SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

မဲဇလီပင္ေအာက္ ေပါက္သည့္တမာ ခါးခ်က္ရယ္နာ

Wednesday, 06 September 2017 08:56 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

မ်က္ေမွာက္ကာလ ကမၻာ့ႏုိင္ငံမ်ားသည္ ကမၻာသစ္ တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕ႀကီးက ခ်မွတ္ထားေသာ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပန္းတုိင္ (SDG)သို႔အသီးသီးေလွ်ာက္လွမ္းေနၾကသည္။

အထူးသျဖင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပန္းတုိင္အမွတ္(၁၆)၌ ေဖာ္ျပထားေသာ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာေရးတြင္ အားလံုးစုေပါင္း ပါဝင္ေသာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းဝန္းက်င္မ်ားကို တုိးျမႇင့္ေပးၿပီး လူသားအားလံုးအတြက္ တရားမွ်တမႈရရွိရန္ႏွင့္ အလႊာေပါင္းစံု လႊမ္းၿခံဳႏုိင္သည့္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ရွိေစေသာ တာဝန္သိ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား နယ္ပယ္အားလံုး၌ ေပၚေပါက္ေစေရးတုိ႔ကို ႏုိင္ငံ အားလံုးက ႀကိဳးပမ္းေနၾကသည္။

ထုိသုိ႔ေဆာင္ရြက္ၾကရာ၌ မိမိႏုိင္ငံ၏ လြတ္လပ္ေရးႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ပုိင္စိုးေရးကို အဓိကထား၍ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေနၾကရသည္။ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးေပါင္းတစ္ရာေက်ာ္တုိ႔ စုစည္းေနထုိင္လ်က္ရွိေသာ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္၏ လြတ္လပ္ေရးႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ပုိင္စုိးေရးကို ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ျပည္သူႏွင့္တပ္မေတာ္တုိ႔က  ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္လ်က္  မ်ားလူခပ္သိမ္း ေအးၿငိမ္းၾကေစေၾကာင္း ပါတီစံုဒီမုိကေရစီ လမ္းေၾကာင္းေပၚ ေလွ်ာက္လွမ္းေနၾကသည္။

ကမၻာ့ကုလသမဂၢအဖြဲ႕ႀကီး၏ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျဖစ္ေသာ ကမၻာသစ္ တည္ေဆာက္ေရးတြင္ ေလာကဓံဂယက္ဝဲေၾကာင့္ ခက္ခဲမႈမ်ားရွိသည့္အလား ကမၻာ့ႏုိင္ငံ အသီးသီးတုိ႔ ေလွ်ာက္လွမ္းေနၾကသည့္လမ္းခရီးမ်ားမွာလည္း အဟန္႔အတား အဖုအထစ္မ်ား ရွိၾကေလရာ လူသားအားလံုးအတြက္ တရားမွ်တမႈရရွိရန္ႏွင့္ အလႊာေပါင္းစံု လႊမ္းၿခံဳႏုိင္ေသာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရွိေစသည့္ တာဝန္သိ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား နယ္ပယ္အားလံုး၌ ေပၚေပါက္ေစေရးသည္ လြယ္မေယာင္ႏွင့္ခက္၊ တိမ္မေယာင္ႏွင့္နက္သည့္ အေျခအေနမ်ား ႀကံဳေတြ႕ေနၾကရသည္။

