SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

ရန္ကုန္မွာ ျပန္ဆုံၾကေတာ့မည္

Tuesday, 23 April 2019 10:10 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

ျမန္မာႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရးရသည့္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးအတြင္းေနထိုင္ေသာ လူဦးေရ စုစုေပါင္းေျခာက္သိန္းခန္႔သာ ရွိရာမွ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္တြင္ လူဦးေရ ၆ ဒသမ ၂ သန္းအထိ တိုးတက္လာေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ ဒုတိယဝန္ႀကီးက ရွင္းလင္း ေျပာၾကားခ့ဲဖူးသည္။ ႏွစ္စဥ္လူဦးေရ တိုးတက္ရသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း စက္မႈဇုန္မ်ား တည္ေဆာက္ထားျခင္းေၾကာင့္ အလုပ္အကိုုင္အခြင့္အလမ္း ရရွိႏိုင္မႈအဓိကျဖစ္ၿပီး အထူးသျဖင့္ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ေမ ၂ ရက္က ဧရာဝတီတိုင္းအတြင္း တိုက္ခတ္ခဲ့ေသာ နာဂစ္မုန္တိုင္းဒဏ္ ခံရေသာ ေဒသခံမ်ား လာေရာက္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ၿမိဳ႕ေနလူဦးေရ မ်ားျပားလာသျဖင့္ စားဝတ္ေနေရး အတြက္ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးကိစၥမ်ားတြင္လိုအပ္ခ်က္ ပိုမ်ားလာသည့္အနက္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး အပါအဝင္ျဖစ္သည္။ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ကသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး အေျခအေနမွာ ယာဥ္လိုင္းေပါင္း ၃၉၅ လိုင္းမွ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္စီးေရ ၆၃၃၈ စီးျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးေၾကာင္း သိရသည္။ ထိုအခ်ိန္က ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးအတြင္း စုစုေပါင္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္စီးေရ ၂ ဒသမ ၅ သိန္းေက်ာ္၊ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ငါးသိန္းေက်ာ္၊ ေထာ္လာဂ်ီႏွင့္ သုံးဘီးအေႏွးယာဥ္ အပါအဝင္ အျခားယာဥ္မ်ဳိးစုံ ၃ ဒသမ ၆ သန္းေက်ာ္ ရွိသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္  အမ်ားျပည္သူ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးအဖြဲ႕တြင္  ယာဥ္ထိန္းရဲ တပ္ဖြဲ႕ဝင္ စုစုေပါင္း ၈၂၅ ဦး ပါဝင္ၾကသည္။ ထိုအခ်ိန္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္လူဦးေရႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အခ်ဳိးအစားမွာ လူ ၁ဝဝဝ လွ်င္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ၃၉ စီးရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒုတိယၿမိဳ႕ေတာ္ႏွင့္ စီးပြားေရးၿမိဳ႕ျဖစ္ေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ လူဦးေရႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ အေရအတြက္သည္ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ကထက္ တိုးပြားလာသျဖင့္ လိုအပ္ခ်က္ေတြကလည္း ပိုမ်ားလာသည္။ လူဦးေရ ထူထပ္ေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေနျပည္သူမ်ား သင့္တင့္ေသာ ေစ်းႏႈန္းျဖင့္ ဝယ္ယူစားသုံးႏိုင္ရန္ ကိုယ္တိုင္စိုက္၊ ကိုယ္တိုင္ေမြးေသာ စိုက္ပ်ဳိးေရး ထြက္ကုန္သီးႏွံမ်ားႏွင့္ ေမြးျမဴေရး ထြက္ကုန္ သား၊ ငါးႏွင့္ဥတို႔ကို အခြန္လြတ္ေစ်းမ်ား ဖြင့္လွစ္၍ ေန႔စဥ္ေရာင္းခ်ေပးသည့္စနစ္ကို ၂ဝဝဝ ျပည့္ႏွစ္ဝန္းက်င္က ေဆာင္ရြက္ခဲ့ဖူးသည္။ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ ဆိုင္ခန္းေပါင္း ၂ဝ ျဖင့္စတင္ဖြင့္လွစ္ေသာ ရန္ကုန္ ေတာင္သူလယ္သမား ထြက္ကုန္ေစ်းကြက္(႔ Yangon Farmer Market)ကို ကန္ေတာ္ႀကီး ကရဝိက္ဥယ်ာဥ္ကုန္းျမင့္ေနရာ၌ တည္ေဆာက္ၿပီး အပတ္စဥ္ စေနေန႔တိုင္း ေရာင္းခ်ေပးလ်က္ရွိရာ ယခုႏွစ္ ဧၿပီ ၂ဝရက္တြင္ ၄၇ ႀကိမ္ရွိၿပီျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္ ေတာင္သူလယ္သမား ေစ်းကြက္၌ ေရာင္းခ်ေပးေသာ  စားသုံးသီးႏွံမ်ားသည္ သဘာဝနည္းျဖင့္ စိုက္ပ်ဳိးထားၿပီး က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီၫြတ္ေသာ သီးႏွံမ်ားကိုသာ ေရာင္းခ်ခြင့္ျပဳသည္။ စားသုံးသီးႏွံႏွင့္ အရြက္မ်ားအျပင္ ေမြးျမဴေရးထြက္ပစၥည္းမ်ား၊ ဝါးျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာ ထုတ္ကုန္မ်ား၊ သဘာဝနည္းျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ မုန္႔မ်ဳိးစုံအေရာင္းဆိုင္မ်ား၊ ျပည္ပမွ ကုန္ၾကမ္းမွာယူၿပီး ကိုယ္ပိုင္ဟန္ျဖင့္ ထုတ္လုပ္ထားေသာ ပစၥည္းမ်ားကိုသာ ဆန္းစစ္ေလ့လာေရြးခ်ယ္ၿပီး ဆိုင္ခန္းခ ေပးေဆာင္ရန္မလိုဘဲ အခမဲ့ေရာင္းခ်ခြင့္ျပဳေၾကာင္း သိရသည္။ စားသုံးသူ မ်ားအတြက္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီၫြတ္ေစရန္ ဓာတုေဆးဝါး ကင္းလြတ္ေသာ သီးႏွံႏွင့္အရြက္မ်ား၊ မုန္႔မ်ားကိုသာ ေရာင္းခ်ေပးေသာ ရန္ကုန္ေတာင္သူလယ္သမား ထြက္ကုန္ေစ်းကြက္သို႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေပၚမွ ျပည္သူမ်ား  လာေရာက္ဝယ္ယူၾကသလို  ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားပါ လာေရာက္ ဝယ္ယူၾကသျဖင့္ တျဖည္းျဖည္း ဝယ္လိုအား ျမင့္လာႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။ ထူးျခားမႈအေနျဖင့္ ဝယ္လိုအား မ်ားလာလွ်င္ ေစ်းႏႈန္းတက္ရမည့္အစား ဝယ္လိုအား မ်ားလာလွ်င္ ေစ်းႏႈန္း ေလွ်ာ့ေရာင္းႏိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း၊ ေနာက္တစ္ခုမွာ ပလတ္စတစ္ ထုပ္ပိုးပစၥည္း သုံးစြဲမႈေလွ်ာ့ခ် ပေပ်ာက္ေရးကိုလည္း ေတာင္သူလယ္သမား ထြက္ကုန္ေစ်းကြက္မွ လႈံ႔ေဆာ္ပညာေပးေနေၾကာင္း သိရသည္။

