ေနထုိင္ၾကေသာ ဆင္းရဲသားရပ္ကြက္မ်ားမွာလည္း ဝါးအိမ္ကေလးမ်ား ေဆာက္ေနၾကရသည္။ သစ္ပင္ခ်စ္သူမ်ားအသင္း၊ ထန္းပင္ခ်စ္သူမ်ားအသင္း စသည္ျဖင့္လူမႈေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ရိွသကဲ့သို႔ ဝါးခ်စ္သူမ်ား အသင္းကိုလည္းဖြဲ႕စည္း၍ ပညာရွင္မ်ား၏ကူညီမႈျဖင့္ ဝါးေတာ ထိန္းသိမ္းေရးနည္းပညာ၊ ဝါးပင္မ်ား စနစ္တက် စိုက္ပ်ဳိး ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ သုေတသနလုပ္ငန္း တို႔ကိုပါ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ရည္ရြယ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။  ယခုအခ်ိန္တြင္ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္ အခ်ဳိ႕သည္ ယြန္းထည္ပစၥည္း၊ ဝါးပါေကးၾကမ္းခင္းႏွင့္ အသုံးအေဆာင္ ပစၥည္းမ်ဳိးစုံ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ေနၾကရာ  ဝါးျဖင့္ျပဳလုပ္ေသာ လက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးရန္ လိုအပ္လ်က္ ရိွသည္။

ထန္းပင္ႏွင့္ဝါးပင္မ်ားကို စနစ္တက် စိုက္ပ်ဳိးထိန္းသိမ္းျခင္းသည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးပင္ျဖစ္သျဖင့္ ေဒသတြင္း၌ အစြန္းေရာက္ ရာသီဥတုျဖစ္ေပၚျခင္းကို ေလ်ာ့နည္း သက္သာေစသည့္ အျပင္ ေဒသခံ ျပည္သူတို႔အတြက္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း ဖန္တီးႏုိင္သျဖင့္  တစ္ဦးခ်င္း ဝင္ေငြျမင့္မား လာမည္ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ထန္းႏွင့္ဝါး လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ အဆင့္ျမင့္လက္မႈပညာ ရက္တိုသင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးရန္ လိုအပ္ေသာေနရာမ်ား၌ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ဌာနဆုိင္ရာ မ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္သူတို႔ အေနျဖင့္ ႀကိဳးပမ္း အားထုတ္သင့္ေၾကာင္း ျမဝတီက တုိက္တြန္း ႏိႈးေဆာ္လိုက္ရပါသည္။   

Read 382 times Last modified on Thursday, 10 May 2018 08:38