SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

ဆားစားသုံးမႈႏွင္႕ေဆးဝါးသုံးစြဲမႈ အစဥ္သတိျပဳ

Sunday, 06 August 2017 08:32 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

လူသားတုိ႔ေန႔စဥ္စားသုံးေနၾကေသာ အစားအစာမ်ားတြင္ ဆားကုိ သင့္တင့္ေသာအတုိင္း အဆႏွင့္ အသုံးျပဳၾကသည္။ ျမန္မာမႈနယ္ပယ္၌ဆားမပါေသာဟင္းကုိ ေပါ့ျပက္ျပက္ႏုိင္လွသည္ဟုဆုိၾကေစကာမူ တန္ေဆးလြန္ေဘးျဖစ္တတ္သည့္ သဘာဝအရ ရွိသင့္သည့္အခ်ဳိး အစား ထက္ပုိေသာဆားအသုံးျပဳမႈသည္ က်န္းမာေရးအတြက္ ဆုိးက်ဳိးရရွိေစႏုိင္ေၾကာင္း သုေတသီမ်ားေလ့လာေတြ႕ရွိထားၾကသည္။

 

အစားအစာမ်ားအတြင္း  ဆားပါဝင္မႈေၾကာင့္  ေသြးေပါင္ခ်ိန္ျမင့္မားလာၿပီး ေနာက္ဆက္တြဲအေနျဖင့္ ႏွလုံးၾကြက္သားပ်က္စီးျခင္းေၾကာင့္ ႏွလုံးခုန္႐ုတ္တရက္ရပ္သြားျခင္း၊ ေလသင္တုန္း ျဖစ္ျခင္းႏွင့္ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါတုိ႔ျဖစ္ေစတတ္သည္။ ဟားဗတ္တကၠသိုလ္မွ သုေတသီမ်ားသည္ ပ်မ္းမွ်အသက္ ၄၉ ႏွစ္အရြယ္ရွိသူ၂၉၉၆ ဦးတုိ႔၏ဆားစားသုံးျခင္းေၾကာင့္ ႏွလုံးအေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေလ့လာဆန္းစစ္ၾကည့္ရာ တစ္ေန႔လွ်င္ ဆားစားသုံးမႈ ၃ ဒသမ ၇၃ ဂရမ္ရွိသူ၏ ႏွလုံးအ တြင္းရွိ အကန္႔မ်ားပိုမုိႀကီးမားေစေၾကာင္းေတြ႕ရသည္ဟုဆုိသည္။ ႏွလုံးအတြင္းရွိအကန္႔မ်ားပုိမုိႀကီးမားေစျခင္းေၾကာင့္ ႏွလုံးၾကြက္သားမ်ားကိုဆြဲဆန္႔သည့္အလားျဖစ္သြားရာမွ ႏွလုံးေသြးခုန္ႏႈန္းပိုမုိျမန္ဆန္သြားသည္။ လူလတ္ပုိင္းအသက္ အ ရြယ္ရွိသူမ်ား တစ္ေန႔တာဆားစားသုံးမႈပမာဏသည္ လက္ဖက္ရည္ဇြန္းတစ္ဇြန္းႏွင့္ေလးပုံတစ္ပုံထက္ပုိ၍ စားသုံးရန္မသင့္ေၾကာင္းႏွင့္ အသင့္စားသုံးႏုိင္ေသာအစားအစာမ်ားကုိ စားသုံးပါက ဆားစားသုံးမႈပမာဏမ်ားျပားႏုိင္ေၾကာင္း သုေတ သီမ်ားက သတိေပးထားၾကၿပီး ဆားအေလးခ်ိန္ ၃ ဒသမ ၇၃ ဂရမ္သည္ လက္ဖက္ရည္ဇြန္းႏွစ္ဇြန္းႏွင့္ညီမွ်သည္ဟူ၍ အေမရိကန္ႏုိင္ငံႏွလုံးေရာဂါေဗဒဌာနက ထုတ္ေဝေသာ ဂ်ာနယ္၌ ေဖာ္ျပထားသည္။

အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ ႏွလုံးေရာဂါ၊ေလသင္တုန္းႏွင့္ ဆီးခ်ဳိေရာဂါျဖစ္ပြားမႈကုိ ေလ့လာၾကရာ၌ ခႏၶာကိုယ္ေအာက္ပုိင္းတုတ္ခုိင္သူ (pear-shaped) မ်ားကခႏၶာကုိယ္တစ္ေျဖာင့္တည္းရွိသူ ( apple-shaped )မ်ားထက္ ေသြးလည္ပတ္မႈသင့္တင့္ေသာအေနအထားရွိျခင္းေၾကာင့္ ေရာဂါျဖစ္ႏုိင္ေျခနည္းပါးေၾကာင္း Tubingenတကၠသိုလ္မွ ပညာရွင္တစ္ဦးက ေလ့လာေတြ႕ရွိထားသည္။ခႏၶာကုိယ္အေလးခ်ိန္သင့္တင့္ေသာ အေနအထားရွိသူမ်ားသည္ က်န္းမာ ေရးေကာင္းမြန္ၾကေသာ္လည္း ၄င္းတုိ႔ငါးဦးအနက္တစ္ဦးသည္ အျခားအသက္အႏၲရာယ္ရွိ ေရာဂါႏွင့္ႏွလုံးေသြးေၾကာက်ဥ္းေရာဂါျဖစ္ႏုိင္သည့္အေနအထားမွာ အဝလြန္သူအခ်ဳိ႕ထက္သုံးဆမွ်ပိုမုိေၾကာင္း ဆီးခ်ဳိေရာဂါအမ်ဳိးအစား (၂)ႏွင့္ႏွ လုံးေသြးေၾကာက်ဥ္းေရာဂါခံစားေနရသူ ၉၈၁ ဦးတုိ႔အားေလ့လာရာမွ  ေတြ႕ရွိခ်က္ကုိ အဆုိပါပညာရွင္က ေဖာ္ထုတ္ေရးသားထား သည္။

