SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

ေတာင္ေျခအႏွံ႕ ေျခဆန္႕ေသာနမ္႕တိန္းဆီသုိ႕

Thursday, 30 May 2019 08:50 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံတြင္ ျမစ္ဖ်ားခံ၍ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း ေျမာက္ဘက္မွ ေတာင္ဘက္သို႔ စီးဆင္းေသာ သံလြင္ျမစ္သည္ ကယားျပည္နယ္ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္တို႔ကို အစဥ္အတိုင္းျဖတ္ၿပီး မုတၱမပင္လယ္သို႔ စီးဝင္သြားသည္။ သံလြင္ျမစ္ေရစီးေၾကာင္း အတြင္းသို႔ သံလြင္ျမစ္၏ အေရွ႕ဘက္ႏွင့္ အေနာက္ဘက္အရပ္ဆီမွ စီးဆင္းလာေသာ ေခ်ာင္းမ်ားရွိၾကရာ ကြန္ဟိန္းၿမိဳ႕အနီးမွ နမ့္တိန္းေခ်ာင္း ပါဝင္သည္။ နမ့္တိန္းေခ်ာင္းမႀကီးသည္ မိုင္း႐ွဴးၿမိဳ႕၏ အေနာက္ေျမာက္ဘက္ရွိ က်ဳိင္းလံုဝန္းက်င္မွ စတင္စီးဆင္းလာၿပီး မိုင္း႐ွဴး-မိုင္းေနာင္-ကြန္ဟိန္းတို႔ကို အစဥ္အတိုင္း ျဖတ္ေက်ာ္၍ က်ဳိင္းရပ္ကိုေရာက္ေသာ္ သံလြင္ျမစ္အတြင္းသို႔ စီးဝင္သြားသည္။

ေတာင္ႀကီး-နမ့္စန္-ကြန္ဟိန္း-မိုင္းပ်ဥ္း-က်ဳိင္းတံုလမ္းကုိ ေမာ္ေတာ္ကားျဖင့္ သြားေသာ္ ကြန္ဟိန္းေရာက္လွ်င္ နမ့္တိန္းေခ်ာင္းကို တံတားျဖင့္ ျဖတ္ေက်ာ္သြားရသည္။ ရွမ္းတိုင္းရင္းသား ဘာသာစကားျဖင့္ ကြန္သည္ျမန္မာလို ကြၽန္းဟု အဓိပၸာယ္ရၿပီး ဟိန္သည္ ျမန္မာလို ဂဏန္းအေရအတြက္အားျဖင့္ တစ္ေထာင္ဟု အဓိပၸာယ္ရသျဖင့္ ကြန္ဟိန္းၿမိဳ႕ကို ကြၽန္းေပါင္းတစ္ေထာင္ရွိေသာ ၿမိဳ႕ဟုဆိုႏိုင္သည္။ ကြန္ဟိန္းမွ ဆက္သြားလွ်င္ သံလြင္ျမစ္ကိုကူးရန္ တာေကာ္တံတားေပၚ ျဖတ္သြားရသည္။ ေတာင္ႀကီး-နမ့္စန္-မိုးနဲ-လင္းေခး-မိုင္းပန္-တာဆန္း- မိုင္းတံု-မိုင္းဆတ္သို႔ ေမာ္ေတာ္ကားျဖင့္ သြားေသာ လမ္းခရီးတြင္ ကြန္ဟိန္းေခ်ာင္းမႀကီးမွ ျဖာထြက္စီးဆင္းေသာ နမ့္တိန္းေခ်ာင္းကို လင္းေခးၿမိဳ႕တြင္ တံတားျဖင့္ ျဖတ္ေက်ာ္ရၿပီး တာဆန္းေရာက္လွ်င္ သံလြင္ျမစ္ကိုကူးရန္ တာဆန္းတံတားေပၚ ျဖတ္ေက်ာ္ရျပန္သည္။ ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္း ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕မွ ရွမ္းျပည္နယ္ အေရွ႕ပိုင္းႏွင့္ ေတာင္ပိုင္းတို႔ကို သြားလုိေသာ္ နမ့္တိန္းေခ်ာင္းႏွင့္ သံလြင္ျမစ္တို႔ကို ကူးၿပီးမွ လုိရာခရီးသုိ႔ ေရာက္သည္။  လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၅ဝ ေက်ာ္က ျပည္ပက်ဴးေက်ာ္သူ ကူမင္တန္တို႔ကို ျမန္မာ့ေျမေပၚမွ တိုက္ထုတ္ရန္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က ဆင္ႏႊဲေသာ နဂါးႏုိင္ စစ္ဆင္ေရး၊ ဆင္ျဖဴရွင္စစ္ဆင္ေရး၊ ဘုရင့္ေနာင္ စစ္ဆင္ေရးႀကီးမ်ားတြင္ ပါဝင္ခဲ့ၾကေသာ တပ္မေတာ္သားတုိ႔သည္ ဤလမ္းဤခရီးကုိ တစ္ေတာင္ေက်ာ္တစ္ေတာင္ဆင္း၊ တစ္ေခ်ာင္းျဖတ္၊ တစ္ျမစ္ကူး၍ အထူးထူးေသာ အစီအစဥ္တို႔ျဖင့္ သြားခဲ့ၾကစဥ္က ေရစီးအဟုန္ၾကမ္းေသာ သံလြင္ျမစ္တစ္ဖက္ကမ္းသို႔ ေရာက္ေအာင္ ေဖာင္ျဖင့္ျဖတ္ကူးၾကရသည္။ ယခုေတြ႕ေနရေသာ တာေကာ္တံတားသည္ ၁၉၆၆ ခုႏွစ္တြင္ တည္ေဆာက္ၿပီးစီးေသာ္လည္း တာဆန္းတံတားသည္ ၁၉၉ဝ ျပည့္ႏွစ္ေနာက္ပိုင္းမွ တည္ေဆာက္ ၿပီးစီးျခင္း ျဖစ္သည္။