ေတာင္သူလယ္သမား ထြက္ကုန္ေစ်းကြက္သို႔ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ အျခားတိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္တို႔မွ သဘာဝနည္းစနစ္ျဖင့္ စိုက္ပ်ဳိးထားေသာ သီးႏွံႏွင့္ အရြက္အေရာင္းဆိုင္မ်ား၊ ေမြးျမဴေရးထြက္ပစၥည္းမ်ား၊ ဝါးျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာ ပစၥည္းမ်ားကိုျပသထားရာ အပတ္စဥ္ စေနေန႔တိုင္း နံနက္ ၈ နာရီမွ ၁၁ နာရီအထိ လာေရာက္ ဝယ္ယူႏိုင္ၾကသည္။ စိုက္ပ်ဳိးေရး ထြက္ကုန္ႏွင့္ လက္မႈလုပ္ငန္းကုန္ထုတ္ လုပ္ငန္းမ်ားမွ ထြက္ကုန္မ်ားကို ေရာင္းခ်လိုသူမ်ား အေနျဖင့္ Yangon Farmer Market လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာမွတစ္ဆင့္ ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေၾကာင္း ေၾကညာထားသည္။

ထို႔ေၾကာင့္  တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အသီးသီးရွိ  စိုက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ အငယ္စားစက္မႈ၊ လက္မႈကုန္ထုတ္ လုပ္ငန္းငယ္မ်ားမွ စားေသာက္ကုန္မ်ားႏွင့္ အိမ္သုံး၊ လူသုံးကုန္ပစၥည္း မ်ဳိးစုံတို႔ ရန္ကုန္မွာဆုံေတြ႕ၾကရန္ အခြင့္အလမ္း သာေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ျမဝတီက ထပ္ေလာင္း ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။ 

Read 176 times Last modified on Tuesday, 23 April 2019 10:12