SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

ျပည္ေထာင္စုအေရး ဓမၼဓိ႒ာန္က်က် ႐ႈျမင္

Thursday, 24 May 2018 08:31 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္သည္ The Carter Center ၏ အမႈေဆာင္ အရာရွိခ်ဳပ္၊  အၿငိမ္းစား သံအမတ္ႀကီး ၾမ်. ၾေမပ ဗညည ဏနအနမ်     ဦးေဆာင္သည့္  ကုိယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕အား ေမ ၂၁ ရက္ နံနက္ပိုင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ဘုရင့္ေနာင္ရိပ္သာ ဧည့္ခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႕ဆံုသည္။ ထုိသို႔ ေတြ႕ဆံုရာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပါတီစံုဒီမုိကေရစီ လမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ ေလွ်ာက္လွမ္းရာ၌ ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိရန္ လိုအပ္မႈအေျခအေနမ်ား၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိရန္အတြက္ အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္မွ ေဆာင္ရြက္ေနမႈ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ The Carter Centerမွ ကူညီ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္မည့္ အေျခအေနမ်ားအား ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ  အျမင္ခ်င္းဖလွယ္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။    ေတြ႕ဆံုပြဲအၿပီးတြင္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္သည္ The Carter Center ၏ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္အား  အမွတ္တရ လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ား ေပးအပ္ခဲ့သည္။

၂၁ ရာစုေခတ္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္မွစ၍ ပါတီစံုဒီမုိကေရစီ လမ္းေၾကာင္းေပၚ ေလွ်ာက္လွမ္းေနၾကရာ၌ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး အင္အားစုမ်ား၊ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္တုိ႔ ပါဝင္ၾကၿပီး သေဘာထားမတူညီသူမ်ား အတူလက္တြဲ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည္ဆုိေသာ ႏုိင္ငံေရး ယဥ္ေက်းမႈ အသစ္တစ္ရပ္ လက္ေတြ႕ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့ၾကသည္မွာ ထူးျခားထင္ရွားမႈျဖစ္သည္။

သေဘာထား မတူညီသူမ်ား အတူလက္တြဲ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည္ဆုိေသာ ႏိုင္ငံေရး ယဥ္ေက်းမႈ ထြန္းကားေရးအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ဦးစားေပး ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ ေတာတြင္း လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား ဥပေဒေဘာင္အတြင္း ဝင္ေရာက္၍ မိမိတုိ႔ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရႏွင့္ လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္ၾကသျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အသီးအပြင့္မ်ားကို ေဒသခံျပည္သူမ်ား မွ်ေဝခံစားၾကရၿပီး ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ပါတီစံုဒီမုိကေရစီ လမ္းေၾကာင္းေပၚသို႔  ညင္သာစြာ ကူးေျပာင္းေလွ်ာက္လွမ္းႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူအေပါင္း ႏွစ္ေထာင္းအားရ ျဖစ္ၾကရသည္။ တုိင္းရင္းသားျပည္သူမ်ား အားလံုး ပါတီစံုဒီမုိကေရစီ လမ္းေၾကာင္းေပၚ၌ ဝမ္းသာအားရ ေလွ်ာက္လွမ္းေနၾကခ်ိန္ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္မွာပင္ ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္မႈႏွင့္ သဘာဝေဘး အႏၲရာယ္တုိ႔ကို ႀကံဳေတြ႕ၾကရသည္။ တစ္ဆက္တည္းမွာပင္ ႏိုင္ငံေရးရာသီဥတု မတည္ၿငိမ္မႈ အလွည့္အေျပာင္းက ျပည္သူမ်ားအား ဖိစီးႏွိပ္စက္ လာျပန္သည္။

သုိ႔ေသာ္ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ ျပည္သူႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔ လက္တြဲ၍ သေဘာထားမတူညီသူမ်ား အတူလက္တြဲ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္ဆုိေသာ ႏုိင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈသစ္ ထြန္းကားျပန္႔ပြားေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲေနထုိင္ေရးဆိုသည့္ လူမႈတန္ဖိုးမ်ား ျပန္လည္ေဖာ္ေဆာင္ေရး တို႔ကုိ စဥ္ဆက္မျပတ္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ၾကသည့္ ရလဒ္အျဖစ္ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္စည္းလံုး ညီၫြတ္ေရးအတြက္   တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခတ္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA)ကို ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္   ေအာက္တုိဘာ ၁၅ ရက္တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ အစုိးရ၊ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕ ရွစ္ဖြဲ႕ႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔ သေဘာတူလက္မွတ္ ေရးထုိးႏိုင္ခဲ့သည္မွ ယေန႔ဆုိလွ်င္ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕ ၁ဝ ဖြဲ႕အထိ ပါဝင္လက္မွတ္ေရးထုိးၿပီး ျဖစ္သည္။ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ ပါဝင္လက္မွတ္ေရးထုိးရန္ က်န္ရွိေနေသးေသာ အဖြဲ႕မ်ားကိုလည္း ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ျပည္သူႏွင့္ တပ္မေတာ္တုိ႔က အၿမဲေစာင့္ႀကိဳလ်က္ ရွိသည္။

NCA လမ္းေၾကာင္းသည္ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရက  အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕တည္း၏ သေဘာထားမဟုတ္သလုိ တပ္မေတာ္၏ သေဘာထားတစ္ခုတည္းလည္း မဟုတ္သည္ကုိ အေလးအနက္ထားရန္ လုိသည္။ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား စုေဝးတက္ေရာက္ၾကေသာ လိုင္ဇာညီလာခံႏွင့္ ေလာ့ခီးလာ ညီလာခံတို႔မွ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို အေျခခံထားၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ ပါဝင္ပတ္သက္သူ အားလံုးတို႔ ညႇိႏိႈင္း၍ ေဝါဟာရမ်ား၏ အဓိပၸာယ္ကုိ ဝိဝါဒ မကြဲျပားဘဲ တစ္သံတည္း (ွ Single Text) ျဖစ္ရန္  တိတိက်က် သတ္မွတ္ထားေသာ  အခ်က္အလက္မ်ားျဖစ္သည္။

ကမၻာၾကည့္ၾကည့္၍ ျမန္မာသိသိေအာင္ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ၾကမည္ဆုိလွ်င္  လူဦးေရသန္းေပါင္း ၁၄ဝဝ ေက်ာ္ ေနထိုင္လ်က္ရွိေသာ အိမ္နီးခ်င္း တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတႏုိင္ငံ၌ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိး ၅၇ မ်ဳိးသာ ရွိေသာ္လည္း လူဦးေရ ၅၁ သန္းေက်ာ္သာရွိေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌   တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိး ၁ဝဝ ေက်ာ္ ေနထုိင္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုအေရးကို ေျမာ္ေတြး၍ သက္ဆုိင္သူအားလံုး တညီတၫြတ္တည္း ခ်မွတ္ထားေသာ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ပါ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို တံတိုင္းကာ တားဆီးထားျခင္းမဟုတ္ဘဲ  အားလံုးအႏၲရာယ္ ကင္းေဘးရွင္းေသာ လမ္းေၾကာင္းအတိုင္း ေလွ်ာက္လွမ္းႏုိင္ရန္ ေပါင္းကူးတံတား ေဆာက္ထားသည္ကို ဓမၼဓိ႒ာန္က်က် ႐ႈျမင္ရန္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမဝတီက တိုက္တြန္း ႏိႈးေဆာ္လုိက္ရပါသည္။    

Read 343 times Last modified on Thursday, 24 May 2018 08:32