SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

စကားအရာ အဂၤါေလးတန္ ဆင္ျခင္ရန္

Thursday, 18 April 2019 10:49 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

(၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၁၈ ရက္)

လူတုိင္းလူတုိင္း ဘဝရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတိုင္ကိုယ္စီ ရွိၾကသည့္ အားေလ်ာ္စြာ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္သို႔ ေလွ်ာက္လွမ္းၾကရာတြင္ ေဆာင္ရန္၊ေရွာင္ရန္တုိ႔ကို ပထမဦးစြာသိေအာင္ ႀကိဳးပမ္းၾကရမည္ျဖစ္သည္။ ေဆာင္ရန္၊ေရွာင္ရန္ တုိ႔ကို သိရွိလုိက္နာရမည္ ျဖစ္သကဲ့သို႔ ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတုိင္သို႔ ေလွ်ာက္လွမ္းရာတြင္ ေတြ႕ႀကံဳရမည့္ အေျခအေန အရပ္ရပ္တို႔ကိုလည္း သိျမင္လုိစိတ္ရွိေအာင္ မိမိကိုယ္မိမိ ေလ့က်င့္ပ်ဳိးေထာင္ ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ မိမိကိုယ္မိမိ ေလ့က်င့္ပ်ဳိးေထာင္လုိစိတ္ မရွိသူသည္ အျခားသူမ်ားက ေလ့က်င့္ပ်ဳိးေထာင္ေပးသည္ကို ၾကည္ျဖဴစြာ ခံယူတတ္ရေပမည္။

မိမိႏွင့္အတူ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္သို႔ ေလွ်ာက္လွမ္းသူမ်ားထံမွ သင္ယူဖြယ္ရွိသည္ကို သင္ယူ၍ မိမိက သင္ၾကားေပးရမည့္သူ ရွိပါကလည္း ဆရာစားမခ်န္ သင္ၾကားေပးရမည္ျဖစ္သည္။ ဤသို႔ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ အျပန္အလွန္ အသိအမွတ္ျပဳမႈရွိၾကမွသာ ခရီးတြင္ေပမည္။ ခရီးအတူ သြားၾကသူ အခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကရာတြင္ နားလည္ရခက္ခဲေသာ ေျပာဆိုျပဳမူမႈမ်ားကိုေရွာင္ၾကဥ္ၿပီး ဟန္ေဆာင္ကင္း၍ ႐ိုးရွင္းေသာ ေျပာဆို ျပဳမူမႈျဖင့္ ယံုၾကည္မႈကို တည္ေဆာက္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။ ဟန္ေဆာင္မႈဟူသည္ ၾကာရွည္မတည္ႏုိင္၊ ခဏအတြင္း မွာပင္ လက္မိႈင္ခ်ရသည္သာျဖစ္သည္။

ဟန္ေဆာင္မႈၾကာရွည္မတည္ေသာ သာဓကအျဖစ္ မေဟာ္သဓာ ရထားတရား စီရင္ခန္းကို တင္ျပလုိသည္။ သတို႔သား မေဟာ္သဓာရထား၏ ဉာဏ္ရည္ကို စမ္းလိုေသာ သိၾကားမင္းသည္ လူေယာင္ဖန္ဆင္း၍ လူ႔ျပည္သုိ႔ ေရာက္လာၿပီး ေရကန္အနီးရပ္ထားေသာ ျမင္းဆြဲသည့္ ရထားတစ္စင္းကို ေမာင္းယူသြားသည္။ ေရကန္တြင္ မ်က္ႏွာ သန္႔စင္ေနေသာ ရထားရွင္လူသားက ရထားကိုျပန္ေပးရန္ ေအာ္ဟစ္ေတာင္းဆိုရင္း ေနာက္က ေျပးလိုက္ လာေသာ္ လူေယာင္ေဆာင္ထားေသာ သိၾကားက မိမိပိုင္ရထားကိုသာ ေမာင္းႏွင္လာျခင္း ျဖစ္သည္ဆုိသျဖင့္ ႏွစ္ဦးသားျငင္းၾက ခုံၾကရင္း မေဟာ္သဓာ ေနထိုင္ေသာ ဇရပ္သို႔ေရာက္လာၾကၿပီး တရားရင္ဆိုင္ၾကသည္။

