SJ WorldNews - шаблон joomla Авто
×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 107

ထင္မိေယာင္မွား ခရီးသြား ပိုင္းျခားေဝဖန္ သေဘာအမွန္

Saturday, 19 May 2018 08:35 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

'သူ႔အားေျခာက္ၿခိမ္း၊ ခိုးမုဒိမ္း၊ တိမ္းယိမ္းဇာတ္ေတာ္ ဘယ္မွ်နည္း'' ဟူေသာ ၾကည့္ကန္ရွင္ႀကီး၏ အေမးပုစၧာကို ''ငါတို႔ဘုရားေလာင္းေတာ္ ခုိးသားျဖစ္သည္မွာ ငါးရာ့ငါးဆယ္ေသာ ဇာတ္တို႔တြင္ တိကနိပါတ္၌ သဂၤါယနာတင္အပ္ေသာ ေစာရာေဇ႒ဇာတ္၊ စတုကၠနိပါတ္၌ သဂၤါယနာတင္အပ္ေသာ နာဂဗလခိုးသားဇာတ္ဟူေသာ ဤႏွစ္ဇာတ္သာ ျဖစ္ဖူးသည္''ဟု က်ီးသဲေလးထပ္ ဆရာေတာ္ႀကီးက ေျဖဆိုထားသည္။ တိကနိပါတ္၌ ဆိုအပ္ေသာ ေစာရာေဇ႒ဇာတ္ေတာ္မွာ လြန္ေလၿပီးေသာအခါ ဗာရာဏသီျပည္၌ ျဗဟၼဒတ္မင္းႀကီး မင္းျပဳစဥ္ ေဂါတမ ဘုရားေလာင္းေတာ္သည္ ကာသိက ရြာငယ္၌ တစ္ဦးေသာ ခိုးသူမ်ဳိး၌ ျဖစ္၍ အရြယ္ေရာက္ေသာ္ ငါးရာေသာ ခုိးသူတို႔၏ အႀကီးအမွဴး အျဖစ္ျဖင့္ အသက္ေမြးသည္။ ထိုဗာရာဏသီျပည္၌ သူႂကြယ္တစ္ဦးသည္ ဇနပုဒ္အရပ္၌ ေနေသာ မိတ္ေဆြတစ္ဦးအား အသျပာတစ္ေထာင္ ထုတ္ေခ်းလိုက္ၿပီး ထိုေႂကြးျပန္မရမီ ကံကုန္သြားသည္။ သူႂကြယ္၏ ဇနီးမွာလည္း မ်ားမၾကာမီ ေရာဂါကပ္ေရာက္၍ ေသလုနီးပါးမွ် ျဖစ္ေသာ္ သားကိုေခၚ၍ မိမိအသက္ရွင္ေနစဥ္ အေႂကြးျပန္ရရန္အေၾကာင္း ရွိေသာ္လည္း မိမိမရွိခ်ိန္တြင္ ေႂကြးဆုံးမည္ျဖစ္သျဖင့္ သားကိုေႂကြးေတာင္း ေစလႊတ္လုိက္သည္။ မိခင္ မွာသည့္အတိုင္း ေႂကြးသြားေတာင္းေသာ သားသည္ အသျပာတစ္ေထာင္ကို ရေသာ္ အမိထံသို႔ အျမန္ျပန္လာသည္။ သူႂကြယ္မသည္ သားသြား၍ မၾကာျမင့္မီပင္ ကံကုန္ေလသျဖင့္ သား၌လည္းေကာင္း၊ ဥစၥာ၌လည္းေကာင္း မက္ေမာေသာ စိတ္ရွိရကား ၎၏သား အေႂကြးေတာင္းရန္သြားေသာ လမ္းခရီးအၾကား ေတာအုပ္ဝ၌ ေျမေခြးမဘဝ ေရာက္သြားသည္။ ဘုရားေလာင္း ခိုးသူႀကီးသည္ လက္ေအာက္ငယ္သား ငါးရာႏွင့္တကြ ထုိေတာဝ၌ လုယက္စားေသာက္ေန၏။ သူႂကြယ္သားျပန္ခဲ့၍ ေတာအုပ္ဝသို႔ ေရာက္ေသာ္ အမိျဖစ္ဖူးေသာ ေျမေခြးမက ဤေတာအုပ္သို႔ ငါ့သားေရာက္လွ်င္ ခိုးသူတုိ႔က ဥစၥာကိုယူ၍ လူကိုသတ္ေလေတာ့မည္ဟု ႀကံစည္သည္ကို သိလ်က္ ျပင္းထန္စြာ ေဟာင္ေလေသာ္ သူႂကြယ္သားက ေျမေခြးမကို တုတ္၊ လွံတံတို႔ျဖင့္ ပစ္ေပါက္ေျခာက္လွန္႔၍ ေတာအုပ္သို႔ ဝင္ေလသည္။ ထုိအခါ ေတာအုပ္၌ေနေသာ ငွက္တစ္ေကာင္က ဤေယာက်္ားလက္တြင္ ပါေသာ အသျပာေထာင္ထုပ္ကို ခိုးသူတုိ႔ယူ၍ ဤသူအားသတ္ၾကပါ၊ သတ္ၾကပါဟု သာယာေသာ အသံျဖင့္ က်ယ္ေလာင္စြာ ေႂကြးေၾကာ္သည္ကို သူႂကြယ္သား ၾကားေလေသာ္ အလြန္ မဂၤလာရွိေသာ ငွက္ပါတကားဟု စံုမက္ျမတ္ႏုိး၍ ရွိခိုးေတာင့္တလ်က္ ေတာအုပ္သို႔ ဝင္ေလ၏။ ဘုရားေလာင္း ခိုးသူႀကီးသည္ သစ္ပင္ထက္မွ ေစာင့္ၾကည့္ေနျခင္းေၾကာင့္ အလံုးစံုကို ၾကားရျမင္ရသည္တြင္ သူႂကြယ္သားကိုေခၚ၍ အေၾကာင္းအက်ဳိး ေမးျမန္းေသာ္ သူႂကြယ္သားကလည္း ဟုတ္တုိင္းမွန္ရာေျပာသည္။ ဘုရားေလာင္း ခိုးသူႀကီးက သင္၏ မိခင္သည္ ေသလြန္ၿပီ။ သင့္အား သနားေၾကာင့္ၾကလ်က္ ေသရျခင္းေၾကာင့္ ေျမေခြးမ ျဖစ္ရွာသည္။ ေတာအုပ္သုိ႔ သင္ဝင္စအခါက ဤေတာသို႔ မဝင္ႏွင့္ဟု ေဟာင္ေသာ ေျမေခြးမသည္ သင့္မိခင္တည္း။ ယင္းသို႔ ေကာင္းေသာ စကားကို ၾကားလင့္ေပေသာ မိခင္အား တုတ္၊ လွံတံျဖင့္ ပစ္ျခင္းသည္ သင္အမိုက္ လြန္လွေတာ့သည္။ သင့္ကုိဖမ္းပါ၊ ဥစၥာကိုယူပါဟု ေႂကြးေၾကာ္ေသာငွက္သည္ သင္၏ရန္သူျဖစ္သည္။ ရန္သူကိုကား ရွိခိုးပူေဇာ္သည္။ ဤသို႔မိုက္ေသာ သင္ေယာက်္ားႏွင့္ ဤအသျပာတစ္ေထာင္ မတန္ေခ်။ ငါ့အားေပးခဲ့၍ သင္ခ်မ္းသာစြာ သြားေလေတာ့ဟု ဆုိကာ လႊတ္ေပးလိုက္သည္။ ဇာတ္ေပါင္းေသာအခါ ဤခိုးမွဴးသည္ ငါဘုရားျဖစ္ေတာ္မူ၏ဟု ေပါင္းေတာ္မူသည္။ တိကနိပါတ္၊ ေစာရာေဇ႒ (ခိုးသူတုိ႔၏ အႀကီးအမွဴး) ဇာတ္ေတာ္မွ သူႂကြယ္မ၏သားသည္ မိမိအား အႏၲရာယ္ျပဳရန္ လံႈ႕ေဆာ္ေသာ အသံ၏ ဆြဲေဆာင္မႈေၾကာင့္ ရန္သူကို မိတ္ေဆြထင္မွတ္၍ ရွိခိုးေတာင့္တသည့္ အျဖစ္သို႔ ေရာက္ရသည္။ ဤအတူသာလွ်င္ အေျပာေကာင္းသူတုိ႔၏ စည္း႐ံုးသိမ္းသြင္းမႈ ေနာက္သို႔ လူအခ်ဳိ႕ လုိက္ပါသြားတတ္ၾကသည့္ သဘာဝရွိသည္။ အသိႏွင့္ အလုပ္၊ အေျပာႏွင့္ အလုပ္တုိ႔ တစ္ထပ္တည္းက်မွသာ အေျပာေကာင္းသေလာက္ အလုပ္ေကာင္းမည္ျဖစ္သည္။ ယဥ္ေက်းေသာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတြင္ အေျပာတစ္မ်ဳိး၊ အလုပ္တစ္မ်ဳိး ေၾကာင္သူေတာ္ကို လက္သင့္မခံၾကေပ။ အေျပာႏွင့္အလုပ္ ညီၫြတ္မႈရွိ၊ မရွိ မိမိကုိယ္မိမိ အၿမဲဆန္းစစ္ရန္ လုိေၾကာင္း အေနာက္တုိင္း ပညာရွင္မ်ား ေရးသားေသာ ဘဝေနနည္းလမ္းၫႊန္၌ We don't have to become goody-Goodies but we should be at least giving it some thought ဟု ေဖာ္ျပထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ေစာရာေဇ႒ ဇာတ္ေတာ္မွ သူႂကြယ္သားသည္ အသံ၏ သာယာမႈ၊ မသာယာမႈကို သာသိ၍ အဓိပၸာယ္ကို မသိသျဖင့္ ရန္သူႏွင့္ မိတ္ေဆြ အမွန္အတုိင္း မေဝခြဲႏုိင္ ျဖစ္ရသည့္ အလားတူ ရပ္ကြက္လံုၿခံဳေရး မီးကင္းတာဝန္ကိုမွ် ပီျပင္ေအာင္ မထမ္းေဆာင္ဘူး သူသည္ ႏုိင္ငံေတာ္ လံုၿခံဳေရး တာဝန္ဆိုသည္ႏွင့္ အလွမ္းကြာလ်က္ ရွိေနမည္သာျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ မိမိသေဘာထားႏွင့္ ေျပာဆိုျပဳမူမႈတို႔ ကိုကား အၿမဲပိုင္းျခား ေဝဖန္ဆန္းစစ္ရန္ လူတုိင္း ကိုယ္စီတာဝန္ ရွိၾကေပသည္ဟူ၍ ျမဝတီက တုိက္တြန္းႏိႈးေဆာ္ လိုက္ရပါသည္။

Read 275 times Last modified on Saturday, 19 May 2018 09:28