Print this page

တစ္ဦးေမတၲာ တစ္ဦးမွာ ရွည္ၾကာခုိင္ၿမဲ ၾကေစေၾကာင္း

Monday, 07 August 2017 08:52 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၃၇၉ ခုႏွစ္ ဝါေခါင္လျပည့္ ယေန႔သည္ ေဂါတမျမတ္စြာဘုရားက ရဟန္း ၅ဝဝ ကုိ အေၾကာင္းျပဳ၍ ေမတၱသုတၱန္ ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ေသာ ေမတၱာအခါေတာ္ေန႔ျဖစ္သည္။

ေဂါတမျမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ေသာ ေမတၱသုတၱန္ ေဒသနာေတာ္ အပုိဒ္(၃) ကရဏီယမတၴ ကုသေလနမွစ၍ အပုိဒ္(၄) အပၸဂေဗၻာကုေလသြနႏုဂိေဒၶါ အဆံုးအထိသည္ ၿငိမ္သက္ေအးခ်မ္းေသာ နိဗၺာန္ကို ေဖာက္ထြင္းသိျမင္၍ ေနလုိေသာ အက်ဳိးစီးပြား၌   လိမၼာသူသည္ျပဳက်င့္ရမည့္ သိကၡာသံုးပါးအက်င့္မ်ားကို ျပဳက်င့္ရမည္။ ထုိသူကား စြမ္းေဆာင္ႏုိင္ရမည္။ ေျဖာင့္မတ္ရမည္။ အလြန္ေျဖာင့္မတ္ရမည္။ ဆုိဆံုးမလြယ္ရမည္။ ႏူးညံ့ေပ်ာ့ေပ်ာင္းရမည္။ မာနမႀကီးရ။ ေရာင့္ရဲလြယ္ရမည္။ အေမြးအျမဴလြယ္သူျဖစ္ရမည္။ ကိစၥနည္းပါးရမည္။ ေပါ့ပါးေသာအျဖစ္မ်ဳိး ရွိရမည္။ ၿငိမ္သက္ေသာ ဣေႁႏၵရွိရမည္။ ရင့္က်က္ေသာ ပညာရွိရမည္။ မၾကမ္းတမ္းမ႐ိုင္းပ် ယဥ္ေက်းသူျဖစ္ရမည္။ လူတုိ႔၌ တြယ္တာမက္ေမာျခင္း မရွိသူျဖစ္ရမည္တည္း ဟူေသာ အဓိပၸာယ္တုိ႔ကို ေဆာင္သည္။

သိကၡာသံုးပါး အက်င့္တရားဟူသည္မွာ သီလသိကၡာပုဒ္ကုိ ေစာင့္ထိန္းျခင္း၊ သမာဓိရေအာင္ အားထုတ္ျခင္းႏွင့္ ဝိပႆနာပညာပြားျခင္း (အဓိသီလသိကၡာ၊ အဓိစိတၱသိကၡာ၊ အဓိပညာသိကၡာ) တုိ႔ျဖစ္သည္။ ေလာက၌ သီလႏွင့္လည္း ျပည့္စံုဉာဏ္အျမင္ႏွင့္လည္း ျပည့္စံု၍ တရား၌တည္ကာ အမွန္တရားကိုလည္း သိတတ္ေသာ မိမိျပဳဖြယ္ အမႈကိစၥကုိလည္း ျပဳတတ္သူကို လူအေပါင္းတုိ႔ ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏုိး၏ဟူ၍ ခုဒၵကနိကာယ္၊ ဓမၼပဒတရားေတာ္ -၂၁၇ ၌ၫႊန္ျပထားသည္။

အရာခပ္သိမ္းတုိ႔သည္ အေၾကာင္းတရားကုိ အေျခခံ၍  အက်ဳိးတရားျဖစ္ရသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ရပ္ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုကို စဥ္းစားဆံုးျဖတ္ရာတြင္  လူကိုအေျခမခံဘဲ အေၾကာင္းတရားကို အေျခခံစဥ္းစား ဆံုးျဖတ္ျခင္းသည္ အဂတိတရားကင္းေသာ သမာဓိျဖစ္သည္။ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ရပ္မွန္ကို အေျခခံ၍ မည္သို႔ေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ရမည္ကို အေၾကာင္းအက်ဳိး ဆီေလ်ာ္ေသာ နည္းလမ္းမွန္ေရြးခ်ယ္ျခင္းသည္ ပညာျဖစ္သည္။

ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ရပ္မွန္ကို အေျခခံ၍ အေၾကာင္းအက်ဳိး ဆီေလ်ာ္ေသာ နည္းလမ္းမွန္ကို တရားဓမၼႏွင့္အညီ ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း က်င့္ဝတ္မ်ားႏွင့္အညီျဖစ္ေအာင္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းသည္ သီလျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သူေတာ္ေကာင္းတုိ႔အတြက္ အက်င့္သံုးပါးဟူသည္ သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာပင္ျဖစ္သည္။ မိမိထံေရာက္လာေသာ အမႈကိုမိမိအလုိက် ဆံုးျဖတ္ေသာသူသည္ တရား၌တည္သူမဟုတ္၊ ပညာရွိဆုိသူသည္ အျဖစ္မွန္ကိုလည္းေကာင္း၊ အျဖစ္မွားကိုလည္းေကာင္း ႏွစ္ပါးစံုကို ေလ့လာသင့္သည္ဟု ဓမၼပဒ၊ ဓမၼဝဂ္-၂၅၆၌ ေဖာ္ျပထားသည္မွာ ေဂါတမျမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ ေမတၱသုတၱန္မွ သိကၡာသံုးပါး အက်င့္တရားကို လုိက္နာပြားမ်ားၾကရန္ နည္းလမ္းမွန္ကုိ ၫႊန္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။

အဂတိတရားေလးပါးဟူသည္ ခ်စ္ခင္သျဖင့္ တစ္ဖက္သတ္စီရင္ျခင္း၊ အမ်က္ေဒါသေၾကာင့္ တစ္ဖက္သတ္ စီရင္ျခင္း၊ ေၾကာက္ရြံ႕သျဖင့္ တစ္ဖက္သတ္စီရင္ျခင္း၊ ေတြေဝ၍ တစ္ဖက္သတ္စီရင္ျခင္း (ဆႏၵာဂတိ၊ ေဒါသာဂတိ၊ ဘယာဂတိ၊ ေမာဟာဂတိ)တို႔ျဖစ္သည္။ ခ်စ္ျခင္း၊ မုန္းျခင္း၊ ေၾကာက္ရြံ႕ေတြေဝျခင္းတုိ႔သည္ ပုထုဇဥ္တုိ႔ သဘာဝျဖစ္တတ္ၾကသည္ မွန္ေသာ္ျငား  သူ႔ေနရာတြင္  မိမိကုိယ္တုိင္ျဖစ္ခဲ့ေသာ္ မည္သို႔ ခံစားရေလမည္နည္း ဆုိေသာ ကုိယ္ခ်င္းစာတရားရွိၾကမွသာ အဂတိတရားေလးပါးကို ေရွာင္ၾကဥ္ႏုိင္ၾကမည္ျဖစ္သည္။ ေမတၱာသည္ ရန္ကင္းၿငိမ္းေၾကာင္း အဂၤုတိၲဳရ္ပါဠိေတာ္၌ ေဖာ္ျပထားသည္မွာ အၾကင္သူသည္ သတၱဝါအားလံုးတုိ႔အေပၚ၌ ေမတၱာစိတ္အဖုိ႔အစုရွိသည္ျဖစ္၍  တစ္စုံတစ္ေယာက္ကုိမွ် မိမိကုိယ္တုိင္လည္း မညႇဥ္းဆဲ၊ သူတစ္ပါးကိုလည္း မသတ္ျဖတ္ေစ၊ မိမိကုိယ္တုိင္လည္း အႏုိင္မယူ၊ သူတစ္ပါးတုိ႔ကိုလည္း အႏုိင္မက်င့္ေစ၊ ထုိေမတၱာပြားသူအား တစ္စံုတစ္ခုေသာ အတြင္းရန္၊ အျပင္ရန္ဟူ၍ မရွိႏုိင္ဟုေဖာ္ျပထားသည္ကို ဗုဒၶဘာသာဝင္ သူေတာ္စင္အေပါင္းတုိ႔မွတ္သားၾကၿပီး ျဖစ္သည္။