နည္းပညာတုိးတက္မႈ အရွိန္အဟုန္ ျမင့္ျမင့္မားမား တုိးတက္လာေသာ ၂၁ ရာစုေခတ္သစ္သုိ႔ ေရာက္ေနသည့္တုိင္ေအာင္ နည္းပညာကို လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ အက်ဳိးမျပဳေသာ ေနရာ၌ မူဟန္ကိုတစ္ဖံုေျပာင္း၍ ဗေလာင္းဗလဲ အသံုးခ်ေနၾကသည္။ ယခင္ေခတ္ ကမၻာ့ႏုိင္ငံမ်ားမွ စစ္ေရး၊ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးအင္အား ေတာင့္ေသာႏုိင္ငံမ်ားက ကမၻာ့ေရးရာမ်ားကို ျခယ္လွယ္ခဲ့ၾကသည္။ ယေန႔အေျခအေနမွာ သတင္းနည္းပညာ သာလြန္ေသာ ႏုိင္ငံမ်ားက အျခားႏုိင္ငံမ်ား၏ ျပည္တြင္းေရးကို မဟုတ္မမွန္ လုပ္ႀကံဖန္တီး စြက္ဖက္ေနၾကျခင္းေၾကာင့္ ဆင္ေကာင္ေတြ႕ၿပီးမွ ဆင္ေျခရာရွာမည့္သူမ်ား၊ ဆင္ေသကိုဆိတ္သားေရႏွင့္ ဖံုးမည့္သူမ်ားေပၚလာၾကသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လြတ္လပ္စြာ ယံုၾကည္ကုိးကြယ္ခြင့္ကို ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ(၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္)၏ အခန္း(၈)ႏုိင္ငံသား၊ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ မူလအခြင့္အေရးႏွင့္ တာဝန္မ်ားျပ႒ာန္းခ်က္ပုဒ္မ ၃၆၁၊ ၃၆၂၊ ၃၆၃ တုိ႔တြင္ အတိအလင္း ျပ႒ာန္းထားသည့္အတုိင္း ႏုိင္ငံသားမ်ား ခံစားခြင့္ရရွိၾကၿပီးျဖစ္သည္။ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ARSA အစြန္းေရာက္ဘဂၤါလီ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္မ်ားကို ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္တုိ႔က ဘဂၤါလီမ်ားအား ဖိႏွိပ္မႈ၊ အႏုိင္အထက္ျပဳက်င့္မႈမရွိဘဲ အေျခခံ အက်ဆံုးျဖစ္သည့္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးႏွင့္ ေဒသတည္ၿငိမ္ေရး အတြက္ ဥပေဒႏွင့္အညီသာ ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိသည္။ ကမၻာ့ႏုိင္ငံတုိ႔တြင္ ႏုိင္ငံသားျဖစ္မႈ ဥပေဒျပ႒ာန္းထားသည္ႏွင့္ အညီသာလွ်င္ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ရွိၾကသည္ကို လူတုိင္းနားလည္ၿပီး ျဖစ္သကဲ့သုိ႔ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံအတြင္း ေနထုိင္သူမ်ားသည္ မိမိေနထုိင္သည့္ႏုိင္ငံက  ျပ႒ာန္းထားေသာ ဥပေဒကို ေစာင့္ထိန္းလုိက္နာၾကရန္ တာဝန္ရွိၾကသည္ကုိ မည္သူမွ်မျငင္းႏုိင္ေပ။

လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ စက္တင္ဘာ ၁ ရက္ နံနက္ပုိင္းက ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ နံ႔သာေတာင္ေက်းရြာသို႔ နယ္ေျမစိုးမုိးေရးႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ႏွိမ္နင္းေရး ေဆာင္ရြက္ရန္ သြားေရာက္စဥ္ မီးတုိက္ေခ်ာင္းဝ ကင္းစခန္းႏွင့္ ကြမ္းသီးပင္ေခ်ာင္းဝ ကင္းစခန္းၾကားတြင္ နယ္စပ္ၿခံစည္း႐ိုးကာထားသည့္ သံဆူးႀကိဳးမ်ား ပ်က္စီးေနေၾကာင္း ေတြ႕ရသျဖင့္ ARSA  အစြန္းေရာက္ ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္သမားမ်ားသည္ ၎ေနရာမ်ားကို ဖ်က္ဆီး၍ ေခ်ာင္းေပါက္ဝမ်ားအတုိင္း တစ္ဖက္ႏုိင္ငံသုိ႔ အလြယ္တကူ ဝင္ထြက္သြားလာေနသည့္ အေနအထားမ်ား ေတြ႕ရသည္။ ထုိ႔ျပင္ န႔ံသာေတာင္ေက်းရြာရွိ ၿဂိဳဟ္နံဘုရားမွ ဆင္းတုေတာ္အားလံုး၏ ဦးေခါင္းေတာ္မ်ားျဖတ္ထားၿပီး ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း၊ ပရဟိတစာသင္ေက်ာင္းႏွင့္ တုိင္းရင္းသားေနအိမ္ ၃၇ လံုးအား မီး႐ိႈ႕ဖ်က္ဆီးထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ထုိ႔ျပင္ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားက စက္တင္ဘာ ၁ ရက္ မြန္းလြဲ ၁ နာရီခြဲတြင္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ေတာင္ၿပိဳလက္ဝဲေက်းရြာသို႔ ဝင္ေရာက္ရွင္းလင္းရာ အမွတ္(၁)ရပ္ကြက္ရွိေမာ္လဝီ၏ေနအိမ္မွ ေတာင္ၿပိဳလက္ဝဲကင္း စခန္းအားတုိက္ခုိက္ရန္ ျမန္မာဘာသာႏွင့္  ဘဂၤါလီဘာသာႏွစ္မ်ဳိးျဖင့္ ေရးဆြဲထားေသာ ေျမပံုစာရြက္မ်ားကို ရွာေဖြေတြ႕ရွိေၾကာင္း သိရေလရာ မဲဇလီပင္ေအာက္ေပါက္သည့္တမာ ခါးခ်က္ရယ္နာဟူ၍သာ ဆုိလုိက္ရေပသည္။  

Read 628 times Last modified on Wednesday, 06 September 2017 08:58