SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

ဆတ္႐ုိးက်ၾကယ္စင္ ျမစ္ျပင္မွာတံတား

Wednesday, 24 April 2019 08:45 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

အင္းဝေခတ္ရဟန္းစာဆို ရွင္မဟာရ႒သာရသည္ ရခုိင္ေဒသသို႔ ေခတၱေရာက္ရိွေနစဥ္ မိမိေဒသသုိ႔ သတိရ လြမ္းဆြတ္တမ္းတပုံကို ''ႏွစ္ကူးလည္၍၊ မုိးစည္ပ်ံ႕ပ်ဴး၊ ေဆာ္႐ိုက္က်ဴးက'' အစခ်ီ၍ ''ေျမာ္မဆုံးသည္၊ ႏွလုံးမ်ားဖြယ္ရိွလွ၏''ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ ''ထစ္က်ဴးျမည္၍၊ တိမ္ျခည္မျမင္၊ ထက္ေကာင္းကင္က'' အစခ်ီ၍ ''စိတ္ရႊင္ၾကည္ဆုံး၊ သီတင္းသုံးသည္၊ အဆုံးဖ်ားဝယ္ၿငိလွ၏''ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ ''ရွစ္ဦးတည္၍၊ ေရႊျပည္ေရႊနန္း၊ ေရႊဘုံကြန္းဝယ္'' အစခ်ီ၍ ''မေပ်ာ္ႏွလုံး၊ မရႊင္ၿပံဳးသည္၊ ပခုံးပါးဝယ္ထိလွ၏'' ဟူ၍ လည္းေကာင္း  အင္းဝေနျပည္ေတာ္သို႔ တမ္းတရတုသုံးပုိဒ္ ေရးဖြဲ႕ထားသည္။

ရွင္မဟာရ႒သာရသည္ အင္းဝေနျပည္ေတာ္မွ ရခုိင္ေဒသသို႔ ေရာက္ရိွသည္မွာ တစ္ႏွစ္ၾကာခ်ိန္၌  မိုးသံေလသံၾကားရခ်ိန္တြင္  ေနျပည္ေတာ္သို႔ လြမ္းဆြတ္မည္ဆိုလွ်င္ လြမ္းဆြတ္ေလာက္ပါသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္၏ အေနာက္ဘက္တြင္ ကပၸလီပင္လယ္ႀကီးက အေျပာက်ယ္သေလာက္ ရခုိင္႐ိုးမ ေတာင္တန္းႀကီးကလည္း ျမင့္ေမာက္လွသည္။ လမ္းခရီး ဆက္သြယ္ေရးမွာလည္း ေတာအထပ္ထပ္ ေတာင္အသြယ္သြယ္တို႔ၾကား စီးဆင္းေနေသာ ျမစ္ငယ္၊ ေခ်ာင္းငယ္တို႔ကို ျဖတ္ေက်ာ္ရျခင္းေၾကာင့္ ကုန္းတစ္တန္ေရတစ္တန္ သြားလာၾကရသျဖင့္ ပင္ပန္းလွသည္။ ယေန႔ေခတ္တြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း သြားလာေရးႏွင့္ ညီအစ္ကို တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္ မ်ားသို႔ သြားလာေရး လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕လ်က္ရိွရာ ကုန္းေၾကာင္း၊ ေရေၾကာင္း၊ ေလေၾကာင္းခရီးတို႔ျဖင့္ ကူးသန္းသြားလာ ေနၾကသည္။

ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္၏ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္အသီးသီးရိွ လူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္းကို ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္က ေကာက္ယူခဲ့ရာ ရခုိင္ျပည္နယ္မွ စစ္ေတြ၊ ေျမာက္ဦး၊ေက်ာက္ျဖဴ၊ ေမာင္ေတာႏွင့္ သံတြဲခ႐ိုင္တို႔ အတြင္းရိွေသာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား၌ ေနထုိင္သူလူဦးေရ စုစုေပါင္း သုံးသန္းေက်ာ္ရိွေၾကာင္း သိရသည္။ ဧရိယာ အက်ယ္အဝန္းအားျဖင့္ စတုရန္းကီလိုမီတာ  ၃၆၇၇၈ ဒသမ ၁ က်ယ္ဝန္းေသာ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း လူဦးေရ သိပ္သည္းဆမွာ စတုရန္း တစ္ကီလုိမီတာအတြင္း ၈၆ ဒသမ ၇ ဦး ေနထုိင္လ်က္ရိွၾကသည္။ လူဦးေရ စုစုေပါင္းမွ အသက္ ၁၅ ႏွစ္မွ ၆၄ ႏွစ္အတြင္း အလုပ္လုပ္ႏုိင္ေသာ လူဦးေရ ၆၂ ဒသမ ၂ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ အသက္ ၆၅ ႏွစ္ႏွင့္အထက္ သက္ႀကီးရြယ္အို ၆ ဒသမ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ အသက္ ၁၄ ႏွစ္ထက္ ငယ္ရြယ္သူ ဦးေရ ၃၁ ဒသမ ၁ ရာခုိင္ႏႈန္းအသီးသီးရိွၾကသည္။   ျပည္နယ္အတြင္း ေနထုိင္သူ ဦးေရ စုစုေပါင္းမွ အသက္ ၁၅ ႏွစ္ႏွင့္အထက္ စာတတ္ေျမာက္မႈႏႈန္းမွာ ၈၄ ဒသမ ၇ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ အလုပ္အကုိင္ ရရိွမႈ ၅၂ ဒသမ ၆ ရာခုိင္ႏႈန္း ရိွေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္ေထာင္စုႀကီးအတြင္း မွီတင္းေနထုိင္ၾကေသာ တုိင္းရင္းသား ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမမ်ား အားလုံး ေရွးေခတ္ကလို လူလည္းတစ္ေထြ ေရလည္းတျခား မရိွၾကေစရန္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း လမ္းခရီးဆက္သြယ္ေရး လုံၿခံဳေခ်ာေမြ႕မႈရိွေအာင္ အဆင့္ျမႇင့္ ေဆာင္ရြက္ထားရာတြင္ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး ျပည္ၿမိဳ႕မွ ဧရာဝတီျမစ္ အေနာက္ဘက္ကမ္းရိွ ပန္းေတာင္းမွတစ္ဆင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္သို႔သြားႏိုင္ေသာ ေမာ္ေတာ္ကားလမ္း၊ မေကြးၿမိဳ႕မွ ဧရာဝတီျမစ္ အေနာက္ဘက္ကမ္းသို႔ကူး၍ မင္းဘူးမွတစ္ဆင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္သို႔ သြားႏုိင္ေသာ ေမာ္ေတာ္ကားလမ္းတုိ႔ကို ေဖာက္လုပ္ထားၿပီးျဖစ္သည္။ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၃၈ဝ ျပည့္ႏွစ္ကုန္၍ ၁၃၈၁ ခုႏွစ္သို႔ ကူးေျပာင္းသည့္ကာလတြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း ကုန္စည္စီးဆင္းမႈႏွင့္ ခရီးသြားျပည္သူမ်ား အဆင္ေျပစြာ သြားလာႏုိင္ေရးအတြက္ အေထာက္အကူျပဳေပးေနသည့္ ဆတ္႐ိုးက်ေခ်ာင္းတံတား၊ ၾကယ္စင္ျမစ္ကူးတံတား၊ တိမ္ညိဳတံတားႏွင့္ ဒါးလက္ေခ်ာင္း တံတားတို႔ တည္ေဆာက္မႈ ရာႏႈန္းျပည့္ ၿပီးစီးေနၿပီျဖစ္သျဖင့္ ျပည္သူမ်ား အဆင္ေျပစြာ သြားႏုိင္ၾကၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ၾကားသိရသည္။

ဆတ္႐ိုးက်ေခ်ာင္းတံတားသည္ ျပည္နယ္အစိုးရ ရန္ပုံေငြျဖင့္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာမွ စတင္တည္ေဆာက္ခဲ့ရာ ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ ၿပီးစီးသည္။ တံတားအရွည္ ၁၆၄၂ ေပရိွေသာ  သံမဏိသံေပါင္ အမ်ဳိးအစားျဖစ္ၿပီး ေအာက္ထည္ကို သံကူကြန္ကရစ္ ဘိုးပိုင္ျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားသည္။ ထို႔အတူ ဒါးလက္ေခ်ာင္းကူး တံတားကို မင္းဘူး-အမ္း-စစ္ေတြလမ္း မုိင္တုိင္အမွတ္(၂၆/၇)ႏွင့္ (၂၇/ဝ)၌ ျပည္ေထာင္စုရန္ပုံေငြျဖင့္ တည္ေဆာက္ခဲ့ရာ တံတားအရွည္ေပ ၉၆ဝ ရိွသည့္ ေဘလီတံတားအမ်ဳိးအစားျဖစ္သည္။ ေျမပုံၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္တို႔ကို ဆက္စပ္ေပါင္းကူး ေပးမည့္ ၾကယ္စင္ျမစ္ကူး တံတားသည္ အရွည္ေပ ၁၉၂ဝ ရိွသည္။ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရိွ မင္းဘူး-အမ္း-စစ္ေတြ ျပည္ေထာင္စု လမ္းမႀကီး မုိင္တုိင္အမွတ္(၁၂ဝ/၃)ႏွင့္ (၁၂ဝ/၄)ၾကား တိမ္ညိဳတံတားသည္ အရွည္ေပ ၃၆ဝ ရိွေသာ တံတားျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ဆတ္႐ိုးက်ၾကယ္စင္ ျမစ္ျပင္မွာတံတား။ လမ္းသြားလို႔ အခ်ိန္တို၊ တိမ္ညိဳႏွင့္ ဒါးလက္ေခ်ာင္း၊ ေပါင္းကူးကာထား ဟူ၍ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအတြက္ ျမဝတီက မုဒိတာ ပြားလုိက္ရပါသည္။   

Read 103 times Last modified on Wednesday, 24 April 2019 08:46