Print this page

တုပ္ေကြးေရာဂါ ကာကြယ္ေပး ျပည္သူ့က်န္းမာေရး

Wednesday, 19 June 2019 09:23 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

မုတ္သံုမိုးၿဖိဳင္ၿဖိဳင္ရြာသည္ႏွင့္  မိုးတြင္းကာလ အျဖစ္မ်ားေသာ ရာသီတုပ္ေကြးႏွင့္ ေသြးလြန္တုပ္ေကြးေရာဂါ မျဖစ္ပြားေစရန္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည့္ သတင္းကို ၾကားသိေနရသည္။

ေသြးလြန္တုပ္ေကြးေရာဂါသည္ ၁၉၇ဝ ျပည့္ႏွစ္ဝန္းက်င္ခန္႔တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိလာၿပီး ၁၉၉ဝ ျပည့္ႏွစ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ တစ္ႏွစ္လံုးျဖစ္ပြားေသာ ေရာဂါအျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိလာကာ အပူပိုင္းႏွင့္ စြတ္စိုထိုင္းမႈိင္းေသာ ေဒသမ်ား၌ မိုးတြင္းကာလအတြင္း ပို၍အျဖစ္မ်ားေၾကာင္း က်န္းမာေရး ပညာရွင္မ်ားက သတိေပးထားၾကသည္။ ေသြးလြန္တုပ္ေကြးျဖစ္ေစေသာ အေၾကာင္းရင္းမွာ ျခင္က်ားက သယ္ေဆာင္လာေသာ ဗိုင္းရပ္စ္ပိုးေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး ယခုကဲ့သို႔ မိုးတြင္းကာလတြင္ ျခင္က်ားေပါက္ပြားမႈ ပိုမိုမ်ားျပားသည္။ လူကိုကိုက္ေသာ ျခင္က်ားသည္ အမကသာေန႔အခ်ိန္၌ ကိုက္ေသာ္လည္း အထီးက မကိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။ ေသြးလြန္တုပ္ေကြး အျဖစ္မ်ားေသာ အသက္အရြယ္မွာ ငါးႏွစ္မွကိုးႏွစ္ၾကားျဖစ္၍ ေန႔လယ္ပိုင္းတြင္ ျခင္ကိုက္သျဖင့္ ေက်ာင္းတက္ေနေသာ ကေလးမ်ားအတြက္ ျခင္မကိုက္ေအာင္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးကို ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ရျခင္းျဖစ္သည္။ လူေနအိမ္ မ်ားတြင္လည္း အလင္းေရာင္ရေအာင္ ဖန္တီးျခင္းႏွင့္ ျခင္ေအာင္းႏိုင္သည့္ ေနရာမ်ားကို ရွင္းလင္းေပးရန္ လိုသည္။ ေသြးလြန္တုပ္ေကြး ျဖစ္ေစေသာ ေအးဒီးစ္ျခင္သည္ ကိုက္ ၁ဝဝ အထိပ်ံႏိုင္သျဖင့္ ျခင္ေဆးမႈတ္လွ်င္ အိမ္ပတ္လည္ကိုက္ ၁ဝဝ အထိ မႈတ္ရန္ျဖစ္သည္။ ျခင္၏ သက္တမ္းသည္ ၁၄ ရက္အသက္ရွင္ႏိုင္ၿပီး ျခင္မကဥေသာ အေရအတြက္မွာ ဥႏွစ္ေထာင္ခန္႔ရွိရာ ျခင္မကို ေဆးမႈတ္ႏွိမ္နင္းလိုက္ျခင္းျဖင့္ ေပါက္ပြားမႈ မရွိေစရန္ ကာကြယ္ၿပီးျဖစ္သြားသည္။ ျခင္မ ဥမဥႏိုင္ရန္ အိမ္တိုင္းတတ္ႏိုင္ေသာ ကာကြယ္နည္းမွာ ပတ္ဝန္းက်င္ သန္႔ရွင္းေရး ရွိေစျခင္းႏွင့္ ဖံုးသြန္လဲစစ္ကို ပံုမွန္ျပဳလုပ္ ေပးၾကရန္ျဖစ္သည္။

အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ား၌ အလြန္သန္႔ရွင္း ပါသည္ဆိုေသာ စင္ကာပူႏိုင္ငံမွာပင္ ေသြးလြန္တုပ္ေကြးျဖစ္သျဖင့္ လိုက္လံစစ္ေဆးၾကရာ လူေနအိမ္ ေရတံေလွ်ာက္မ်ား၌ တင္ေနေသာ ေရထဲတြင္ ျခင္ေပါက္ပြားျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။  ျခင္ေပါက္ပြားမႈ မရွိေစရန္ ကာကြယ္နည္းတစ္နည္းမွာ ပိုးေလာက္လမ္းကို စားေသာငါးအား ေရကန္တြင္ ထည့္ေမြးရန္ျဖစ္သည္။  ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕က တိုက္တြန္းထားခ်က္အရ ေရတြင္အဘိတ္ေဆး ထည့္ရာ၌ သံုးေရမွာသာ ထည့္သင့္ၿပီး ေသာက္ေရတြင္ မထည့္ရန္ တားျမစ္ထားသည္။ မူလတန္းေက်ာင္းသားအရြယ္ ကေလးငယ္မ်ားတြင္ အျဖစ္မ်ားေသာ ရာသီတုပ္ေကြးႏွင့္ ေသြးလြန္တုပ္ေကြးေရာဂါ ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈ အေနျဖင့္ ေက်ာင္းမ်ား မဖြင့္မီကပင္ ေက်ာင္းတြင္း၊ ေက်ာင္းျပင္သန္႔ရွင္းေရးအတြက္  အမႈိက္မ်ား ရွင္းလင္းျခင္း၊ ခ်ဳံႏြယ္ျမက္ပင္ ေပါင္းပင္မ်ား ခုတ္ထြင္ရွင္းလင္းျခင္း၊ ေရစီးေရလာ ေကာင္းမြန္ေစရန္ ေရႏုတ္ေျမာင္းမ်ား တူးေဖာ္ျခင္း၊  ခ်ဳိင့္ခြက္မ်ားအား ေျမဖို႔ျခင္းတို႔ကို  တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္နယ္ေျမ အလိုက္ နယ္ေျမခံ တပ္မေတာ္သားမ်ားက ေဆာင္ရြက္ေပးၾကသည္။ ဇြန္ ၃ ရက္တြင္ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ား စတင္ဖြင့္လွစ္ခ်ိန္မွစ၍ ေက်ာင္းတြင္း၊ ေက်ာင္းျပင္ သန္႔ရွင္းေရး ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းႏွင့္ ေက်ာင္းက်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းတို႔ ေဆာင္ရြက္ေပးေနၾကသည္။

ေသြးလြန္တုပ္ေကြးသည္ အသက္အရြယ္မေရြး ျဖစ္တတ္ေသာ ေရာဂါျဖစ္သျဖင့္ ရဟန္းသံဃာမ်ား သီတင္းသံုးရာ ေက်ာင္းမ်ား၌ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ တပ္မေတာ္သားမ်ားက ေဆာင္ ရြက္ေပးေနၾက သည္။ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕နယ္ ေအာက္ဝါးနက္ေခ်ာင္းေက်းရြာရွိ ဓမၼဒူတေဇတဝန္ေတာရ ေဆကိႏၵာရာမေက်ာင္းတိုက္ ပတ္ဝန္းက်င္ သန္႔ရွင္းသာယာမႈ ရွိေစေရးအတြက္ ဇြန္ ၅ ရက္ နံနက္ပိုင္းတြင္ ရန္ကုန္တိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ ေမွာ္ဘီတပ္နယ္မွ တပ္မေတာ္သားမ်ားက  ေက်ာင္းတိုက္အတြင္း၊ အျပင္ရွိ ခ်ဳံႏြယ္ေပါင္းျမက္မ်ား ခုတ္ထြင္ရွင္းလင္းျခင္း၊ အမႈိက္မ်ား ရွင္းလင္းျခင္းႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရး ျပဳလုပ္ျခင္းတို႔ကို  စုေပါင္းေဆာင္ရြက္ ေပးခဲ့ၾကသည္။ အလားတူ ေနျပည္ေတာ္ ေကာင္စီနယ္ေျမ ဒကၡိဏသီရိၿမိဳ႕နယ္ရွိ က႐ုဏာကမၻာ ဘိုးဘြားရိပ္သာ ပရိဝုဏ္သန္႔ရွင္းသာယာေစေရးအတြက္ ေနျပည္ေတာ္တိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ ကြပ္ကဲမႈေအာက္ရွိ တပ္မေတာ္သားမ်ားက ဇြန္ ၁ ရက္တြင္ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ၾကသည္။

သို႔ျဖစ္၍ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္းသည္ ကုသျခင္းထက္ ထိေရာက္သည္ဟူေသာ ဆို႐ိုးစကားႏွင့္အညီ မိုးတြင္းကာလ အျဖစ္မ်ားေသာ ရာသီတုပ္ေကြး ေရာဂါႏွင့္ ေသြးလြန္တုပ္ေကြး ေရာဂါမျဖစ္ပြားေရး  အေလးထား ကာကြယ္ၾက ပါရန္  ျမဝတီက  တိုက္တြန္း ႏႈိးေဆာ္လိုက္ရပါသည္။     

 

Read 146 times Last modified on Wednesday, 19 June 2019 09:25