မေဟာ္သဓာကအနီးရွိ လုလင္တစ္ဦးကိုေခၚ၍ ရထားကို ေမာင္းခိုင္းမည္။ သင္တို႔ႏွစ္ဦးက ရထားကိုဆြဲ၍ ေနာက္မွ လိုက္ႏုိင္သူကို ရထားပိုင္ရွင္အျဖစ္ သတ္မွတ္မည္ဆုိၿပီး လုလင္အား ရထားကိုေမာင္းေစသည္။ ရထားစေမာင္းၿပီး တစ္ေခၚေလာက္ အကြာအေဝးမွာပင္ လူစင္စစ္က ေမာဟိုက္ပင္ပန္းလာသျဖင့္ ရထားေနာက္ မလိုက္ႏုိင္ေတာ့ဘဲ လဲက်သြားသည္။ လူေယာင္ေဆာင္ထားေသာ သိၾကားမင္းမွာ ရထားေနာက္မွ မပင္မပန္း လိုက္သြားႏုိင္သည္။ ဤသို႔ဆုိလွ်င္ မေဟာ္သဓာ၏ ပထမေျပာစကားအတုိင္း ရထားေနာက္သို႔ မလိုက္ႏုိင္ေသာ၊ ေခြယိုင္ျဖစ္ေနေသာ လူသားရထားပိုင္ရွင္မွာ ဆံုး႐ံႈးရေပေတာ့မည္။ သို႔ေသာ္ ဉာဏ္ရည္ျမင့္ေသာ မေဟာ္သဓာက ရထားေနာက္သို႔ မေမာမပန္း လိုက္သြားသူသည္ ေခြၽးတစ္စက္မွ်မထြက္၊ မ်က္ေတာင္မမွိတ္၊ ေၾကာက္စိတ္မရွိ၊ အသက္႐ွဴမပ်က္ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ အထက္ဘံုသား သိၾကားသာျဖစ္ရာသည္ မဟုတ္ေလာေမးသည္။ ဟုတ္ေၾကာင္း ဝန္ခံလွ်င္ သိၾကားကိုအ႐ံႈး ေပးၿပီး လူသားကို အႏုိင္ေပးလိုက္သျဖင့္ ဥစၥာမွန္၍ျပန္ရသြားသည္။

လူတုိ႔ဘဝရပ္တည္မႈအတြက္ လက္မႈပညာ၊ စက္မႈပညာ၊ ႏႈတ္မႈပညာတုိ႔သည္ အသံုးဝင္ၾကသည္။ ႏႈတ္မႈပညာ ကြၽမ္းက်င္သူျဖစ္ေစကာမူ အက်ဳိးစီးပြားႏွင့္ ယွဥ္သည့္ ေကာင္းျမတ္ေသာစကား၊ ခ်စ္ခင္ႏွစ္လိုဖြယ္ဆုိေသာ စကား၊ တရားေတာ္ႏွင့္ ညီၫြတ္ေသာစကား၊ ေျဖာင့္မွန္ေသာ စကားတုိ႔ကိုသာ ေျပာသင့္ေသာ အခ်ိန္အခါအေျခအေန တို႔ကို လိုက္၍ ေျပာဆိုရမည္ျဖစ္သည္။ မေဟာ္သဓာ တရားစီရင္ခန္းမွ လူေယာင္ေဆာင္ထားေသာ သိၾကားကဲ့သို႔ မိမိသာလွ်င္ အႏုိင္ရလိုေသာဆႏၵ၊ မိမိအခြင့္အေရး ရလိုေသာ ဆႏၵတုိ႔၏ တုိက္တြန္းမႈေၾကာင့္ ေျဖာင့္မွန္ေသာ စကားကိုမဆုိ မုသားပိုခဲ့ရသည္။ မ်က္ေမွာက္ကာလ လူတုိ႔ေလာက၌ အမွန္အမွား တရားသျဖင့္ျဖစ္ေစရန္ အေၾကာင္းအက်ဳိး ဆင္ျခင္ ၾကရာတြင္ စကားေျပာေသာ လူသားတုိ႔ ေျပာဆုိၾကသည္ကို နားစြင့္၍ ျဖစ္ႏုိင္ေျခကို ဆင္ျခင္မႈရွိရန္လုိသကဲ့သို႔ စကားေျပာေသာ သက္မဲ့႐ုပ္ဝတၴဳတုိ႔၏ သက္ေသခံ အေထာက္အထားမ်ားကိုလည္း အေလးထားၾကမွသာ အေၾကာင္းအက်ဳိး ဆီေလ်ာ္၍ တရားဓမၼႏွင့္ညီေသာ အမွန္တရားကို သိႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ လွ်ာအ႐ိုးမရွိတုိင္း ေျပာလိုရာေျပာတတ္ေသာ လူတုိ႔စကားကို နားေထာင္ၾကရာတြင္ ဆုိခဲ့ေသာ အဂၤါေလးတန္ျဖင့္ အျပန္ျပန္အလွန္လွန္ ဆင္ျခင္စဥ္းစား ဆံုးျဖတ္ၾကရန္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမဝတီက ေစတနာထား၍ ပိေတာက္သႀကၤန္ လက္ေဆာင္ ပါးလုိက္ရပါသည္။  

Read 230 times Last modified on Thursday, 18 April 2019 10:49