 

အယ္လ္လြိဳက္ေဆးဝါးလုပ္ငန္း (Lloyds Pharmacy) မွ ေဆးဝါးပညာရွင္မ်ားက လူတုိင္းတြက္တာသတိျပဳစရာမ်ားကုိ ၄င္းတုိ႔၏ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္အရ ေဖာ္ျပၾကရာ၌ လူ ေလးဦးလွ်င္တစ္ဦးသည္ ရက္လြန္ေဆးမ်ားကုိအသုံးျပဳေနၾကသျဖင့္ ေပါ့ေစလုိလုိ႔ေၾကာင္ ႐ုပ္ ထုိးေဆးအတြက္ပုိေလးေနၾကရသည္။သဘာဝသစ္ဥသစ္ဖုကုိထုတ္လုပ္ေသာေဆး ဝါးျဖစ္ေစ၊  ဆရာၫႊန္ၾကားေသာေဆးဝါးျဖစ္ေစ ေဘးထြက္ဆုိးက်ဳိးရွိတတ္သည္ကုိ  သတိမျပဳျခင္းႏွင့္ ဆရာဝန္ၫႊန္ၾကားသည့္ေဆးကုိ မေသာက္ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ အနာတျခားေဆး တျခားျဖစ္ ေနၾကရသည္။ ဆရာဝန္ၫႊန္ၾကားသည့္ေဆးကုိ ေသာက္သည္ဆုိသည့္တုိင္ေအာင္ ေဆးပတ္ လည္ေအာင္မေသာက္ျခင္းေၾကာင့္ အနာေရာဂါမေပ်ာက္ဘဲ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ျပန္ျဖစ္သည့္ ေဝ ဒနာခံစားၾကရသည္။မိမိေသာက္မည့္ေဆးျပားမ်ားကုိ အိမ္အတြင္းမွ အပူခ်ိန္ျမင့္ေသာေနရာႏွင့္ေရေငြ႕ပ်ံတတ္ေသာေနရာမ်ားတြင္ထားျခင္းေၾကာင့္ ေဆးအာနိသင္ျပယ္သြားသည့္အျပင္ အျခားဆုိးက်ဳိးကိုပါ ခံစားရတတ္သည္။ ေဆးျပားသိမ္း ဆည္းသည့္ေနရာသည္ ကေလးမ်ား လက္လွမ္းမမီေသာေနရာျဖစ္ရန္ အေရးႀကီးသည္။

 

အနာႏွင့္ေဆးတည့္ေအာင္ေပးသည့္ေဆးကို   ဆရာဝန္ၫႊန္ၾကားသည့္အတုိင္းမေသာက္ဘဲ သင့္သလုိႀကံဳသလုိေသာက္ျခင္းႏွင့္ ဆရာဝန္ၫႊန္ၾကားသည့္ ကာလတစ္ခုထက္ေက်ာ္လြန္သည္အထိ ကာလၾကာရွည္ေသာက္ျခင္းသည္လည္း မသင့္ေလ်ာ္ေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။ တစ္ေန႔လွ်င္ သြားႏွစ္ႀကိမ္တုိက္ေပးျခင္းသည္ သြားဖုံးေရာဂါျဖစ္ပြားမႈကုိ ကာကြယ္ေပးႏုိင္သည္။သုိ႔ေသာ္ သြားတုိက္ၿပီး မိနစ္ ၃ဝ ၾကာၿပီးမွ အစားကုိစားသင့္သည္။ မိခင္မ်ားသည္ ကေလးမ်ား ကုိေဆးတုိက္ၾကရာတြင္ ေဆးပမာဏကို ဇြန္းႏွင့္သတ္မွတ္ၾကျခင္းသည္  မသင့္ေလ်ာ္သည့္အျပင္  တန္ေဆးလြန္ေဘးျဖစ္တတ္သည့္အတြက္ ကေလးမ်ားအသက္ အႏၲရာယ္ရွိႏုိင္သည္။

 

သုိ႔ျဖစ္၍ ပညာရွင္မ်ား၏ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္အရ  ဆားစားသုံးမႈသင့္တင့္ေသာ အေနအထားရွိၾကေစရန္ႏွင့္  က်န္းမာေရးအတြက္  ေဆးဝါးသုံးစြဲၾကရာတြင္  အႏၲရာယ္မျဖစ္ေစရန္ အထူးသတိထားၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမဝတီက ထပ္ေလာင္းႏႈိး ေဆာ္လုိက္ရပါသည္။ 

 

 

Read 949 times Last modified on Friday, 18 August 2017 11:44