ယေန႔အခ်ိန္တြင္ ထင္း႐ွဴးႏွင့္ခ်ယ္ရီတို႔က ေဆးပန္းခ်ီျခယ္ထားေသာ ရွမ္းျပည္နယ္ အလယ္ပိုင္းမွ အေရွ႕ပိုင္းႏွင့္ေတာင္ပိုင္းတို႔သုိ႔ သြားလုိေသာ္ ယခင္ကာလမ်ားဆီကလို မခက္ခဲေတာ့ဘဲ ေျမနီေရာင္ေတာင္ခါးပန္း တို႔ကုိပတ္၍ ေဖာက္ထားေသာ လမ္းမ်ား ေျဖာင့္ျဖဴးေနၾကေလၿပီ။  ယခင္ကာလမ်ားဆီက ေဒသခံ တိုင္းရင္းသားျပည္သူတို႔သည္ မိမိတို႔ၿခံထြက္သီးႏွံမ်ားကို ေရာင္းခ်ရန္ႏွင့္ မိမိတို႔ လိုအပ္သည္မ်ား ဝယ္ယူရန္ ေစ်းေန႔က်င္းပရာ ၿမိဳ႕ သို႔မဟုတ္ ရြာသုိ႔သြားလွ်င္ လူျဖင့္ထမ္းပိုး၍ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ လွည္းျဖင့္ေသာ္ လည္းေကာင္း သယ္ယူၾကရေသာ္လည္း ယေန႔အခ်ိန္တြင္ ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္၊ ေထာ္လာဂ်ီ၊ တုန္ဖုန္းစသည့္ စက္တပ္ယာဥ္မ်ားႏွင့္ ေခတ္ေပၚ ေမာ္ေတာ္ ယာဥ္မ်ားျဖင့္   သယ္ယူႏုိင္ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။

ယခင္က ေစ်းေန႔လာသူမ်ားမွာ ရနံ႔သင္းသင္း လက္ဖက္ေျခာက္ခတ္ထားေသာ ေရေႏြးၾကမ္းႏွင့္ ေမႊးခ်ဳိခ်ဳိေကာက္ညႇင္းေပါင္း၊ တိုဟူးေၾကာ္တုိ႔ကုိ စားသံုးၾကရာမွ ယခုေသာ္  ၿမိဳ႕စတိုင္ႏုိ႔မလိုင္ တို႔ကုိ ႏွစ္ႏွစ္ၿခိဳက္ၿခိဳက္ အားေပးေနၾက သည္။

ကြန္ဟိန္းၿမိဳ႕အနီးတြင္ နမ့္တိန္းေခ်ာင္းမႀကီးမွ ျဖာထြက္လာေသာ  နမ့္တိန္းေခ်ာင္းေရသည္ ေကြ႕ေကာက္စီးဆင္းလ်က္ က်ဳိင္းေတာင္းႏွင့္ လင္းေခးတို႔မွတစ္ဆင့္ သံလြင္ျမစ္အတြင္းသို႔ စီးဝင္သြားသည္။ လင္းေခးၿမိဳ႕အလြန္ ဝမ္ဟတ္တိုက္နယ္ ခြန္အြတ္ေက်းရြာတြင္ နမ့္တိန္းေခ်ာင္းေရ တိုက္စားၿပီး ကမ္းပါးၿပိဳက် ပ်က္စီးမႈမ်ားရွိသျဖင့္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းတိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ ကြပ္ကဲမႈေအာက္ လင္းေခးတပ္နယ္မွ တပ္မေတာ္သားမ်ား၊ ျပည္သူ႔စစ္(ဌာေန)တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား စုေပါင္း၍ ေမ ၂၅ ရက္တြင္ ကမ္းပါးေပၚ၌ တုတ္႐ိုက္ျခင္း၊ေက်ာက္ႏွင့္ေျမဖုိ႔ျပဳျပင္ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးၾကသည္ကုိ တာဝန္ရွိသူမ်ားက သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈ အားေပးၿပီး လိုအပ္သည္မ်ား ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေပးၾကသည္။

ဤသတင္းကုိဖတ္ၿပီး  ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ဘက္ပိုင္းမွ ေတာင္ဘက္ပိုင္းဆီသုိ႔ ေတာင္အသြယ္သြယ္ ေတာအထပ္ထပ္တို႔ကုိ ေက်ာ္ျဖတ္စီးဆင္းလာေသာ  ၾကည္လင္သည့္ နမ့္တိန္းေခ်ာင္းေရ အလ်ဥ္တသြင္သြင္ စီးဆင္းသည္ကုိ ျမင္ေယာင္မိသည္။ ထုိ႔အတူ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူတို႔အတြက္ ေမတၱာေရစင္ မျပတ္သြန္းေလာင္းလ်က္ရွိေသာ   တပ္မေတာ္သားမ်ားသည္ ျပည္သူတို႔အား သဘာဝေဘး အႏၲရာယ္ ကာကြယ္ေရးအတြက္  ျပည္သူတို႔ႏွင့္အတူ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ၾကသည္ကိုလည္း ဂုဏ္ယူ ဝမ္းေျမာက္ရပါသည္။         

Read 148 times Last modified on Thursday, 30 May 2019 08:52