SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

အသက္ေပါင္းမ်ားစြာ ကယ္တင္ပါ

Sunday, 13 May 2018 09:53 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

လူငယ္ဘဝတြင္ အေရးႀကီးဆုံးမွာ အေတြးအေခၚႏွင့္ စဥ္းစားဆင္ျခင္ဉာဏ္ျဖစ္သည္။ မိမိဘဝ တိုးတက္ျမင့္မားေရးအတြက္ မည္သို႔လုပ္ေဆာင္ရမည္ကို သိရွိေနရမည္။ ပညာ၊ ကုသိုလ္ဥစၥာမရဘဲ အခ်ိန္မကုန္သင့္ေၾကာင္းကို ''မပြားသုတ၊ မရေကာင္းမႈ၊ မစုဥစၥာ၊ ျဖစ္ရာကိစၥ၊ က်ဳိးဟိတကို၊ စိတ္ကတရံ၊ မႀကံမကူး၊ ေလဘင့္ျမဴး၍၊ ကိုယ္ထူးမေပ်ာ္၊ ေပါင္းအေဖာ္ႏွင့္၊ ေမြ႕ေလ်ာ္လိုသီး၊ လူခ်ည္းႏွီးလည္း၊ ရၿပီးဥစၥာ၊ ဉာဏ္ပညာလည္း၊ လ်င္စြာမခြၽတ္၊ ကုန္ေပ်ာက္တတ္၏''ဟူ၍ မဃေဒဝလကၤာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ အေပ်ာ္အပါး လိုက္စားကာ

စီးပြားေရးလည္း မရွာေဖြ၊ ပညာေရးမွာလည္း မႀကိဳးစား၊ မိမိဘဝတက္လမ္းအတြက္ ေကာင္းက်ဳိးရွိရာရွိေၾကာင္း လုပ္ငန္းေကာင္းလုပ္ကိုင္ရန္ကိုလည္း စိတ္မကူးဘဲ မူးယစ္ေသာက္စားကာ အေပါင္းအသင္းႏွင့္သာ ေပ်ာ္ေနပါက အလကားလူျဖစ္ေနေပလိမ့္မည္။ အလကားလူဟူသည္ ရၿပီးဥစၥာ ဉာဏ္ပညာေသာ္မွ လ်င္ျမန္စြာ ကြယ္ေပ်ာက္တတ္ေၾကာင္း ၫႊန္းဆိုျခင္းျဖစ္သည္။

ယေန႔လူငယ္မ်ား မူးယစ္ေဆးဝါးသုံးစဲြျခင္း အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေလ့လာၾကည့္သည့္အခါ စူးစမ္းလိုျခင္း၊ စမ္းသပ္လုိျခင္း၊ မူးယစ္ေဆးစဲြသူ အေပါင္းအသင္းဆႏၵကို မလြန္ဆန္ႏိုင္ျခင္း၊ ဆဲြေဆာင္မႈေၾကာင့္ သုံးစဲြျခင္း၊ အထင္ႀကီးအားက်မိျခင္း၊ အသိုက္အဝန္းမွ ခဲြထုတ္ရန္ ခက္ခဲျခင္း၊ မူးယစ္ေဆးဝါးအႏၲရာယ္ အေၾကာင္း ဗဟုသုတနည္းပါးျခင္း၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေရာဂါတစ္ခုခုေၾကာင့္ ေဆးအျဖစ္စရာမွ ဆက္လက္သုံးစဲြျခင္း၊ ပင္ကိုဗီဇညံ့ဖ်င္းသည့္ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးေၾကာင့္ သုံးစဲြျခင္း၊ လူမႈေရးျပႆနာ တစ္ခုခုေၾကာင့္ သုံးစဲြရျခင္း၊ မိသားစုအတြင္း ဆက္ဆံေရးမေျပလည္ျခင္း၊ ေက်ာင္းသားဘဝတြင္ စိတ္ေလလြင့္၍ အေပါင္းအသင္း ဆဲြေဆာင္မႈေၾကာင့္ ေဆးသုံးစဲြျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။

