SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

ေစတနာသခၤါရႏွင္႕ ကမၼဖလ

Monday, 04 September 2017 08:28 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

ေစတနာဟူသည္ တစ္စံုတစ္ခုကိုသိျခင္း၊ ေစ့ေဆာ္ျခင္းဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ သခၤါရဟူသည္ ျပဳျပင္စီရင္တတ္ေသာ အေၾကာင္းတရားဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ ကမၼဖလဟူသည္ ျပဳခဲ့ျခင္း၏အက်ဳိး၊

ကံ၏အက်ဳိးဟူ၍ လည္းေကာင္း ပါဠိ-ျမန္မာ အဘိဓာန္၌ အဓိပၸာယ္အသီးသီး ဖြင့္ဆိုထားသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္  ေစတနာသခၤါရႏွင့္ ကမၼဖလဟူသည္ ယခင္ကေကာင္းေသာ ကံကိုျပဳခဲ့လွ်င္၊ ေကာင္းေသာအက်ဳိးကို ျပဳခဲ့လွ်င္ ယခုမ်က္ေမွာက္ ေကာင္းေသာအက်ဳိးကို ရရွိမည္။ ယခင္က မေကာင္းေသာကံကုိျပဳခဲ့လွ်င္ ယခုမ်က္ေမွာက္ မေကာင္းက်ဳိးကိုခံစားရမည္။ ယခုျပဳသည့္ေကာင္းမႈ၊ မေကာင္းမႈတုိ႔သည္လည္း အလားတူရရွိ ခံစားရမည္ျဖစ္သည္။

မိမိကုိယ္က်ဳိးသက္သက္ကို မၾကည့္ဘဲ မိမိသူတစ္ပါးႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အက်ဳိးရွိေစရန္ မွ်တေသာ ေစတနာထားျခင္းသည္ လူ႔ဘဝ၏ျမင့္ျမတ္ေသာ စိတ္ထားျဖစ္သည္။ ပါးစပ္ႏွင့္စားရေသာ အာဟာရမွီဝဲျခင္း၊ မ်က္စိ၊ နား၊ ႏွာေခါင္း၊ လွ်ာ၊ ကိုယ္တို႔ျဖင့္ အာ႐ံုခံစားျခင္း၊ စိတ္ျဖင့္ႀကံစည္ျခင္းတုိ႔တြင္ သက္ရွိသတၱဝါတုိ႔ အားလံုးတူညီၾကသည္။ ေစတနာအာဟာရကိုမူ လူတို႔သာျပဳႏုိင္ၾကသည္။

အိမ္ရွင္မတစ္ဦးသည္ မိသားစုအတြက္ ေန႔စဥ္ထမင္းႏွစ္နပ္စာ စီစဥ္ရမည္ဟူေသာ အသိစိတ္၏ေစ့ေဆာ္မႈအရ ေန႔စဥ္ေစ်းသို႔သြားၾကသည္။ ေစ်းသို႔ထြက္လာစဥ္က  ဝယ္ယူရန္ စိတ္ကူးထားေသာ အသားငါးက တစ္မ်ဳိး၊ ေစ်းေရာက္ေသာအခါ ဝယ္ျဖစ္သည့္ အသားငါးကတစ္မ်ဳိး ျဖစ္တတ္ျခင္းသည္ ခဏခ်င္းျဖစ္၍ ခဏခ်င္း ပ်က္တတ္သည့္ စိတ္၏မၿမဲေသာ ေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ေစ်းသို႔ထြက္လာစဥ္က ဝယ္ရန္ စိတ္ကူးထားေသာ ပစၥည္းကတစ္မ်ဳိး၊ ေစ်းေရာက္သည့္အခါ ဝယ္ျဖစ္သည့္ပစၥည္းက တစ္မ်ဳိးျဖစ္ျခင္းကို ေစတနာသခၤါရကံဟု ဆုိၾကသည့္နည္းတူ အျခားလူမႈေရးရာ အျဖာျဖာတုိ႔တြင္လည္း ရွိတတ္ၾကသည္မွာ လူတို႔သေဘာ သဘာဝျဖစ္သည္။

ဗုဒၶစာေပမ်ား၌ ေတြ႕ရသည္မွာ သုေမဓာရွင္ရေသ့အား ေနာင္ေသာအခါ ဘုရားစင္စစ္ဧကန္ ျဖစ္လိမ့္မည္ဟူ၍ ဒီပကၤရာျမတ္စြာဘုရားက ဗ်ာဒိတ္ေပးေတာ္မူခဲ့သည့္ တုိင္ေအာင္ ဘုရားေလာင္း သုေမဓာရွင္ရေသ့သည္ ဘဝမ်ားစြာ က်င္လည္ၿပီး ေနာက္ဆံုးဘုရားအျဖစ္သို႔ ေရာက္ေတာ္မူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဗုဒၶသာသနာႏွစ္ ၂၄၉၈ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ အရွင္ေရဝတ ဦးေဆာင္ေသာ မေထရ္ ၂၅ဝဝ တို႔သည္ ဆ႒သဂၤါယနာတင္၍ ေဂါတမဘုရားရွင္ ၄၅ ဝါအတြင္း ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ေသာ တရားေတာ္မ်ားကို သုတ္သင္တည္းျဖတ္ၿပီး ပံုႏွိပ္စာအုပ္မူသန္႔ျဖစ္ေအာင္ ျပဳစုေတာ္မူၾကသည္။ ဆ႒သဂၤါယနာတင္ပြဲ၌ ဆရာေတာ္ႀကီး အရွင္ဝိစိတၱသာရာဘိဝံသက ေသာတာပန္ျဖစ္ေၾကာင္း အဂၤါေလးပါးပုစၧာကို ေဂါတမျမတ္စြာ

ဘုရားေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့သည့္ အတုိင္း ေျဖၾကားရာ၌ ဒီဃာဝုပုဏၰားငယ္ ေသအံ့မူးမူး ျဖစ္ေနခ်ိန္တြင္ ေဂါတမျမတ္စြာဘုရား ၾကြေတာ္မူခိုက္ ေရာဂါသက္သာပါ၏ေလာဟု ေမးျမန္းေသာ္ ပုဏၰားက မသက္ သာေၾကာင္း ေလွ်ာက္ထားသည္။ ျမတ္စြာဘုရားက ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာတုိ႔အေပၚ၌ ယံုၾကည္ ကိုးကြယ္မႈရွိပါ၏ေလာဟု ထပ္ေမးေသာ္ ပုဏၰားက ရတနာသံုးပါးတို႔အေပၚ၌ မည္သူပင္လာေရာက္ ဖ်က္ဆီး သည္ျဖစ္ေစ မပ်က္စီးႏုိင္ေသာ သဒၶါတရား ယံုၾကည္ကိုးကြယ္မႈ ရွိေၾကာင္း ေလွ်ာက္ထားသည္။ ျမတ္စြာဘုရားက လူတုိ႔၏သီလ၌ ၿမဲပါ၏ေလာဟု ေမးျပန္ေသာ္ ပုဏၰားကလူတို႔၏ သီလ၌ၿမဲပါေၾကာင္း ေလွ်ာက္ထားသည္။ ထုိအခါ ျမတ္စြာဘုရားက ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာ အေပၚ၌ သံသယမရွိ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္ေသာသူ၊ လူတို႔၏ ငါးပါးသီလ၌ စြဲၿမဲေသာလူတို႔သည္ ေသလြန္ေသာအခါ အပါယ္ငရဲဘံု၊ တိရစၧာန္ဘုံတို႔၌ မက်ေရာက္ႏုိင္၊ ေသာတာပန္အဂၤါ ေလးပါးႏွင့္ ျပည့္စံုေသာေၾကာင့္  လူ႔ဘံု၊ နတ္ဘံုတို႔၌ ျပန္လည္ေရာက္ႏုိင္ေၾကာင္း ေဟာျပေတာ္မူခဲ့သည္ဟု မွတ္သားရဖူးသည္။

ဗုဒၶဘာသာဝင္ သူေတာ္စင္တို႔သည္ ငါးပါးသီလေစာင့္ထိန္းရန္ သီလေတာင္းၾကသည့္အခါ၌ ပထမဦးစြာ အပါယ္ေလးပါး၊ ကပ္သံုးပါး၊ ရပ္ျပစ္ရွစ္ပါး၊ ရန္သူမ်ဳိးငါးပါး၊ ဝိပတိၱတရားေလးပါး၊ ဗ်သနတရားငါးပါးတုိ႔မွ အခါခပ္သိမ္း ကင္းလြတ္ၿငိမ္းလုိေၾကာင္းႏွင့္  မဂ္တရား၊  ဖိုလ္တရား၊ နိဗၺာန္ခ်မ္းသာျမတ္ကို ရလိုေၾကာင္း ဆုေတာင္းၾကၿပီးမွ ငါးပါးသီလခံယူၾကသည္။ ငါးပါးသီလခံယူၾက႐ံုမွ်ျဖင့္ ေရွ႕ကေတာင္းခဲ့ေသာ ဆုေတြျပည့္စံုေအာင္ရႏုိင္ၾကမည္ မဟုတ္ဘဲ ခံယူထားေသာသီလအတုိင္း အသက္ထက္ဆံုး ေဆာက္တည္ေစာင့္ထိန္းၾကမွသာ ေတာင္းေသာဆုႏွင့္ျပည့္စံုၾကေပမည္။

သို႔ျဖစ္၍ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၃၇၉ ခုႏွစ္ ေတာ္သလင္းလျပည့္ေန႔(မနက္ျဖန္)တြင္ က်ေရာက္မည့္ ဂ႐ုဓမၼ အခါေတာ္ေန႔မွစ၍ အသက္ထက္ဆံုး ငါးပါးသီလေစာင့္ထိန္းျခင္းျဖင့္ ဗုဒၶဘာသာဝင္သူေတာ္စင္ အေပါင္းတို႔အေနျဖင့္ ပစၥဳပၸန္သံသရာႏွစ္ျဖာ၌ ေကာင္းက်ဳိးသုခ ရရွိၾကေစျခင္းငွာ ေတာ္သလင္းလဆန္း ၁၄ ရက္(ယေန႔)တြင္ ျမဝတီက ႀကိဳတင္တုိက္တြန္း ႏိႈးေဆာ္လိုက္ရပါသည္။   

Read 640 times Last modified on Monday, 04 September 2017 08:29