ပုထုဇဥ္လူသားတုိ႔သည္ မိမိစီးပြားတုိးတက္ေအာင္ ေမတၱာႏွင့္ယွဥ္၍ အားထုတ္ၾကရာ၌ သူတစ္ပါး၏ အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ မိမိအက်ဳိးစီးပြား ဆုတ္ယုတ္ေအာင္ မျပဳသင့္ေပ။ မိမိသည္သာ အားကုိးရာျဖစ္၍ အမ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြားႏွင့္ မိမိ၏အက်ဳိးစီးပြား ႀကံဳဆံုေပၚေပါက္လာေသာအခါ မိမိစီးပြားဆုတ္ယုတ္မခံဘဲ အားထုတ္သင့္ေၾကာင္း ဓမၼပဒ၌ ၫႊန္ျပထားသည္မွာ အစြဲကင္း၍ အဂတိတရားေလးပါး ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္းျဖင့္  မိမိစီးပြား ဆုတ္ယုတ္မခံဘဲ အားထုတ္ရန္သင့္သည္ဟု ၫႊန္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။

စံကင္းဆရာေတာ္ႀကီး၏ ဆံုးမစာ၌  မိတ္ေဆြခ်င္းသာ ေပါင္းသင္းရာ ေမတၱာအျမတ္ဆံုးဟု ဆုိထားသည္။

မိတ္ေဆြဆုိသည္မွာ မိမိအားေက်းဇူးျပဳဖူးသူ၊ ခ်မ္းသာဆင္းရဲအတူျဖစ္သူ၊ အက်ဳိးစီးပြားကို ၫႊန္ျပတတ္ေသာ ဆရာႏွင့္တူသူ၊ ညႇာညႇာတာတာ ေစာင့္ေရွာက္တတ္သူတုိ႔ကိုသာ မိတ္ေဆြစစ္ သတ္မွတ္ေပါင္း သင္းရန္ျဖစ္သည္။

လူတုိ႔၌ တြယ္တာမက္ေမာျခင္း မရွိသူျဖစ္ရမည္ဟု  ေမတၱသုတၱန္၌ ျမတ္ဗုဒၶ ေဟာမိန္႔ထားျခင္းေၾကာင့္ ေမတၱာတရားသည္ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ အတြက္သာ မဟုတ္ဘဲ ေဝေနယ်သတၱဝါ အားလံုးတု႔ိအေပၚ ထားရွိရမည္ျဖစ္သည္။ လူတို႔စိတ္၌ ျဖစ္ေပၚတတ္ေသာ ခ်စ္ျခင္း၊ မုန္းျခင္းတုိ႔သည္ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး တစ္ေယာက္ကုိ အေၾကာင္းျပဳ၍ အားလံုးအေပၚခ်စ္ျခင္း၊ မုန္းျခင္းစိတ္ထားျခင္းကို သူေတာ္ေကာင္းတုိ႔ မႏွစ္ၿမိဳ႕ၾကေပ။

သို႔ျဖစ္၍ ျမန္မာျပည္သူ အေပါင္းတုိ႔သည္ တစ္ဦးအေပၚတစ္ဦး ထားအပ္ေသာရွိရင္းစြဲ ေမတၱာတရားကို ဝါေခါင္လျပည့္ ေမတၱာအခါေတာ္ေန႔မွစ၍ ဆတက္ထမ္းပုိးတုိးကာ ေမတၱာပန္းခုိင္ ကုိယ္စီကုိင္လ်က္ ဘဝတစ္သက္တာ ေပ်ာ္ရႊင္စရာ ေန႔ရက္မ်ားကိုသာ ပုိင္ဆုိင္ႏုိင္ၾကပါေစေၾကာင္း ျမဝတီက ဆုေတာင္းေမတၱာ ပုိ႔သလုိက္ပါသည္။    

Read 787 times Last modified on Friday, 18 August 2017 11:43