မူးယစ္ေဆးဝါးစဲြလမ္းျခင္းကို စနစ္တက်ေဆးဝါးကုသမႈ ခံယူပါက ပကတိလူေကာင္းျပန္ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ေဆးဝါးကုသျခင္းတြင္ ေဆးဆိပ္ေျဖ ကုသေပးျခင္းႏွင့္ မက္သာဒုန္းေဆးရည္ အစားထိုး ကုသေပးျခင္း၊ ေနာက္ဆက္တဲြ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈေပးျခင္း၊ အသိုက္အဝန္းတြင္ အဆင္ေျပေျပ ေနထိုင္တတ္ေအာင္ ေလ့က်င့္ေပးျခင္း၊ ေကာင္းေသာအျပဳအမူမ်ား ဆက္လက္က်င့္ႀကံေအာင္ မိသားစုႏွင့္ေတြ႕ခြင့္ေပး၍ကုသျခင္း၊ ႏွစ္သိမ့္ ေဆြးေႏြးပညာေပးျခင္း၊ ံႈ HIV ေရာဂါပိုးရွိ၊ မရွိေသြးေဖာက္ စစ္ေဆးေပးျခင္း၊ ေရာဂါပိုးရွိသူမ်ား၏ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ တုံ႔ျပန္ခ်က္မ်ားကို ကုသေပးျခင္း၊ ခႏၶာကိုယ္ က်န္းမာေစရန္ႏွင့္ စိတ္က်န္းမာ ႀကံ့ခိုင္လာေစရန္ ျပဳစုကုသေပးျခင္းတို႔ ပါဝင္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၄ ရက္တြင္ လြတ္လပ္ေရး ရၿပီးေနာက္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္း ဘိန္းစား၊ ဘိန္းရွဴျခင္းမ်ားကို ငါးႏွစ္အတြင္း အၿပီးတိုင္ရွင္းလင္းေရး ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္ ကုလသမဂၢ မူးယစ္ေဆးဝါးဆိုင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္း၊ ၁၉၇၁ ခုႏွစ္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆးဝါးမ်ားဆိုင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္းႏွင့္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆးဝါးမ်ား တရားမဝင္ သယ္ေဆာင္/ ေရာင္းဝယ္မႈ တိုက္ဖ်က္ေရးဆုိင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္းမ်ားတြင္ အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ သေဘာတူလက္မွတ္ ေရးထုိးခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံတကာ ကြန္ဗင္းရွင္းမ်ားႏွင့္ အညီ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္တြင္ မူးယစ္ထံုထိုင္း ေဘးျဖစ္ေစတတ္ေသာ ေဆးဝါးမ်ား ဥပေဒ၊ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္တြင္ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆးဝါးမ်ားဆုိင္ရာဥပေဒ၊ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္တြင္ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆးဝါးမ်ားဆုိင္ရာ နည္းဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္းခဲ့သည္။

၁၉၉၈ ခုႏွစ္တြင္ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ စိတ္ကုိေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆးဝါးမ်ား ခ်က္လုပ္ရာတြင္ အသံုးျပဳေသာ ဓာတုေဗဒပစၥည္းမ်ား ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီကို ဖြဲ႕စည္းျခင္း၊ ၂ဝဝ၂ ခုႏွစ္တြင္ တရားမဝင္ေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ ရရွိေသာေငြေၾကးႏွင့္ ပစၥည္းမ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒကုိျပ႒ာန္းျခင္း၊ ၂ဝဝ၄ ခုႏွစ္တြင္ ထိန္းခ်ဳပ္ဓာတုပစၥည္း ႀကီးၾကပ္ေရးဆုိင္ရာ နည္းဥပေဒျပ႒ာန္းျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

မူးယစ္ေဆးဝါးပေပ်ာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ထိေရာက္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ၁၉၇၆ ခုႏွစ္တြင္ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆးဝါးမ်ား အႏၲရာယ္တားဆီး ကာကြယ္ေရး ဗဟုိအဖြဲ႕ကုိ ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ မူးယစ္ေဆးဝါး ပေပ်ာက္ေရးအတြက္ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ တားဆီးႏွိမ္နင္းေရးႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႕၊ အစားထုိးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေရးအဖြဲ႕၊ သီးႏွံမ်ားအစားထုိး စုိက္ပ်ဳိးေရးအဖြဲ႕၊ ေမြးျမဴေရးအဖြဲ႕၊ ေဆးကုသေရးအဖြဲ႕၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအဖြဲ႕၊ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားအား အသိပညာေပးေရး အဖြဲ႕၊  ျပည္သူမ်ားအား ပညာေပး လံႈ႔ေဆာ္ေရးအဖဲြ႕၊ ႏိုုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ဓာတုပစၥည္းမ်ား ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕တို႔ကို ဖြဲ႕စည္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

မူးယစ္ေဆးဝါးပေပ်ာက္ေရး မဟာဗ်ဴဟာႏွစ္ရပ္ျဖစ္ေသာ ''မူးယစ္ေဆးဝါး ပေပ်ာက္ေရးကို အမ်ဳိးသားေရး တာဝန္အျဖစ္သတ္မွတ္ၿပီး ဘက္ေပါင္းစံုမွ တိုက္ဖ်က္ေခ်မႈန္းေရး''ႏွင့္ ''နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား၏ လူမႈဘဝဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးႏွင့္ ဘိန္းစုိက္ပ်ဳိးမႈ လံုးဝခ်ဳပ္ၿငိမ္းပေပ်ာက္ေရး''တို႔ကုိ ခ်မွတ္ထားသည္။

ထုိ႔ျပင္ နည္းဗ်ဴဟာသံုးရပ္အျဖစ္ ထုတ္လုပ္မႈ ပေပ်ာက္ေရး၊ သံုးစြဲမႈပေပ်ာက္ေရးႏွင့္ တားဆီးႏွိမ္နင္းေရးအတြက္ ၁၉၉၉-၂ဝဝဝ ျပည့္ႏွစ္မွ ၂ဝ၁၃-၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္အထိ ၁၅ ႏွစ္စီမံကိန္းကို ရွမ္း၊ ကခ်င္၊ ကယား၊ ခ်င္းျပည္နယ္တို႔ရွိ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၅၁ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့သည္။ ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးမႈ ျပန္လည္ျမင့္တက္လာျခင္း၊ စိတ္ၾကြေဆးဝါး သံုးစြဲမႈျပႆနာမ်ားစြာ   လူငယ္ထုအတြင္း ပိုမုိပ်ံ႕ႏွံ႔လာျခင္းႏွင့္ အျခားစိတ္ၾကြေဆးဝါးမ်ား အသစ္ ထြက္ေပၚလာျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ၂ဝ၁၄-၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္မွ ၂ဝ၁၈-၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္ထိ မူးယစ္ေဆးဝါး ပေပ်ာက္ေရး ငါးႏွစ္စီမံကိန္းကို ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိသည္။

ယခုအခါ မူးယစ္ေဆးဝါး ပေပ်ာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အရွိန္အဟုန္ျဖင့္္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ က်ပ္သန္းေပါင္းမ်ားစြာ တန္ဖိုးရွိေသာ  မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားကို ဖမ္းဆီးရမိျခင္း၊ သိမ္းဆည္းရမိျခင္း သတင္းမ်ားသည္ အမွန္တကယ္ေတာ့ လူသားတုိ႔၏ အသက္ေပါင္းမ်ားစြာ ကယ္တင္လုိက္ျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေရးသား တင္ျပလုိက္ရေပသည္။ 

Read 327 times Last modified on Sunday, 13 May 2018 09:54